Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice

Curs
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 8634
Mărime: 491.50KB (arhivat)
Publicat de: Antonie Chivu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Visa
cursul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Alimentatie si Turism, Brasov

Extras din curs

Introducere

Chimia organică se conturează ca ştiinţă abia la începutul secolului al 19-lea, odată cu preocupările privind izolarea, purificarea şi studiul substanţelor provenite din organismele vegetale şi animale. Chimiştii (Scheele, Rouelle, în anii 1770-1780) au izolat substanţe pure cum ar fi acizii oxalic, malic, citric din plante şi acidul uric şi ureea din organisme animale, substanţe pe care, deoarece proveneau din organisme vii, le-au denumit substanţe organice, care se deosebesc esenţial de substanţele anorganice, de provenienţă minerală. Deoarece substanţele organice cunoscute la acea epocă fuseseră obţinute numai prin izolare din fiinţe vii, formarea lor a fost explicată, prin influenţa unei forţe vitale, de natură mistică. Odată cu sinteza în laborator a primei substanţe organice (ureea) prin transformarea cianatului de amoniu, substanţă anorganică, se deschide calea sintezei organice şi se înlătură definitiv concepţia teoriei mistice, vitaliste:

cianat de amoniuureeNH4NCOH2N CO NH2

Odată cu dezvoltarea metodelor calitative şi cantitative de analiză a substanţelor organice au fost propuse şi primele formule moleculare. Aplicând metoda arderii, Lavoisier stabileşte calitativ că substanţele organice sunt compuse din carbon, hidrogen, oxigen, azot (1784). Prin dezvoltarea metodelor analizei cantitative s-a putut stabili compoziţia exactă a substanţelor organice (Liebig, Berzelius, Dumas). Chimistul german K. Schorlemmer (1889) defineşte chimia organică drept chimia hidrocarburilor şi a derivaţilor lor. Această definiţie pune la baza chimiei organice molecula de metan. Existenţa numărului şi varietăţii mari de compuşi organici se bazează pe două proprietăţi specifice carbonului şi hidrogenului: proprietatea comună de a forma legături stabile de doi electroni, numite legături covalente, şi proprietatea atomilor de carbon de a se uni între ei, practic nelimitat, formând catene de atomi de carbon. Metanul (hidrura carbonului) şi celelalte hidrocarburi se disting de alte hidruri prin stabilitate şi inerţie chimică a legăturilor lor. În metan, legăturile C-H sunt practic nepolare, el este neutru din punct de vedere electric. Metanul nu are caracter bazic (neavând electroni neparticipanţi pentru a fixa un proton) şi nu are tendinţa de a ceda protoni (nu are caracter acid).

Obiectul de studiu al chimiei organice constă în investigarea metodelor de sinteză a moleculelor cu anumite structuri, stabilirea structurii compuşilor sintetizaţi sau izolaţi şi studiul reactivităţii lor în funcţie de structura moleculară.

1. TEORII CLASICE ALE STRUCTURII

1.1. Teoria electronică a legăturilor chimice

Rezultatele descoperirilor privind structura atomilor de la începutul sec XX au condus la formularea teoriei electronice a legăturilor, structurii şi reacţiilor chimice ale compuşilor anorganici şi organici.

a) Electrovalenţă. Covalenţă

Teoria electronică a legăturilor chimice, formulată independent de W. Kossel şi de G.N. Lewis, se bazează pe concepţia că în transformările chimice ale elementelor sunt implicaţi electronii de valenţă. În decursul transformărilor lor, atomii care tind să-şi modifice de aşa manieră învelişul de electroni, încât să dobândească configuraţia electronică stabilă a gazului inert cel mai apropiat (dubletul pentru hidrogen, octetul pentru celelalte elemente), au la dispoziţie două căi.

O primă cale constă în transferul de electroni, în care un atom cedează electroni, devenind ion pozitiv, iar celălalt acceptă electroni, devenind ion negativ, ambii dobândind în acest fel configuraţia gazului inert cel mai apropiat. De exemplu, atomul de litiu, prin cedare de electroni trece în ionul de litiu Li+, cu configuraţia electronică a heliului, iar atomul de fluor, prin acceptarea unui electron, dobândeşte configuraţia neonului: Li + FLi + F

Ionii sunt atraşi între ei prin forţe electrostatice şi se formează o electrovalenţă (legătură electrovalentă sau ionică).

Cea de-a doua cale constă în punerea în comun a câte unui electron de la fiecare atom cu formarea unei legături de doi electroni, numită legătură covalentă sau covalenţă: H + HH H CI + CICI CI

Fiecare din cei doi atomi care participă la formarea legăturii covalente şi-a realizat configuraţia electronică de gaz inert, (de exemplu dublet pentru hidrogen, octet pentru clor). S-a format o legătură de doi electroni, puternică, al cărui simbol este liniuţa de valenţă propusă de Couper, care dobândeşte astfel o semnificaţie precisă.

b) Legături covalente multiple

Legăturile covalente, caracteristice mai ales combinaţiilor organice, se pot clasifica în:

• legături covalente simple: C−C, H−H, C−H

• legături covalente multiple:

- duble:

CCCCCOCS,,

- triple:

−C≡C−, −C≡N.

c) Electroni neparticipanţi. Legătură coordinativă. Acizi şi baze Lewis

Teoria electronică ia în considerare şi aportul perechilor de electroni neparticipanţi ai atomilor unor molecule (H2O, NH3, etc.) în formarea de legături covalente cu atomi cu deficit de electroni (protoni sau molecule cu octet incomplet).

Se acordă astfel o definiţie mai largă noţiunii de acid (compus capabil să accepte o pereche de electroni) şi de bază (compus capabil să doneze o pereche de electroni Lewis, 1923).

Legătura covalentă formată între o bază şi un acid Lewis, denumită legătură coordinativă, nu se deosebeşte fizic de alte covalenţe.

Deosebirea constă doar în modul de formare a covalenţelor, prin donarea unilaterală a perechii de electroni de către bază:

Preview document

Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 1
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 2
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 3
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 4
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 5
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 6
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 7
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 8
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 9
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 10
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 11
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 12
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 13
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 14
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 15
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 16
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 17
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 18
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 19
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 20
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 21
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 22
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 23
Structura compușilor organici și izomeria substanțelor organice - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Structura Compusilor Organici si Izomeria Substantelor Organice.pdf

Alții au mai descărcat și

Biochimie

LUCRAREA NR. 1 GLUCIDE. REACŢII CARACTERISTICE DE IDENTIFICARE 1.Consideraţii generale Glucidele sunt substanţe cu funcţiuni mixte, care conţin...

Polymers for Drug Controlled-Delivery Systems

1. Introduction Controlled release drug delivery is a new way to treat illnesses. The term controlled release refers to the ability of a drug...

Chimie - Curs 2

2.1.Legatura chimica Tendinta crearii unor structuri electronice stabile a elementelor chimice(exceptie unele gaze rare:He,Ne) conduce la formarea...

Chimie organică

1.1 OBIECTUL CHIMIEI ORGANICE Obiectul de studiu al chimiei organice il reprezinta: -Izolarea si purificarea substantelor organice naturale sau...

Analiza calitativă a glucidelor și proteinelor

Pînă în prezent au fost studiate mai mult de 3000 enzime diferite. Enzimele se clasifică după tipul reacţiilor pe care le catalizează şi după...

Curs de Biochimie

Biochimia este o ştiinţă modernă, cu caracter complex, care are drept material de studiu materia vie şi fenomenele specifice acesteia, din punct de...

Enzime

Enzime -compuşi macromoleculari de natură proteică, produşi şi prezenţi numai în organismele vii, -rol de biocatalizatori ai tuturor...

Biochimie

Biochimie -Curs 1- Biochemeia (gr)-chimia vietii; din cuvântul grec βίος (bios) "viaţă“ şi cel egiptean kēme, "pământ" ; se ocupa cu studiul...

Te-ar putea interesa și

Contribuții la Investigarea Calității Laptelui din Zona Întorsura Buzăului

Introducere Până la sfârşitul secolului al XIX-lea laptele şi produsele lactate au constituit circa 50% din hrana zilnică a poporului român. Date...

Mijloace moderne de învățământ - rolul calculatorului în procesul de predare-învățare la tema alcooli

INTRODUCERE Cunoasterea lumii este un proces infinit de reflectare din ce în ce mai fidela a realitatii obiective în constiinta umana. Diversele...

Substanțe provenite din industria producătoare de mașini

SUBTSTANTE POLUANTE PROVENITE DIN INDUSTRIA PRODUCATOARE DE AUTOTURISME 1. Introducere Noţiunea de poluare se poate defini, conform CONFERİNŢEİ...

Acțiunea poluantă a compușilor organici asupra mediului

Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneității și una de prim ordin pentru conducerea societăți. Omul și...

Portofoliu didactic - alchene - proprietăți chimice

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău Profesor: Disciplina: Chimie Clasa. A XI-a Subiectul lecţiei: Alchene – proprietăţi chimice (reacţia de...

Izomerie

Cu ajutorul reprezentarilor spatiale ale moleculelor s-a putut explica existenta izomerilor. Substantele care au aceeasi compozitie chimica, deci...

Proprietăți Fizice ale Ozelor

Ozele sunt substanţe solide, cristaline, incolore, cu gust dulce, uşor solubile în apă datorită numeroaselor grupări hidroxil, greu solubile în...

Izomeria Compușilor Organici

Organizarea Distributiei la SC FarmaCom SRLIzomeria compuşilor organici Fenomenul de izomerie a fost sesizat pentru prima dată în 1823 de către J....

Ai nevoie de altceva?