Leasing-ul

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3887
Mărime: 21.97KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Definirea şi mecanismul derulării operaţiunilor de leasing

Leasingul reprezintă o operaţiune prin care o parte, denumită finanţator, se angajează la cererea unei alte părţi, denumită utilizator, să-i asigure posesia sau folosinţa unui bun, cumpărat sau realizat de finanţator, contra unei redevenţe, iar la sfârşitul perioadei contractuale să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a dobândi proprietatea bunului, de a prelungii contractul de leasing sau de a înceta raporturile contractuale existente între cele două părţi, până în acel moment.

Obiectul operaţiunilor de leasing îl pot constitui: echipamentele electronice de calcul; aparatele şi instrumente de măsură; mijloacele de transport; maşinile-unelte, maşinile agricole, unele bunuri de folosinţă îndelungată; clădirile destinate diferitelor activităţi industriale, comerciale, administrative etc.

O operaţiune de leasing presupune parcurgerea mai multor etape, antrenând, în consecinţă, mai mulţi participanţi. În continuare, vom prezenta mecanismul derulării unei operaţiuni de leasing, în care finanţatorul (societatea de leasing) achiziţionează bunul, care va face obiectul contractului de leasing, din fonduri proprii (Figura nr. 1). Există posibilitatea ca finanţatorul (societatea de leasing) să recurgă la fonduri atrase (credite de la bănci sau de la societăţi de finanţare), caz în care dobânzile percepute de creditori vor fi transferate beneficiarului operaţiunii de leasing, prin ratele de leasing convenite între părţi. De asemenea, finanţatorul (societatea de leasing) poate fi şi producătorul bunului ce face obiectul operaţiunii de leasing, situaţie în care nu mai sunt necesare fonduri pentru achiziţionarea bunului în cauză.

Etapele ce trebuie parcurse în derularea unei operaţiuni de leasing sunt :

a) Etapa precontractuală, în care viitorul utilizator (beneficiar) solicită, în funcţie de necesităţile sale de dotare, oferte de la producătorii bunului care îi este necesar, în vederea selectării celei mai avantajoase oferte. În continuare, în funcţie de opţiunea sa, transmite societăţii de leasing, pe care de a asemenea a selectat-o în funcţie de condiţiile de finanţare oferite, o cerere de ofertă în care specifică caracteristicile, destinaţia bunului şi datele de identificare ale furnizorului, precum şi un dosar ce cuprinde informaţii privind activitatea firmei, în vederea determinării bonităţii sale de către finanţator [1].

Figura nr. 1 Mecanismul derulării unei operaţiuni de leasing

b) Etapa încheierii şi derulării contractelor, în cadrul căreia finanţatorul (societatea de leasing) încheie cu producătorul bunului solicitat un contract de vânzare-cumpărare [2], iar cu utilizatorul un contract de leasing pentru acelaşi bun [3]. În baza contractului încheiat finanţatorul devine proprietarul bunului, primind factura şi garanţia de la producător [4], livrarea bunului (instalare, întreţinere) fiind efectuată de producător direct utilizatorului [5]. În continuare, finanţatorul asigură bunul ce face obiectul contractului de leasing, încheind un contract de asigurare cu o societate de asigurări [6], care îi remite poliţa de asigurare [7]. La rândul său, utilizatorul exploatează corespunzător bunul şi plăteşte ratele de leasing aferente, în cuantumul şi la termenele convenite cu finanţatorul [8].

Preview document

Leasing-ul - Pagina 1
Leasing-ul - Pagina 2
Leasing-ul - Pagina 3
Leasing-ul - Pagina 4
Leasing-ul - Pagina 5
Leasing-ul - Pagina 6
Leasing-ul - Pagina 7
Leasing-ul - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Leasing-ul.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul, tehnică modernă de vânzare

Introducere. 1. Noţiuni generale. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe...

Importanța contractului de leasing

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Importanţa temei şi motivaţia de cercetare Motivaţia...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Ai nevoie de altceva?