Toate cursurile din domeniul Comert

 • Comert

  Etimologic, termenul „comerţ” provine din latinescul “commercium” care înseamnă schimb, operaţie având ca obiect „marfa”, respectiv o activitate care se ocupă cu mărfurile. Curent, termenul se foloseşte pentru a desemna: o categorie economică, o categorie de acte şi fapte juridice, o activitate economică specializată, pluralitatea de sensuri generând frecvent fie confuzii, fie dificultăţi în utilizarea sa. D.p.d.v. economic, termenul de comerţ are un conţinut complex şi...

 • Comert International

  Fundamentele noii diplomaţii comerciale în condiţiile globalizării La dinamica economiei globale contribuie: -tendinţa tot mai pronunţată de deschidere a economiei spre mediul extern; -transformările din domeniul logisticii internaţionale; -dezvoltarea dinamică a tehnologiei informaţiei; -tranziţia de la economia transnaţională la economia globală (transformarea rolului economic al statului) Globalizarea obligă actorii economici să: -reacţioneze rapid în procesul de negociere; -aleagă...

 • Economia Comertului Intern si International

  De-a lungul timpului comerţul s-a dezvoltat în limita a trei mari poli comerciali, aşa cum i-a definit Kenichi Ohmac. Europa, America de Nord şi Centrală şi Asia de Sud Est. Tările din aceste zone (America; Canada, Mexic, Japonia, Australia, Coreea de Sud, Taiwan şi Singapore) au dominat în diferite veacuri zona, generând o formă de schimb triunghiular (triada) în cadrul căreia s-au dezvoltat interese, alianţe, forme de cooperare şi parteneriate multinaţionale, un fel aparte de concurenţă...

 • Bazele Comertului

  I.Comertul-activitate profesionala in economie 1.Comertul.Definitie.Functii -reprezinta una din cele mai importante laturi ale ec.moderne, fiind el.principal al unei ec. De piata indiferent de forma acestuia In practica ec. si in teorie, notiunea de comert are o dubla acceptiune. In primul rand, aceasta este o categorie economica de concept, sens folosit in special in teorie. In al doilea rand, ramura a ec.nationale care sintetizeaza activitatea desfasurata de agentii economici,...

 • Bazele Comertului - Specializarea Turism-Servicii

  OBIECTIVE Pornind de la o succintă prezentare a evoluţiei istorice a comerţului spaţiului European, prin capitolul de faţă se urmăreşte, în primul rând, asigurarea posibilităţilor de a defini şi înţelege noţiunea de comerţ, conţinutul activităţii de comerţ şi structura respectivei activităţi. Un al doilea obiectiv îl constituie prezentarea funcţiilor comerţului şi rolul acestora în definirea şi menţinerea poziţiei pe care comerţul o ocupă în raport cu producătorii şi utilizatorii finali sau...

 • Dreptul Comertului International

  Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care reglementează relaţiile comerciale internaţionale. Raporturile juridice ale comerţului internaţional se stabilesc între state, persoane juridice şi persoane fizice. În organizarea şi desfăşurarea relaţiilor comerciale internaţionale, statul are o dublă calitate: de subiect de drept internaţional şi subiect de drept civil. Într-o accepţiune,...

 • Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare

  CAPITOLUL I 1. Consideraţii generale. De-a lungul timpului au existat mijloace de plată şi de credit proprii vieţii afacerilor, care au avut rolul de a satisface exigenţele acesteia, inclusiv asigurarea celerităţii operaţiunilor comerciale. Dezvoltarea actuală a comerţului nu ar fi fost posibilă fără existenţa creditului, instrumentele cele mai frecvent întâlnite sunt titlurile comerciale de valoare cu natura lor dublă, de plată şi de credit1. Instrumentele de plată şi de credit aparţin...

 • Expertiza si Certificarea Marfurilor

  . Notiune de experiza. obiectul si necesitatea expertizei marfurilor Expertiza reprezinta o constatare sau opinia unui specialist intr-un anumit domeniu de cunoastere in scopul ilucidarii unor chestiuni in fata organelor judiciare sau in fata partenerilor unui contract. pe baza unei cercatari metodice folosind procedee stiintifice, expertul aduce la cunostinta organului care la imputernicit cu concluzii motivate stiintifice cu privire la faptele pt a caror ilucidare sint necesare cunostinte...

 • Negociere Comerciala Internationala

  PRINCIPII DE NEGOCIERE Negocierea este o comunicare specializată care necesită învăţare, experienţă, talent şi principialitate. - Este un proces comunicativ, dinamic, de ajustare, de stabilire a acordului în cazul apariţiei unor conflicte de interese. - Se presupune că două sau mai multe părţi care sunt animate, interesate de mobiluri diferite dar având obiective proprii îşi mediază poziţiile pentru a ajunge la o înţelegere mutual (reciproc) satisfăcătoare. Dintre toate formele de...

 • Comertul cu Servicii

  Teoria economică este dominată încă de "stereotipul" productiei materiale, care se reflectă si în analiza deosebirilor dintre bunuri si servicii. marcând o delimitare între produse materiale si servicii, ar fi o greseală să se exagereze deosebirile dintre ele, ca de altfel si trecerea în extrema cealaltă. Dacă diferentierea dintre aceste două categorii este necesară pentru clarificarea conceptelor respective, exagerarea deosebirilor înseamnă o eroare. Majoritatea economistilor...

 • Tehnica Operatiunilor de Comert Exterior

  Capitolul 1 TRANZACŢII INTERNAŢIONALE: SCURT ISTORIC, CONCEPT, OBIECT ŞI CONTEXT 1.1. Scurtă istorie a tranzacţiilor internaţionale O dată cu formarea primelor graniţe naţionale, afacerile internaţionale au fost conduse de naţiuni sau individual. În multe cazuri, afacerile internaţionale, singure, au fost o forţă majoră în delimitarea graniţelor şi schimbarea istoriei economiei mondiale. De exemplu, afacerile internaţionale au jucat un rol vital în formarea şi declinul imperiului roman,...

 • Tranzactii Comerciale

  CURSUL I TRANZACŢII INTERNAŢIONALE: CONCEPT, OBIECT Actiunile de vânzare-cumpărare de mărfuri şi servicii de către operatorii economici din ţări diferite sunt caracterizate din punct de vedere terminologic de o mare diversitate. In literatura de specialitate întâilnim următoarele noţiuni sinonime: tranzacţii comerciale internaţionale, tranzacţii economice internaţionale, afaceri comerciale internaţionale, afaceri economice intenaţionale , comerţ exterior, comerţ internaţional, etc....

 • Strategii Concurentiale

  Capitolul 1. Concepte de bază ale strategiei concurenţiale Cuvinte cheie: strategie concurenţială avantaj concurenţial piaţă concurenţă politica concurenţei practici anticoncurenţiale 1.1. Strategia concurenţială şi avantajul concurenţial Concurenţa este factorul determinant în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale unei firme care pot contribui la performanţa acesteia. Strategia concurenţială este acţiunea de căutare a unei poziţii...

 • Cursuri Marfuri Nealimentare

  MĂRFURI METALICE 1.1 Proprietăţile metalelor În timpul utilizării lor, mărfurile metalice sunt supuse la solicitări mecanice, termice şi, totodată, suferă acţiunea unor factori chimici. De asemenea, o serie de proprietăţi ale metalelor şi aliajelor acestora, precum culoarea sau luciul, contribuie la aspectul şi estetica produsului, iar altele, cum sunt densitatea şi greutatea specifică la stabilirea greutăţii acestora. Cunoaşterea proprietăţilor metalelor şi aliajelor acestora oferă...

 • Cursuri Administrarea Intreprinderii in Comert, Turism, Servicii

  CURS 1 - ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR: NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1 Justificarea apariţiei organizaţiilor 1.2. Structura puterii în întreprinderi şi impactul asupra administrării acestora 1.3. Specificul întreprinderilor de comerţ, turism, servicii 1.4. Responsabilitatea socială a întreprinderii 1.1 Justificarea apariţiei organizaţiilor Organizaţia este un termen generic care desemnează orice entitate organizată, creată de oameni pentru a-i ajuta să-şi îndeplinească anumite scopuri....

Pagina 6 din 16