Toate cursurile din domeniul Comert

 • Produsele de morarit si panificatie

  - Produselor de cereale și produse de morărit - Făina se obține prin măcinarea boabelor de grâu după care se separă particulelor rezultate prin cernere cu ajutorul sitelor. În comerț se întâlnesc următoarele tipuri de făină: - -făină albă tip 680; - -făină semialbă tip 800; - -făină neagră tip 1350; - -făină integrală tip 1250. În afară de aceste tipuri de făină se mai obține făină albă superioara trei nule (000) folosită in patiserie, făină albă doua nule (00) tip 550, făină graham...

 • Lucrator in comert

  1. Legislatia protectiei muncii Este formata din totalitatea legilor, HG, normelor generale si speifice, normativelor care reglemeteaza: a) Organizarea si functionarea organelor abilitate ale statului in domeniul protectiei muncii, b) Responsabilii si responsabilitatile pentru aplicarea masurilor de protectia muncii. Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata este actul normative in baza careia se desfasoara intreaga activitate de protectia muncii in Romania. Acesta lege se aplica...

 • Management contabil

  Activitatea într-o organizaţie/firmă vizează procese de muncă complexe, ce diferă în funcţie de caracterul acţiunilor promovate, dar şi de rezultatele direct obţinute. Abordarea managementului se poate realiza din acest punct de vedere în multiple moduri. De altfel, literatura de specialitate conţine numeroase dovezi în acest sens. Într-o primă accepţiune, managementul poate fi abordat atât ca proces, funcţie şi profesie, dar şi ca ştiinţă şi artă. De cele mai multe ori însă, managementul se...

 • Familiarizarea cu pachetul System Identification Toolbox din pachetul de programe MATLAB

  Scopul lucrării: de făcut cunoştinţă cu interfaţa grafică pachetului System Identification Toolbox de studiat modalităţi de estimarea modelului obiectului pe baza datelor de intrare şi ieşire introduse. Fig.1. Procesul tranzitoriu studiat. Fig.2. Estimarea parametrică a procesului utilizînd modelul ARX. Fig.3. Estimarea parametrică a procesului utilizînd modelul AMX. Fig.5. Estimarea parametrică a procesului utilizînd modelul OE.

 • Suport curs Etica I

  Oamenii de afaceri oneşti şi performanţi nu se mai îndoiesc de faptul că good ethics is good business, asumându-şi (indiferent din ce motive) responsabilităţi şi obligaţii faţă de un spectru tot mai larg de stakeholders: proprii angajaţi, consumatorii, furnizorii, creditorii, comunităţile locale în care îşi au sediul, statul sau mediul înconjurător. Dar, până de curând, toate aceste argumente etice şi reguli morale şi-au limitat sfera de valabilitate şi de aplicabilitate exclusiv pe plan...

 • Politici Comerciale

  I. Obiective Dupã studierea acestei teme veti fi în mãsurã: -sã definiti notiunile de comert, schimb, circulatie a mãrfurilor, comert cu ridicata, comert cu amãnuntul -sã clasificati întreprinderile comerciale -sã identificati caracteristicile actelor de comert cu bunuri si servicii -sã analizati dinamica comertului românesc Economie comercialã II. Rezumat În teoria si practica economicã, comertul are douã sensuri: categorie economicã si ramurã a economiei nationale. Ca notiune,...

 • Auditul in Comert

  TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN COMERŢ 1.1. Cadrul legislativ şi normativ de reglementare a auditului în comerţ 1.2.Domeniul de aplicare a misiunii în cazul auditului situaţiilor financiare ale unei entităţi comerciale 1.3.Termenii specifici ai unei misiuni de asigurare în comerț -1.1.- La prestarea serviciilor de audit, indiferent de activitatea auditată, se ţine cont în primul rînd de legea, standardele şi regulamentele aferente auditului. De asemenea,...

 • Lucrator in Comert

  Definitie: CALITATEA - ansamblul caracteristicilor unei entitãti, care îi conferã aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite (standardul ISO 8402). Deci la aprecierea calitãtii încãltãmintei au fost luate în calcul numai proprietãtile mai importante, pe care le numim caracteristici de calitate. • Calitatea mãrfurilor se realizeazã în productie prin actiunea mai multor factori obiectivi si subiectivi si se manifestã în sfera circulatiei la consumatori. Factorii calitãtii...

 • Comert International

  Structura unei aplicatii de comert electronic cuprinde : - Catalogul cu produse intr-o organizare logica - Profilele utilizatorilor site-urilor - Procesul comenzilor si al cumparaturilor - Campanii si reduceri care modifica pretul produselor - Rapoarte pentru analiza datelor - O interfata administrativa pentru fiecare articol al site-ului - Securitatea datelor, a tranzactiilor Sistemul catalog Un sistem catalog ar trebuii sa permita inportarea, exportarea, crearea si administrarea...

 • Alimentatie

  Avantajele si dezavantajele nutritive ale carnii, pestelui si produselor derivate(prelucrate) Avantaje: - Carnea, pestele si pasarile sunte sursele principale de proteine valoroase d.p.d.v nutritiv. - Continutul proteic este in medie de 17-20 % in carenea slaba si de 12-14% in carnea grasa, deci este invers proportional cu continutul de grasimi - Proteinele intracelulare care alcatuiesc in cea mai mare parte crnea macra au un continut aminocidic echilibrat adecvat necesarului...

 • Protectia Consumatorului

  În calitatea sa de generator al nevoii şi ca purtător al cererii de mărfuri, consumatorul joacă un rol important în cadrul mecanismului pieţei, constituind elementul de referinţă al tuturor acţiunilor agenţilor economici.  Suveranitatea consumatorilor - constituie o caracteristică a economiei de piaţă. CONSUMATORUL este şi va fi principalul destinatar al celei mai mari părţi din volumul de produse ce se realizează şi se importă de societate şi tot el este acela care închide un ciclu al...

 • Analiza Conjuncturii

  1.Internaţionalizarea pieţei firmei şi necesitatea prospectării ei Fazele procesului de internaţionalizare - prima fază s-a derulat în primele trei decenii ale perioadei postbelice, concentrându-se printr-o dezvoltare a schimburilor dintre economiile ţărilor lumii, care îşi păstrează caracterul lor naţional - a doua faza, specifică perioadei 1970-1990, de transnaţionalizare, se caracterizează prin apariţia de fluxuri de investiţii străine - anii ’90 marchează începutul unei noi faze...

 • Comertul International Contemporan

  1. Privire generală asupra comerţului internaţional contemporan Economia este o ştiinţă socială al cărei scop este de a înţelege modul de funcţionare a economiei reale. O economie este ceva ce nici o persoană nu poate observa toate elementele sale. Noi toţi suntem o parte a economiei, vom cumpăra şi vinde toate lucrurile de zi cu zi, dar nu putem observa toate părţile şi aspectele unei economii la un moment dat. Din acest motiv, economiştii construiesc zilnic modele matematice, sau teorii,...

 • Servicii si Utilitati Publice

  Curs 1 VOCABULARUL SPECIFIC SERVICIILOR ŞI UTILITĂŢILOR PUBLICE În sens economic, noţiunea de serviciu acoperă un domeniu delimitat de noţiunea de utilitate (valoare de întrebuinţare). Serviciile = activităţi cu un conţinut specializat, având ca rezultat efecte utile imateriale şi intangibile, destinate satisfacerii unei nevoi sociale. Importanţa serviciilor în economie şi ascensiunea lor spectaculoasă este evidenţiată de ponderea populaţiei ocupate în servicii în economiile ţărilor...

 • Lucrator in Comert

  MODULUL 1 – Notiuni de organizare si legislatia muncii COMUNICA CU DIFERITE TIPURI DE CLIENTI Rolul comunicarii este important pentru indeplinirea cu succes a meseriei de vanzator.Este o trasatura umana care poate ajuta clientul sa se decida asupra marfii pe care o va cumpara.Un produs bun, un pret corect si un mod de prezentare pozitiv reprezinta suportul efectiv al comunicarii pentru completarea nevoilor clientului. FORMELE COMUNICARII Comunicam zilnic cu diferite persoane in situatii...

Pagina 1 din 16