Expertiza și certificarea mărfurilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4330
Mărime: 31.95KB (arhivat)
Publicat de: Andrei-Simion Iorga
Puncte necesare: 0
orgnizarea manageriala a expertului

Extras din curs

. Notiune de experiza. obiectul si necesitatea expertizei marfurilor Expertiza reprezinta o constatare sau opinia unui specialist intr-un anumit domeniu de cunoastere in scopul ilucidarii unor chestiuni in fata organelor judiciare sau in fata partenerilor unui contract. pe baza unei cercatari metodice folosind procedee stiintifice, expertul aduce la cunostinta organului care la imputernicit cu concluzii motivate stiintifice cu privire la faptele pt a caror ilucidare sint necesare cunostinte speciale fundamntale. Expertiza poate fi considerata ca necesare a o efectua numai in cazul existentei unor probleme care pot avea diferiti interpretari, pt ilucidarea ei vor fi folosite cele mai noi motive de investigatie care in mod veridic ar aduce la cunostinta organului care a numit expertiza rezultatele reale. Rezultatele expertizei nu sunt hotaritoare sau absolute. Ele pot contribui la formarea unei opinii corecte organului judiciar.

Expertul (pers care efect expertiza) poate investiga unele sau mai multe aspecte ale calitatii. In rezultatul examinarii lor pot aparea paralel si alte date care nu erau in obiectul efectuarii expertizei.

De aceea putem socoti ca experiza are o functie duble: 1. descoperirea si punerea in evidenta a unor date si fapte impotrtante pt obiectul cauzei 2. expunerea unor concluzii stiintifice argumentate cu privire la rezultatele obtinute Obiectul principal al expertizei este studierea duferitor probleme care apar in practica comerciala, probleme litigioase. Cele mai importante probleme pe acre le cerceteaza expertiza este: aprecierea reala a calitatii marfuriilor cu evidentierea factorilor care au influentat negativ asupra calitati in realitate, sau asupra calitatii contractate. Factorii care modifica calitatea marfuriilor pot fi evidentiati in procesul de transformare a materiei prime in in marfa sau in produs. finite a factorilor care sunt remarcati pe parcursul circuitul tehnic a marfurilor.

In legatura cu aceasta expertul merceologic poate fi solicitat pt expunerea urmatoarelor sarcini: 1. identificarea unui produs sau a unui lot de produs 2. stabilirea calitatii produsului in legatura cu cerintele standartului normelor tehnice 3. aprecierea masurii in urma careia calitatea produsului a fost modificata 4. reconstituirea calitatii initiale a produsului 5. stabilirea factorilor care au influentat asupra modificarii calitatii la toate procesle din circuitul tehnic

Un alt scop al expertizei merciologice este: 1. stabilrea structurii sortimentului. La aceasta etapa se va investiga concordanta sau neconcordanta dintre sortimentul livrat si cel contractat 2. stabilirea corespondentei dintre structura sortimen si cerintele consumatorului 3. cercetrea ambalajului si a procesului de ambalare care nu-si indeplinesc functiile de baza II.Clasificarea experizei merceologice Exista o mare varietate de domenii in care activitatea amului : expert tehnica, agricultura, arta. In fiecare domeniu ot fi efectuate o multime de expertize.

Toata multimea de expertize poate fi clasificata in urmatoarele categorii: 1. dupa domenii in care sint efecuate expertizle - tehnica, agricultura, constructii, medicina 2. dupa continut: a) expertize care acumuleaza date, fapte , constatari fara a lua in consideratie partea juridica b) expertize la care constatarea obtinuta msi sus in mod obligatoriu presupun luarea in considerarie a standardului, normelor, tehnice 3.sub aspectul organului care numeste expertiza avem: a) expertiza juridica este efectuata la cererea organelor judiciare de catre expertii de specialitate de-o inalta calificare profesionala b) expertize extrajudiciare se efectueaza la cerea pers fizice sau juridice si pot fi efectuate atit de expertii profesionidti cit si de expertii cu licenta elaboarte de institutiile corespunzatoare 4.dupa scopul urmarit: a)expertiza pt adunarea si evaluarea probelor b) stabilizarea starii infractorilor si pt identificarea acestora 5. in functie de expert: a) oficiale- efectuate de catre expertii profesionisti b) expertize efectuate de expertii liberi si cu juramint 6. dupa modul de prezentare a raportului expertizei: a) orale ( expert care nu au investigatii b)expertize in scris 7. in functie de nr specialistilor: a) singulare-efectuate de un singur expert b) colegiale- efect de un nr impar de experti de aceasi profesie c) mixte- efect de un nr anumit de experti egali atit din partea partilor aflate in conflict cit si din partea organuluijudiciar si administrartiv avind drepturi si obligatiuni egale 8. din punct de vedere al numarului expertului: a) simple - efectuate de un singur expert la cererea org judiciar b)supravegheate - efect de un expert la care este prezent un reprezentat al partilor din conflict care supraveg numai efect expertizei facind observatii c)contradictorii - se numesc un nr egal de experti atit din partea partilor aflate in conflict cit si din partea organului judiciar si administ III. Metode Metoda merceologica de investigare a marf se efect tinind cont de alte 3 metode specifice: 1. istorica - este folosita pt restabilirea prin deductie a principalelor factori care au generat, modificari calitative, negative 2. observatiei si experimentului - sint metode standartizate care folosind diferite metod de analizaa permit aprecierea reala a calitatii 3. statistica- permite de a prelucra multimea de date obtinute in timpul aplcarii celei de-a doua metode. Ea permite deasemenea evidentirea eroiilor obtinute in timpul aprecierii indicilor de calitate. Tema 2 - Metodele de apreciere a calitatii produselor. Standardizarea produselor I. materiile prime si rolul in formarea calitatii marf, pastrarea marf Calitatea marf depinde in mare masura de calitatea producerii lor sau de calitatea reproducerii obiectului etalon. Calitatea producerii depinde de urmat factori: 1. calitatea materiilor prime 2. nivelul stand marf fabricate 3. perfectiunea tehnologiilor aplicate 4. metodele de transportares si depozitare a marf

Preview document

Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 1
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 2
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 3
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 4
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 5
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 6
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 7
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 8
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 9
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 10
Expertiza și certificarea mărfurilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • expertiza.doc
  • Expertiza si certificarea marfurilor.doc
  • Tema4.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Investigarea deprecierii unui lot de mărfuri alimentare transportat pe cale rutieră

TRIBUNALUL ARBITRAL AL CURTII DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNATIONAL DE PE LANGA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI, Bd-ul Octavian Goga...

Asigurările Maritime

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Apariţia asigurărilor maritime datează cu mult timp în urmă. Acestea asigurări au apărut în orânduirea sclavagistă şi sunt...

Accizele

În cadrul economic, instituţional şi juridic în vederea realizării funcţionalităţii pieţei concurenţiale care să joace rolul hotărâtor în reglarea...

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

CAPITOLUL 1. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova prezentare generală, din istoricul evoluţiei 1.5 Din istoricul Camerei de Comerţ...

Vămuirea

1. Aspecte generale cu privire la vămuire Vămuirea reprezină o activitate foarte importantă atât în comerțul internațional, în sistemul...

Bazele asigurărilor

ASIGURAREA MARITIMA Asigurarea maritima este prima forma de asigurare, începutul ei datând înca din antichitate. Aparitia ei, ca prima forma de...

Asigurări maritime

Uneori, riscul de daună era transferat în schimbul achitării unei prime, separat de cheltuielile implicate de transport. Deşi reprezentau...

Merceologia alimentară

Tema 1.Rolul si importanta Merceologiei marfurilor alimentare. 1)Semnificatia si obiectul de cercetare a merceologiei marfurilor alimantare....

Ai nevoie de altceva?