Exportul și importul în Republica Moldova

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1158
Mărime: 11.96KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Dacă să analizăm relaţiile economice a Republicii Moldova cu alte ţări, putem spune că ele sunt bazate pe schimbul de marfă şi produse alimentare. Moldova are relaţii economice cu multe ţări, dar partenerii cei mai mari sunt ţările din cadrul C.S.I. aşa ca Rusia, Ucraina, Belarus cu care Moldova are cele mai strânse relaţii economice, apoi urmează aşa ţări ca Armenia, Georgia, Uzbekistan, Tadjikistan ş.a.m.d.

Exporul produselor alimentare poate fi realizat pe mai multe căi: aeriană, feroviară, autovehicolă, pe apă. Republica Moldova exportă cel mai des cu autovehicole de tonaj mare şi prin calea feroviară.

Pentru efectuarea unei tranzactii comercial externe (export sau import) sunt necesare un sir de acte. Acestea sunt:

Certificat fito-sanitar

Certificat de conformitate

Certificat de origine a marfii

Contractul de vînzare-cumpărare

Declaratia vamala

Documentele de transport

Polita de asigurare

Certificat de calitate

Invoice (Factură Fiscală)

1. Certificat fito-sanitar – este certificatul făcut de întreprinderea ce exportă produse, prin care organizaţia acreditată (în Moldova acest certificat este eliberat de Ministerul Sănătăţii si Protecţiei Sociale ale Republicii Moldova), pe baza analizelor efectuate permite producerea în serie a produselor.

2. Certificat de conformitate – este certificatul făcut de întreprinderea ce exportă produse în ţara unde doreşte să exporte. Certificatul dat conţine informaţia necesară despre produsul exportat şi anume descrierea faptului că produsul exportat corespunde standardelor internaţionale. Acest certificat este urmat de o anexă, care indică compoziţia chimică a produsului exportat şi metodele de analiză a acestora. Trebuie de acordat atenţie la faptul că toate datele indicate în certificatul de conformitate, precum ar fi denumirea, compoziţia chimică sau altele trebuie sa corespundă cu informaţia de pe eticheta produsului, în caz contrar ar putea apărea probleme şi dificultăţi la curăţirea vamală.

Sânt, însă unele ţări care recunosc certificatul de conformitate a ţării cu care menţine relaţii economice. De exemplu Belorusia recunoaşte certificatul de conformitate al Rusiei si reciproc. În acest caz producătorii beloruşi pot exporta marfă în Rusia cu certificate de conformitate eliberate în Belorusia, şi invers.

3. Certificat de origine a marfii . Acest act în cele mai multe cazuri este necesar doar în cazul unei tranzacţii comerciale externe intre două părţi, rezidente în statele care au semnat Acorduri ce prevăd anumite înlesniri în comerţul dintre ele.

Certificatul de origine a mărfii trebuie să confirme univoc originea acesteia din ţara respectivă şi să conţină:

a) declaraţia exportatorului, care confirmă că marfa corespunde cerinţelor specificate la art. 20 a Tarifului Vamal;

b) adeverinţa din partea organului competent din ţara exportatoare ce a eliberat certificatul care confirmă autenticitatea datelor din certificat.

Certificatul de origine a mărfii se prezintă împreună cu declaraţia vamală şi cu alte documente care urmează să fie perfectate de către autoritatea vamală. În caz de pierdere a certificatului, se prezintă duplicatul autentificat oficial al acestuia. În cazul în care se pune la îndoială autenticitatea certificatului de origine a mărfii sau a datelor ce se conţin în el, autoritatea vamală este în drept să se adreseze organelor care au eliberat certificatul sau organizaţiilor specializate ale ţării menţionate ca ţară de origine a mărfii pentru a obţine date suplimentare sau precizări. În cazurile prevăzute de prezenta lege, originea mărfii se consideră stabilită numai în cazul în care se prezintă certificatul de origine a mărfii, perfectat în modul cuvenit, sau date suplimentare ori precizări.

Preview document

Exportul și importul în Republica Moldova - Pagina 1
Exportul și importul în Republica Moldova - Pagina 2
Exportul și importul în Republica Moldova - Pagina 3
Exportul și importul în Republica Moldova - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Exportul si Importul in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza comparativă a potențialului de export al României, Ucrainei și Republicii Moldova

UCRAINA Ucraina exportă în principal materii prime. înrăutățirea condițiilor de pe piața mondială a condus la o scădere a vânzărilor de produse...

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor...

Zone Economice Libere în Republica Moldova

Întroducere. Tendinţa de continuă dezvoltare a comerţului internaţional s-a intensificat şi confruntat permanent cu presiunile restrictive ale...

Regimul juridic vamal la exportul în UE

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare...

Acordul de liber schimb între UE și Moldova

INTRODUCERE Sub sprectrul protecţionismului, aşa cum îl numeşte Richard M. Ebeling - ţările se plâng, rând pe rând, că schimburile comerciale...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Relațiile economice internaționale ale Republicii Moldova

Introducere Economia mondiala este un sistem format din ansamblul relatiilor economice dintre entitati private si publice, nationale si...

Particularitățile TVA în Republica Moldova

Introducere Politica fiscala a Republicii Moldova are la dispozitie numeroase pirghii de influentare a proceselor economice care urmeaza a fi...

Comerțul exterior al Republicii Moldova

Introducere Actualitatea si importanta temei.Comertul international reprezinta totalitatea schimburilor de bunuri si servicii dintre doua sau mai...

Ai nevoie de altceva?