Curs Comert - Anul I

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9234
Mărime: 55.41KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAP. 2. Comerţul României în context European

2.1. Evoluţia comerţului românesc

2.2. Perspectivele comerţului românesc în noua economie

2.3. Comerţ european

-Uniunea Europeană este o grupare politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 25 de ţări, cu o populaţie de 460 milioane de locuitori şi se pregăteşte pentru cea de-a şasea extindere

-Uniunea Europeană (UE) este o familie de ţări europene democratice, angajate într-un amplu proces de colaborare pentru pace şi prosperitate

-Incepând din 1 mai 2004, Uniunea Europeană (UE) are 25 de state membre: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria

Instituţiile UE:

-Consiliul Uniunii Europene - reprezintă guvernele statelor membre;

-Parlamentul European - reprezintă cetăţenii UE (sediul la Strasbourg, comisii la Bruxelles, secretariat la Luxemburg);

-Comisia Europeană – executivul UE (sediul la Bruxelles);

-Curtea Europeană de Justiţie – asigură aplicarea dreptului comunitar (sediul la Luxemburg);

-Curtea Europeană de Conturi – controlează executarea bugetului UE (sediul la Luxemburg, birou la Bruxelles).

Firmele şi cetăţenii români vor beneficia de cele 4 libertăţi economice definite de UE ce se află la baza pieţei comune:

-libera circulaţie a mărfurilor;

-libera circulaţie a persoanelor;

-libera circulaţie a serviciilor;

-libera circulaţie a capitalurilor.

2.1. Evoluţia comerţului românesc

Aspecte economice ale dezvoltării comerţului românesc:

-creştere reală a fost de 4,6% în anul 2004;

-exporturile au crescut în 2004 cu 14,1%, dar au continuat să fie depăşite de creşterea rapidă a importurilor, situată la nivelul de 17,8% datorită creşterii cererii atât pentru bunurile de consum cât şi pentru cele de investiţii;

-creşterea reală a PIB a fost de 8,3% în anul 2004, reducându-se până la 4,9% în primul semestru al anului 2005, ca urmare a impactului negativ al inundaţiilor şi a încetinirii ritmului de creştere a exporturilor;

-activitatea economică intensă s-a manifestat la nivelul tuturor sectoarelor, deşi puternicul trend crescător înregistrat de producţia industrială, producţia agricolă şi activitatea de construcţii a scăzut în intensitate în cursul anului 2005;

-intrările nete de investiţii străine directe s-au dublat, ajungând la 7,1% din PIB-ul anului 2004, în special datorită încheierii unor mari privatizări către investitori străini;

-inflaţia la sfârşitul anului a scăzut la 9,3% în anul 2004 pe fondul aprecierii rapide a monedei naţionale dar a stagnat în 2005 datorită creşterii preţurilor administrate, a preţurilor internaţionale la energie şi a creşterii salariului real cu mai mult de 13%;

-gradul de ocupare a forţei de muncă cu vârstă legală de angajare a crescut cu 0,4% în 2004, iar rata de angajare a forţei de muncă s-a menţinut la nivelul de 57,7%;

-rata şomajului a crescut de la 6,8% în 2003 la 7,1% în 2004, dar pe parcursul anului 2004 a fost înregistrată o scădere graduală, ajungând în primul trimestru al anului 2005 la 5,6%;

-firmele de comerţ cu amănuntul sunt toate private, înregistrând un volum de vânzări de circa 4,8 miliarde de Euro.

Principalele aspecte ale evoluţiei comerţului românesc:

-pătrunderea principalelor mari reţele de distribuţie, cu amănuntul sau cu ridicata;

-dezvoltarea într-un ritm exponenţial a comerţului stabil prin unităţi clasice şi a diferitelor forme ale comerţului asociat şi integrat;

-dezvoltarea intensivă a comerţului de gros;

-crearea pieţelor de gros pentru produsele agroalimentare;

-dezvoltarea de către comercianţii cu amănuntul a unor relaţii strânse de aprovizionare cu producătorii;

-dezvoltarea unei politici comerciale de diferenţiere în raport cu concurenţii;

-dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale;

-ridicarea nivelului de pregătire a personalului comercial;

-promovarea tehnologiilor comerciale avansate;

-promovarea unor noi modalităţi de plată a mărfurilor de către cumpărătorii individuali;

-adaptarea formelor distribuţiei la cerinţele pieţei.

2.2. Perspectivele comerţului românesc în noua economie

Noua economie se caracterizează prin:

-liberalizarea schimburilor internaţionale;

-globalizarea;

-inovaţia;

-creşterea importanţei timpului liber;

-dinamica mai rapidă a pieţelor financiar-bancare decât aceea a sectorului productiv;

-dezvoltarea tehnologiei comunicaţiilor - creează o competiţie globală, în care schimbarea rapidă reprezintă o constantă;

-extinderea utilizării computerelor şi a mijloacelor şi tehnicilor de comunicare atât în activitatea firmelor cât şi în gospodăriile populaţiei etc..

Noua economie operează cu următoarele concepte:

-explozia Internet;

-dezvoltarea comerţului electronic;

-inovarea şi competiţia constituie motorul dezvoltării;

-amploarea activităţilor imateriale şi a proceselor de învăţare;

-apariţia unor noi sectoare economice cu o creştere impresionantă;

-activităţile existente sunt realizate mai repede, mai performant şi la un cost mai scăzut;

-dezvoltarea accelerată a comunicaţiilor;

-caracterul global al schimbărilor tehnologice şi al celor economice;

-extinderea formelor de activitate şi de muncă la distanţă;

-schimbări structurale rapide şi profunde la nivel macro şi microeconomic;

-echilibrarea activităţilor între nivelurile local, naţional, regional şi global etc..

Dezvoltarea comerţului românesc este posibilă prin:

-dezvoltarea infrastructurii de transport a României;

-creşterea competitivităţii produselor româneşti prin inovare şi nu prin cost;

-creşterea calităţii produselor şi serviciilor comercializate;

-eliminarea corupţiei şi birocraţiei excesive din România;

-asigurarea unei concurenţe loiale;

-crearea unui mediu economic transparent pentru dezvoltarea şi susţinerea afacerilor;

-desfăşurarea unei activităţi susţinute de îmbunătăţire a calificării forţei de muncă;

-dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul firmelor de comerţ;

-dezvoltarea pieţei tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC);

-creşterea interesului şi implicării comercianţilor în activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare;

-dezvoltarea unei societăţi stabile şi sigure prin utilizarea TIC în managementul crizelor, protecţia mediului şi, nu în ultimul rând, prin asigurarea securităţii sociale a cetăţenilor.

Avantajele competitive ale firmelor de comerţ comparativ cu celelalte ţări membre UE sau candidate:

-cost scăzut al forţei de muncă;

-consolidarea unei culturi în domeniul Internetului;

-dezvoltarea comerţului electronic;

-dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii;

-dezvoltarea culturii informatice;

-dezvoltarea spiritului antreprenorial;

-dezvoltarea unei culturi antreprenoriale;

-derularea unor programe şi proiecte ce urmăresc asigurarea calităţii formării profesionale;

-creşterea creditării IMM-urilor din comerţ;

-accesul facil la proiecte de finanţare a activităţii comerciale;

-creşterea investiţiilor străine directe;

-existenţa unor lanţuri naţionale de distribuţie cu amănuntul.

Preview document

Curs Comert - Anul I - Pagina 1
Curs Comert - Anul I - Pagina 2
Curs Comert - Anul I - Pagina 3
Curs Comert - Anul I - Pagina 4
Curs Comert - Anul I - Pagina 5
Curs Comert - Anul I - Pagina 6
Curs Comert - Anul I - Pagina 7
Curs Comert - Anul I - Pagina 8
Curs Comert - Anul I - Pagina 9
Curs Comert - Anul I - Pagina 10
Curs Comert - Anul I - Pagina 11
Curs Comert - Anul I - Pagina 12
Curs Comert - Anul I - Pagina 13
Curs Comert - Anul I - Pagina 14
Curs Comert - Anul I - Pagina 15
Curs Comert - Anul I - Pagina 16
Curs Comert - Anul I - Pagina 17
Curs Comert - Anul I - Pagina 18
Curs Comert - Anul I - Pagina 19
Curs Comert - Anul I - Pagina 20
Curs Comert - Anul I - Pagina 21
Curs Comert - Anul I - Pagina 22
Curs Comert - Anul I - Pagina 23
Curs Comert - Anul I - Pagina 24
Curs Comert - Anul I - Pagina 25
Curs Comert - Anul I - Pagina 26
Curs Comert - Anul I - Pagina 27
Curs Comert - Anul I - Pagina 28
Curs Comert - Anul I - Pagina 29
Curs Comert - Anul I - Pagina 30
Curs Comert - Anul I - Pagina 31
Curs Comert - Anul I - Pagina 32
Curs Comert - Anul I - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Curs Comert - Anul I.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici Promotionale la SC Crescento Print SRL

Argument Politica de produs şi politica de preţ au ca obiective esenţiale satisfacerea intereselor cumpărătorilor şi maximizarea câştigului...

Analiza Site-ului Victoria's Secret

Capitolul I PREZENTAREA FIRMEI DE COMERT ANALIZATE 1. Tipul formei de comert (fizic – forma de comert, virtual – model de comert electronic)...

Metode Moderne de Comerț în România

Rezumat Spre deosebire de comerţul tradiţional, formele comerţului modern, în special hipermarketurile şi magazinele de tip discount, au convins,...

Comercializarea Produselor Electrocasnice

Prezentarea domeniului de activitate Firma S.C CAAS-N S.A doreste sa apara pe piata din Romania in anul 2009 si va avea ca obiect de activitate...

Business Plan Grădinița cu Povești

BUSINESS PLAN 1.CONCEPT 1.1 Conceptul afacerii Compania noastra oferă posibilitatea parinţilor de a îşi ştii copilul în siguranţă atunci când...

Practica SC Talida SRL

1. Probleme generale. 1.1 Prezentarea unităţii patrimoniale, cadrul legislativ Prezenta lucrare a fost elaborată la S.C. TALIDA S.R.L., societate...

Comerțul Intern și Internațional al României Înainte și După 1990

CAPITOLUL I Comerţul intern şi internaţional al României înainte de 1990 1.1. Comerţul intern al României Primele unităţi comerciale de stat au...

Comertul Exterior al Romaniei

In teoria si practica economica , comertul are o dubla acceptie : in primul rand de categorie economica, de concept cu care se opereaza in...

Ai nevoie de altceva?