Protectia Consumatorului prin Siguranta Alimentelor

Imagine preview
(8/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Protectia Consumatorului prin Siguranta Alimentelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 46 de pagini .

Profesor: AVRAM EUGEN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Comert, Industria Alimentara

Cuprins

1. Capitolul 1 – Securitatea consumatorului de alimente
1.1. - Siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale;
1.2. – Tipurile de riscuri asociate alimentelor;
1.3. – Rolul sistemului HACCP în siguranţa alimentelor;
2. Capitolul 2 – Etichetarea alimentelor;
– Normele metodologice privind etichetarea alimentelor;
– Menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de prodise;
– Normele metodologice privind etichetarea nu-triţională a alimentelor;
3. Capitolul 3 – Trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic, a produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic
– Trasabilitatea OMG şi a produselor din acestea;
– Etichetarea OMG şi a produselor din acestea;
4. Capitolul 4 – Aditivii alimentari
– Utilizarea aditivilor alimentari în produsele alimentare;
– Etichetarea aditivilor alimentari care nu sunt destinaţi vânzării către consumatorul final;
- Etichetarea aditivilor alimentari destinaţi vânzării către consumatorul final;
5. Capitolul 5 – Aromele şi ingredientele alimentare cu proprietăţi aromatizante;
– Condiţii generale de utilizare a aromelor sau a ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante;
– Etichetarea aromelor care nu sunt destinate vânzării către consumatorul final;
6. Capitolul 6 – Enzimele alimentare
6.1. – Etichetarea enzimelor alimentare şi a preparatelor enzimatice alimentare care nu sunt destinate vânzării către consumatorul final;
7. Capitolul 7 - Contaminanţi şi reziduuri din alimente
7.1. – Autocontrolul şi coresponsabilitatea operatorilor privind siguranţa alimentelor;
8. Capitolul 8 – Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje;
– Principalele obiective ale Sistemului rapid de alertă;
– Structura şi modul de operare al Sistemului rapid de alertă;
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

SECURITATEA CONSUMATORILOR DE ALIMENTE

Capitolul prezintă noţiunile de bază referitoare la siguranţa alimentară

şi securitatea consumatorilor, precum şi riscurile asociate mărfurilor alimen-

tare.

1.1.Siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale

1.1.1. Definiţii

Prin aliment ori produs alimentar se înţelege orice produs sau sub-stanţă, indiferent dacă este prelucrat integral, parţial sau neprelucrat, destinat consumului uman ori preconizat a fi destinat consumului uman.

Alimentele includ şi băuturile, guma de mestecat şi orice altă substanţă, inclusiv apa, încorporată intenţionat în hrană în timpul producerii, pregătirii sau tratării acesteia.

În noţiunea de aliment nu se includ:

a) hrana pentru animale;

b) animalele vii, în afara cazului în care acestea sunt destinate a fi procesate în vederea punerii pe piaţă a produselor destinate consumului uman;

c) plantele înaintea recoltării;

d) produsele medicinale;

e) produsele cosmetice;

f) tutunul şi produsele din tutun;

g) substanţele narcotice şi psihotrope;

h) reziduurile şi contaminanţii.

Legislaţie în domeniul alimentelor - legi, alte acte normative, precum şi prevederi administrative ce reglementează alimentele, în general, şi siguranţa alimentelor, în special, inclusiv reziduurile şi contaminanţii prezenţi în alimente şi în hrana pentru animale, şi se aplică în toate etapele de producere, prelucrare şi distribuţie a alimentelor, precum şi a hranei pentru animale, produsă sau utilizată pentru animalele destinate producerii de alimente;

Activitate în domeniul alimentar - orice activitate corelată cu una dintre etapele de producere, prelucrare şi distribuţie a alimentelor;

Întreprindere cu profil alimentar - orice unitate, indiferent dacă are sau nu are drept scop obţinerea de profit şi indiferent dacă este publică sau privată, care desfăşoară oricare dintre activităţile legate de una dintre etapele de producere, prelucrare şi distribuţie a alimentelor;

Operator cu activitate în domeniul alimentar - persoană fizică sau persoană juridică ce răspunde de îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în domeniul alimentelor în întreprinderea cu profil alimentar aflată sub controlul acesteia;

Hrană pentru animale - orice substanţă sau produs, incluzând aditivii, prelucrat integral, parţial sau neprelucrat, destinat a fi folosit pentru furajarea animalelor;

Întreprindere având ca profil hrana pentru animale - orice unitate, indiferent dacă are sau nu are drept scop obţinerea de profit şi indiferent dacă este publică sau privată, care desfăşoară oricare dintre activităţile legate de una dintre etapele de producere, fabricare, prelucrare, depozitare, transport sau distribuţie de hrană pentru animale, incluzând orice producător care produce, prelucrează sau depozitează hrana pentru furajarea animalelor din propria exploataţie;

Activitate din domeniul hranei pentru animale - orice activitate de producere, prelucrare, depozitare, transport sau distribuţie a hranei pentru animale, incluzând activitatea oricărui producător agricol care produce, prelucrează sau depozitează hrana pentru animale destinată animalelor din exploataţia proprie;

Operator cu activitate în domeniul hranei pentru animale - persoană fizică sau persoană juridică ce răspunde de îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în domeniul alimentelor în întreprinderea având ca profil hrana pentru animale,

Comerţ cu amănuntul - manipularea şi/sau prelucrarea alimentelor şi depozitarea acestora în punctele de vânzare ori de livrare către consumatorul final, incluzând terminalele de distribuţie, operaţiunile de catering, cantinele fabricilor, unităţile de catering, restaurantele şi alte operaţiuni similare în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distribuţie tip supermarket şi pieţe de vânzare angro;

Punere pe piaţă - deţinerea de alimente sau hrană pentru animale în vederea vânzării, incluzând oferirea spre vânzare sau orice altă formă de transfer, gratuit sau nu, precum şi vânzarea, distribuţia şi alte forme propriu-zise de transfer;

risc - probabilitatea apariţiei unui efect nociv pentru sănătate, precum şi severitatea acestui efect, ca urmare a expunerii la un pericol;

Analiza riscului - procesul constând din 3 componente intercorelate: evaluarea riscului, managementul riscului şi comunicarea riscului;

Evaluarea riscului - procesul ştiinţific format din 4 etape, şi anume: identificarea pericolului (hazardului), caracterizarea pericolului (hazardului), evaluarea expunerii şi caracterizarea riscului;

Managementul riscului - procesul, distinct de evaluarea riscului, constând în aprecierea diferitelor politici alternative, în consultare cu părţile interesate, ţinând cont de evaluarea riscului şi de alţi factori posibili şi, dacă se impune, selectarea opţiunilor adecvate de prevenţie şi control;

Comunicarea riscului - schimbul interactiv de informaţii şi opinii, pe parcursul derulării analizei riscului, cu privire la pericole şi riscuri, la factorii corelaţi riscurilor şi la percepţia riscului, între evaluatorii riscului, managerii riscului, consumatori, întreprinderi cu profil alimentar, întreprinderi având ca profil hrana pentru animale, comunitatea academică şi alte părţi interesate, incluzând explicarea rezultatelor evaluării riscului şi a bazei deciziilor de management al riscului;

Pericol - un agent biologic, chimic sau fizic ori o stare a acestuia, prezent în alimente sau în hrana pentru animale, cu potenţial de a cauza un efect nociv pentru sănătate;

Trasabilitate - posibilitatea identificării şi urmăririi, pe parcursul tuturor etapelor de producere, prelucrare şi distribuţie a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru producţia de alimente sau a unei substanţe care urmează a fi încorporată ori care poate fi încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Protectia Consumatorului prin Siguranta Alimentelor.doc

Alte informatii

SUPORT DE CURS