Fondul de Comert

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Fondul de Comert.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Profesor: Imbrescu C.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Comert, Drept Comercial

Extras din document

1. Notiuni generale

Comform Art. 1 din Codul Comercial, constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (marci, firme, emblema, brevete de inventive, vad comercial) utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale.

Fondul de comert exista in toate momentele de existenta faptica a intreprinderii ca entitate de sine statatoare. Cu toate acestea fondul de comert nu e privit ca un patrimoniu, el ramane in continuare un element component al patrimoniului alaturi si impreuna cu celelalte elemente ale acestuia. Fondul de comert este o universitate de fapt si nu o universitate juridica, este calificat drept mobil incorporal si este supus reglementarilor juridice specifice bunurilor mobile.

2. Elementele fondului de comert

Elementele donfului de comert pot sa fie grupate in doua categorii: elemente corporale si elemente incorporale.

a) Elemente corporale

In aceasta categorie sunt incluse materialele, utilajele, echipamantele, imobilele, deci bunurile corporale care servesc comerciantului la exploatarea fondului. Aceste elemente sunt socotite elemente ale fondului de comert numai in masura in care pot sa atraga clietela. Aceasta inseamna ca ele trebuie sa fie foarte specializate, sa prezinte noutate sau sa functioneze foarte bine sau sa aibe alte particularitati prin care sa atraga clientela.

Sunt considerate elemente corporale ale fondului de comert si marfurile care se afla in magazii. Marfurile se disting de materiale, utilaje nu doar prin natura lor ci si prin destinatie. Spre exemplu o masina de scris este considerata marfa doar daca se vinde ca material de birou, iar daca cu ajutorul el titluratul fondului isi desfasoara activitatea ea va fi calificata drept material sau utilaj din dotarea biroului comerciantului si atunci este considerata parte componenta a fondului de comert.

b) Elemente necorporale

Acestea sunt: firma, emblema, clientela, vadul comercial, dreptul de proprietate industriala, dreptul de autor. Jurisprudenta include in fondul de comert si dreptul de folosinta asupra spatiului in care se exploateaza fondul de comert.

Firma este definita ca fiind numele sau denumirea folosita de comerciant in realizarea operatiunilor care fac obiectul comertului si sub care se semneaza.

O conditie de validitate a firmei este noutatea firmei, comform careia firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Daca o firma noua este asemanatoare cu alta trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei sau indicarea felului de comert.

Disponibilitatea firmei este verificata de Biroul Unic inainte de intocmirea actelor constitutive. Se va refuza inscrierea unei firme care poate produce sonfuzie cu alte firme deja inregistrate. Firmlele si emblemele radiate dein Registrul Comertului nu sunt disponibile pe o perioada de 2 ani de la data radierii.

Continutul firmei:

• Pentru comerciantul persoana fizica firma se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui

• Asociatiile familiale: firma trebuie sa cuprinda numele membrului de familie la initiativa caruia se infiindeaza asociatia familiala cu mentiunea “asociatie familiala” scrisa in intregime

• Societatea in nume colectiv (SNC): firma se compune din numele a cel putin unuia dintre asociati cu mentiunea “societate in nume colectiv” scrisa in intregime

• Societatea in comandita simpla (SCS): firma contine numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati cu mentiunea “societate in comandita simpla” scrisa in intregime

• Societatea pe actiuni (SA) si societatea in comandita pe actiuni: firma contine o denumire proprie insotita de mentiunea “societate pe actiuni” scrisa in intregime sau “SA”

• Societatea cu raspundere limitata (SRL): firma contine o denumire proprie la care se poate adauga numele unuia sau a mai multor asociati insotita de mentiunea “societate cu raspundere limitata” scrisa in intregime sau “SRL”

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi fel sau o intreprindere de alta de acelasi gen.

Caracaterele emblemei:

• Emblema, spre deosebire de firma nu este obligatorie

• Emblema deosebeste un comert de alt comert si o intreprindere de alta intreprindere

• Noutatea emblemei si disponibilitatea ei se verifica de catre Biroul Unic inaintea intocmirii actelor constitutive

• Emblemele se inscriu in primul rand in limba romana iar pentru a nu fi confundata cu firma, emblema va fi scrisa cu litere mai mari in asa fel incat marimea literelor firmei sa fie jumatata din cea a literelor cu care este scrisa emblema

Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care se afla in raporturi juridice cu un comerciant si din punct de vedere contabil se exprima sub forma unei cifre.

Factorii care influenteaza clientela se grupeaza in doua categorii:

• Factori interni care pot sa fie

o Obiectivi (locul unde e amplasat magazinul sau sediul comerciantului, calitatea imobilizarilor productive, calitatea produselor)

o Subiectivi (legati de regula de personalul intreprinderii: fidelitate, calitatea prestatiei efectuate, publicitate)

• Factori externi care influenteaza clientela si supravaloarea firmei: elemente legate de concurenta, de piata detinuta, posibilitatea de a obtine credite

Vadul comercial reprezinta puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clientela.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fondul de Comert.doc