Expertiza si Certificarea Marfurilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4330
Mărime: 31.95KB (arhivat)
Cost: Gratis
orgnizarea manageriala a expertului

Extras din document

. Notiune de experiza. obiectul si necesitatea expertizei marfurilor Expertiza reprezinta o constatare sau opinia unui specialist intr-un anumit domeniu de cunoastere in scopul ilucidarii unor chestiuni in fata organelor judiciare sau in fata partenerilor unui contract. pe baza unei cercatari metodice folosind procedee stiintifice, expertul aduce la cunostinta organului care la imputernicit cu concluzii motivate stiintifice cu privire la faptele pt a caror ilucidare sint necesare cunostinte speciale fundamntale. Expertiza poate fi considerata ca necesare a o efectua numai in cazul existentei unor probleme care pot avea diferiti interpretari, pt ilucidarea ei vor fi folosite cele mai noi motive de investigatie care in mod veridic ar aduce la cunostinta organului care a numit expertiza rezultatele reale. Rezultatele expertizei nu sunt hotaritoare sau absolute. Ele pot contribui la formarea unei opinii corecte organului judiciar.

Expertul (pers care efect expertiza) poate investiga unele sau mai multe aspecte ale calitatii. In rezultatul examinarii lor pot aparea paralel si alte date care nu erau in obiectul efectuarii expertizei.

De aceea putem socoti ca experiza are o functie duble: 1. descoperirea si punerea in evidenta a unor date si fapte impotrtante pt obiectul cauzei 2. expunerea unor concluzii stiintifice argumentate cu privire la rezultatele obtinute Obiectul principal al expertizei este studierea duferitor probleme care apar in practica comerciala, probleme litigioase. Cele mai importante probleme pe acre le cerceteaza expertiza este: aprecierea reala a calitatii marfuriilor cu evidentierea factorilor care au influentat negativ asupra calitati in realitate, sau asupra calitatii contractate. Factorii care modifica calitatea marfuriilor pot fi evidentiati in procesul de transformare a materiei prime in in marfa sau in produs. finite a factorilor care sunt remarcati pe parcursul circuitul tehnic a marfurilor.

In legatura cu aceasta expertul merceologic poate fi solicitat pt expunerea urmatoarelor sarcini: 1. identificarea unui produs sau a unui lot de produs 2. stabilirea calitatii produsului in legatura cu cerintele standartului normelor tehnice 3. aprecierea masurii in urma careia calitatea produsului a fost modificata 4. reconstituirea calitatii initiale a produsului 5. stabilirea factorilor care au influentat asupra modificarii calitatii la toate procesle din circuitul tehnic

Un alt scop al expertizei merciologice este: 1. stabilrea structurii sortimentului. La aceasta etapa se va investiga concordanta sau neconcordanta dintre sortimentul livrat si cel contractat 2. stabilirea corespondentei dintre structura sortimen si cerintele consumatorului 3. cercetrea ambalajului si a procesului de ambalare care nu-si indeplinesc functiile de baza II.Clasificarea experizei merceologice Exista o mare varietate de domenii in care activitatea amului : expert tehnica, agricultura, arta. In fiecare domeniu ot fi efectuate o multime de expertize.

Toata multimea de expertize poate fi clasificata in urmatoarele categorii: 1. dupa domenii in care sint efecuate expertizle - tehnica, agricultura, constructii, medicina 2. dupa continut: a) expertize care acumuleaza date, fapte , constatari fara a lua in consideratie partea juridica b) expertize la care constatarea obtinuta msi sus in mod obligatoriu presupun luarea in considerarie a standardului, normelor, tehnice 3.sub aspectul organului care numeste expertiza avem: a) expertiza juridica este efectuata la cererea organelor judiciare de catre expertii de specialitate de-o inalta calificare profesionala b) expertize extrajudiciare se efectueaza la cerea pers fizice sau juridice si pot fi efectuate atit de expertii profesionidti cit si de expertii cu licenta elaboarte de institutiile corespunzatoare 4.dupa scopul urmarit: a)expertiza pt adunarea si evaluarea probelor b) stabilizarea starii infractorilor si pt identificarea acestora 5. in functie de expert: a) oficiale- efectuate de catre expertii profesionisti b) expertize efectuate de expertii liberi si cu juramint 6. dupa modul de prezentare a raportului expertizei: a) orale ( expert care nu au investigatii b)expertize in scris 7. in functie de nr specialistilor: a) singulare-efectuate de un singur expert b) colegiale- efect de un nr impar de experti de aceasi profesie c) mixte- efect de un nr anumit de experti egali atit din partea partilor aflate in conflict cit si din partea organuluijudiciar si administrartiv avind drepturi si obligatiuni egale 8. din punct de vedere al numarului expertului: a) simple - efectuate de un singur expert la cererea org judiciar b)supravegheate - efect de un expert la care este prezent un reprezentat al partilor din conflict care supraveg numai efect expertizei facind observatii c)contradictorii - se numesc un nr egal de experti atit din partea partilor aflate in conflict cit si din partea organului judiciar si administ III. Metode Metoda merceologica de investigare a marf se efect tinind cont de alte 3 metode specifice: 1. istorica - este folosita pt restabilirea prin deductie a principalelor factori care au generat, modificari calitative, negative 2. observatiei si experimentului - sint metode standartizate care folosind diferite metod de analizaa permit aprecierea reala a calitatii 3. statistica- permite de a prelucra multimea de date obtinute in timpul aplcarii celei de-a doua metode. Ea permite deasemenea evidentirea eroiilor obtinute in timpul aprecierii indicilor de calitate. Tema 2 - Metodele de apreciere a calitatii produselor. Standardizarea produselor I. materiile prime si rolul in formarea calitatii marf, pastrarea marf Calitatea marf depinde in mare masura de calitatea producerii lor sau de calitatea reproducerii obiectului etalon. Calitatea producerii depinde de urmat factori: 1. calitatea materiilor prime 2. nivelul stand marf fabricate 3. perfectiunea tehnologiilor aplicate 4. metodele de transportares si depozitare a marf

Preview document

Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 1
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 2
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 3
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 4
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 5
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 6
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 7
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 8
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 9
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 10
Expertiza si Certificarea Marfurilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • expertiza.doc
  • Expertiza si certificarea marfurilor.doc
  • Tema4.doc

Alții au mai descărcat și

Comert

Etimologic, termenul „comerţ” provine din latinescul “commercium” care înseamnă schimb, operaţie având ca obiect „marfa”, respectiv o...

Vânzări Inteligente

ARGUMENT ÎN FAVOAREA VÂNZĂRILOR INTELIGENTE Acest curs – adresat tuturor celor care au o afacere de dimensiuni restrânse sau medii - a fost...

Interviul de Angajare

INTRODUCERE O modalitate modernã şi uzualã, în acelaşi timp, de comunicare, prin care o companie poate intra într-un contact direct cu clienţii...

Arta Vanzarii

5. Calitologie specifică SUP şi implicaţii asupra protecţiei consumatorilor Caracteristicile generale ale serviciilor publice industriale,...

Comert International cu Servicii

DEFINITIE:Comertul International reprezinta o forma de legatura intre pietele mondiale sau intre producatori de bunuri si servicii provenind din...

Sisteme de Informare în Administrarea Afacerilor

1. Demonstratia modului în care modelul lui Porter sprijină strategiile competitive de dezvoltare a companiilor utilizând sistemele de informare....

Cursuri Administrarea Intreprinderii in Comert, Turism, Servicii

CURS 1 - ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR: NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1 Justificarea apariţiei organizaţiilor 1.2. Structura puterii în întreprinderi...

Tranzacții Comerciale

Cap. 1 CONCEPTE DE BAZĂ ŞI MECANISUL DERULĂRII TRANZACŢIILOR COMERCIALE 1. Conceptul de tranzacţie comercială Tranzacţia comercială are...

Ai nevoie de altceva?