Poluare Chimica

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 8 fișiere: ppt
Pagini : 267 în total
Mărime: 344.23KB (arhivat)
Cost: Gratis
POLUARE CHIMICA ,CURS , REALIZAT IN POWER POINT

Extras din document

Progresele tehnologice şi evoluţiile sociologice au modificat profund modul de viaţǎ al omului şi de “sănătate“al mediului ce îl înconjoarǎ. Aceste progrese au condus la eliminarea în mediul ambiant a unor cantitǎţi impresionante de produşi, care prin interacţie cu mediul în diverse feluri, au condus la o contaminare şi poluare a factorilor de mediu. La aceste aspecte se mai adaugǎ şi emisiile naturale care dezechilibreazǎ mecanismele de reglare naturalǎ a mediului;

Chimia, prin substanţele şi produsele chimice specifice, conduce la o poluare cu efecte de multe ori catastrofale asupra naturii şi implicit asupra omului. Ea acţioneazǎ atât asupra transformǎrilor benefice omului cât şi asupra celor ce pun în pericol existenţa şi viaţa pe Terra.

Cursul se adreseazǎ în primul rând studenţilor de la Facultatea de Inginerie Mecanicǎ, Industrialǎ Maritimă, anul I şi în al doilea rând tuturor celor preocupaţi de problemele actuale ale mediului înconjurǎtor (masteranzi, doctoranzi, cercetători). De asemenea cursul trateazǎ în mod sintetic, la un nivel adecvat, problematica actualǎ a poluǎrii în general şi navale în special de către substanţele şi produsele chimice, precum şi evidenţierea principalelor metodele şi mijloace de protecţie corespunzǎtoare .

Tematica abordatǎ pune în evidenţǎ urmǎtoarele aspecte:

Impactul substanţelor chimice şi transformările acestora în mediul înconjurător;

Prevenirea, reducerea şi depoluarea, cu precădere a mediului marin, datorată substanţelor chimice;

Implementarea unui sistem integrat de management al calitǎţii şi mediului de către organizaţii/ companii/agenţi economici producători de emisii si deşeuri poluante.

Managementul şi sistemul de management se referă la bunul simţ şi la caracterul organizaţiei şi nu la respectarea prevederilor profesiunii şi a celor legale (aspecte care se execută, nu se discută).

Aplicarea practicilor ecologice devine o necesitate în cadrul activităţii curente a organizaţiilor (companii, firme, întreprinderi,etc). Prevenirea poluării familiarizează utilizatorii cu pericolul poluării, cu opţiunile de prevenire şi depoluare şi implicit cu implementarea sistemelor de management adecvate. Sistemele de management al calităţii împreună cu sistemul de management al mediului integrează într-un ciclu continuu elementele cheie de planificare, execuţie, verificare, acţiune, activităţile de prevenire a poluării mediului.

Organizaţiile care şi-au implementat fie sisteme de management al calităţii şi mediului separat sau integrat au devenit mai profitabile, mai competitive, în special cele cu sistem integrat (calitate, mediu şi securitatea muncii).

Conținut arhivă zip

  • Curs poluare 1.ppt
  • Curs poluare 2.ppt
  • Curs poluare 3.ppt
  • Curs poluare 4.ppt
  • Curs poluare 5.ppt
  • Curs poluare 6.ppt
  • Curs poluare 7.ppt
  • Curs poluare 8.ppt

Alții au mai descărcat și

Sisteme de depoluare în industria alimentară

Poluarea apei reprezintă orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste o limita admisibilă, inclusiv depăşirea...

Biochimie

cu ce se ocupă biochimia ? cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii de la viruşi la organismele superioare biologia...

Materiale de Exploatare

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ŢIŢEI 1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului Actualmente, sursa principală de obţinere a combustibililor şi uleiurilor...

Curs de Biochimie

Biochimia este o ştiinţă modernă, cu caracter complex, care are drept material de studiu materia vie şi fenomenele specifice acesteia, din punct de...

Spectrometria de Masă

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Spectrometria de masă este cea mai sensibilă metodă de analiză structurală. Ea diferă fundamental de celelalte tehnici...

Proprietati Fizice si Chimice ale Hidrocarburilor din Titei

Arderea hidrocarburilor este procesul cel mai frecvent întâlnit în practică şi este deocamdată scopul principal al prelucrării hidrocarburilor. Ca...

Cinetică

Introducere Obiect: studiul vitezei de desfăşurare şi a factorilor ce o influenţează. Investigarea cinetică:

Autentificarea cu Ajutorul Metodelor Chimice și Fizice a Diverselor Produse Alimentare

Celule - sistem complex de organizare a unor structuri moleculare, macromoleculare si supramoleculare care au functii distincte dependent de...

Ai nevoie de altceva?