Poluare chimică

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 8 fișiere: ppt
Pagini : 267 în total
Mărime: 344.23KB (arhivat)
Publicat de: Sonia Codreanu
Puncte necesare: 0
POLUARE CHIMICA ,CURS , REALIZAT IN POWER POINT

Extras din curs

Progresele tehnologice şi evoluţiile sociologice au modificat profund modul de viaţǎ al omului şi de “sănătate“al mediului ce îl înconjoarǎ. Aceste progrese au condus la eliminarea în mediul ambiant a unor cantitǎţi impresionante de produşi, care prin interacţie cu mediul în diverse feluri, au condus la o contaminare şi poluare a factorilor de mediu. La aceste aspecte se mai adaugǎ şi emisiile naturale care dezechilibreazǎ mecanismele de reglare naturalǎ a mediului;

Chimia, prin substanţele şi produsele chimice specifice, conduce la o poluare cu efecte de multe ori catastrofale asupra naturii şi implicit asupra omului. Ea acţioneazǎ atât asupra transformǎrilor benefice omului cât şi asupra celor ce pun în pericol existenţa şi viaţa pe Terra.

Cursul se adreseazǎ în primul rând studenţilor de la Facultatea de Inginerie Mecanicǎ, Industrialǎ Maritimă, anul I şi în al doilea rând tuturor celor preocupaţi de problemele actuale ale mediului înconjurǎtor (masteranzi, doctoranzi, cercetători). De asemenea cursul trateazǎ în mod sintetic, la un nivel adecvat, problematica actualǎ a poluǎrii în general şi navale în special de către substanţele şi produsele chimice, precum şi evidenţierea principalelor metodele şi mijloace de protecţie corespunzǎtoare .

Tematica abordatǎ pune în evidenţǎ urmǎtoarele aspecte:

Impactul substanţelor chimice şi transformările acestora în mediul înconjurător;

Prevenirea, reducerea şi depoluarea, cu precădere a mediului marin, datorată substanţelor chimice;

Implementarea unui sistem integrat de management al calitǎţii şi mediului de către organizaţii/ companii/agenţi economici producători de emisii si deşeuri poluante.

Managementul şi sistemul de management se referă la bunul simţ şi la caracterul organizaţiei şi nu la respectarea prevederilor profesiunii şi a celor legale (aspecte care se execută, nu se discută).

Aplicarea practicilor ecologice devine o necesitate în cadrul activităţii curente a organizaţiilor (companii, firme, întreprinderi,etc). Prevenirea poluării familiarizează utilizatorii cu pericolul poluării, cu opţiunile de prevenire şi depoluare şi implicit cu implementarea sistemelor de management adecvate. Sistemele de management al calităţii împreună cu sistemul de management al mediului integrează într-un ciclu continuu elementele cheie de planificare, execuţie, verificare, acţiune, activităţile de prevenire a poluării mediului.

Organizaţiile care şi-au implementat fie sisteme de management al calităţii şi mediului separat sau integrat au devenit mai profitabile, mai competitive, în special cele cu sistem integrat (calitate, mediu şi securitatea muncii).

Conținut arhivă zip

  • Curs poluare 1.ppt
  • Curs poluare 2.ppt
  • Curs poluare 3.ppt
  • Curs poluare 4.ppt
  • Curs poluare 5.ppt
  • Curs poluare 6.ppt
  • Curs poluare 7.ppt
  • Curs poluare 8.ppt

Alții au mai descărcat și

Sisteme de depoluare în industria alimentară

Poluarea apei reprezintă orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste o limita admisibilă, inclusiv depăşirea...

Chimie - Curs 2

2.1.Legatura chimica Tendinta crearii unor structuri electronice stabile a elementelor chimice(exceptie unele gaze rare:He,Ne) conduce la formarea...

Biochimie

cu ce se ocupă biochimia ? cu studiul proceselor biologice care au loc în organismele vii de la viruşi la organismele superioare biologia...

Materiale de Exploatare

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ŢIŢEI 1.1. Compoziţia chimică a ţiţeiului Actualmente, sursa principală de obţinere a combustibililor şi uleiurilor...

Curs de Biochimie

Biochimia este o ştiinţă modernă, cu caracter complex, care are drept material de studiu materia vie şi fenomenele specifice acesteia, din punct de...

Spectrometria de Masă

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Spectrometria de masă este cea mai sensibilă metodă de analiză structurală. Ea diferă fundamental de celelalte tehnici...

Chimie organică

MODUL I 1. SISTEME DISPERSE OMOGENE (SOLU}II) 1.1. Defini]ie, clasificare Sistemele disperse reprezint amestecuri de dou sau mai multe...

Proprietăți fizice și chimice ale hidrocarburilor din țiței

Arderea hidrocarburilor este procesul cel mai frecvent întâlnit în practică şi este deocamdată scopul principal al prelucrării hidrocarburilor. Ca...

Te-ar putea interesa și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Caractere ecologice generale ale Lacului Dracșani

Introducere “Forţele care controleazǎ compoziţia speciilor, diversitatea, dinamica şi stabilitatea unui ecosistem rǎmân unul din cele mai mari...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de fata îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Degradarea mediului înconjurător

1. Ca urmare a acţiunilor omului, uneori necontrolate şi nechibzuite, alteori fireşti, impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale,...

Contaminarea Microbiologică și Fizică a Apei

Introducere În existenta normală a unei colectivităţi, apa trebuie să fie suficientă cantitativ şi corespunzatoare calitativ. Insuficienţa...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Poluarea reprezintă contaminarea mediului inconjurător al Pământului cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea...

Factori de Distrugere a Solului

Structura solului Solul este alcatuit din compusi aflati in toate starile de agregare: - faza solida consta din compusi minerali si organici -...

Ai nevoie de altceva?