Toate cursurile din domeniul Comert

 • Logistica Comerciala

  Primele utilizări ale termenului au fost făcute de filozofii greci din antichitate, mai precis de către cei din şcoala aristotelică; Ulterior, termenul de logistică a fost utilizat în tehnica militară; Conceptul de logistică, în accepţiunea sa economică, apare în anumite lucrări editate în cursul secolului XIX, în cadrul cărora se justificau infrastructurile necesare evoluţiei economice declanşate prin revoluţia industrială; Definiţiile şi analizele economice cele mai apropiate de cele...

 • Negociere in Tranzactii Comericale

  Sistemul relatiilor comerciale si financiar – monetare internationale 1.1. Circuitul economic mondial – principalele componente Dezvoltarea economico-sociala la scara mondiala evidentiaza, in perioada actuala, doua tendinte principale de evolutie, strans interconectate intre ele, si anume: - consolidarea si crearea economiilor nationale; afirmarea independentei si suveranitatii statelor; cresterea rolului acestora pe arena internationala; - accentuarea interdependentelor economice,...

 • Falsificarea Marfurilor

  1. Definiţii Falsificarea este operaţia de obţinere a unui produs asemănător cu altul, deja existent în comerţ, operaţie efectuată în scop de înşelăciune şi de obţinere a unor venituri ilicite. Expertizele având drept obiect mărfuri falsificate sau contaminate sunt în general expertize complexe, cu participarea unor specialişti din diverse domenii, necesitând investigaţii laborioase şi de durată. Fraudele, substituirile şi falsificările mărfurilor se înscriu în categoria mărfurilor...

 • Strategii si Tehnici de Comunicare

  1. Comunicarea interpersonală 1.1. Definiţii şi funcţii Într-un sens foarte larg, comunicarea desemnează orice proces prin care o informaţie este transmisă de la un element la altul, aceste elemente fiind de natură biologică (comunicaţiile în sistemul nervos), tehnologică (procedeele de telecomunicaţii) sau socială. Teoria generală a comunicării studiază caracteristicile şi relaţiile dintre factorii de ordin general care facilitează transferul unei cantităţi de informaţii de la un obiect...

 • Managementul in Comert

  1.1. Funcţiile firmelor de comerţ Organizarea este o categorie de o mare complexitate prin care se înţelege stabilirea şi delimitarea proceselor de muncă fizică şi intelectuală, a componentelor acestora şi gruparea pe posturi, formaţii de muncă, compartimente, în conformitate cu anumite criterii manageriale, economice, tehnice şi sociale în vederea realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor previzionate. Organizarea este atât un proces cât şi un rezultat al obiectivelor firmei şi...

 • Comert International

  T E M A I ISTORICUL COMERŢULUI.ACTE DE COMERŢ ŞI STATUTUL DE COMERCIANT I.1.Diferenţierea şi ierarhizarea activităţilor umane. Progresul scoietăţii umane este indisolubil legat de diferenţierea activităţilor şi de specializările care au luat naştere prin permanentizarea acestor diferenţieri. După cum este deja cunoscut, primele diferenţieri ale activităţilor umane s-au făcut pe traseul : COMUNITATE UMANĂ AMORFĂ PĂSTORI AGRICULTORI MEŞTEŞUGARI Această structură a profesiilor a...

 • Comert Intern si International

  1. Asigurarea posibilităţilor de a defini şi înţelege noţiunea de comerţ. 2. Prezentarea evoluţiei istorice a comerţului în spaţiul european. 3. Explicarea conţinutului şi descrierea structurii activităţii de comerţ. 4. Prezentarea funcţiilor comerţului şi rolul acestora în definirea poziţiei pe care comerţul o ocupă în raport cu producătorii, cât şi cu utilizatorii finali sau intermediari. 5. Prezentarea şi explicarea structurii actelor de comerţ. 6. Definirea profesiunii de comerciant;...

 • Comertul International si Concurenta Imperfecta

  Modelele prezentate în capitolele anterioare explică relaţia dintre înzestrarea cu factori de producţie a ţărilor, respectiv tehnologia acestora şi specializarea lor internaţională, influenţa acestei specializări asupra veniturilor factorilor şi modul cum se compensează deficitul unor factori. Aceste modele nu iau însă în considerare economiile de scară, iar pieţele sunt considerate perfect competitive. Probabil din aceste motive, modelele menţionate nu pot explica unele fenomene...

 • Organizarea si Tehnologia Comertului

  Notă introductivă Suportul de curs este elaborat în conformitate cu programa cursului „Organizarea şi tehnica comerţului” pentru pregătirea cadrelor la specialităţile Contabilitate şi audit, Finanţe şi bănci, Drept la secţia studii de zi şi cu frecvenţă redusă. Conform planurilor de studii pentru studierea cursului sunt prevăzute 120 ore în semestrul III – IV dintre care 60 ore de contact direct şi 60 ore de studiu individual. Suportul de curs este axat pe conceptul de a studia aspectul...

 • Notiunea, Constituirea si Functionarea Societatilor Comerciale

  1.Noţiunea societăţilor comerciale. Definiţia legală a societăţii comerciale o găsim la art.106 C. civil potrivit căruia societatea comercială este organizaţia comercială cu capital social constituit din participaţiuni ale fondatorilor. Cum textul este apreciat după aceea ce este în el şi nu după ceea ce-i lipseşte, arătăm că putem să ne oprim la momentul că legiuitorul, în definiţia dată societăţii comerciale ne-a atras atenţia doar la faptul că suntem în prezenţa unui capital social. Şi...

 • Concurenta si Preturi

  1. Precizări Prezentul curs se adresează studenţilor specializării Administrarea Afacerilor, forma de „Învăţământ la distanţă”. Datorită frecvenţei reduse a întălnirilor cu studenţii de la această specializare, materialul elaborat reprezintă un instrument eficient de prezentare a noţiunilor cuprinse în fişa disciplinei, curs şi seminar. Promovarea examenului este condiţionată de prezentarea în ziua examenului a următoarelor materiale: - chestionarul de autoevaluare completat de mâna (a se...

 • Cadrul Institutional al Comertului International

  1. Istoric: Existenţa Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), începând cu 1 ianuarie 1995, reprezintă rezultatul celei mai importante reforme privind structurile instituţionale ale comerţului internaţional. OMC concretizează, sub o formă actualizată, obiectivele vizate încă din 1948, prin proiectul, eşuat ulterior, de creare a unei Organizaţii Internaţionale a Comerţului (OIC). Până în 1994, sistemul comercial internaţional a fost condus de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade –...

 • Tipuri de Consumatori

  Cunoaşterea clientului . Tipuri de consumatori Negocierea vanzarii Posibil scenariu al unei vânzări A) Tipuri de consumatori în funcţie de vârstă B) Tipuri de consumatori în funcţie de sex C) Tipuri de consumatori în funcţie de ocupaţie D) Tipuri de consumatori în funcţie temperament E) Tipuri de consumatori în funcţie de caracter (profilul psiho-moral al personalităţii) F) Tipuri de consumatori în funcţie de cunoaşterea precisă a intenţiilor de cumpărare 2. Adolescenţii reprezintă...

 • Ciclu de Viata al Produselor, Standardizarea Marfurilor

  Obiectul de studiu si evolutia stiintei marfurilor Obiectul de studiu al merceologiei il constituie studiul marfurilor privite din perspectiva conceptelor,metodelor,tehnicilor de analiza si apreciere a calitatii in relatie cu protectia consumatorului si a mediului inconjurator. Cuvantul merceologie provine din latinescul merx care inseamna marfa si logos care semnifica stiinta Obiectul de studiu si evolutia stiintei marfurilor În România, Merceologia a apărut ca disciplină odată cu...

 • Managementul Calitatii

  1.1. Elementele favorizante ale cresterii importantei calitatii ca factor al competitivitatii organizatiilor Intensificarea concurentei - cre sterea si diversificarea ofertei - mondializarea pietelor, produselor - multiplicarea “uniunilor economice” Uniunea Europeana(UE) Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS) Tratatul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) Forumul de Cooperare Economica Asia- Pacific (APEC) Cresterea exigentelor clientilor si ale societatii Progresul...

Pagina 7 din 16