Concurență și Prețuri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 49954
Mărime: 859.37KB (arhivat)
Publicat de: Dragomir Vereș
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ.drd. DOBRA IULIAN BOGDAN
UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

 1. 1. Precizări 4
 2. 2. Contactul cu titularul disciplinei 4
 3. 3. Prezentarea generală a cursului 4
 4. 3.1. Obiectul disciplinei 4
 5. 3.2. Obiectivele principale ale cursului: 4
 6. 3.3. Competenţe specifice disciplinei: 5
 7. 4. Chestionar de autoevaluare 5
 8. 5. Tema proiectului de semestru 6
 9. MODULUL 1. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 7
 10. Unitatea 1. Principalele reglementări ale politicii în domeniul concurenţei 7
 11. 1.1. Momente cheie în evoluţia politicii în domeniul concurenţei 8
 12. 1.2. Reglementări ale politicii în domeniul concurenţei 10
 13. 1.2.1. Bazele juridice ale politicii în domeniul concurenţei 10
 14. 1.2.2. Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei 10
 15. Unitatea 2. Politica în domeniul cartelurilor şi a altor practici restrictive 11
 16. Unitatea 3. Politica anti-monopol. Interdicţia abuzului de poziţie dominantă şi controlul concentrărilor 12
 17. 3.1. Interzicerea abuzului de poziţie dominantă 12
 18. 3.2. Controlul concentrărilor 14
 19. Unitatea 4. Controlul intervenţiilor publice care pot deforma concurenţa 16
 20. 4.1. Ajutoarele de stat 16
 21. 4.2. Întreprinderile publice şi liberalizarea pieţei 18
 22. Unitatea 5. Reforma politicii în domeniul concurenţei 19
 23. MODUL 2. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI ÎN ROMANIA 22
 24. Unitatea 1. Bazele politicii concurenţei în România 22
 25. Unitatea 2. Situaţia prezentă 23
 26. 2.1. Evoluţii în domeniul antitrust 23
 27. 2.2. Evoluţii în domeniul ajutorului de stat 26
 28. Unitatea 3. Politica concurenţei în perspectiva post-aderării României la Uniunea Europeană 30
 29. MODUL 3. CONCURENŢA ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN FORMAREA PREŢURILOR 32
 30. Unitatea 1. Delimitări conceptuale privind concurenţa 32
 31. Unitatea 2. Practicile anticoncurenţiale 32
 32. 2.1. Înţelegeri, decizii şi practici concertate 33
 33. 2.2. Folosirea în mod abuziv a poziţiei dominante 35
 34. Unitatea 3 Concentrările economice 36
 35. MODULUL 4. MECANISMUL PREŢURILOR 39
 36. Unitatea 1. Concepte privind preţul şi valoarea 39
 37. Unitatea 2. Forme de preţuri 41
 38. Unitatea 3. Relaţiile dintre preţuri 41
 39. Unitatea 4. Activitatea decizională privind preţurile în economia de piaţă 42
 40. MODULUL 5. STRATEGII DE ADAPTARE A PREŢURILOR LA CERINŢELE PIEŢEI 45
 41. Unitatea 1. Strategii de adaptare pe piaţa cu concurenţă perfectă 45
 42. Unitatea 2. Strategii de adaptare pe piaţa de monopol 46
 43. Unitatea 3. Strategii de adaptare pe piaţa de monopson 50
 44. Unitatea 4. Strategii de adaptare pe piaţa cu concurenţă monopolistică 51
 45. Unitatea 5. Strategii de adaptare pe piaţa de oligopol 51
 46. MODULUL 6. INTERVENŢIA STATULUI ÎN MECANISMUL PREŢURILOR 54
 47. Unitatea 1. Coordonatele politicii în domeniul preţurilor 54
 48. Unitatea 2. Modalităţi şi instrumente de intervenţie în mecanismul preţurilor 55
 49. Unitatea 3. Intervenţia statului în protecţia concurenţei economice 58
 50. 3.1. Intervenţia statului în menţinerea unui mediu concurenţial normal 58
 51. 3.2. Necesitatea protecţiei consumatorilor faţă de practicile anticoncurenţiale. 59
 52. Unitatea 4. Consiliul Concurenţei 61
 53. MODULUL 7. METODE DE STABILIRE A PREŢURILOR 62
 54. Unitatea 1. Cadrul general al metodelor 62
 55. Unitatea 2. Metode de stabilire a preţurilor pornind de la preţurile concurenţei 63
 56. Unitatea 3. Metode de stabilire a preţurilor bazate pe costuri 64
 57. 3.1. Costul – bază de fundamentare a preţului 64
 58. 3.2. Actualizarea costurilor de producţie sub influenţa factorilor endogeni şi exogeni 65
 59. 3.3. Strategii de fundamentare a preţurilor pe baza costurilor 66
 60. 3.4. Instrumente specifice metodelor de fundamentare a preţurilor pe baza costurilor 67
 61. MODULUL 8. FUNDAMENTAREA ȘI SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL NIVELULUI ȘI EVOLUȚIEI PREŢURILOR 69
 62. Unitatea 1. Fundamentarea preţurilor la produsele noi 69
 63. 1.1. Principii de bază în fundamentarea preţurilor la produsele noi 69
 64. 1.2. Fundamentarea preţurilor produselor noi prin corelare pe baza costurilor de producţie 70
 65. 1.3. Fundamentarea preţurilor produselor noi prin corelare pe baza seriilor de preţuri 71
 66. 1.4. Corelarea preţurilor pe baza baremelor de preţuri şi normativelor de calcul 72
 67. Unitatea 2. Fundamentarea preţurilor externe 73
 68. 2.1. Conţinutul preţurilor externe şi forme ale acestora 73
 69. 2.2. Metode de fundamentarea preţurilor externe 76
 70. Unitatea 3. Sistemul informaţional al nivelului şi evoluţiei preţurilor 78
 71. 3.1. Sistemul informaţional modern al preţurilor 78
 72. 3.2. Calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor 79
 73. 3.3. Principalele componente ale sistemului informaţional al preţurilor 81
 74. Aplicaţii 84
 75. Tema 1 85
 76. Tema 2 85
 77. Tema 3 86
 78. Tema 4 86
 79. Tema 5 86
 80. Bibliografie selectivă 87

Extras din curs

1. Precizări

Prezentul curs se adresează studenţilor specializării Administrarea Afacerilor, forma de „Învăţământ la distanţă”. Datorită frecvenţei reduse a întălnirilor cu studenţii de la această specializare, materialul elaborat reprezintă un instrument eficient de prezentare a noţiunilor cuprinse în fişa disciplinei, curs şi seminar.

Promovarea examenului este condiţionată de prezentarea în ziua examenului a următoarelor materiale:

- chestionarul de autoevaluare completat de mâna (a se vedea pg. 7)

- întocmirea proiectului de semestru, conform structurii prezentate la pagina 9.

2. Contactul cu titularul disciplinei

Se va realiza prin e-mail sau telefonic: Telefon facultate: 0258-806263, int.164;E-mail: dobra.iulian@gmail.com (subiectul mesajului: CONCURENTA_SI_ PRETURI_AA_ID)

3. Prezentarea generală a cursului

3.1. Obiectul disciplinei

Pregătirea unui economist presupune şi însuşirea unor cunoştinţe legate de “concurenţă şi preţuri” astfel: politica în domeniul concurenţei, calculaţia costurilor, proiectare şi realizare a unui preț de cost pentru anumite produse și servicii, calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor etc. Considerăm că aceste cunoştinţe nu pot fi valorificate fără o înţelegere a specificului cercetării educaţionale şi a principalelor metode utilizate în disciplina Concurență și prețuri.

Din acest punc de vedere cursul îşi propune abordarea sub aspect general a problemelor legate de cunoaşterea specificului cercetării educaţionale şi a principalelor metode utilizate în disciplina Concurență și prețuri; formarea abilităţilor de proiectare şi realizare a unui preț de cost pentru anumite produse și servicii; formarea capacităţilor şi atitudinilor de investigare a prețurilor pentru produsele noi; formarea abilităților pentru calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor.

Materialul pregătit pentru activitatea didactică este structurat în două părţi. Prima parte abordează aspecte importante privind politica în domeniul concurenţei la nivelul Uniunii Europene respectiv la nivelul ţării noastre.

A doua parte abordează noţiuni specifice mecanismului formării preţurilor, strategiilor de adaptare a preţurilor la cerinţele pieţei, intervenţia statului în mecanismul preţurilor, metode de stabilire a preţurilor bazate pe costuri, calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor ajutând la înţelegerea şi aprofundarea principalelor aspecte teoretice prin aplicaţiile propuse.

3.2. Obiectivele principale ale cursului:

- familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază din domeniul politicii în domeniul concurenţei;

- cunoaşterea specificului cercetării educaţionale şi a principalelor metode utilizate în disciplina concurență și prețuri;

- însuşirea noţiunilor teoretice şi aplicative legate de mecanismului formării preţurilor;

- formarea abilităţilor de proiectare şi realizare a unui preț de cost pentru anumite produse și servicii;

- formarea capacităţilor şi atitudinilor de investigare a prețurilor pentru produsele noi;

- formarea abilităților pentru calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor.

3.3. Competenţe specifice disciplinei:

- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a noţiunilor de bază legate de politica în domeniul concurenţei;

- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mecanismului de formare a preţurilor.

- capacitatea de analiză şi elaborare a unei strategii de adaptare a preţurilor pe diferite pieţe cu concurenţă imperfectă;

- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a intervenţiei statului în mecanismul preţurilor;

- capacitatea de înţelegere şi analiză a metodelor de stabilire a preţurilor bazate pe costuri;

- dezvoltarea capacităţiii de cunoaştere şi înţelegere a procesului de fundamentare a preţurilor la produsele noi;

- abilitatea de întelegere şi analiză a procesului de fundamentare a preţurilor externe;

- capacitatea de intelegere si analiza a calculului indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor.

4. Chestionar de autoevaluare

1) Care sunt momentele cheie în evoluţia politicii în domeniul concurenţei la nivelul Uniunii Europene?

2) Care sunt principalele reglementări ale politicii în domeniul concurenţei din Uniunea Europeană?

3) Ce înţelegeţi prin abuz de poziţie dominantă?

4) Ce înţelegeţi prin controlul concentrărilor?

5) Enumeraţi formele ajutorului de stat.

6) Care sunt angajamentele asumate de România prin Acordul European?

7) Care sunt Regulamentele şi Instrucţiunile adoptate de Consiliul Concurenţei aplicabile începând cu anul 1997?

8) Enumeraţi funcţiile concurenţei.

9) Clasificaţi categoriile de practici anticoncurenţiale, denumite generic ”înţelegeri”.

10) Descrieţi operaţiunile de concentrare economică.

11) Prezentaţi influenţele prin care se manifestă interdependenţele dintre preţuri.

12) Enumeraţi factorii endogeni şi exogeni care influenţează formarea preţurilor.

13) Care sunt cele mai utilizate strategii de adaptare a preţurilor pe piaţa de monopol?

14) Care sunt cele mai utilizate strategii de adaptare a preţurilor pe piaţa de oligopol?

15) Ce presupune strategia de adaptare a preţurilor pe piaţa de monopson?

16) Care sunt obiectivele specifice unei politici de preţuri practicate de autorităţile publice?

17) Care tipurile de intervenţii prin care statul poate influenţa raportul cerere - ofertă?

18) Care sunt principalele metode de stabilire a preţurilor prin raportare la preţurile concurenţilor?

Preview document

Concurență și Prețuri - Pagina 1
Concurență și Prețuri - Pagina 2
Concurență și Prețuri - Pagina 3
Concurență și Prețuri - Pagina 4
Concurență și Prețuri - Pagina 5
Concurență și Prețuri - Pagina 6
Concurență și Prețuri - Pagina 7
Concurență și Prețuri - Pagina 8
Concurență și Prețuri - Pagina 9
Concurență și Prețuri - Pagina 10
Concurență și Prețuri - Pagina 11
Concurență și Prețuri - Pagina 12
Concurență și Prețuri - Pagina 13
Concurență și Prețuri - Pagina 14
Concurență și Prețuri - Pagina 15
Concurență și Prețuri - Pagina 16
Concurență și Prețuri - Pagina 17
Concurență și Prețuri - Pagina 18
Concurență și Prețuri - Pagina 19
Concurență și Prețuri - Pagina 20
Concurență și Prețuri - Pagina 21
Concurență și Prețuri - Pagina 22
Concurență și Prețuri - Pagina 23
Concurență și Prețuri - Pagina 24
Concurență și Prețuri - Pagina 25
Concurență și Prețuri - Pagina 26
Concurență și Prețuri - Pagina 27
Concurență și Prețuri - Pagina 28
Concurență și Prețuri - Pagina 29
Concurență și Prețuri - Pagina 30
Concurență și Prețuri - Pagina 31
Concurență și Prețuri - Pagina 32
Concurență și Prețuri - Pagina 33
Concurență și Prețuri - Pagina 34
Concurență și Prețuri - Pagina 35
Concurență și Prețuri - Pagina 36
Concurență și Prețuri - Pagina 37
Concurență și Prețuri - Pagina 38
Concurență și Prețuri - Pagina 39
Concurență și Prețuri - Pagina 40
Concurență și Prețuri - Pagina 41
Concurență și Prețuri - Pagina 42
Concurență și Prețuri - Pagina 43
Concurență și Prețuri - Pagina 44
Concurență și Prețuri - Pagina 45
Concurență și Prețuri - Pagina 46
Concurență și Prețuri - Pagina 47
Concurență și Prețuri - Pagina 48
Concurență și Prețuri - Pagina 49
Concurență și Prețuri - Pagina 50
Concurență și Prețuri - Pagina 51
Concurență și Prețuri - Pagina 52
Concurență și Prețuri - Pagina 53
Concurență și Prețuri - Pagina 54
Concurență și Prețuri - Pagina 55
Concurență și Prețuri - Pagina 56
Concurență și Prețuri - Pagina 57
Concurență și Prețuri - Pagina 58
Concurență și Prețuri - Pagina 59
Concurență și Prețuri - Pagina 60
Concurență și Prețuri - Pagina 61
Concurență și Prețuri - Pagina 62
Concurență și Prețuri - Pagina 63
Concurență și Prețuri - Pagina 64
Concurență și Prețuri - Pagina 65
Concurență și Prețuri - Pagina 66
Concurență și Prețuri - Pagina 67
Concurență și Prețuri - Pagina 68
Concurență și Prețuri - Pagina 69
Concurență și Prețuri - Pagina 70
Concurență și Prețuri - Pagina 71
Concurență și Prețuri - Pagina 72
Concurență și Prețuri - Pagina 73
Concurență și Prețuri - Pagina 74
Concurență și Prețuri - Pagina 75
Concurență și Prețuri - Pagina 76
Concurență și Prețuri - Pagina 77
Concurență și Prețuri - Pagina 78
Concurență și Prețuri - Pagina 79
Concurență și Prețuri - Pagina 80
Concurență și Prețuri - Pagina 81
Concurență și Prețuri - Pagina 82
Concurență și Prețuri - Pagina 83
Concurență și Prețuri - Pagina 84
Concurență și Prețuri - Pagina 85
Concurență și Prețuri - Pagina 86
Concurență și Prețuri - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Concurenta si Preturi.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția consumatorului

O politica eficienta de protectie a consumatorilor poate sa amelioreze viata cetatenilor. Cei 493 milioane de consumatori europeni reprezinta seva...

Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii

CURS 1 - ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR: NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1 Justificarea apariţiei organizaţiilor 1.2. Structura puterii în întreprinderi...

Economia Turismului

1940 – Hunziker – “Individual und Sozial Turisme Westereuropanische Raun” – Turismul = ansamblul relatiilor si fenomenelor ce rezulta din...

Managementul comerțului

CAPITOLUL I COMERŢUL - ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ 1.1. Comerţul în economie: necesitate şi sferă de cuprindere. Apariţia comerţului ca...

Curs comerț - anul I

CAP. 2. Comerţul României în context European 2.1. Evoluţia comerţului românesc 2.2. Perspectivele comerţului românesc în noua economie 2.3....

Logistică

1.1. CONCEPTUL DE PRODUS Produsul este orice lucru care poate fi oferit pe o piata în scopul captarii interesului, al achizitionarii, utilizarii...

Comerțul cu Amănuntul

5.1. Conţinutul activităţii, rolul economic şi funcţiile comerţului cu amănuntul La fel ca celelalte domenii care formează structura procesului de...

Comunicare Comercială

Comunicarea este o realitate umană esenţială. Fiecare dintre noi este o părticică a unei lumi şi avem nevoie să fim în contact cu ceilalţi....

Te-ar putea interesa și

Proiectare Transformator Monofazat

Capitolul 1 Introducere 1.1 Prezentarea generala a proiectului Tehnologiile acestui mileniu evolueaza într-un ritm foarte ridicat datorita în...

Prețuri și concurență - metode de stabilire a prețului la SC Nico Protection Security Group SRL

ARGUMENT Am ales aceasta temǎ datoritǎ posibilitǎţilor multiple pe care le oferǎ stabilirea unui preţ al unui produs şi a impactului foarte mare...

Analiza Economică

Capitolul 1. OBIECTUL SI METODA ANALIZEI ECONOMICE Ca orice stiinta umana sau sociala, economia politica abstrage din lumea reala un fenomen...

Prețuri și concurență

Elaborarea strategiilor si a programelorde stabilire a preturilor Pretul este singurul element aducator de venituri din mixul de marketing si...

Concurența

1. Concurenta în acceptiunea de marketing In acceptiunea de marketing, concurenta, reprezinta un ansamblu de raporturi in care intra agentii...

Formarea prețului în concurență imperfectă - monopolul

CAP.1 : Formarea preturilor in concurenta imperfecta si in situatia de monopol Cap 1.1: Formarea preturilor in concurenta imperfecta . Piata...

Stat și Concurență în Economia de Piață

1. Concurenta : concept, functii si rol. Nevoia de protectie a concurentei 1.1. Conceptul de concurenta Atat din perpectiva conceptelor si...

Formarea prețurilor produselor agricole, studiu pe exemplu României privind formarea prețurilor la aceste produse

1.CONCEPTUL DE PREŢ Definit in termenii cei mai generali, pretul reprezinta o suma de bani primita sau platita pentru cedarea, respectiv...

Ai nevoie de altceva?