Notiuni Generale privind Comertul International. Principalele Particularitati si Tendinte

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 815
Mărime: 8.29KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Harcenco
Introducere generala in Comertul International, curs prezentat la ASEM, RM.

Extras din document

Comerţ Internaţional

Tema 1. Noţiuni generale privind Comerţul Internaţional. Principalele particularităţi şi tendinţe.

– Comerţul internaţional: esenţă şi noţiuni de bază.

– Diviziunea internaţională a muncii. Specializarea comercială.

– Principalele particularităţi ale comerţului internaţional.

Comerţul internaţional: esenţă şi noţiuni de bază

-CI circuitului economic mondial

-Circuitul economic mondial (CEM) cuprinde: fluxurile comerciale, fluxurile financiar-valutare, investiţionale, cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică etc.

-Economia internaţională:

Teoria comerţului (analiza reală)

Analiza monetară (finanţele internaţionale)

Noţiuni privind CI

-Comerţul internaţional reprezintă totalitatea schimburilor de bunuri, servicii şi factori de producţie dintre două sau mai multe state, în baza diviziunii internaţionale a muncii.

-Comerţul mondial cuprinde comerţul internaţional al tuturor statelor lumii.

-Comerţul exterior reprezintă relaţiile comerciale ale unei ţari cu restul lumii. (include exportul, importul, reexportul şi tranzitul).

-Comerţul mondial în termeni valorici reprezintă valoarea totală a exporturilor şi importurilor. V= X+M

-Balanţa comercială = X-M

-Balanţa activă (excedentară): X> M

-pasivă (deficitară): X< M

-Balanţa comercială este echilibrată atunci cînd valoarea exportului este egală cu valoarea importului. (exporturile în condiţiile FOB şi importurile în condiţii CIF

-Pentru a măsura gradul de echilibru al schimburilor comerciale se poate calcula gradul de acoperire a importurilor prin exporturi

-Gradul de acoperire= (Valoarea exporturilor/Valoarea importurilor)*100

1.2 Diviziunea internaţională a muncii. Specializarea comercială

-DIM exprimă: proces de specializare internaţională în producţie a economiilor naţionale;

locul şi rolul fiecărui stat în circuitul economic mondial;

relaţiile ce se stabilesc între statele lumii în procesul dezvoltării producţiei şi comerţului internaţional;

urmăreşte adaptarea potenţialului economic al statelor la cerinţele mondiale.

Factori de influenţă ai DIM:

Condiţiile naturale fizico-geografice;

Mărimea teritoriului şi a populaţiei fiecărui stat;

Nivelul tehnic şi gradul de diversificare a aparatului productiv din fiecare ţară;

Tradiţiile economice;

Apropierea geografică a statelor şi stabilirea unor raporturi de complementaritate economică dinamică între ele;

Factori extraeconomici.

DIM tipuri de specializare: 1. specializarea inter-sectorială; 2. specializarea inter-ramurală; 3. specializarea intra-ramură; 4. Specializarea tehnologică; 5. Specializarea organologică (intrafirmă)

1.3 Principalele particularităţi ale CI

-CI a fost supus unor factori de influenţă specifici după II RM:

Prăbuşirea sistemului colonial şi apariţia pe harta politică a lumii a 135 state naţionale noi;

• Revoluţia Tehnico-Stiinţifică;

• Accentuarea interdependenţelor economice dintre state în contextul globalizării economiei;

• Transnaţionalizarea economiei mondiale;

• Progresul tehnologiei informaţionale.

Caracteristici

În ultimii 20 ani - ritmuri de creştere mai mari de 10%, exccepţie - anul 2009, care a înregistrat o scădere dramatică de -23% faţă de anul 2008.

În 2010 se estimează o creştere de 13,5% faţă de 2009, ceea ce va fi inferior nivelului din 2008.

Particularităţi

1. În perioada postbelică comparativ cu cele anterioare, CI a înregistrat cel mai înalt ritm de creştere şi cea mai susţinută dinamică, (excepţie fiind doar anul 2009)

Rata medie de creştere a exportului mondial, din punct de vedere al volumului valoric, a fost, în perioada 1950 – 2008 - 12 %, 2009 – (- 23%), 2010 – 13,5%

Volumul valoric al exportului mondial acrescut de aproximativ 200 de ori în perioada 1950 - 2008 de la 61 de mld. $ în 1950 la 15,8 trilioane $ în 2008, ajungînd la 12,5 trilioane în 2009.

2. Ritmul de creştere al CI a devansat ritmul de creştere al PIB, cît şi producţia industrială şi producţia agricolă la nivelul mondial.

Producţia a fost devansată de export.

La nivelul anilor 2008 aproximativ 30% din producţia mondială se realiza pe calea CI, faţă de 5% în anul 1950.

STN – peste 30% din CI

3. în perioada postbelică, CI a devansat atît ca ritm de creştere cît şi ca volum valoric absolut, rezervele de aur şi devize centralizate ale ţărilor dezvoltate.

-În perioada antebelică, volumul rezervelor de aur şi devize centralizate al lumii capitaliste depăşea volumul total al importului cu 17%. În anii 1980, rezervele de aur şi devize reprezentau doar 24% din volumul valoric al importurilor ţărilor lumii capitaliste.

Preview document

Notiuni Generale privind Comertul International. Principalele Particularitati si Tendinte - Pagina 1
Notiuni Generale privind Comertul International. Principalele Particularitati si Tendinte - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Notiuni Generale privind Comertul International. Principalele Particularitati si Tendinte.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria Comerțului Internațional

Cap.1 TEORIA CLASICĂ A COMERŢULUI INTERNAŢIONAL Privind retrospectiv evoluţia teoriei comerţului internaţional, bazele ei se regăsesc în lucrările...

Rolul Comertului in Economia Contemporana

INTRODUCERE Comertul constituie unul dintre actele fundamentale ale societatii care definesc locul economiei în ansamblul vietii sociale....

Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție

Introducere Comerţul internaţional reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale reformei economice în ţările în tranziţie. Din acest...

Evolutie si Perspective in Comertul International

Schimburi economice intre persoasne sau grupuri de persoane din diferite tari au avut loc din cele mai vechi timpuri,dar piata mondiala se...

Organizarea Mondiala a Comertului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Comerțul Internațional Contemporan

1. Privire generală asupra comerţului internaţional contemporan Economia este o ştiinţă socială al cărei scop este de a înţelege modul de...

Evolutia Comertului International pe Grupe de Produse

Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt: - permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse - schimbarea continua a...

Comert International si Politici Comerciale

I. Aparitia schimbului de marfuri si diviziunea sociala a muncii : Aparitia schimbului regulat de produse este inseparabil legata de aparitia si...

Ai nevoie de altceva?