Comerț internațional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9570
Mărime: 115.90KB (arhivat)
Publicat de: Mihnea Gherman
Cost: Gratis

Extras din curs

Comert international, curs 1

Abordări teoretico-metodologice privind

comerţul internaţional (1)

Comerţul internaţional = o formă de legătură între pieţe naţionale, între producătorii de bunuri şi servicii din diferite ţări pe baza diviziunii internaţionale a muncii

(DIM)

= totalitatea legăturilor comerciale de vânzare-cumpărare de bunuri şi servicii care se desfăşoară între diferite state pe baza DIM

Abordări teoretico-metodologice privind

comerţul internaţional (2)

Există două percepţii referitoare la CI:

-> percepţia clasică: statele sunt principalii actori

-> percepţia modernă: corporaţiile transnaţionale participă la fluxurile comerciale (desfăşoară în prezent 1/3 din totalul fluxurilor com. internaţionale)

CARACTERISTICILE ECONOMIILOR

NAŢIONALE MODERNE

Economiile naţionale = celulele de bază ale economiei mondiale şi implicit a REI. La baza lor: statul naţional modern

CARACTERISTICI:

-piaţa internă

-monedă naţională

-guvernarea uniformă (prin legi şi reglementări juridice)

-structură: sectoare şi ramuri economice

-tip de mecanism economic: în funcţie de regimul politic

DIVIZIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII (1)

DEF: Proces de specializare internaţională în producţie a entităţilor participante la REI (agenţi economici, economii naţionale) realizat într-un larg orizont de timp

şi care reprezintă baza legăturilor dintre economiile naţionale. DIM reflectă locul şi rolul fiecărui stat în circuitul mondial de valori materiale şi în relaţiile ce se stabilesc între statele lumii.

DIVIZIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII (2)

La baza procesului de specializare se află mai mulţi FACTORI:

-condiţiile naturale şi fizico-geografice;

-deosebiri între ţări în ceea ce priveşte aparatul tehnic şi gradul de diversificare a aparatului productiv

-tradiţii economice şi comerciale

-apropierea geografică a statelor

-raporturi de complementaritate economică între state

-evoluţia inegală între diferite state

-factori extra-economici (factori politici: dominaţia colonială, conflictele)

DIVIZIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII (3)

Factorii de influenţă după a doua jumătate a secolului XX:

- prăbuşirea sistemului colonial şi apariţia pe harta politică a peste 135 de state naţionale noi

- revoluţia tehnico-ştiinţifică

- accentuarea interdependenţelor economice dintre state (toate ţările lumii participă la circuitul economic mondial) totalitatea relaţiilor economice internaţionale privite în interdependenţa lor

- transnaţionalizarea economiei mondiale

DIVIZIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII (4)

Tipuri de specializare în CI

-Specializare inter-sectorială (fluxuri com. între diferite ţări cu produse realizate în sectoare diferite )

- caracterizează relaţiile dintre ţările dezvoltate şi unele ţări în dezvoltare

-Specializare inter-ramură (fluxuri comerciale între diferite ţări cu produse aparţinând unor ramuri diferite ale aceluiaşi sector)

- caracterizează comerţul între ţări dezvoltate şi un număr restrâns de ţări în dezvoltare

-Specializare intra-ramură (fluxuri comerciale între ţări cu produse aparţinând aceleiaşi ramuri dintr-un anumit sector )

- caracterizează ţările dezvoltate

PIAŢA MONDIALĂ (1)

= ansamblul pieţelor naţionale legate între ele prin DIM

= ansamblul tranzacţiilor care au loc între agenţii economici de pe glob

CARACTERISTICI:

-Compoziţie extrem de eterogenă (este alcătuită din segmente specifice tranzacţiilor cu diferite categorii de bunuri şi servicii)

-Condiţionare reciprocă între segmente

-Toti agenţii economici au reguli comune (cerere, ofertă, concurenţă, preţ)

PIAŢA MONDIALĂ (2)

COMPONENTELE PIEŢEI MONDIALE:

1. Piaţa de mărfuri

2. Piaţa financiară

3. Piaţa muncii sunt pieţe de referinţă sau pieţe principale

4. Piaţa serviciilor pe care se formează preţurile mondiale la

5. Piaţa valutară componentele respective. Servesc drept referinţă în negocierea oricărei tranzacţii de mărfuri.

PIAŢA MONDIALĂ (3)

1. Piaţa mondială de mărfuri

- piaţa produselor de bază (materii prime, semifabricate, combustibili etc.)

- piaţa produselor finite

2. Piaţa mondială a serviciilor (locul unde se încheie tranzacţii cu servicii pe baza cererii şi ofertei din diferite ţări ale lumii)

3. Piaţa financiară mondială (ansamblul pieţelor financiare naţionale şi a relaţiilor dintre acestea prin prisma fluxului privind exportul şi importul de capital şi tranzacţii cu valori intermediare)

4. Piaţa mondială a muncii (locul unde se încheie tranzacţii privind vânzarea-cumpărarea de forţă de muncă pe baza cererii şi ofertei în materie de ocupare).

Preview document

Comerț internațional - Pagina 1
Comerț internațional - Pagina 2
Comerț internațional - Pagina 3
Comerț internațional - Pagina 4
Comerț internațional - Pagina 5
Comerț internațional - Pagina 6
Comerț internațional - Pagina 7
Comerț internațional - Pagina 8
Comerț internațional - Pagina 9
Comerț internațional - Pagina 10
Comerț internațional - Pagina 11
Comerț internațional - Pagina 12
Comerț internațional - Pagina 13
Comerț internațional - Pagina 14
Comerț internațional - Pagina 15
Comerț internațional - Pagina 16
Comerț internațional - Pagina 17
Comerț internațional - Pagina 18
Comerț internațional - Pagina 19
Comerț internațional - Pagina 20
Comerț internațional - Pagina 21
Comerț internațional - Pagina 22
Comerț internațional - Pagina 23
Comerț internațional - Pagina 24
Comerț internațional - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Comert International
  • Comert international curs 1.doc
  • Comert international curs 10.doc
  • Comert international curs 11.doc
  • Comert international curs 12.doc
  • Comert international curs 2.doc
  • Comert international curs 3+4.doc
  • Comert international curs 5-6.doc
  • Comert international curs 7-8.doc
  • Comert international curs 9.doc

Alții au mai descărcat și

Comerț

Etimologic, termenul „comerţ” provine din latinescul “commercium” care înseamnă schimb, operaţie având ca obiect „marfa”, respectiv o...

Comerț internațional și dezvoltare economică

Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt...

Preocupări de Modernizare și Dinamizare a Teoriei Neoclasice a Comerțului Internațional

Pentru că multe din criticile adresate teoriei proporţiei factorilor de producţie au semnalat caracterul prea abstract al acesteia, restricţiile...

Comerț Internațional

Caracterul biunivoc al relatiei comert exterior – dezvoltare economică: este unanim recunoscut că pe parcursul întregii evolutii economice au...

Vânzări Inteligente

ARGUMENT ÎN FAVOAREA VÂNZĂRILOR INTELIGENTE Acest curs – adresat tuturor celor care au o afacere de dimensiuni restrânse sau medii - a fost...

Organizarea mondială a comerțului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse

Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt: - permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse - schimbarea continua a...

Responsabilitate socială

Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile întreprinzătorului, comportamentul acestuia în interacţiunile cu cei din jur....

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Legea Aplicabilă Contractului de Comerț Internațional

CAPITOLUL I. DESPRE CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL NOTIUNEA DE CONTRACT COMERCIAL Sunt contracte comerciale internationale acele contracte...

Efectele Rundei Uruguay asupra liberalizării comerțului mondial

1. ROLUL G.A.T.T. IN LIBERALIZAREA COMERTULUI INTERNATIONAL 1.1. Scurt istoric al crearii si organizarii G.A.T.T. 1.1.1 Crearea G.A.T.T. Crearea...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Comerțul internațional - România

1. Notiuni de baza Comertul international include totalitatea schimburilor de bunuri si servicii dintre doua sau mai multe state. Obiectul...

Noi tendințe în comerțul internațional

I. Noi tendinte în structura si dinamica comertului international În epoca contemporană, participarea activă la diviziunea mondială a muncii este...

Contractul de Comerț Internațional

1. NOŢIUNE Schimburile sau prestările de lucrări sau servicii se concretizează sub forma unui contract comercial internaţional, care generează...

Ai nevoie de altceva?