Toate cursurile din domeniul Comert

 • Analiza Pest si SWOT

  Analiza PEST PEST – Political, Economic, Social and Technological (factors); Acronimul PEST apare uneori STEP; Analiza PEST: instrument util pentru înţelegerea dezvoltării sau declinului unei pieţe, care permite implicit definirea poziţiei, potenţialului şi direcţiei unei afaceri. Utilizarea analizei PEST: planificarea strategică a unei afaceri; planificare în marketing; dezvoltarea produsului; rapoarte de cercetare. Variante ale modelului PEST: o extindere la mai mulţi factori;...

 • Tranzactii Comerciale

  TRANZACŢII Tranz.com. = o serie de activităţi referitoare la negociere, contractare, transport, asigurare, livrare, plată preţ necesare transferării proprietăţii de la vânzător la cumpărător. Acestea presupun tot atâtea raporturi juridice dintre care principalul pilon îl formează contractul de vânzare-cumpă- rare. CONTRACTUL DE COMERŢ EXTERIOR este suportul trenzacţiei internaţionale Contractul internaţional de vânzare-cumpărare de mărfuri este acordul de voinţă dintre doi...

 • Curs Comert - Anul I

  CAP. 2. Comerţul României în context European 2.1. Evoluţia comerţului românesc 2.2. Perspectivele comerţului românesc în noua economie 2.3. Comerţ european -Uniunea Europeană este o grupare politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 25 de ţări, cu o populaţie de 460 milioane de locuitori şi se pregăteşte pentru cea de-a şasea extindere -Uniunea Europeană (UE) este o familie de ţări europene democratice, angajate într-un amplu proces de colaborare pentru...

 • Fondul de Comert

  1. Notiuni generale Comform Art. 1 din Codul Comercial, constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (marci, firme, emblema, brevete de inventive, vad comercial) utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale. Fondul de comert exista in toate momentele de existenta faptica a intreprinderii ca entitate de sine statatoare. Cu toate acestea fondul de comert nu e privit ca un patrimoniu, el ramane in continuare un element...

 • Comert Intern si International

  COMERŢUL=un sector de activitate precisă , cu un ridicat grad de complexitate , structurat pe domenii interioare multiple în cadrul cărora roluri importante: - distribuţie cu amănuntul - depozitare mărfuri - aprovizionare cu ridicata - activităţi de import-export. Noţiunea de comerţ impune o abordare economică şi o abordare juridică . Abordarea economică permite definirea comerţului sub mai multe forme: - o funcţie economică ce constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a...

 • Manoperele Frauduloase Comise asupra Marfurilor Alimentare - Directii de Identificare si Prevenire

  Prin noţiunea de „mărfuri alimentare” (sau pe scurt „aliment”) se înţeleg toate substanţele, sau produsele prelucrate, parţial prelucrate, sau neprelucrate destinate a fie ingerate de oameni. Această noţiune include şi băuturile, gumele de mestecat şi toate substanţele, inclusiv apa, aflate intenţionat în produsele alimentare în cursul preparării, fabricării sau altor tratamente. Este inclusa apa conform articolului 6 al Directivei 98/83/CEE. Termenul de „mărfuri alimentare” nu cuprinde :...

 • Logistica in Comert

  1. Conţinutul, importanţa şi evoluţia logisticii 1.1 Geneza logisticii Descoperită ca activitate practică încă în cele mai vechi timpuri şi preluată ulterior de către economia modernă, logistica poate fi privită ca un ansamblu de elemente prin care se asigură suportul material şi operaţional pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi umane. Din punct de vedere etimologic termenul provine din cuvântul grecesc ”logisteo” care are semnificaţia de ”a administra”. În Roma antică prin...

 • Economia Comertului Intern si International

  Structura prezentării Impactul complexităţii tehnologice asupra activităţii comerciale Progresul tehnic Diviziunea cognitivă a muncii Fluxurile de informaţii Influenţa tehnologiilor informaţiei şi comunicării asupra activităţii comerciale Comerţului electronic Legislaţie Impactul complexităţii tehnologice asupra activităţii comerciale Progresul tehnic şi, implicit, versatilitatea pieţelor facilitează pentru întreprinderi “descoperirea de noi tehnologii, defrişarea de noi pieţe,...

 • E-Commerce

  Capitolul 1 Internetul ca mediu de afaceri “Internetul se va dezvolta spectaculos, ca o supernovǎ, iar în anul 1996 se va prǎbuşi în mod catastrofal.” Aceastǎ predicţie, realizatǎ în decembrie 1995 de Robert Metcalfe, inventatorul Ethernet-ului, nu s-a împlinit nici în 1996, nici în zilele noastre, şi este foarte puţin probabil cǎ se va împlini în viitorul apropiat. Internetul este astǎzi nu doar un uriaş depozit de informaţii, ci şi un mediu de afaceri foarte propice atât pentru marile...

 • Introducere in Naratologie

  Naratologia este un termen propus de teoreticianul francez de origine bulgară Tz. Todorov, în Poetica – 1969; definit de G. Genette ca studiul mecanismelor povestirii; tot Genette afirmă că există 2 naratologii, una tematică (analiză a conţinuturilor narative) şi alta formală (analiză a modului de reprezentare narativă, a discursului narativ). Vom folosi termenul generic de naraţiune, consacrat teoretic, pentru orice formă a epicului. Este un termen modern; sinonimul lui cu o mai lungă...

 • Comert International

  Capitolul 1 Rolul pieţei de capital în economie 1.1 Piaţa de capital - concept, importanţă Piaţa de capital reprezintă un ansamblu de relaţii de natură financiară prin care se realizează transferul de capitaluri de la investitori către utilizatori, prin intermediul unor instrumente, mecanisme şi operatori specifici. Aceste relaţii dau naştere universului financiar, componentă a universului economic dar şi în acelaşi timp sistem autonom organizat pe propriile sale pieţe în care schimbă...

 • Intretinerea predictiva

  Mentenanţa se defineşte ca ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice, care sunt asociate şi efectuate utilajelor, echipamentelor, în scopul îndeplinirii de către acestea a funcţiilor specifice. Conform STAS 8174/2-77mentenanţa este predictivă şi corectivă. Cea preventivă este efectuată la intervale de timp prestabilite, sau corespunzător unor criterii predeterminate în scopul reducerii probabilităţii de defectare sau degradare a performanţelor unui dispozitiv. Cea de tip...

 • Economie Comerciala

  CAPITOLUL 1. Locul, rolul şi importanţa comerţuluiîn economia naţională 1.1.Comerţul – activitate profesională în economie 1.2. Funcţiile comerţului 1.1.Comerţul – activitate profesională în economiei Comerţul este un sector de activitate precisă, complexă a economiei 1.1.1. Definirea şi conţinutul activităţii de comerţ Activitatea de comerţ are ca obiect marfa, operaţiunile de vânzare – cumpărare ale acesteia. Comerţul are un dublu sens: ramură a economiei naţionale; categorie...

 • Tehnici de Manipulare Comportamentala in Vanzari

  TEHNICI DE MANIPULARE Se cunosc următoarele tehnici avansate de manipulare comportamentală: CU PICIORUL IN UȘĂ = Foot In Door CU UȘA ÎN FAȚĂ = Door In Face LEGEA AUTORITĂȚII LEGEA COERENȚEI LEGEA CONTRASTULUI LEGEA DOVEZII SOCIALE LEGEA INSUFICIENȚEI LEGEA RECIPROCITĂȚII LEGEA SIMPATIEI TEHNICA CU PICIORUL ÎN UȘĂ PRESUPUNE: O cerere inițial mică, dar dificil de refuzat, care după ce a provocat această implicare din partea clientului, formulează șanse ridicate de a fi...

 • Comert International

  Conferinta de la Doha A însemnat lansarea unei noi runde de negocieri comerciale multilaterale Pe agenda Conferinţei s-au aflat următoarele probleme (domenii de negociere): Agricultura Serviciile Accesul la pieţe pentru produsele ne-agricole Aspecte comerciale DPI Relaţia comerţ-concurenţă Transparenţa achiziţiilor publice Conferinta de la Cancun Obiectivul principal a fost evaluarea stadiului in care se află negocierile Rundei Doha şi definirea direcţiilor şi modalităţilor de...

Pagina 10 din 16