Lucrător în Comerț

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 23006
Mărime: 491.71KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Definitie:

CALITATEA - ansamblul caracteristicilor unei entitãti, care îi conferã aptitudinea de a

satisface nevoile exprimate sau implicite (standardul ISO 8402).

Deci la aprecierea calitãtii încãltãmintei au fost luate în calcul numai proprietãtile mai

importante, pe care le numim caracteristici de calitate.

• Calitatea mãrfurilor se realizeazã în productie prin actiunea mai multor factori obiectivi si

subiectivi si se manifestã în sfera circulatiei la consumatori. Factorii calitãtii pot fi:

- determinanti

- influenteazã.

Prezintã factorii care determinã si influenteazã calitatea unui produs alimentar (pâine,

paste fãinoase) si a unui produs nealimentar (încãltãminte, confectii textile).

Standardizarea mãrfurilor, certificarea calitã.ii .i omologarea produselor

Activitatea de standardizare urmãreste, în principal, protectia vietii, protectia sãnãtãtii,

securitatea muncii si protectia mediului înconjurãtor, precum si înlãturarea de bariere tehnice în

calea comertului international.

In tara noastrã, aceastã activitate este coordonatã de Institutul Român de Standardizare

care are urmãtoarele atributii:

- elaborarea si aprobarea standardelor;

- certificã conformitatea produselor si a serviciilor cu standardele române si acordã

dreptul de aplicare a mãrcii de certificare a conformitãtii;

- acreditarea si notificarea organismelor de certificare a conformitãtii produselor si

serviciilor.

Definitia 1 : Standardizarea este activitatea specificã care stabileste, pentru probleme reale

sau potentiale, dispozitii destinate unei utilizãri comune si repetate, urmãrind obtinerea unui grad

optim de ordine într-un context dat.

Definitia 2 : Standardul este un document stabilit prin consens si aprobat de un organism

recunoscut, care prevede, pentru utilizãri comune si repetate, reguli, prescriptii si caracteristici

referitoare la activitãti sau rezultatele acestora, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine intrun

context dat.

Definitia 3 : Certificatul de conformitate este un act prin care o terta parte confirmã cã este

probabil ca un produs, proces sau serviciu, bine precizate, sã fie conform cu un anumit standard

sau cu un alt document normativ.

Definitia 4 : Acreditarea unui laborator este recunoasterea de drept a competentei unui

laborator de încercãri sau tipuri de încercãri.

Definitia 5 : Marca de certificare a conformitãtii - marca înregistratã, aplicatã conform

reglementarilor unui sistem de certificare, care indicã, cu un nivel suficient de încredere, ca

produsul sau serviciul respectiv este conform unui anumit standard sau altui document normativ.

Categorii de standarde. In România se elaboreazã urmãtoarele categorii de standarde:

- standarde române – SR, care se aplicã la nivel national

- standarde profesionale - care se aplicã în cadrul organizatiilor profesionale legal

constituite care le-au elaborat;

- standarde de firmã - se aplicã în cadrul societãtilor comerciale si al altor persoane

juridice care le-au elaborat.

Preview document

Lucrător în Comerț - Pagina 1
Lucrător în Comerț - Pagina 2
Lucrător în Comerț - Pagina 3
Lucrător în Comerț - Pagina 4
Lucrător în Comerț - Pagina 5
Lucrător în Comerț - Pagina 6
Lucrător în Comerț - Pagina 7
Lucrător în Comerț - Pagina 8
Lucrător în Comerț - Pagina 9
Lucrător în Comerț - Pagina 10
Lucrător în Comerț - Pagina 11
Lucrător în Comerț - Pagina 12
Lucrător în Comerț - Pagina 13
Lucrător în Comerț - Pagina 14
Lucrător în Comerț - Pagina 15
Lucrător în Comerț - Pagina 16
Lucrător în Comerț - Pagina 17
Lucrător în Comerț - Pagina 18
Lucrător în Comerț - Pagina 19
Lucrător în Comerț - Pagina 20
Lucrător în Comerț - Pagina 21
Lucrător în Comerț - Pagina 22
Lucrător în Comerț - Pagina 23
Lucrător în Comerț - Pagina 24
Lucrător în Comerț - Pagina 25
Lucrător în Comerț - Pagina 26
Lucrător în Comerț - Pagina 27
Lucrător în Comerț - Pagina 28
Lucrător în Comerț - Pagina 29
Lucrător în Comerț - Pagina 30
Lucrător în Comerț - Pagina 31
Lucrător în Comerț - Pagina 32
Lucrător în Comerț - Pagina 33
Lucrător în Comerț - Pagina 34
Lucrător în Comerț - Pagina 35
Lucrător în Comerț - Pagina 36
Lucrător în Comerț - Pagina 37
Lucrător în Comerț - Pagina 38
Lucrător în Comerț - Pagina 39
Lucrător în Comerț - Pagina 40
Lucrător în Comerț - Pagina 41
Lucrător în Comerț - Pagina 42
Lucrător în Comerț - Pagina 43
Lucrător în Comerț - Pagina 44
Lucrător în Comerț - Pagina 45
Lucrător în Comerț - Pagina 46
Lucrător în Comerț - Pagina 47
Lucrător în Comerț - Pagina 48
Lucrător în Comerț - Pagina 49
Lucrător în Comerț - Pagina 50
Lucrător în Comerț - Pagina 51
Lucrător în Comerț - Pagina 52
Lucrător în Comerț - Pagina 53
Lucrător în Comerț - Pagina 54
Lucrător în Comerț - Pagina 55
Lucrător în Comerț - Pagina 56
Lucrător în Comerț - Pagina 57
Lucrător în Comerț - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Lucrator in Comert.pdf

Alții au mai descărcat și

Protectia Consumatorului

O politica eficienta de protectie a consumatorilor poate sa amelioreze viata cetatenilor. Cei 493 milioane de consumatori europeni reprezinta seva...

Comerțul Internațional Contemporan

1. Privire generală asupra comerţului internaţional contemporan Economia este o ştiinţă socială al cărei scop este de a înţelege modul de...

Lucrator in Comert

MODULUL 1 – Notiuni de organizare si legislatia muncii COMUNICA CU DIFERITE TIPURI DE CLIENTI Rolul comunicarii este important pentru...

Familiarizarea cu pachetul System Identification Toolbox din pachetul de programe MATLAB

Scopul lucrării: de făcut cunoştinţă cu interfaţa grafică pachetului System Identification Toolbox de studiat modalităţi de estimarea modelului...

Comert International

Structura unei aplicatii de comert electronic cuprinde : - Catalogul cu produse intr-o organizare logica - Profilele utilizatorilor site-urilor...

Servicii și Utilități Publice

Curs 1 VOCABULARUL SPECIFIC SERVICIILOR ŞI UTILITĂŢILOR PUBLICE În sens economic, noţiunea de serviciu acoperă un domeniu delimitat de noţiunea...

Lucrator in comert

1. Legislatia protectiei muncii Este formata din totalitatea legilor, HG, normelor generale si speifice, normativelor care reglemeteaza: a)...

Analiza Conjuncturii

1.Internaţionalizarea pieţei firmei şi necesitatea prospectării ei Fazele procesului de internaţionalizare - prima fază s-a derulat în primele...

Ai nevoie de altceva?