Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2821
Mărime: 169.57KB (arhivat)
Publicat de: Raluca Balazs
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Harcenco
Tema prezentata la comert la profesoara Dorina Harcenco, ASEM, Republica Moldova

Extras din curs

Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt:

- permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse

- schimbarea continua a structurii acestui nomenclator, prin aparitia de produse noi si disparitia altor produse la perioade de timp din ce in ce mai scurte.

Ciclul de viata a produselor:

- durata ciclului de viata a produselor este mai mica de 5 ani

- mai putin de ¼ din totalul produselor din circulatia internationala au o durata medie de viata de 10 ani.

- Accentuarea deosebita a ceea ce se numeste uzura morala a dus la reinnoirea permanenta a productiei si implicit a CI.

Pe linga factorii economici si tehnico-stiintifici, structura CI este determinate si de alti factori ca:

- procesul de militarizare a economiei existente in tarile dezvoltate.

- Campania pentru cucerirea spatiului cosmic

- Aplicarea masurilor de protejare a mediului ambiant, aparitia produselor ecologice.

2.2 Sistemele internationale de clasificare a bunurilor

Sistemul Armonizat de Descriere si Codificare a Bunurilor – Sistem Standardizat international ce cuprinde numere si denumiri pentru clasificarea bunurilor comercializate, elaborate (1.01.1988) si mentinut de Organizatia Mondiala a Vamilor (OMV) (180 state member, sediul la Brussels)

Conform Conventiei cu privire la Sistemul Armonizat, partile contractante sunt obligate sa-si bazeze tarifele pe nomenclatura SA.

Structura SA:

SA este structurat in:

21 sectiuni

96 capitole

Sistemul incepe de la produsele primare, materii prime si produse cu un grad redus de prelucrare la produsele cu un grad sporit de prelucrare.

SA stabileste un nivel general de 6 unitati si in caz de necessitate contine inca 2 unitati pentru nivelul taxei vamale (8 unitati).

2.3 Evoluţia comerţului internaţional pe 2 şi 6 grupe de produse

Până la al doilea război mondial (perioada antebelica), grupa produselor de bază a deţinut ponderea valorică cea mai mare din comerţul internaţional (2/3 din acesta). în perioada postbelica însă, situatia s-a schimbat în favoarea produselor manufacturate ce au făcut obiectul comerţului internaţional şi, drept urmare, de la mijlocul deceniului VI, ponderea produselor manufacturate a depăşit-o pe cea a produselor de bază.

Specialiştii au apreciat că schimbarea ponderii produselor manufacturate în comerţul internaţional este rezultatul accentuării caracterului industrial al economiei mondiale al ţărilor dezvoltate, în primul rând sub influenţa revoluţiei tehnico-stiinţifice. De aceea, se spune că, în perioada actuală, structura comerţului mondial are un pronunţat caracter industrial. În cadrul acestuia predomină produsele cu un grad înalt de prelucrare.

Dacă analizăm comerţul cu produse de bază, evidenţiem că exportul produselor de bază se caracterizează prin următoarele:

- în primul deceniu, ponderea acestei grupe în comerţul internaţional a deţinut-o grupul ţărilor în curs de dezvoltare;

- în perioada următoare (anii 1960-1962), această pondere atingea nivelul de 55 %;

- după acest deceniu, ţările în curs de dezvoltare şi-au redus ponderea, astfel încât ponderea era deţinută de ţările dezvoltate;

- creşterea ponderii ţărilor dezvoltate în exportul produselor de bază este urmare a faptului că acestea au acordat atenţie dezvoltării agriculturii proprii şi industriei extractive proprii, astfel încât să crească gradul de autosatisfacere din producţia naţională a nevoilor, ba chiar să producă în cantităţi mari produse de bază destinate exportului;

- multe ţări, care înainte erau importatoare de produse agricole, au devenit mari exportatoare de produse agricole;

Preview document

Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 1
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 2
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 3
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 4
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 5
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 6
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 7
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 8
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 9
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 10
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 11
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 12
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 13
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 14
Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Comertului International pe Grupe de Produse.doc

Alții au mai descărcat și

Comerț

Etimologic, termenul „comerţ” provine din latinescul “commercium” care înseamnă schimb, operaţie având ca obiect „marfa”, respectiv o...

Comerț internațional și dezvoltare economică

Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt...

Preocupări de Modernizare și Dinamizare a Teoriei Neoclasice a Comerțului Internațional

Pentru că multe din criticile adresate teoriei proporţiei factorilor de producţie au semnalat caracterul prea abstract al acesteia, restricţiile...

Comerț Internațional

Caracterul biunivoc al relatiei comert exterior – dezvoltare economică: este unanim recunoscut că pe parcursul întregii evolutii economice au...

Vânzări Inteligente

ARGUMENT ÎN FAVOAREA VÂNZĂRILOR INTELIGENTE Acest curs – adresat tuturor celor care au o afacere de dimensiuni restrânse sau medii - a fost...

Organizarea mondială a comerțului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Interviul de Angajare

INTRODUCERE O modalitate modernã şi uzualã, în acelaşi timp, de comunicare, prin care o companie poate intra într-un contact direct cu clienţii...

Responsabilitate socială

Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile întreprinzătorului, comportamentul acestuia în interacţiunile cu cei din jur....

Te-ar putea interesa și

Efectele Rundei Uruguay asupra liberalizării comerțului mondial

1. ROLUL G.A.T.T. IN LIBERALIZAREA COMERTULUI INTERNATIONAL 1.1. Scurt istoric al crearii si organizarii G.A.T.T. 1.1.1 Crearea G.A.T.T. Crearea...

Comerțul Exterior cu Miere al României

INTRODUCERE Ȋn această lucrare intitulată „Comerţul exterior cu miere al României” îmi propun să vă prezint potenţialul de export al României, şi...

Contractul de vânzare cumpărare în comertul international

CAPITOLUL I CONTRACTELE COMERCIALE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 1.1.CONTRACTE COMERCIALE INTERNAȚIONALE - DELIMITARI CONCEPTUALE Concepții...

Comerțul internațional, factor important în economia internațională

INTRODUCERE Trăim într-o lume care este puternic interconectată de complexe tranzacţii economice şi sociale, probleme legate de mediu, colaborări...

Organizația Mondială a Comerțului și Uniunea Europeană - România ca parte a Uniunii Europene

INTRODUCERE CreareaaOrganizației Mondiale a Comerțuluim(denumită în continuare OMC) kla 1 ianuarie 1995 a marcato cea mai mare reformă...

Comerțul internațional - România

1. Notiuni de baza Comertul international include totalitatea schimburilor de bunuri si servicii dintre doua sau mai multe state. Obiectul...

Locul și rolul comerțului în activitatea economică și socială

Notiunile de distributie si comert Economia nationala este cel mai complex organism social,in cadrul caruia se desfasoara un asamblu de activitati...

Mutații în evoluția și în structura comerțului pe plan internațional

CARACTERISTICI ŞI TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL CU BUNURI ŞI SERVICII Dacă în perioada postbelică schimburile...

Ai nevoie de altceva?