Toate cursurile din domeniul Comert

 • Efectele Stimulative ale Afacerilor Electronice asupra Dezvoltarii Comert

  5.1. Generalităţi a orice fenomen nou, Internetul şi comerţul electronic au dat naştere unor aşteptări exagerate şi chiar unor mituri, prevestind printre altele “sfârşitul distanţelor”, “dispariţia intermediarilor”, sau chiar “sfârşitul ciclurilor economice” şi “irelevanţa politicilor din domeniul concurenţei”. Evoluţiile recente au invalidat însă aceste speculaţii. În schimb, au confirmat faptul că, deşi în cursul tranzacţiei către Noua Economie bazată pe noile TIC se schimbă în mod...

 • Securitatea Comertului Electronic

  4.1. Noţiuni generale ăsurile speciale de securitate în cazul comerţului electronic prin Internet, în care plăţile se fac cu carduri, sunt concentrate, în principal, în două direcţii : -asigurarea securităţii telecomunicaţiilor -asigurarea securităţii tranzacţiilor prin procedee mai puternice de autentificare, în principal a deţinătorului de card. Prima direcţie încearcă să rezolve problema riscurilor generate de caracterul public al transmisiunilor prin reţeaua Internetului, iar a doua...

 • Globalizarea

  GLOBALIZAREA ECONOMICA In analiza procesului (fenomenului) de globalizare Însă, ceea ce ne interesează cu adevărat nu vizează neapărat cauzele globalizării, ci încercarea de a desprinde conţinutul, esenţa acestui proces. Cum putem să definim mai corect globalizarea economică, astfel încât să surprindem caracteristicile ei fundamentale? Ca o nouă eră a concurenţei globale care, precum un buldozer, înlătură totul din raza lui de acţiune? Ca libertatea de circulaţie a capitalului, în sensul...

 • Logistica

  Capitolul 1 Logistica mărfurilor si componentele conceptuale Componentă importantă a activitătii economice a întreprinderilor din domeniul comertului, distribut ia mărfurilor a devenit recent o functie importantă a întreprinderi i prin t ransformarea din punct de vedere al cuprinderi i practice si stiinti fice si t recerea la conceptul mai larg de logistică a mărfurilor. Continutul conceptual al logisticii mărfurilor Practic, conceptul cuprinde toate activi tătile speci fice...

 • Gestiunea Riscului in Afacerile Comerciale

  CAPITOLUL 1 RISCUL ÎN AFACERI – O REALITATE A facerea este o întreprindere, o entitate comercială, sau firmă aparţinând sectorului public sau privat, centrată pe producerea de bunuri sau servicii care satisfac nevoile clienţilor. Sau, afacere înseamnă un contractant, subcontractant, ofertant, consultant, prestator de servicii tehnice, administrative sau fizice, organizat ca unic proprietar, în parteneriat, asociaţie, corporaţie, sau altă entitate care există în scopul obţinerii de profit...

 • Tehnologii Comerciale

  Delimitarea domeniului tehnologiei comerciale reprezintă un demers ştiinţific care constă în clarificarea tuturor aspectelor de ordin teoretic şi practic impuse de aceasta. Abordarea este de natură sistemică şi priveşte întreaga reţea comercială, activităţile specifice punctului de vânzare fiind proiectate şi organizate în relaţie directă cu clienţii cât şi cu partenerii din cadrul canalului de distribuţie care asigură aprovizionarea cu mărfuri şi prestarea unor servicii performante....

 • Comert

  CURS NR 1 Comerţul internaţional = componentă a circuitului economic mondial şi reprezintă activitatea care include totalitatea schimburilor de măfuri şi servicii la care participă toate ţările lumii. Comerţul exterior = partea comerţului internaţional care se referă la schimburile comerciale ale unei singure ţări. Comerţul exterior include exportul, importul, re-exportul şi tranzitul. Exportul = activitatea desfăşurată de persoane autorizate pentru vânzarea produselor şi serviciilor...

 • Politica Comerciala

  Politica vamală reprezintă acea componentă a politicii comerciale care se realizează cu ajutorul unor reglementări adoptate de stat şi care vizează intrarea / ieşirea mărfurilor din ţară. Funcţiile politicii vamale: 1. Fiscală – taxele vamale sunt o importantă sursă de venit la buget 2. Protecţionistă – taxele vamale de import, ridicând preţul mărfurilor importate, protejează astfel produsele autohtone 3. De negociere – statele pot negocia, în cadru bilateral sau multilateral, diferite...

 • Bazele Comertului

  ACTIVITATEA COMERCIALA 1.1. COMERBUL Nevoia omeneasca de a schimba bunuri a generat o noua activitate, comerCul, cuv

 • Comertul cu Serviciile

  Evolutii cantitative Exporturi Mld USD Importuri Mld USD Valoare Ritm de crestere Valoare Ritm de crestere Total 2415 11% 2361 11% UE 25 1104 7% 1034 8% SUA 353 10% 289 10% Japonia 107 12% 136 1% China 81 85 India 68 67 Germania 143 7% 199 4% UK 183 -1% 150 4% Caracteristici ale CI cu servicii Are la baza atât factori comuni (comertului cu bunuri), dar si factori specifici si se defineste, de regula, printr-o dinamica superioara celui cu bunuri. Natura tranzactiilor se...

 • Sistemul Comercial International

  Sistemul comercial international (SCI) include: i) regulile de conduita convenite pe plan international care guverneaza modul de desfasurare a schimburilor comerciale internationale ii) institutiile create pentru facilitarea formularii si urmarirea/ asigurarea respectarii acestor reguli iii) mijloacele specifice la care recurg statele pentru a-si promova propriile interese în comertul international SCI se întinde pe 4 paliere: - multilateral (OMC): piatra unghiulara a sistemului -...

 • Operatiuni Comerciale Combinate

  Structura cursului Prezentarea operatiunilor comerciale combinate Tipologia tranzactiilor in contrapartida Mecanisme de derulare Reexport si swap Prezentarea operatiunilor comerciale combinate Afaceri internationale Se elimina sau reduce folosirea instrumentelor de plata Element comun: compensarea directa, integrala sau partialaa a unui import printr-un export Se bazeaza pe troc Factori si conditii Instabilitatea monetara Criza lichiditatilor Situatia de inferioritate a unor tari...

 • Contractul de Vanzare Internationala

  Caracteristicile contractului Bilateral Consensual Sinalagmatic Translativ de proprietate Titlu oneros Extraneitate Clauze si conditii ale contractului Obiectul contractului (I) Obiectul contractului Tipuri de marfuri: de baza, industriale, de consum curent, serviciile Adaptarea tehnica si comerciala a produsului la specificul pietei de desfacere Un rol major în definirea normelor tehnice: organismele de standardizare Exemple de organisme: DIN (Deutsches Institute for Normung),...

 • Comert International

  C1+C2 Principiile de baza in comertul international. In contextul globalizarii, comertul international sufera 2 procese: 1) Procesul de liberalizare ’ concretizat prin negocieri comerciale multilaterale organizate sub egida OMC, care conduc atat la reduceri directe de taxe vamale cat si la liberalizarea completa a comertului intre doua sau mai multe tari member ale OMC-ului. 2) Reglementarea schimburilor economice internationale ’ prin stabilirea unor reguli care sa permita un...

Pagina 13 din 16