Toate cursurile din domeniul Comert

 • Rolul GATT in Reglementarea Comertului Mondial

  8.1 Caracteristicile GATT. Rolul acestuia in comertul international În perioada postbelică, în condiţiile în care interdependenţele economice internaţionale s-au adâncit, o reglementare a relaţiilor economice între state a devenit obiectivă, reglementare prin care s-a urmărit coordonarea modului de acţiune a statelor în domeniul politicii comerciale. Ca urmare, în afara unor reglementări a relaţiilor economice dintre state, în cadru bilateral, regional sau subregional, apare tendinţa de...

 • Ultimele Runde de Negociere din Cadrul GATT - Tokyo si Uruguay

  9.1 Rezultatele rundei de negocieri Tokyo (1973-1979) Initiativa desfasurarii celei de a saptea runde de negocieri comerciale din cadrul GATT a revenit SUA, CEE si Japoniei, avand drept obiectiv expansiunea si liberalizarea comertului international si imbunatatirea cadrului in care se desfasoara relatiile comerciale internationale. Cea de a 28-a Sesiune a partilor contractante (noiembrie 1972) a instituit Comitetul de pregatire a negocierilor pentru aceasta runda. Aceasta runda trebuia sa...

 • Politica Comerciala

  1. Caracteristici generale ale politicii comerciale 2. Instrumente ale politicii comerciale tarifare (vamale) 1 Caracateristici generale ale politicii comerciale Politica comerciala cuprinde totalitatea reglementarilor adoptate de catre stat (caracter juridic, adminsitrativ, fiscal, bugetar, financiar, valutar, etc.) in scopul promovarii sau restringerii schimburilor comerciale externe si protejarii economiei nationale de concurenta straina. Scopul de baza al politicii comerciale este...

 • Vanzari Inteligente

  ARGUMENT ÎN FAVOAREA VÂNZĂRILOR INTELIGENTE Acest curs – adresat tuturor celor care au o afacere de dimensiuni restrânse sau medii - a fost conceput cu scopul de a oferi o imagine stil de perspectivă, în manieră profesională, asupra domeniului şi carierei vânzărilor. Cu toate că implicarea în domeniul vânzărilor este una dintre preocupările cele mai vechi din lume, este unanim recunoscută dificultatea de a găsi adevăraţi specialişti în domeniul vânzărilor, oameni cu experienţă care să...

 • Evolutia Comertului International pe Grupe de Produse

  Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt: - permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse - schimbarea continua a structurii acestui nomenclator, prin aparitia de produse noi si disparitia altor produse la perioade de timp din ce in ce mai scurte. Ciclul de viata a produselor: - durata ciclului de viata a produselor este mai mica de 5 ani - mai putin de ¼ din totalul produselor din circulatia internationala au o durata medie de viata de 10 ani. - Accentuarea...

 • Notiuni Generale privind Comertul International. Principalele Particularitati si Tendinte

  Comerţ Internaţional Tema 1. Noţiuni generale privind Comerţul Internaţional. Principalele particularităţi şi tendinţe. – Comerţul internaţional: esenţă şi noţiuni de bază. – Diviziunea internaţională a muncii. Specializarea comercială. – Principalele particularităţi ale comerţului internaţional. Comerţul internaţional: esenţă şi noţiuni de bază -CI circuitului economic mondial -Circuitul economic mondial (CEM) cuprinde: fluxurile comerciale, fluxurile financiar-valutare,...

 • Contractarea Internationala

  Obiective: înţelegerea diferenţelor între sistemele de drept care există în lume şi a clauzelor care sunt cuprinse într-un contract de vânzare-cumpărare internaţională precum şi a metodelor folosite pentru acoperirea riscurilor contractuale. Sisteme de drept: 1. Sistemul anglo-saxon COMMON – LAW (SUA, UK, Australia); 2. Sistemul dreptului continental CIVIL LAW; 3. Sistemul islamic; 4. Sistemul de drept din China – Japonia. 1. Sistemul anglo-saxon COMMON – LAW Acest sistem se bazează...

 • Preocupari de Modernizare si Dinamizare a Teoriei Neoclasice a Comertului International

  Pentru că multe din criticile adresate teoriei proporţiei factorilor de producţie au semnalat caracterul prea abstract al acesteia, restricţiile prea mari pe care se bazează şi imobilismul care se degajă din pretenţia ei de universalitate, adepţii teoriei neoclasice sau ortodoxe despre comerţul internaţional au căutat sa corecteze, cel puţin în parte, aceste defecte reale. Efortul lor s-a manifestat în două direcţii principale: „ modernizarea teoriei prin relaxarea premiselor ei, prin luarea...

 • Comert International

  Comerţul internaţional (CI) reprezintă:o formă de legătură între pieţele naţionale, între producătorii de mărfuri din diferite ţări, care se formează pe baza Diviziunii Internaţionale a Muncii (DIM) și care exprimă interdependenţele economice dintre state; -totalitatea legăturilor comerciale de VANZARE-CUMPARARE de Bunuri si servicii ce se desfăşoară între diferite state pe baza DIM; -componentă a circuitului economic mondial. Trecut şi prezent în abordarea CI Percepţia clasică...

 • Responsabilitate Sociala

  Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile întreprinzătorului, comportamentul acestuia în interacţiunile cu cei din jur. Sistemul criteriilor etice de care poate ţine cont IZ.: principiile general umane – („să nu minţi”, „să nu faci rău” etc.); măsura în care acestea sunt incluse în sistemul principiilor morale individuale ţine de educaţia primită; principii specifice unei anumite culturi, ţări, regiuni; principii şi reguli de comportament specifice unei grupe...

 • Organizarea Mondiala a Comertului

  1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert international: analizeaza circulatia bunurilor si serviciilor de la o tara la alta precum si politicile directionate catre reglementarea acestei circulatii si consecintele lor asupra bunastarii nationale - 2 parti componente: • Teoria comertului international • Politici comerciale - Cadrul analitic al comertului international (modele folosite)...

 • Curs Managementul Comertului

  CAPITOLUL I COMERŢUL - ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ 1.1. Comerţul în economie: necesitate şi sferă de cuprindere. Apariţia comerţului ca activitate economică Comerţul - una dintre cele mai vechi ocupaţii ale societăţii umane; Are ca obiect - schimbul de mărfuri de la producători şi alţi furnizori, la consumatori/utilizatori împreună cu transferarea titlului de proprietate asupra lor oferind totodată, şi o gamă de servicii conexe actelor de vânzare - cumpărare. -Operaţii de bază precum...

 • Comert International

  Caracterul biunivoc al relatiei comert exterior – dezvoltare economică: este unanim recunoscut că pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comertul exterior si dezvoltare economică. Ele sunt evidente atât la nivelul exporturilor, cât si la nivelul importurilor. Exporturile permit fructificarea economiilor de scală prin lărgirea productiei si cresterea gradului de utilizare si valorificare a factorilor de productie permise de accesul pe...

 • Comert International si Dezvoltare Economica

  Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt evidente atât la nivelul exporturilor, cât si la nivelul importurilor. Exporturile permit fructificarea economiilor de scară prin lărgirea productiei si cresterea gradului de utilizare si valorificare a factorilor de productie permise de accesul pe pietele străine. Mai mult, ele procură mijloacele de plată în valută pentru achizitionarea mărfurilor din...

 • Comert

  1.Tehnologia comercială - concept, componente, tendinţe, proiectare Delimitarea domeniului tehnologiei comerciale reprezintă un demers ştiinţific care constă în clarificarea tuturor aspectelor de ordin teoretic şi practic impuse de aceasta. Abordarea este de natură sistemică şi priveşte întreaga reţea comercială, activităţile specifice punctului de vânzare fiind proiectate şi organizate în relaţie directă cu clienţii cât şi cu partenerii din cadrul canalului de distribuţie care asigură...

Pagina 5 din 16