Comerț internațional

Curs
8.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 1856
Mărime: 596.35KB (arhivat)
Publicat de: Paula Nițu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.Cristiana Cristureanu
Curs Comert International U.C.D.C. R.E.I. AN 2 F.R.

Extras din curs

Comerţul internaţional reprezintă o relaţie care se stabileşte între agenţii economici rezidenţi în ţări diferite în legatură cu vânzarea - cumpărarea de mărfuri şi servicii.

Se formează pe baza diviziunii internaţionale a muncii şi a specializării

Percepţia contemporană include în comerţul internaţional şi tranzacţiile corporaţiilor transnaţionale

Diviziunea mondială a muncii şi specializarea internaţională

Participarea la diviziunea mondială a muncii reprezintă o latura inseparabilă a procesului de dezvoltare a oricărei naţiuni şi o necesitate obiectivă pentru toate statele lumii

Diviziunea mondială a muncii este o categorie economică, ea exprimă relaţiile ce se stabilesc între statele lumii în procesul de dezvoltare a producţiei şi a comerţului exterior, precum şi locul şi rolul fiecărei ţări în circuitul mondial de valori materiale.

- Diviziunea mondială a muncii determină, în consecinţă, un proces internaţional de specializare în producţie a economiilor nationale, conturat şi dezvoltat pe parcursul istoriei şi care stă la temelia relaţiilor comerciale dintre ţările lumii.

Diviziunea mondială a muncii reflectă locul pe care diferitele tări ale lumii îl ocupă pe piaţa mondială şi explică structura geografică şi materială a fluxurilor economice internaţionale.

Dinamica axelor relaţionale din economia mondială

continuare

Adâncirea diviziunii mondiale a muncii şi formele concrete ale specializării fiecărei ţări depind de nivelul de dezvoltare al forţelor de producţie, de dezvoltarea industrială, de evoluţii politice, de factori conjuncturali şi naturali.

O puternică influenţă asupra dinamizării economiei mondiale şi a comerţului internaţional precum şi asupra diviziunii mondiale a muncii a exercitat-o revoluţia tehnico-ştiinţifică (inclusiv cea informaţională).

RTS este cel mai important factor al dinamizării economiei mondiale şi al comerţului internaţional. Are implicaţii comune, dar şi specifice pentru fiecare compartiment al economiei mondiale şi pentru fiecare ţară.

RTS contemporană a determinat o accentuare a interdependenţelor economice dintre state ( consecinţă a specializării internaţionale) şi a impus relaţii de cooperare internaţională cu implicaţii asupra structurii economiei mondiale şi asupra comerţului internaţional cu bunuri şi servicii.

continuare

Procesul de specializare internaţională în producţie are ca scop adaptarea potenţialului economic naţional al statelor, la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei mondiale şi este determinat de următorii factori:

- condiţiile naturale fizico-geografice,

- mărimea teritoriului şi populaţiei fiecărei ţări;

- nivelul tehnic şi gradul de diversificare al aparatului productiv, tradiţiile în relaţiile economice;

- apropierea geografică a statelor şi stabilirea anumitor raporturi de complementaritate economică, în dinamică, între ţări;

- factori extraeconomici (dominaţia colonială, relaţiile de producţie, conflicte militare etc.) . .

Preview document

Comerț internațional - Pagina 1
Comerț internațional - Pagina 2
Comerț internațional - Pagina 3
Comerț internațional - Pagina 4
Comerț internațional - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Comert International
    • Comert international 1DC 22dec2008.ppt
    • Comert international 2DC 22dec2008.ppt
  • Comert International.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul intern și internațional al României înainte și după 1990

“Comertul exterior al unei tari ne va da oglinda cea mai sigura a starii sale economice. Prin exportul sau va arata puterea de productie a...

Comerț Internațional

Cap.1 Aspecte generale privind desfăşurarea comerţului internaţional 1.Explicaţie preliminară Relaţiile economice, îndeosebi comerţul...

Comerț exterior și integrarea României în zona euro

Comerț exterior Noțiuni introductive Efectuarea unor analize macroeconomice, pe baza cărora să se evidențieze tendințele de evoluție pe care le...

Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție

Introducere Comerţul internaţional reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale reformei economice în ţările în tranziţie. Din acest...

Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse

Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt: - permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse - schimbarea continua a...

Tehnici Comerciale

Cap. 1. ABORDĂRI TEHNOLOGICE ŞI DE MARKETING ÎN COMERCIALIZAREA MĂRFURILOR 1.1. TEHNOLOGIA COMERCIALĂ. APARIŢIE, CONŢINUT, IMPORTANŢĂ Tehnologia...

Tehnologii Comerciale

Delimitarea domeniului tehnologiei comerciale reprezintă un demers ştiinţific care constă în clarificarea tuturor aspectelor de ordin teoretic şi...

Rolul GATT în Reglementarea Comerțului Mondial

8.1 Caracteristicile GATT. Rolul acestuia in comertul international În perioada postbelică, în condiţiile în care interdependenţele economice...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Legea Aplicabilă Contractului de Comerț Internațional

CAPITOLUL I. DESPRE CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL NOTIUNEA DE CONTRACT COMERCIAL Sunt contracte comerciale internationale acele contracte...

Efectele Rundei Uruguay asupra liberalizării comerțului mondial

1. ROLUL G.A.T.T. IN LIBERALIZAREA COMERTULUI INTERNATIONAL 1.1. Scurt istoric al crearii si organizarii G.A.T.T. 1.1.1 Crearea G.A.T.T. Crearea...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Comerțul internațional - România

1. Notiuni de baza Comertul international include totalitatea schimburilor de bunuri si servicii dintre doua sau mai multe state. Obiectul...

Noi tendințe în comerțul internațional

I. Noi tendinte în structura si dinamica comertului international În epoca contemporană, participarea activă la diviziunea mondială a muncii este...

Contractul de Comerț Internațional

1. NOŢIUNE Schimburile sau prestările de lucrări sau servicii se concretizează sub forma unui contract comercial internaţional, care generează...

Ai nevoie de altceva?