Bazele comerțului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 21091
Mărime: 97.41KB (arhivat)
Publicat de: Janina Rădoi
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cuprins:

1.1 Introducere

1.3 Conţinutul unităţii de învăţare:

1.3.1 Concepte generale. Date, informaţii şi cunoştinţe. Valoarea informaţiilor, funcţiile informaţiilor şi clasificarea acestora.

1.3.2 Conceptul de sistem. Clasificarea sistemelor.

1.3.3 Sistemul informaţional. Prezentarea sistemului informaţional. Perfecţionarea sistemelor informaţionale.

1.3.4 Sistemul informaţional economic

1.1 Introducere

O caracteristică importantă a epocii contemporane o reprezintă dezvoltarea disciplinelor de interfaţă pentru a răspunderii complexităţii realităţilor economico-sociale care impun abordări interactive.

managerii şi organizaţiile au nevoie de informaţii pentru a exista şi prospera. de aceea vom începe prin a definii conceptele de date, informaţii şi cunoştinţe, pentru a putea înţelege diferenţele existente între acestea. o dată aceste diferenţe elucidate vom aborda conceptul de sistem şi abordarea cibernetică a acestui, pentru a putea ulterior definii conceptul de sistem informaţional economic într-o viziune cibernetică.

vom încheia acest capitol cu modalităţi de perfecţionare a sistemelor informaţionale economice şi tipuri de abordări pentru managementului sistemelor informatice

Concepte generale. Date, informaţii şi cunoştinţe. Valoarea informaţiilor, funcţiile informaţiilor şi clasificarea acestora

Componentele primare ale sistemului informaţional sunt reprezinte de date, informaţii şi cunoştinţe. În ultimii ani s-a conştientizat pe deplin importanţa informaţiilor şi a cunoştinţelor necesare unui management eficient. Taylor (1996) afirmă că cele mai multe organizaţii asimilează “cunoştinţele” sau "informaţiile" cu “date”. Mulţi sunt induşi în eroare şi le introduc în categoria de date. Datele pot fi un material brut pentru informaţii şi cunoştinţe, dar acestea au o valoare mică până când nu sunt analizate, înţelese după care sunt stocate într-un loc unde oamenii le pot utiliza în analizele lor. Datele strânse, organizate şi stocate într-o formă coerentă, ca un document, manual, fişier help sau o pagină cu “întrebării frecvent cerute”, acestea pot fi considerate “informaţii” sau un material de referinţă folositor. Dar, încă nu sunt “cunoştinţe”. Acestea devin “cunoştinţe” doar când două dimensiuni suplimentare sunt adăugate: oameni şi procese. Astfel, informaţia este aplicată într-un mod care face cu siguranţă mai uşor definirea şi evaluarea sarcinilor pentru oamenii care le execută.

Termenii de "date", "informaţii" şi "cunoştinţe" deşi sunt adesea interschimbaţi în vorbirea curentă ca şi cum ar însemna acelaşi lucru, pentru manageri şi specialiştii informaticieni, aceştia au înţelesuri diferite:

•&νβσπ;datele sunt fapte, evenimente, tranzacţii şi aşa mai departe, care au fost înregistrate; acestea pot fi înşiruiri de caractere numerice şi alfanumerice cu o anumită semnificaţie;

•&νβσπ;noţiunea de date se defineşte ca un şir sau ansamblu de valori primare („materie primă”) asociate activităţilor şi evenimentelor ce apar într-o organizaţie sau într-un mediu fizic natural, înainte de a fi organizate şi prelucrate/prezentate, într-o formă care să fie înţeleasă şi utilizabilă de către om;

•&νβσπ;informaţiile sunt date care au fost transformate (procesate) într-un mod care să fie util receptorului din materiale de intrare brute (neprelucrate); "informaţiile" sunt fundamentate pe acele date care au dobandit semnificaţie, scop sau utilitate în urma prelucrării (procesării) lor;

•&νβσπ;noţiunea de informaţie este asociată cu aceea de „date prelucrate şi prezentate” într-o formă care să fie înţeleasă şi utilă, sau utilizabilă de către om. Informaţia are prin urmare o valoare reală, percepută de om şi care se adaugă la ceea ce omul ştie, relativ la un domeniu de interes ;

•&νβσπ;cunoştinţele cuprind totalitatea noţiunilor, ideilor, informaţiilor pe care cineva le are într-un domeniu oarecare ; cunoştinţele sunt date cărora li s-au adăugat două dimensiuni suplimentare : oameni şi procese ; în general, cunoştinţele sunt într-o formă pe care oamenii le pot înţelege, distribui, procesa în mod colectiv, şi utiliza în momentul în care este nevoie doar acolo unde tehnologia există;

Dacă datele provin direct din măsurători, iar informaţiile din prelucrarea şi prezentarea acestora într-o formă care reprezintă, de exemplu, starea proceselor/ activităţilor la un moment dat, cunoaşterea este mai mult, ea caută să înţeleagă procesele/ activităţile, să producă asocieri cauzale, să facă predicţii, care stau la baza unor decizii. Absenţa cunoaşterii într-un domeniu de interes, înseamna incertitudine în activitatea de management.

În concluzie, informaţiile validate devin cunoştinţe utilizabile de receptor. Trebuie spus receptorului ceva ce nu îi este cunoscut şi care nu poate fi prevăzut. Dacă un mesaj sau raport nu are aceste atribute, receptorul va primi date nu informaţii. Fără un mediu eficient de filtrare şi agregare a datelor, managerul poate fi "... bogat în date însă sărac în informaţii" [Finlay şi Mitchell, 1994 citaţi de Targett,1996].

Din punct de vedere al teoriei comunicaţiilor, informaţia este un mesaj, un semnal ce reflectă starea unui sistem sau a mediului în care acesta funcţionează şi care aduce receptorului un spor de cunoaştere. Informaţia economică, prin datele furnizate, aduce un spor de cunoaştere relativ la aspectele economice ale organizaţiei oferind elemente noi care vor fi utilizate în cadrul acesteia.Informaţiile se obţin în urma prelucrării datelor.

Putem spune că orice informaţie este o dată, în schimb nu orice dată este o informaţie, ci numai aceea care are pentru receptor valoare.

Preview document

Bazele comerțului - Pagina 1
Bazele comerțului - Pagina 2
Bazele comerțului - Pagina 3
Bazele comerțului - Pagina 4
Bazele comerțului - Pagina 5
Bazele comerțului - Pagina 6
Bazele comerțului - Pagina 7
Bazele comerțului - Pagina 8
Bazele comerțului - Pagina 9
Bazele comerțului - Pagina 10
Bazele comerțului - Pagina 11
Bazele comerțului - Pagina 12
Bazele comerțului - Pagina 13
Bazele comerțului - Pagina 14
Bazele comerțului - Pagina 15
Bazele comerțului - Pagina 16
Bazele comerțului - Pagina 17
Bazele comerțului - Pagina 18
Bazele comerțului - Pagina 19
Bazele comerțului - Pagina 20
Bazele comerțului - Pagina 21
Bazele comerțului - Pagina 22
Bazele comerțului - Pagina 23
Bazele comerțului - Pagina 24
Bazele comerțului - Pagina 25
Bazele comerțului - Pagina 26
Bazele comerțului - Pagina 27
Bazele comerțului - Pagina 28
Bazele comerțului - Pagina 29
Bazele comerțului - Pagina 30
Bazele comerțului - Pagina 31
Bazele comerțului - Pagina 32
Bazele comerțului - Pagina 33
Bazele comerțului - Pagina 34
Bazele comerțului - Pagina 35
Bazele comerțului - Pagina 36
Bazele comerțului - Pagina 37
Bazele comerțului - Pagina 38
Bazele comerțului - Pagina 39
Bazele comerțului - Pagina 40
Bazele comerțului - Pagina 41
Bazele comerțului - Pagina 42
Bazele comerțului - Pagina 43
Bazele comerțului - Pagina 44
Bazele comerțului - Pagina 45
Bazele comerțului - Pagina 46
Bazele comerțului - Pagina 47
Bazele comerțului - Pagina 48
Bazele comerțului - Pagina 49
Bazele comerțului - Pagina 50
Bazele comerțului - Pagina 51
Bazele comerțului - Pagina 52
Bazele comerțului - Pagina 53
Bazele comerțului - Pagina 54
Bazele comerțului - Pagina 55
Bazele comerțului - Pagina 56
Bazele comerțului - Pagina 57
Bazele comerțului - Pagina 58
Bazele comerțului - Pagina 59
Bazele comerțului - Pagina 60
Bazele comerțului - Pagina 61
Bazele comerțului - Pagina 62
Bazele comerțului - Pagina 63
Bazele comerțului - Pagina 64
Bazele comerțului - Pagina 65
Bazele comerțului - Pagina 66
Bazele comerțului - Pagina 67
Bazele comerțului - Pagina 68
Bazele comerțului - Pagina 69
Bazele comerțului - Pagina 70
Bazele comerțului - Pagina 71
Bazele comerțului - Pagina 72
Bazele comerțului - Pagina 73
Bazele comerțului - Pagina 74
Bazele comerțului - Pagina 75
Bazele comerțului - Pagina 76
Bazele comerțului - Pagina 77
Bazele comerțului - Pagina 78
Bazele comerțului - Pagina 79
Bazele comerțului - Pagina 80
Bazele comerțului - Pagina 81
Bazele comerțului - Pagina 82
Bazele comerțului - Pagina 83
Bazele comerțului - Pagina 84
Bazele comerțului - Pagina 85
Bazele comerțului - Pagina 86
Bazele comerțului - Pagina 87
Bazele comerțului - Pagina 88
Bazele comerțului - Pagina 89
Bazele comerțului - Pagina 90
Bazele comerțului - Pagina 91
Bazele comerțului - Pagina 92
Bazele comerțului - Pagina 93
Bazele comerțului - Pagina 94
Bazele comerțului - Pagina 95
Bazele comerțului - Pagina 96
Bazele comerțului - Pagina 97
Bazele comerțului - Pagina 98
Bazele comerțului - Pagina 99
Bazele comerțului - Pagina 100
Bazele comerțului - Pagina 101
Bazele comerțului - Pagina 102
Bazele comerțului - Pagina 103
Bazele comerțului - Pagina 104
Bazele comerțului - Pagina 105
Bazele comerțului - Pagina 106
Bazele comerțului - Pagina 107
Bazele comerțului - Pagina 108
Bazele comerțului - Pagina 109
Bazele comerțului - Pagina 110
Bazele comerțului - Pagina 111
Bazele comerțului - Pagina 112
Bazele comerțului - Pagina 113
Bazele comerțului - Pagina 114
Bazele comerțului - Pagina 115
Bazele comerțului - Pagina 116
Bazele comerțului - Pagina 117
Bazele comerțului - Pagina 118
Bazele comerțului - Pagina 119
Bazele comerțului - Pagina 120
Bazele comerțului - Pagina 121
Bazele comerțului - Pagina 122
Bazele comerțului - Pagina 123
Bazele comerțului - Pagina 124
Bazele comerțului - Pagina 125
Bazele comerțului - Pagina 126
Bazele comerțului - Pagina 127
Bazele comerțului - Pagina 128
Bazele comerțului - Pagina 129
Bazele comerțului - Pagina 130
Bazele comerțului - Pagina 131
Bazele comerțului - Pagina 132
Bazele comerțului - Pagina 133
Bazele comerțului - Pagina 134
Bazele comerțului - Pagina 135
Bazele comerțului - Pagina 136
Bazele comerțului - Pagina 137
Bazele comerțului - Pagina 138
Bazele comerțului - Pagina 139
Bazele comerțului - Pagina 140
Bazele comerțului - Pagina 141

Conținut arhivă zip

  • Bazele Comertului.doc

Alții au mai descărcat și

Comerț

Etimologic, termenul „comerţ” provine din latinescul “commercium” care înseamnă schimb, operaţie având ca obiect „marfa”, respectiv o...

Comerț internațional și dezvoltare economică

Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt...

Preocupări de Modernizare și Dinamizare a Teoriei Neoclasice a Comerțului Internațional

Pentru că multe din criticile adresate teoriei proporţiei factorilor de producţie au semnalat caracterul prea abstract al acesteia, restricţiile...

Comerț Internațional

Caracterul biunivoc al relatiei comert exterior – dezvoltare economică: este unanim recunoscut că pe parcursul întregii evolutii economice au...

Vânzări Inteligente

ARGUMENT ÎN FAVOAREA VÂNZĂRILOR INTELIGENTE Acest curs – adresat tuturor celor care au o afacere de dimensiuni restrânse sau medii - a fost...

Organizarea mondială a comerțului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse

Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt: - permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse - schimbarea continua a...

Responsabilitate socială

Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile întreprinzătorului, comportamentul acestuia în interacţiunile cu cei din jur....

Te-ar putea interesa și

Baze de date on-line pentru comerțul electronic

Introducere : Argumentarea alegerii studiului de caz . “Baze de date on-line pentru comertul electronic “ : - Etimologic , termenul de comert vine...

Elaborarea și Fundamentarea Programului de Vânzări

CAPITOLUL 1 ACTIVITATEA COMERCIALĂ – CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. DEFINIRE Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are...

Rolul economic al comerțului în dezvoltatea orașului Moreni

CAPITOLUL 1 STRUCTURA ACTIVITATII COMERCIALE IN MORENI 1.1 Comertul cu ridicata Introducere Analiza problematicii distributiei marfurilor...

Bazele comerțului - diversificarea ofertei de produse și servicii a complexului -R-

Capitolul 1. Oferta de mărfuri şi servicii Conţinutul ofertei de mărfuri şi structura acesteia Producţia realizată în vederea satisfacerii...

Bazele comerțului grile

Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. __B_ 1. Nu constitue caracteristici...

Economia comerțului

1.1.Definirea noţiunii de comerţ. 1.2.O succintă abordare istorică. 1.3.Funcţiile comerţului. 1.1. Definirea noţiunii de comerţ Unul din cele...

Bazele Comerțului

3.1. Introducere Analiza problematicii distribuţiei mărfurilor tratată în primul capitol al prezentei lucrări a scos în evidenţă faptul că...

Bazele Comerțului

1. Prezentarea modului de organizare a schimburilor de marfuri si a sistemelor de antrenare a comertului în procesul circulatiei bunurilor si...

Ai nevoie de altceva?