Curs comerț - anul I

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9234
Mărime: 55.41KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAP. 2. Comerţul României în context European

2.1. Evoluţia comerţului românesc

2.2. Perspectivele comerţului românesc în noua economie

2.3. Comerţ european

-Uniunea Europeană este o grupare politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 25 de ţări, cu o populaţie de 460 milioane de locuitori şi se pregăteşte pentru cea de-a şasea extindere

-Uniunea Europeană (UE) este o familie de ţări europene democratice, angajate într-un amplu proces de colaborare pentru pace şi prosperitate

-Incepând din 1 mai 2004, Uniunea Europeană (UE) are 25 de state membre: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria

Instituţiile UE:

-Consiliul Uniunii Europene - reprezintă guvernele statelor membre;

-Parlamentul European - reprezintă cetăţenii UE (sediul la Strasbourg, comisii la Bruxelles, secretariat la Luxemburg);

-Comisia Europeană – executivul UE (sediul la Bruxelles);

-Curtea Europeană de Justiţie – asigură aplicarea dreptului comunitar (sediul la Luxemburg);

-Curtea Europeană de Conturi – controlează executarea bugetului UE (sediul la Luxemburg, birou la Bruxelles).

Firmele şi cetăţenii români vor beneficia de cele 4 libertăţi economice definite de UE ce se află la baza pieţei comune:

-libera circulaţie a mărfurilor;

-libera circulaţie a persoanelor;

-libera circulaţie a serviciilor;

-libera circulaţie a capitalurilor.

2.1. Evoluţia comerţului românesc

Aspecte economice ale dezvoltării comerţului românesc:

-creştere reală a fost de 4,6% în anul 2004;

-exporturile au crescut în 2004 cu 14,1%, dar au continuat să fie depăşite de creşterea rapidă a importurilor, situată la nivelul de 17,8% datorită creşterii cererii atât pentru bunurile de consum cât şi pentru cele de investiţii;

-creşterea reală a PIB a fost de 8,3% în anul 2004, reducându-se până la 4,9% în primul semestru al anului 2005, ca urmare a impactului negativ al inundaţiilor şi a încetinirii ritmului de creştere a exporturilor;

-activitatea economică intensă s-a manifestat la nivelul tuturor sectoarelor, deşi puternicul trend crescător înregistrat de producţia industrială, producţia agricolă şi activitatea de construcţii a scăzut în intensitate în cursul anului 2005;

-intrările nete de investiţii străine directe s-au dublat, ajungând la 7,1% din PIB-ul anului 2004, în special datorită încheierii unor mari privatizări către investitori străini;

-inflaţia la sfârşitul anului a scăzut la 9,3% în anul 2004 pe fondul aprecierii rapide a monedei naţionale dar a stagnat în 2005 datorită creşterii preţurilor administrate, a preţurilor internaţionale la energie şi a creşterii salariului real cu mai mult de 13%;

-gradul de ocupare a forţei de muncă cu vârstă legală de angajare a crescut cu 0,4% în 2004, iar rata de angajare a forţei de muncă s-a menţinut la nivelul de 57,7%;

-rata şomajului a crescut de la 6,8% în 2003 la 7,1% în 2004, dar pe parcursul anului 2004 a fost înregistrată o scădere graduală, ajungând în primul trimestru al anului 2005 la 5,6%;

-firmele de comerţ cu amănuntul sunt toate private, înregistrând un volum de vânzări de circa 4,8 miliarde de Euro.

Principalele aspecte ale evoluţiei comerţului românesc:

-pătrunderea principalelor mari reţele de distribuţie, cu amănuntul sau cu ridicata;

-dezvoltarea într-un ritm exponenţial a comerţului stabil prin unităţi clasice şi a diferitelor forme ale comerţului asociat şi integrat;

-dezvoltarea intensivă a comerţului de gros;

-crearea pieţelor de gros pentru produsele agroalimentare;

-dezvoltarea de către comercianţii cu amănuntul a unor relaţii strânse de aprovizionare cu producătorii;

-dezvoltarea unei politici comerciale de diferenţiere în raport cu concurenţii;

-dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale;

-ridicarea nivelului de pregătire a personalului comercial;

-promovarea tehnologiilor comerciale avansate;

-promovarea unor noi modalităţi de plată a mărfurilor de către cumpărătorii individuali;

-adaptarea formelor distribuţiei la cerinţele pieţei.

2.2. Perspectivele comerţului românesc în noua economie

Noua economie se caracterizează prin:

-liberalizarea schimburilor internaţionale;

-globalizarea;

-inovaţia;

-creşterea importanţei timpului liber;

-dinamica mai rapidă a pieţelor financiar-bancare decât aceea a sectorului productiv;

-dezvoltarea tehnologiei comunicaţiilor - creează o competiţie globală, în care schimbarea rapidă reprezintă o constantă;

-extinderea utilizării computerelor şi a mijloacelor şi tehnicilor de comunicare atât în activitatea firmelor cât şi în gospodăriile populaţiei etc..

Noua economie operează cu următoarele concepte:

-explozia Internet;

-dezvoltarea comerţului electronic;

-inovarea şi competiţia constituie motorul dezvoltării;

-amploarea activităţilor imateriale şi a proceselor de învăţare;

-apariţia unor noi sectoare economice cu o creştere impresionantă;

-activităţile existente sunt realizate mai repede, mai performant şi la un cost mai scăzut;

-dezvoltarea accelerată a comunicaţiilor;

-caracterul global al schimbărilor tehnologice şi al celor economice;

-extinderea formelor de activitate şi de muncă la distanţă;

-schimbări structurale rapide şi profunde la nivel macro şi microeconomic;

-echilibrarea activităţilor între nivelurile local, naţional, regional şi global etc..

Dezvoltarea comerţului românesc este posibilă prin:

-dezvoltarea infrastructurii de transport a României;

-creşterea competitivităţii produselor româneşti prin inovare şi nu prin cost;

-creşterea calităţii produselor şi serviciilor comercializate;

-eliminarea corupţiei şi birocraţiei excesive din România;

-asigurarea unei concurenţe loiale;

-crearea unui mediu economic transparent pentru dezvoltarea şi susţinerea afacerilor;

-desfăşurarea unei activităţi susţinute de îmbunătăţire a calificării forţei de muncă;

-dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul firmelor de comerţ;

-dezvoltarea pieţei tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC);

-creşterea interesului şi implicării comercianţilor în activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare;

-dezvoltarea unei societăţi stabile şi sigure prin utilizarea TIC în managementul crizelor, protecţia mediului şi, nu în ultimul rând, prin asigurarea securităţii sociale a cetăţenilor.

Avantajele competitive ale firmelor de comerţ comparativ cu celelalte ţări membre UE sau candidate:

-cost scăzut al forţei de muncă;

-consolidarea unei culturi în domeniul Internetului;

-dezvoltarea comerţului electronic;

-dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii;

-dezvoltarea culturii informatice;

-dezvoltarea spiritului antreprenorial;

-dezvoltarea unei culturi antreprenoriale;

-derularea unor programe şi proiecte ce urmăresc asigurarea calităţii formării profesionale;

-creşterea creditării IMM-urilor din comerţ;

-accesul facil la proiecte de finanţare a activităţii comerciale;

-creşterea investiţiilor străine directe;

-existenţa unor lanţuri naţionale de distribuţie cu amănuntul.

Preview document

Curs comerț - anul I - Pagina 1
Curs comerț - anul I - Pagina 2
Curs comerț - anul I - Pagina 3
Curs comerț - anul I - Pagina 4
Curs comerț - anul I - Pagina 5
Curs comerț - anul I - Pagina 6
Curs comerț - anul I - Pagina 7
Curs comerț - anul I - Pagina 8
Curs comerț - anul I - Pagina 9
Curs comerț - anul I - Pagina 10
Curs comerț - anul I - Pagina 11
Curs comerț - anul I - Pagina 12
Curs comerț - anul I - Pagina 13
Curs comerț - anul I - Pagina 14
Curs comerț - anul I - Pagina 15
Curs comerț - anul I - Pagina 16
Curs comerț - anul I - Pagina 17
Curs comerț - anul I - Pagina 18
Curs comerț - anul I - Pagina 19
Curs comerț - anul I - Pagina 20
Curs comerț - anul I - Pagina 21
Curs comerț - anul I - Pagina 22
Curs comerț - anul I - Pagina 23
Curs comerț - anul I - Pagina 24
Curs comerț - anul I - Pagina 25
Curs comerț - anul I - Pagina 26
Curs comerț - anul I - Pagina 27
Curs comerț - anul I - Pagina 28
Curs comerț - anul I - Pagina 29
Curs comerț - anul I - Pagina 30
Curs comerț - anul I - Pagina 31
Curs comerț - anul I - Pagina 32
Curs comerț - anul I - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Curs Comert - Anul I.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul electronic din România

Abstract Dezvoltarea continua a Internetului, a retelelor de comunicatie de date, precum si cresterea numarului de utilizatori la nivel global, a...

Comerț electronic

Planul cursului - Interactiunea dintre firme si consumatori in societatea informationala. - eCommerce si eBusiness - Aspecte economice privind...

Arta vânzării

5. Calitologie specifică SUP şi implicaţii asupra protecţiei consumatorilor Caracteristicile generale ale serviciilor publice industriale,...

Drept Comercial

Capitolul Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1.1 NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI DEFINIŢIA DREPTULUI COMERCIAL 1.1.1 Noţiune Denumirea...

Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii

CURS 1 - ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR: NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1 Justificarea apariţiei organizaţiilor 1.2. Structura puterii în întreprinderi...

Economia Turismului

1940 – Hunziker – “Individual und Sozial Turisme Westereuropanische Raun” – Turismul = ansamblul relatiilor si fenomenelor ce rezulta din...

Comerțul cu Amănuntul

5.1. Conţinutul activităţii, rolul economic şi funcţiile comerţului cu amănuntul La fel ca celelalte domenii care formează structura procesului de...

Comunicare Comercială

Comunicarea este o realitate umană esenţială. Fiecare dintre noi este o părticică a unei lumi şi avem nevoie să fim în contact cu ceilalţi....

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Proiectarea voiajului unei nave port-container de 5400 teu pe ruta San Diego - Melbourne (Australia). studiul rentabilității tehnico-economice a voiajului pentru transportul a 5200 containere

INTRODUCERE Dezvoltarea traficului containerizat În ceea ce priveşte transportul mărfurilor uscate în general, în perioada 2000-2004 acesta a...

Comerț electronic - actualitate și perspectivă

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Potrivit Web Internet Archive, primul magazin online din România a fost lansat de către PC Net în 1997 şi se numea...

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Lichiditățile internaționale

INTRODUCERE Relaţiile valutare si financiare internaţionale reprezintă un subsistem al relaţiilor economice internaţionale determinat de procesele...

Studiu de Fezabilitate SC Agrana România SA

Capitolul 1: Date de identificare ale agentului economic Capitolul 2: Diagnosticul situatiei actuale 2.1. Scurt istoric al societatii Agrana...

Comerțul Exterior al României

1.Scurt istoric Referindu-ne la România, înainte de al doilea război mondial economia ţării noastre, ca economie de piaţă tipică, s-a caracterizat...

Analiza financiară a SC Electromagnetica SA

RAPORTUL administratorilor pe exercitiul financiar al anului 2003 I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C.ELECTROMAGNETICA SA este societate pe...

Ai nevoie de altceva?