Intretinerea predictiva

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Intretinerea predictiva.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Comert, Management

Extras din document

Mentenanţa se defineşte ca ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice, care sunt asociate şi efectuate utilajelor, echipamentelor, în scopul îndeplinirii de către acestea a funcţiilor specifice. Conform STAS 8174/2-77mentenanţa este predictivă şi corectivă.

Cea preventivă este efectuată la intervale de timp prestabilite, sau corespunzător unor criterii predeterminate în scopul reducerii probabilităţii de defectare sau degradare a performanţelor unui dispozitiv.

Cea de tip corectiv are ca scop restabilirea dispozitivului şi aducerea lui în stare de a-şi îndeplini funcţia specifică. Atât un tip , cât şi celălalt sunt efectuate pe baza mentenanţei predictive prin care, pe baza aptitudinii de mentenabilitate, se stabilesc criterii şi metode practice de realzare. Se mai foloseşte noţiunea de servire tehnică, prin care se înţelege totalitatea măsurilor organizatorice şi tehnice necesare pentru păstrarea fiabilităţii şi asigurarea disponibilităţii dispozitivelor aflate în exploatare sau păstrare (control preventiv, reparaţii curente, controlul fucţionării şi al defectabilităţii, prevenirea şi înlăturarea defectelor).

Potrivit accepţinii japoneze, întreţinerea poate fi grupată (vezi fig.1) în:

- întreţinerea datorată apariţiei unor defecţiuni;

- întreţinerea preventivă;

- întreţinerea predictivă;

- întreţinerea productivă;

- întreţinerea total productivă.

Întreţinerea preventivă, potrivit concepţiei americane este constituită din activităţi efectuate asupra utilajelor înainte de producerea unor defecţiuni, acestea fiind:

- Selectarea şi instalarea utilajelor în locurilor de exploatare în aşa fel încât să se asigure funcţionarea acceptabilă a acestora;

- Inspectarea periodică şi monitorizarea funcţionării utilajelor pentru a fi posibilă evaluarea starii tehnice a a cestora şi luarea, pe baza aceasta, a unor deciyii pentru evitarea apariţiei defecţiunilor;

- Lubrifierea, vopsirea şi curaţarea utilajelor conform prescripţiilor producătoruli;

- Reglarea şi efectuarea unor mici remedieri apărute întâmplâtor;

- Efectuarea de lucrări periodice de revizii şi reparaţii generale, chiar dacă nu s-au produs defecţiuni.

O latură a întreţinerii preventive este întreţinerea predictivă care se bazează pe controlarea activă sau la intervale de timp date a unor moduri de manifestare a funcţionării utilajelor în procesul de exploatare sau a unor parametri de lucru.

Posibilitatea introducerii întreţinerii predictive.

Aplicarea unor metode moderne de întreţinere şi reparare a utilajelor a devenit o necesitate obiectivă, în condiţiile unor schimbări mojore petrecute în ultimii ani pe plan mondial şi naţional. Eliminarea treptată a resticţiilor vamale face ca pe piaţă să pătrundă din ce în ce mai multe produse din import. Fabricate cu tehnologii moderne, acestea devin din ce în ce mai competitive faţă de produsele autohtone. Construirea unor linii de fabricaţie rămâne doar un deziderat, presupunând resurse financiare greu accesibile.

Întreţinerea predictivă se bazează pe controlarea activă sau la intervale de timp date a unor moduri de manifestare a funcţionării utilajelor în procesul de exploatare sau a unor parametri de lucru.

Aceasta include:

- Măsurarea vibraţiilor;

- Măsurarea temperaturii;

- Controlul presiunilor şi sarcinilor de lucru;

- Măsurarea uzării şi dereglării subansamblelor componente;

- Gradul de corodare şi erodare;

- Analize chimice (ulei);

- Ultrasunete.

Mentenanţa predictivă, cu semnificaţia mentenanţei realizate prin intermediul urmăririi parametrilor de uzură ai elementelor sau subansamblurilor – cheie ale mijloacelor fixe, folosind instrumente specifice (analizatoare de uzură, de vibraţii, de ulei) urmărind ca intervenţiile de mentenanţă să fie realizate înainte de apariţia defectului.

Toate măsurile se efectuează cu scopul de a determina momentul optim de declanşare a activităţilor de întreţinere şi evitarea căderilor accidentale care implică lucrări neplanificate.

În acest mod se asigură creşterea duratei de viaţă a utilajelor, reducerea costurilor de întreţinere şi realizarea producţiei în condiţiile de calitate prestabilite.

Cel mai industrial echipament nu cade dintr-o dată şi gata se opreşte munca. Adevărul este că echipamentul se defectează treptat, după o perioadă de săptămâni sau luni. Mai mult, ne dau numeroase avertizări sau semnale pe parcurs. Aceste semnale, spre exemplu, mici schimbări ale temperaturii, vibraţiile sau sunetele pot fi detectate cu ajutorul întreţinerii predictive.

Ca rezultat, întreţinerea predictivă ne dă timp să planificăm, să programăm şi să facem reparaţii înainte ca echipamentul / utilajul să cedeze.(vezi fig. 2)

Fisiere in arhiva (1):

  • Intretinerea predictiva.doc