Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 11565
Mărime: 302.27KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Victor Danciu

Extras din document

Modelele prezentate în capitolele anterioare explică relaţia dintre înzestrarea cu factori de producţie a ţărilor, respectiv tehnologia acestora şi specializarea lor internaţională, influenţa acestei specializări asupra veniturilor factorilor şi modul cum se compensează deficitul unor factori.

Aceste modele nu iau însă în considerare economiile de scară, iar pieţele sunt considerate perfect competitive.

Probabil din aceste motive, modelele menţionate nu pot explica unele fenomene caracteristice pentru actualele relaţii economice internaţionale. De exemplu, unele ţări care au dotări similare cu factori de producţie desfăşoară intense schimburi reciproce de mărfuri, iar multe ţări îşi dezvoltă fluxuri reciproce de schimb în cadrul aceloraşi grupe de mărfuri.

Existenţa economiilor de scară conduce, de regulă, la o structură a pieţei diferită de cea a concurenţei perfecte. Economiile de scară apar o dată cu creşterea producţiei unei mărfi şi se concretizează în diminuarea costului ei mediu*.

6.1 Economiile de scară şi costurile de producţie

Creşterea producţiei se poate realiza fie prin extinderea dimensiunilor unei firme, fie prin extinderea numărului de firme din cadrul ramurii. În primul caz, costul mediu scade prin efectul economiilor de scară interne, în cel de-al doilea caz, prin efectul economiilor externe.

6.1.1 Costurile de producţie totale

Pe termen scurt acestea pot fi grupate în costuri fixe totale şi costuri variabile totale.

Costurile fixe totale (CFT) sunt cele care nu variază o dată cu cantitatea de output produs de firmă, iar costurile variabile totale (CVT) variază o dată cu această cantitate. CVT cresc o dată cu outputul, dar cu o rată de variaţie descrescătoare, până în momentul în care apar venituri descrescătoare; după acest punct, CVT cresc o dată cu outputul, cu o rată crescătoare.

Costurile totale (CT) reprezintă suma celor fixe (CFT) şi variabile (CVT). Tabelul 6.1 prezintă diferitele feluri de costuri pentru o ipotetică firmă producătoare de costume.

Tabelul 6.1: Costurile unei ipotetice firme producătoare de costume

Input variabil (nr. lucră-tori / zi)

Curbele costurilor totale pentru datele din tabelul precedent sunt trasate în figura 6.1.

Se observă că CFT este o dreaptă orizontală. Curba CVT este crescătoare, cu o rată descrescătoare pe intervalul (0,7) costume şi cu o rată crescătoare pe intervalul (7,13) costume, în funcţie de evoluţia venitului marginal.

Curba CT este suma verticală a CFT şi CVT, având aceeaşi pantă cu CVT.

6.1.2 Costurile medii ale producţiei

Se referă la costurile unitare, care se obţin prin raportarea celor 3 concepte de costuri menţionate mai sus, la volumul producţiei.

Costul fix mediu (CFM) şi costul variabil mediu (CVM) sunt rapoarte între respectivele costuri totale şi volumul producţiei.

Figura 6.1: Curbele costurilor totale pentru o ipotetică firmă producătoare de costume

CVM descreşte în primul stadiu al producţiei şi apoi creşte.

Costul total mediu (CTM) este suma precedentelor două costuri medii.

Un exemplu de costuri medii este prezentat în figura 6.2, cu date preluate din tabelul 6.1.

Curba CFM coboară în permanenţă pe măsură ce creşte producţia şi rămâne strict pozitivă, întrucât CFT este strict pozitivă.

Curba CVM are forma de "U", întrucât descreşte în timp ce producţia medie** a firmei creşte şi creşte, când producţia medie descreşte.

Curba CTM este suma curbelor CFM şi CVM, fiind de asemenea în formă de "U".

La primele nivele de producţie se află cu mult deasupra lui CVM, deoarece CFM este foarte sus.

La nivele ridicate ale producţiei, CTM se află mult mai aproape de CVM, deoarece CFM este foarte jos.

Preview document

Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 1
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 2
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 3
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 4
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 5
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 6
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 7
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 8
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 9
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 10
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 11
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 12
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 13
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 14
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 15
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 16
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 17
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 18
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 19
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 20
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 21
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 22
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 23
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 24
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 25
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 26
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 27
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 28
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 29
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 30
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 31
Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Comertul International si Concurenta Imperfecta.doc

Alții au mai descărcat și

Romania - Analiza Competitivitatii

In acest capitol este prezentat profilul economiei româneşti. Pentru realizarea acestei analize s-au efectuat studii de cãtre membrii executivi ai...

Comert International si Dezvoltare Economica

Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt...

Preocupări de Modernizare și Dinamizare a Teoriei Neoclasice a Comerțului Internațional

Pentru că multe din criticile adresate teoriei proporţiei factorilor de producţie au semnalat caracterul prea abstract al acesteia, restricţiile...

Organizarea Mondiala a Comertului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Evolutia Comertului International pe Grupe de Produse

Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt: - permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse - schimbarea continua a...

Comert International cu Servicii

DEFINITIE:Comertul International reprezinta o forma de legatura intre pietele mondiale sau intre producatori de bunuri si servicii provenind din...

Securitatea Comertului Electronic

4.1. Noţiuni generale ăsurile speciale de securitate în cazul comerţului electronic prin Internet, în care plăţile se fac cu carduri, sunt...

Tehnici de Comert International

EVOLUŢIA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ÎN PERIOADA POSTBELICĂ 1. TRĂSĂTURI ŞI TENDINŢE ALE DINAMICII ŞI VOLUMULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN...

Ai nevoie de altceva?