Comert Electronic

Imagine preview
(8/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Comert Electronic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 100 de pagini .

Profesor: Doru TILIUTE

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Comert

Cuprins

INTRODUCERE 3
1. INTERNET: DEFINIŢIE, SERVICII, ISTORIC 5
1.1 REŢELE DE CALCULATOARE 6
2. WWW – WORLD WIDE WEB 18
2.1 SCURTĂ ISTORIE 18
2.2 PROTOCOALE ŞI LIMBAJE ÎN WWW 18
2.3 BROWSERE WEB 19
CUVINTE CHEIE 33
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 33
PROBLEME PROPUSE 34
3. POŞTA ELECTRONICĂ, E-MAIL 34
3.1 GENERALITĂŢI 34
3.2 WEB E-MAIL 35
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 44
PROBLEME PROPUSE 44
4. PROIECTARE PAGINI WEB – WEB DESIGN 45
4.1 STRUCTURA DOCUMENTULUI HTML 45
4.2 FORMATAREA DOCUMENTELOR HTML 46
4.3 TABELE 53
4.4 IMAGINI 57
4.5 LEGĂTURI 57
4.6 FORMATAREA CU AJUTORUL STILURILOR 59
4.7 HĂRŢI DE IMAGINE 62
4.8 CADRE (FRAMES) 64
4.9 FORMULARE (FORMS) 66
4.10 EDITAREA, VERIFICAREA, GĂZDUIREA ŞI PROMOVAREA UNUI SITE WEB. 71
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 74
PROBLEME PROPUSE 75
BAZELE COMERŢULUI ELECTRONIC 76
5.1 COMERŢUL ELECTRONIC, FORME ŞI MODELE 76
5.2 ARHITECTURA UNUI SISTEM DE COMERŢ ELECTRONIC 81
5.3 ANATOMIA COMERŢULUI ELECTRONIC 83
5.4 SISTEME ELECTRONICE DE PLATĂ 95
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DE VERIFICARE 100
BIBLIOGRAFIE 100

Extras din document

Introducere

Comerţul a reprezentat, încă de la începuturile societăţii umane, o activitate importantă pentru

supravieţuirea şi dezvoltarea indivizilor şi comunităţilor din care făceau parte. El a început odată

cu apariţia comunicării în vremurile preistorice.

De-a lungul timpului comerţul a îmbrăcat forme diverse, în funcţie de treapta de dezvoltare

economică a societăţii şi cu gradul de dezvoltare mijloacelor de comunicare, de la schimbul de

produse (troc) la vânzarea pe monede de metale preţioase şi, mai târziu, pe bilete de bancă

(bancnote). Aria de cuprindere s-a extins, atât geografic, de la schimbul între membrii unei

comunităţi la schimbul între comunităţi, ţări şi continente, cât şi ca natură a obiectelor

comerţului: bunuri materiale, servicii şi, mai nou, de bunuri imateriale precum produsele

software, drepturi de autor sau licenţe.

Pe lângă nivelul de dezvoltare a comunicaţiei (telegraf, telefon, fax, Internet), comerţul a fost

influenţat, în fiecare etapă istorică, de următoarele elemente:

- infrastructura critică (sistemul bancar şi de conturi)

- serviciile publice (protecţia poliţiei, serviciile poştale)

- transportul (drumuri, autostrăzi, căi ferate, rute maritime)

- sistemul de asigurări.

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC, sau, în engleză ITC – Information

Technology and Communication) în secolul 20 a dus la apariţia unei forme noi de comerţ care se

bazează şi utilizează din plin resursele oferite de tehnologie, comerţul electronic. Comerţul

electronic, CE, referit şi ca E-commerce, eCommerce, eCom sau EC mai este adesea numit şi

ICommerce1, cu referire la suportul oferit de Internet pentru această activitate.

Comerţul electronic poate fi definit ca utilizarea calculatoarelor interconectate în sprijinul

operaţiilor de afaceri, cu scopul creşterii vitezei de livrare şi reducerii costurilor operaţionale.

Totodată CE a introdus o nouă paradigmă pentru conducerea afacerilor, care include facilităţi

pentru:

- Cumpărarea şi vânzarea informaţiilor pe Internet,

- Cumpărarea şi vânzarea produselor şi serviciilor prin intermediul Internet-ului,

- Transmiterea documentelor şi integrarea proceselor afacerilor în spaţiul extranet,

- Transferul şi partajarea informaţiilor din interiorul organizaţiei prin intranet.

Aceste operaţii de comerţ electronic au ca scop:

- Îmbunătăţirea luării deciziilor,

- Eliminarea duplicării efortului,

- Reducerea costurilor operaţionale,

- Extinderea canalelor de distribuţie şi pieţelor de desfacere.

Deşi se acceptă că apariţia CE este legată de dezvoltarea Internet-ului, în realitate primele forme

de CE au apărut mult mai devreme, în prima jumătate a secolului 20, când American Airlines a

1 J. Diane Brinson et. al. E-Commerce & Internet Law, Prentice Hall Inc, 2001

4

adoptat un sistem de control al locurilor vândute, anulate şi libere la cursele aeriene pe care le

asigura. Primul sistem Home Banking (operaţiuni bancare de la domiciliu) bazat pe utilizarea

PC-urilor a fost adoptat în 1980 de First Interstate Bank, SUA, iar primul sistem de rezervare de

servicii turistice, easySABRE, a fost introdus în 1985 de Sabre Travel Network2.

Comerţul electronic bazat pe Internet a cunoscut, la rândul lui, mai multe etape:

- Etapa iniţiaţilor, care presupunea cunoştinţe temeinice de utilizare a calculatoarelor

solicitând introducerea de comenzi de la utilizator. Este etapa când e-mail ul a fost cea

mai utilizată tehnologie

- Etapa WWW, deschisă de apariţia primului navigator web cu interfaţă grafică Mosaic,

dezvoltat de National Center for Supercomputing Applications (NCSA).

- Etapa interactivă, când multe website-uri au introdus protocoale securizate de

comunicaţie, programe pe partea de server şi/sau client, formulare, asigurând

interactivitatea client-furnizor.

- Etapa maturizării web-ului, caracterizată de introducerea lui în cadrul intranet-ului

organizaţiei, utilizarea extranet-ului între organizaţii, utilizarea tehnologiei Java şi a

capabilităţilor multimedia ale Web-ului, care a devenit, astfel, un valoros canal de

reclamă şi publicitate.

Că lucrurile nu se vor opri aici este cert, dar ceea ce urmează este mai greu de prezis.

Cartea de faţă îşi propune să ofere o perspectivă realistă asupra a ceea ce este esenţial în

comerţul electronic în lume, asupra etapei în care se găseşte el în România anului 2007, a

barierelor care stau în faţa răspândirii şi popularităţii sale. Ea este structurată în două părţi: prima

parte (capitolele 1-4) vă permite familiarizarea cu conceptele de reţele de calculatoare, intranet şi

Internet, serviciile Internetului implicate în comerţul electronic, iar partea a doua (capitolul5)

prezintă principalele concepte ale comerţului electronic, cu accent pe sistemele de plăţi şi

securitatea tranzacţiilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Comert Electronic.pdf

Alte informatii

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor Anul de studiu: II