Bazele Comertului

Curs
8.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 22006
Mărime: 334.21KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Capitolul 1. Locul, rolul si importanta comertului în economia natională

1.1. Comertul activitate de bază în cadrul economiei

1.2. Actele de comert si comerciantul

Capitolul 2. Distributia mărfurilor

2.1. Continutul, rolul si functiile distributiei

2.2. Tipologia canalelor de distributie

2.3. Particularităti ale distributiei unor bunuri si servicii

Capitolul 3. Organizarea comertului si a aparatului comercial

3.1. Principii ale organizării activitătii comerciale

3.2. Sisteme de organizare a aparatului comercial

3.3. Locul si importanta firmei în organizarea comertului

Capitolul 4. Comertul cu ridicata

4.1. Continutul, rolul si functiile comertului cu ridicata

4.2. Tipologia comertului cu ridicata

4.3. Tendintele si evolutia comertului cu ridicata

Capitolul 5. Comertul cu amănuntul

5.1. Continutul, importanta si functiile comertului cu amănuntul

5.2. Tipologia activitătii comerciale cu amănuntul

5.3. Tendintele si evolutia comertului cu amănuntul

Capitolul 6. Alimentatia publică

6.1. Continutul si particularitătile alimentatiei publice

6.2. Tipologia unitătilor de alimentatie publică

6.3. Baza tehnico – materială a sectorului de alimentatie publică

6.4. Mutatii si orientări în organizarea si modernizarea activitătii de alimentatie publică

Capitolul 7. Serviciile comerciale

7.1 Continutul serviciilor comerciale

7.2 Locul serviciilor comerciale în cadrul comertului actual

7.3 Tipologia serviciilor comerciale

7.4 Tendinte pe plan mondial în dezvoltarea serviciilor comerciale

Capitolul 8. Comertul cooperatist

8.1. Organizarea si functionarea cooperatiei de consum

8.2. Mutatii în viata si activitatea cooperatiei de comsum în etapa actuală

Capitolul 9. Comertul electronic

9.1. Conceptul de comert electronic si sfera sa de cuprindere

9.2. Comertul electronic pe Internet

9.3. Comertul electronic în România

Capitolul 10. Baza tehnico- materială a comertului

10.1. Conceptul de bază tehnico-materială a comertului

10.2. Baza tehnico-materială a comertului cu amănuntul

10.3. Baza tehnico-materială a comertului cu ridicata

10.4. Progresul tehnic în comert

Capitolul 11. Resursele comertului

11.1. Resursele umane în comert

11.2. Patrimoniul agentilor economici în comert

11.3. Resursele financiare în comert

Capitolul 12. Relatiile comertului cu producătorii si consumatorii

12.1. Relatiile comertului cu producătorii

12.2. Relatiile comertului cu consumatorii

Capitolul 13. Protectia consumatorilor

13.1. Conceptul si structura de actiune a protectiei consumatorului

13.2. Implicarea puterii publice în protectia consumatorilor

13.3. Organizarea consumatorilor în vederea apărării drepturilor proprii

13.4. Politica de protectie a consumatorilor în România

Capitolul 14. Eficienta activitătii comerciale

14.1. Conceptul si continutul eficientei activitătii comerciale

14.2. Eficienta economică a activitătii comerciale

14.3. Eficienta socială a comertului

14.4. Căi de crestere a eficientei activitătii comerciale

Extras din document

Obiective Disciplina “Bazele Comertului” abordeazã

fenomenele si procesele economice sub aspectul

esentei si formelor de manifestare, conexiunilor cu

celelalte procese din economie, metodologiei de

cuantificare a mãrimii si dinamicii acestora, precum si

al eficientei.

Disciplina are un rol esential în a pune bazele

pregãtirii în domeniu a viitorilor specialisti în comert,

în general, în marketing, în particular, întregind

cunostintele teoretice si practice cãpãtate în primii doi

ani de studiu.

I. ROLUL SI LOCUL COMERTULUI ÎN CADRUL

ECONOMIEI NATIONALE

Comertul –

concept,

continut,

functii si

forme

Notiunea de comert are un continut complex, determinând

o functie economică ce constă în a cumpăra materii

prime sau produse pentru a le revinde.

Sub aspect juridic, comertul reprezintă transferul titlului

de proprietate, respectiv înstrăinarea rezultatelor

propriei activităti, pentru a primi, în schimb, alte

bunuri (bani) sau servicii.

Actele de

comert

Notiunea de comert trebuie privită sub o dublă

acceptiune:

• categorie economică, concept folosit de teorie;

• ramură a economiei nationale.

Continutul activitătii de comert este complex. Astfel,

alături de activitatea de intermediere, comertul

cuprinde si alte activităti, precum cercetarea pietei,

informarea populatiei, educarea consumatorilor, publicitatea,

promovarea, crearea cadrului ambiental

necesar actului de vânzare-cumpărare etc.

Întelegerea importantei activitătii desfăsurate de comert

este legată de functiie acestuia, functii destinate

să asigure un flux normal al productiei spre consum. În

acest sens, principalele functii ale comertului sunt:

a) cumpărarea mărfurilor de la producător sau de la

colector în vederea revânzării către intermediari sau

utilizatorii finali;

b) stocarea mărfurilor, functie datorată locului de

intermediar pe care comertul îl ocupă între productie si

consum;

c) fractionarea cantitătilor mari de mărfuri livrate de

către productie, asortarea loturilor respective, formarea

sortimentelor comerciale si asigurarea unor partizi

mici, care urmează să fie puse la dispozitia consumatorilor;

d) transferul mărfurilor către zonele si punctele cele

mai îndepărtate si izolate, pentru a fi vândute

consumatorilor;

e) crearea conditiilor de realizare efectivă a actului de

vânzarecumpărare;

f) informarea atentă a consumatorilor potentiali si a

intermediarilor si, în acest context, promovarea

produselor si serviciilor prin tehnici si metode diverse;

g) cercetarea cerintelor consumatorilor si a sugestiilor

acestora.

În concluzie, este vorba de functii importante ale

comertului, de natură economică si socială.

Principalele forme ale comertului sunt:

– comertul interior – ce face obiectul cursului nostru;

– comertul exterior.

Corespunzător formelor de circulatie a mărfurilor, se

disting două forme de comert:

• Comertul cu ridicata (de gros sau en gros);

• Comertul cu amănuntul (de detail sau en detail).

Actul de comert = o activitate efectuată în procesul

realizării unei profesiuni comerciale. Asadar, actul de

comert este o activitate specializată în intermedierea

schimbului, desfăsurată de persoane juridice sau fizice.

Asemenea acte de comert prezintă o serie de

caracteristici referitoare la:

• scopul relatiilor comerciale este profitul;

• existenta unei baze tehnico-materiale adecvate;

• o problematică comună a pietei (ofertă, cerere,

negocieri, logistică etc.);

• probleme comune de gestiune a resurselor (pregătirea

personalului, evidentă contabilă etc.).

Comerciantul

Actele comerciale se diferentiază în functie de

destinatia pe care bunurile o au în activitatea

economică si după modul lor de însusire a în procesul

de repartitie din economie.

În functie de bunurile care fac obiectul actului de

comert, se poate vorbi despre:

• acte de comert cu bunuri intermediare, industriale si

de echipament;

• acte de comert cu produse agricole;

• acte de comert cu bunuri de larg consum (industriale

si agricole).

Există însă si acte de comert cu servicii – de productie

si consum – respectiv:

• acte de comert cu servicii turistice;

• acte de comert cu servicii bancare si de asigurări;

• acte de comert cu titluri financiare.

Actele de comert sunt efectuate de comercianti, având

acest statut orice persoană juridică sau fizică a cărei

profesie este comertul.

Pentru a fi comerciant, persoana în cauză trebuie să

îndeplinească în totalitate si în aceleasi timp

următoarele conditii:

• să facă acte de comert;

• să realizeze asemenea acte în mod obisnuit, acest

lucru presupunând repetabilitatea operatiilor

respective;

• să transforme realizarea actelor respective în profesia

de bază sau accesorii;

• să actioneze în nume personal.

Există o serie de restrictii privind desfăsurarea

activitătii de comert, ele referindu-se la:

a) persoana comerciantului (persoane incapabile,

persoane incompatibile);

b) modul de organizare a diferitelor tipuri de comert

(activităti interzise în mod expres întreprinzătorilor,

fiind monopol de stat, sectoare de comert reglementate

în cadrul cărora activitatea comercială poate fi

desfăsurată sub restrictia respectării unor conditii

speciale, acte de comert care presupun o autorizatie

specială etc.).

Orice comerciant are o serie de obligatii si prerogative.

Obligatiile comerciantului se referă la:

• respectarea sistemului de relatii specifice fiecărei

ramuri si a modului de desfăsurare a activitătii

comerciale, ce tin de conducerea unor evidente

contabile si de conservarea unor documente sau de

deschiderea unui cont bancar etc.;

• obligatii fiscale – plata impozitelor si taxelor legale;

• obligatii ce revin comerciantului în calitatea sa de

patron (cunoasterea legislatiei în domeniul comercial

si al muncii, a regulilor de igienă si securitate socială).

Prerogativele comerciantului (avantaje, privilegii) se

referă la o serie de drepturi, precum acela de a fi

membru al Camerei de Comert, posibilitatea de a

beneficia de o serie de măsuri speciale cu privire la

activitatea desfăsurată etc.

Preview document

Bazele Comertului - Pagina 1
Bazele Comertului - Pagina 2
Bazele Comertului - Pagina 3
Bazele Comertului - Pagina 4
Bazele Comertului - Pagina 5
Bazele Comertului - Pagina 6
Bazele Comertului - Pagina 7
Bazele Comertului - Pagina 8
Bazele Comertului - Pagina 9
Bazele Comertului - Pagina 10
Bazele Comertului - Pagina 11
Bazele Comertului - Pagina 12
Bazele Comertului - Pagina 13
Bazele Comertului - Pagina 14
Bazele Comertului - Pagina 15
Bazele Comertului - Pagina 16
Bazele Comertului - Pagina 17
Bazele Comertului - Pagina 18
Bazele Comertului - Pagina 19
Bazele Comertului - Pagina 20
Bazele Comertului - Pagina 21
Bazele Comertului - Pagina 22
Bazele Comertului - Pagina 23
Bazele Comertului - Pagina 24
Bazele Comertului - Pagina 25
Bazele Comertului - Pagina 26
Bazele Comertului - Pagina 27
Bazele Comertului - Pagina 28
Bazele Comertului - Pagina 29
Bazele Comertului - Pagina 30
Bazele Comertului - Pagina 31
Bazele Comertului - Pagina 32
Bazele Comertului - Pagina 33
Bazele Comertului - Pagina 34
Bazele Comertului - Pagina 35
Bazele Comertului - Pagina 36
Bazele Comertului - Pagina 37
Bazele Comertului - Pagina 38
Bazele Comertului - Pagina 39
Bazele Comertului - Pagina 40
Bazele Comertului - Pagina 41
Bazele Comertului - Pagina 42
Bazele Comertului - Pagina 43
Bazele Comertului - Pagina 44
Bazele Comertului - Pagina 45
Bazele Comertului - Pagina 46
Bazele Comertului - Pagina 47
Bazele Comertului - Pagina 48
Bazele Comertului - Pagina 49
Bazele Comertului - Pagina 50
Bazele Comertului - Pagina 51
Bazele Comertului - Pagina 52
Bazele Comertului - Pagina 53
Bazele Comertului - Pagina 54
Bazele Comertului - Pagina 55
Bazele Comertului - Pagina 56
Bazele Comertului - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Bazele Comertului.pdf

Alții au mai descărcat și

Comerțul Electronic

1. Introducere Comertul electronic se poate defini ca fiind o activitate comerciala în care o firma (comerciant) foloseste Internetul pentru a-si...

Evolutia Comertului Romenesc

O privire de ansamblu asupra situatiei Romaniei la inceputul celei de a doua jumatati a secolului al XX-lea ne conduce la constatarea ca tara...

Evolutia Comertului cu Amanuntul in Romania

1. Prezentarea continutului comertului cu amanuntul Un rol important in cadrul distributiei marfurilor ii revine, alaturi de comertul cu ridicata...

Rolul Comertului in Economia Contemporana

INTRODUCERE Comertul constituie unul dintre actele fundamentale ale societatii care definesc locul economiei în ansamblul vietii sociale....

Analiza și Evaluarea Caracteristicilor Firmelor din Comerțul cu Ridicata

1. Rolul şi importanţa comerţului cu ridicata Comerţul este o activitate umană care ne priveşte şi ne implică pe toţi, chiar dacă nu în aceeaşi...

Evolutia Comertului cu Ridicata in Romania

Capitolul I Comertul-caracteristici generale COMERTUL reprezinta o categorie economica, proprie productiei de marfuri care exprima relatiile...

Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective

Abstract Internetul este un mediu de afaceri şi oferă noi valenţe modului de desfăşurare a afacerilor. Acesta a dat naştere unei forme moderne de...

Comertul Exterior al Romaniei

In teoria si practica economica , comertul are o dubla acceptie : in primul rand de categorie economica, de concept cu care se opereaza in...

Ai nevoie de altceva?