Logistica în comerț

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 21612
Mărime: 104.95KB (arhivat)
Publicat de: Beatrice Popescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Talmaciu
suport de curs

Extras din curs

1. Conţinutul, importanţa şi evoluţia logisticii

1.1 Geneza logisticii

Descoperită ca activitate practică încă în cele mai vechi timpuri şi preluată ulterior de către economia modernă, logistica poate fi privită ca un ansamblu de elemente prin care se asigură suportul material şi operaţional pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi umane. Din punct de vedere etimologic termenul provine din cuvântul grecesc ”logisteo” care are semnificaţia de ”a administra”. În Roma antică prin ”logiste” se înţelegea intendentul sau administratorul care avea sarcina de a asigura armatei toate resursele materiale şi elementele necesare ducerii unui război. Domeniul militar este acela care a dat acestui termen o semnificaţie practică, pentru a caracteriza acele activităţi prin care se combină doi factori esenţiali pentru gestiunea fluxurilor necesare manevrelor militare: spaţiul şi timpul. Pentru militari logistica înglobează ansamblul de mijloace şi activităţi care permit punerea în practică a planurilor militare strategice şi tactice. Astfel strategia militară decide locul şi modul de acţiune, iar logistica are menirea de a asigura deplasa echipamentul de luptă şi trupele şi în locul respectiv.

Deşi între logistică şi războaie există o legătură strânsă, putem afirma că logistica ca activitate în sine a existat înainte de derularea primelor războaie. Filozoful Paul Virilio era de părere că logistica poate fi considerată un element care a favorizat apariţia primelor conflicte militare, prin faptul că ea asigură libertatea de mişcare, înţeleasă nu ca o activitate de agrement, ci ca o necesitate şi o aptitudine. Marii conducători de oşti ai istoriei s-au folosit de logistică pentru a asigura reuşita campaniilor militare ale acestora:

- Alexandru Macedon în campania sa de cucerire a Asiei a gândit un sistem de deplasare a oştilor şi de organizare a unor depozite de alimente şi furaje;

- Iulius Cezar a înţeles importanţa activităţii logistice pentru campaniile sale militare, astfel că a creat o funcţie specială ”logiste” conferită unui ofiţer, care avea sarcina de a asigura deplasarea legiunilor sale, de a organiza taberele şi de a asigura hrana şi alte resurse necesare ducerii războiului.

Studiile legate de logistica militară evidenţiază trei tipuri principale apărute în evoluţia acesteia, începând cu secolul al XVIII-lea:

- un prim tip este legat de armata statică, în care aprovizionarea se făcea din magazine pe bază de comandă;

- a doilea tip corespunde campaniilor de cotropire şi armatelor foarte mobile, care caută să obţină din teritoriile invadate resursele necesare aprovizionării armatei (vezi campaniile Napoleoniene);

- al treilea tip a apărut după 1870 şi se bazează pe aprovizionarea din baze aflate în spatele frontului sau chir mai îndepărtate.

Dezvoltările logisticii militare au fost preluate ulterior de către logistica economică, aplicându-le activităţilor de aprovizionare, de producţie sau de desfacere. Activitatea logistică a firmei constă într-o cercetare permanentă care vizează optimizarea mijloacelor pe care firma le are la dispoziţie în vederea stăpânirii şi coordonării fluxurilor de informaţii, de materii prime, materiale şi produse finite care pătrund în firmă sau pleacă din aceasta.

Studierea logisticii ca domeniu distinct în economie este de dată relativ recentă. Astfel, dacă primele preocupări în domeniu s-au manifestat la începutul secolului XX, afirmarea logisticii ca domeniu de sine stătător în statele unite şi ţările vest europene s-a realizat deceniile 7, respectiv 8. Primele precizări privind domeniul de studiu al logisticii apar în lucrările lui Crowell privind operaţiunile de distribuţie fizică a produselor agricole. Ulterior logistica este abordată din perspectiva marketingului în lucrările lui Clark (1922). Multe lucrări din domeniul logisticii cuprindeau metode şi modele economico - matematice care aparţineau domeniului cercetărilor operaţionale, care îşi găseau aplicabilitatea pe lângă activitatea logistică şi în alte domenii: distribuţie, planificarea industrială, ordonanţare.

Delimitarea logisticii ca domeniu de studiu distinct s-a datorat importanţei strategice şi tactice a acesteia, cu implicaţii economice importante asupra organizaţiei. Astfel Heskett definea în 1978 logistica drept ”procesul care înglobează ansamblul activităţilor care participă la gestionarea fluxurilor fizice de produse, la coordonarea resurselor, căutând să obţină un nivel ridicat al serviciilor la cel mai scăzut cost”. Porter în lucrările sale privind lanţul valorii evidenţiază implicaţiile logisticii asupra avantajului concurenţial al întreprinderii.

Principalii factori care au impulsionat dezvoltarea logisticii, mai întâi în SUA, iar apoi în ţările vest europene dezvoltate sunt:

a. evoluţiile înregistrate în cadrul pieţelor prin:

- extinderea deosebită a acestora - cresc distanţele geografice şi temporale dintre furnizori şi consumatori, determinând distribuitorii să-şi îmbunătăţească livrarea mărfurilor;

- schimbarea raporturilor dintre cerere şi ofertă - pieţele s-au transformat din pieţe ale vânzătorilor în pieţe ale cumpărătorilor;

- schimbările tot mai frecvente în cerinţele şi preferinţele consumatorilor care obligă furnizorii să-şi adapteze în permanenţă oferta şi să livreze prompt mărfurile pentru a rămâne competitivi.

b. perfecţionarea tehnologiilor de producţie - ca rezultat al progresului tehnico-ştiinţific a determinat creşterea continuă a cantităţilor de mărfuri produse şi livrate pieţei, apariţia producţiilor de masă şi necesitatea unei livrări continue şi rapide a mărfurilor produse, la intervalele şi în cantităţile solicitate de consumatori;

c. perfecţionarea continuă a produselor şi adaptarea lor la cerinţele în continuă schimbare ale clienţilor – aceasta conduce la un consum mai mare de timp pentru dezvoltarea de produse noi, la creşterea costurilor şi în consecinţă la necesitatea unei gestionări atente a fluxurilor de aprovizionare cu resurse materiale şi a fluxurilor de livrare a produselor finite, în vederea minimizării cheltuielilor logistice ale firmei;

d. afirmarea noilor tehnologii şi metode de gestiune în cadrul logisticii – rezultatele cercetărilor operaţionale, teoria sistemelor, simularea, teoria deciziei, teoria firelor de aşteptare, afirmarea tehnologiilor informatice în procesele logistice etc., au determinat o perfecţionare continuă a activităţilor logistice, a metodelor de gestiune a stocurilor, a metodelor şi optimizare a dimensiunii stocurilor şi a circuitelor de transport, a metodelor şi tehnicilor de depozitare etc.

e. afirmarea unor metode moderne în managementul şi gestiunea firmei – au determinat creşterea eficienţei în toate activităţile firmei, solicitând managerilor să fie mai rapizi în luarea celor mai bune decizii, mai agresivi, mai creativi în găsirea unor soluţii pentru a satisface cerinţele clienţilor mai bine decât concurenţii.

Preview document

Logistica în comerț - Pagina 1
Logistica în comerț - Pagina 2
Logistica în comerț - Pagina 3
Logistica în comerț - Pagina 4
Logistica în comerț - Pagina 5
Logistica în comerț - Pagina 6
Logistica în comerț - Pagina 7
Logistica în comerț - Pagina 8
Logistica în comerț - Pagina 9
Logistica în comerț - Pagina 10
Logistica în comerț - Pagina 11
Logistica în comerț - Pagina 12
Logistica în comerț - Pagina 13
Logistica în comerț - Pagina 14
Logistica în comerț - Pagina 15
Logistica în comerț - Pagina 16
Logistica în comerț - Pagina 17
Logistica în comerț - Pagina 18
Logistica în comerț - Pagina 19
Logistica în comerț - Pagina 20
Logistica în comerț - Pagina 21
Logistica în comerț - Pagina 22
Logistica în comerț - Pagina 23
Logistica în comerț - Pagina 24
Logistica în comerț - Pagina 25
Logistica în comerț - Pagina 26
Logistica în comerț - Pagina 27
Logistica în comerț - Pagina 28
Logistica în comerț - Pagina 29
Logistica în comerț - Pagina 30
Logistica în comerț - Pagina 31
Logistica în comerț - Pagina 32
Logistica în comerț - Pagina 33
Logistica în comerț - Pagina 34
Logistica în comerț - Pagina 35
Logistica în comerț - Pagina 36
Logistica în comerț - Pagina 37
Logistica în comerț - Pagina 38
Logistica în comerț - Pagina 39
Logistica în comerț - Pagina 40
Logistica în comerț - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Logistica in Comert
    • Curs 1 logistica in comert.doc
    • Curs 2 logistica in comert.doc
    • Curs 3 logistica in comert.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și evaluarea operațiunilor logistice la nivelul SC Nice COM

Capitolul I Caracterizarea firmei 1.1. Date de identificare a firmei S.C. Nice Com S.R.L are sediul în Municipiul Oneşti, Strada Mărăşeşti, nr.2,...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Fița produsului Aragazului Arctic

SECȚIUNEA 1: PREZENTAREA PRODUSULUI Un aragaz este o mașină de gătit folosită în bucătărie la prepararea termică a alimentelor, folosind în acest...

Manoperele frauduloase comise asupra mărfurilor alimentare - direcții de identificare și prevenire

Prin noţiunea de „mărfuri alimentare” (sau pe scurt „aliment”) se înţeleg toate substanţele, sau produsele prelucrate, parţial prelucrate, sau...

Logistică

1.1. CONCEPTUL DE PRODUS Produsul este orice lucru care poate fi oferit pe o piata în scopul captarii interesului, al achizitionarii, utilizarii...

Comerț internațional

T E M A I ISTORICUL COMERŢULUI.ACTE DE COMERŢ ŞI STATUTUL DE COMERCIANT I.1.Diferenţierea şi ierarhizarea activităţilor umane. Progresul...

Comerțul cu Amănuntul

5.1. Conţinutul activităţii, rolul economic şi funcţiile comerţului cu amănuntul La fel ca celelalte domenii care formează structura procesului de...

Merchandising

Cu ochii pe portofelele doamnelor Creşterea puterii financiare a femeilor din România determină o nouă abordare a campaniilor de romovare. Femeile...

Te-ar putea interesa și

Lucrare de practică realizată la SC Contitech România SRL

1.Prezentare firmei la care se face practica Date de identificare pentru CONTITECH ROMANIA S.R.L. Codul de identificare fiscala: 14397092 Nr....

Logistică în comerț

1. Aspecte generale – localizare, inființare, organizare, obiect de activitate Societatea „ ” este o societate cu răspundere limitată şi a fost...

Tehnologia Informației Și Comunicarea

INTRODUCERE Comunicarile, ca relatii economice internationale reprezinta raporturi ce se stabilesc între componentele unui sistem socio-cultural,...

Proiect logistică în comerț și turism - SC Auto Moldova SA

Capitolul I Scurta prezentare a companiei S.C. AUTO MOLDOVA S.A. Piatra Neamt 1.1 Aspecte generale – istoric, localizare, infiintare, organizare,...

Logistică inversă - experiențe de succes sau eșecuri în România

LOGISTICA INVERSA Aspecte teoretice Logistica inversa (LI) se refera la un set de programe sau competente detinute pentru miscarea produselor în...

Logistica comerțului - SC Optirom SRL

S.C. OPTIROM S.R.L. are ca obiect de activitate realizarea si comercializarea ochelarilor corectori pentru uz personal. Societatea este înfiintatÎ...

Etapele Dezvoltării Logisticii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei: Logistica comercială easte are un rol importantă pentru întreprinderile, activitatea de baza cărora este comerţul,...

Logistica și transportul mărfurilor în comerț

1.Introducere: Istoric: SC SANDORA SRL, este o societate cu rasundere limitata, infiintata in anul 1998 si inscrisa in acelasi an la registrul...

Ai nevoie de altceva?