Toate cursurile din domeniul Comert

 • Asigurari Comerciale

  CAPITOLUL 1 ECONOMIA RISCULUI ŞI A ASIGURĂRILOR Obiective: Acest capitol urmăreşte formarea conceptelor de bază ale funcţionării pieţei asigurărilor şi reasigurărilor şi familiarizarea cu limbajul specific al asigurărilor comerciale. Scurt rezumat: Rolul asigurărilor în activitatea de zi cu zi a agenţilor economici şi implicaţiile funcţionării şi dezvoltării pieţei asigurărilor comerciale reglementate sunt urmărite în relaţia cauză-efect. Pornind de la elemente precum riscul şi...

 • Risc si Incertitudine

  TEMA nr. 1 CADRUL GENERAL AL TEORIEI RISCURILOR 1.1. Abordarea economică a incertitudinii şi riscului 1.2. Tendinţe actuale 1.3. Conceptul de risc 1.1. Abordarea economică a incertitudinii şi riscului • O istorie relativ scurtă a incertitudinii şi riscului: - 1738 – fizicianul Daniel Bernoulli a relevat legătura dintre risc şi utilitatea anticipată (câştigul sau profitul anticipat) în cazul jocurilor de noroc, fără a plasa aceste concepte în domeniul teoriei economice; - 1921 – Frank...

 • Economia Comertului

  CAPITOLUL 1. Locul, rolul şi importanţa comerţuluiîn economia naţională 1.1.Comerţul – activitate profesională în economie 1.2. Funcţiile comerţului 1.1.Comerţul – activitate profesională în economiei Comerţul este un sector de activitate precisă, complexă a economiei 1.1.1. Definirea şi conţinutul activităţii de comerţ Activitatea de comerţ are ca obiect marfa, operaţiunile de vânzare – cumpărare ale acesteia. Comerţul are un dublu sens: ramură a economiei naţionale; categorie...

 • Specificul Operatiunilor de Comert International

  1.1. Consideraţii generale privind operaţiunile de comerţ internaţional Operaţiunile de comerţ internaţional apar în literatura de specialitate din ţară şi din străinătate sub denumirea de tranzacţii comerciale internaţionale, afaceri comerciale sau economice internaţionale, operaţiuni de comerţ exterior. Toţi aceşti termeni desemnează operaţiunile de vânzare-cumpărare de produse derulate între agenţii economici pe plan internaţional, decontate în valută convertibilă sau în natură....

 • Derularea unei Operatiuni de Export Direct - Particularitati pentru Livrarile Intracomunitare

  2.1.1. Consideraţii generale privind derularea unei operaţiuni de export direct. Etape ale derulării Un agent economic care produce şi comercializează produse competitive pe pieţele externe, în urma stimulării cererii prin acţiuni de promovare, va primi cereri de ofertă de la potenţialii parteneri de afaceri. În continuare, va trebui să fie preocupat de pregătirea ofertelor de mărfuri, de încheierea contractelor internaţionale de vânzare-cumpărare, precum şi de derularea lor corespunzătoare....

 • Acte de Comert

  Comertul consta in cumpararea de bunuri pentru a fi revandute consumatorilor. ETAPELE EVOLUTIEI COMERTULUI: 1)Dezvoltarea comertului in cadrul economiei preindustriale; 4)Evolutia comertului in economia de productie generata de progresul masinismului; 3)Evolutia comertului intr-o economie de consum. ACTUL DE COMERT – reprezinta o actiune efectuata in procesul realizarii unei profesii comerciale. Clasificarea actelor de comert: 1)Actele de comert naturale – sunt reprezentate de acele...

 • Comert Intern

  Comertul - Consta in cumpararea de bunuri pentru a fi revandute consumatorilor. Etapele evolutiei comertului : - Dezvoltarea comertului in cadrul economiei preindustriale - Evolutia comertului in economia de productie generata de progresul masinismului - Evolutia comertului intr-o economie de consum Actul de comert – reprezinta o actiune efectuata in procesul realizarii unei profesii comerciale. Clasificarea actelor de comert : - acte de comert naturale - acte de comert formale - acte...

 • Economia Comertului Turismului si Serviciilor

  • Caracteristici generale: 1) nu au decât formă de infinitiv scurt (fără prep. TO): to be, to have, to do, to work /vs/ Ø can, Ø may, Ø must. 2) verbul care urmează după un modal este la infinitivul scurt (fără TO ): - I can Ø work. (! NOT: I can to work) You must Ø try again. (! NOT: You must to try again.) DAR: I refuse to work. // She wants to try again. 3) sunt verbe neflexibile - la Prezentul Simplu, au aceeaşi formă pentru toate persoanele (nu primesc terminaţia –s la pers. a...

 • Globalizarea

  Delimitări conceptuale „Există un acord limitat asupra înţelesului termenului, încă şi mai puţin asupra proceselor care determină globalizarea, şi nici un fel de acord asupra consecinţelor sale”. „Cel mai supra-utilizat şi mai sub-specificat concept din dicţionarul ştiinţelor sociale şi politice de la sfârşitul Războiului Rece”. „Globalizarea înseamnă computere plus capital dereglementat”. Trăsături definitorii • INTERNAŢIONALIZARE A. integrare accelerată a pieţelor produselor şi...

 • Capitolul II - Dezvoltarea Comertului Electronic (E-comert) si Redefinirea Afacerilor

  CAPITOLUL II DEZVOLTAREA COMERŢULUI ELECTRONIC (E-COMERŢ) ŞI REDEFINIREA AFACERILOR 2.1. Aspecte referitoare la dezvoltarea comerţului electronic pe plan mondial Schimbările majore din ultimele două decenii – creşterea exponenţială a comunicaţiilor mobile şi a utilizatorilor de Internet, contribuţia sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă, restructurarea/reingineria companiilor şi a business-ului în general pentru a...

 • Capitolul 4 - Plati Electronice

  CAPITOLUL IV SISTEME ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ ELECTRONICĂ ÎN AFACERILE INTERNAŢIONALE Comerţul electronic, ca tip de comerţ nou, a stimulat direct cererea pentru noi sisteme şi modalităţi adecvate de plată. În acest context, dezvoltarea unor activităţi comerciale între participanţi situaţi la mari distanţe geografice unii de alţii nu poate fi concepută fără folosirea unor sisteme electronice de plăţi. Aceste noi mijloace de plată permit transferarea comodă, sigură şi foarte rapidă a banilor...

 • Politici Comerciale

  Aspecte specifice • Măsurile promoţionale şi de stimulare a exporturilor trebuie să evidenţieze intervenţia directă sau implicită a statului şi să genereze efecte asupra unor actori economici privaţi; • Măsurile promoţionale se adresează utilizatorilor străini încercând să-i determine să prefere produsele ţării care le practică; • Măsurile de stimulare se adresează unor entităţi din ţatra care le practică pentru a le impulsiona să-şi internaţionalizeze activităţile pe calea exporturilor....

 • Litigii

  La finele secolului XX, universul nostru socio-economic se caracterizeazăprin profunde mutaţii induse de: - imprevizibilitatea viitorului, marcat de evoluţia ţărilor din Europa Centrală şi de Est, mişcările religioase şi culturale, tendinţele integraţioniste; - noi coordonate ale dezvoltării socio-economice: concentrarea industrială, competitivitate prin transfer tehnologic, vaste programe de cercetare-dezvoltare, puternica informatizare a tuturor domeniilor de activitate, expansiunea etc.;...

 • Politica Comerciala 2

  Barierele netarifare Sunt măsuri publice sau chiar private care împiedică, deformează sau limitează fluxurile comerciale de bunuri şi servicii cu scopul protejării economiei de concurenţa externă, sprijinirii ajustării structurilor economice productive sau redefinirii echilibrelor de balanţă; Au proliferat în baza “legii protecţiei constante”; Se definesc printr-o mare diversitate tipologică; Sunt mai puţin transparente şi psihologic sunt percepute cu mai puţină ostilitate....

 • Logistica Marfurilor

  1. Continutul si componentele logisticii Filozofia logisticii promoveaza ca obiectiv principal oferirea utilitatilor de loc timp si posesie la cel mai mic cost total posibil. Continutul conceptului de logistica este mult mai amplu si mai complex decât cel al distributiei fizice. Observatie: distributia fizica este de fapt o componenta a logisticii. La nivelul unei firme producatoare sistemul logistic include: 1. distributia fizica(include activitatile de transport, depozitare, gestiune...

Pagina 9 din 16