Specificul Operațiunilor de Comerț Internațional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2837
Mărime: 14.15KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1. Consideraţii generale privind operaţiunile de comerţ internaţional

Operaţiunile de comerţ internaţional apar în literatura de specialitate din ţară şi din străinătate sub denumirea de tranzacţii comerciale internaţionale, afaceri comerciale sau economice internaţionale, operaţiuni de comerţ exterior. Toţi aceşti termeni desemnează operaţiunile de vânzare-cumpărare de produse derulate între agenţii economici pe plan internaţional, decontate în valută convertibilă sau în natură. Operaţiunile de comerţ internaţional au ca principal element produsul, iar acest concept trebuie nuanţat. Se numeşte produs tot ceea ce se poate oferii pe piaţă, fie că este vorba de bunuri industriale, bunuri de consum, servicii sau tehnologie.

Operaţiunile de comerţ internaţional pot fi analizate din mai multe perspective.

Din perspectivă macroeconomică aceste operaţiuni sunt privite ca operaţiuni comerciale (comerţ cu bunuri şi servicii), operaţiuni financiare sau de capital (investiţii directe), respectiv operaţiuni monetare (fluxurile de pe pieţele inter-bancare şi valutare internaţionale).

Din perspectivă microeconomică operaţiunile de comerţ internaţional sunt analizate ca derulându-se, pe de o parte în cadrul sistemului pieţelor libere, care permite o alocare a resurselor şi realizarea producţiei prin preţuri libere. Pe de altă parte, comerţul internaţional poate fi analizat ca derulându-se prin intermediul pieţelor intra-firmă, organizate şi coordonate administrativ de la centru, alocarea resurselor şi realizarea producţiei desfăşurându-se strict în funcţie de interesele firmelor, în special multinaţionale.

Din perspectivă managerială, analiza are loc din punct de vedere al procesului de internaţionalizare al întreprinderilor (firmelor). Dacă, analizăm internaţionalizarea unei întreprinderi (firme) strict din perspectiva metodelor de intrare pe piaţa internaţională, operaţiunile de comerţ internaţional sunt derulate în cadrul exportului direct sau indirect, al acţiunilor de cooperare (licenţiere, francizare, subproducţie etc.) sau al celor privind crearea de societăţi mixte, implantarea de sucursale sau de filiale pe calea investiţiilor străine directe.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că operaţiunile de comerţ internaţional se derulează prin intermediul agenţilor economici din ţări diferite, denumiţi în literatura de specialitate: întreprinderi, firme sau companii. Indiferent de termenul pentru care s-a optat, ei reprezintă organizaţii legale, cu personalitate juridică, cu o structură organizaţională şi management proprii, având scop lucrativ, mărime diferită şi acţionând sporadic sau permanent pe piaţa internaţională. Evident că, alături de aceşti agenţi economici, în derularea operaţiunilor de comerţ internaţional sunt implicaţi şi actori din mediul extern întreprinderii (firmei), respectiv: băncile, care mijlocesc plăţile internaţionale şi oferă servicii în materie de finanţare sau de acoperire a riscurilor comerciale; expeditorii şi transportatorii internaţionali cu rol în expediţia şi transportul internaţional al mărfurilor; societăţile de asigurare care preiau o parte din riscurile comerciale; administraţiile vamale şi fiscale din ţările partenerilor de afaceri, care asigură derularea operaţiunile comerciale potrivit legislaţiei în vigoare.

1.2. Modalităţi de realizare a operaţiunilor de comerţ internaţional

Operaţiunile comerciale prin care bunurile şi/sau serviciile unei ţări sunt vândute în alte ţări constituie operaţiuni de export. După modalitatea de organizare, operaţiunile de export îmbracă două forme: operaţiuni de export direct şi operaţiuni de export indirect.

1.2.1. Operaţiuni de export direct

Exportul direct este o operaţiune comercială de vânzare de bunuri pe pieţele externe, organizată şi desfăşurată de întreprinderile producătoare, în nume şi pe cont propriu, prin stabilirea unor relaţii nemijlocite cu partenerii externi, riscul comercial fiind asumat exclusiv de exportatori.

Această operaţiune presupune pe de o parte, experienţă în relaţiile cu străinătatea, în condiţiile în care exportatorul îţi asumă în mod direct riscul comercial, dar şi mijloacele băneşti necesare susţinerii acestui demers. Pe de altă parte, firma exportatoare trebuie să aibă o structură organizaţională adecvată, care să permită cercetarea pieţelor externe, negocierea şi încheierea contractelor internaţionale de vânzare-cumpărare şi derularea lor corespunzătoare. În contrapartidă însă, operaţiunile de export direct asigură întreprinderii producătoare posibilitatea să fie în contact direct cu pieţele externe, să cunoască exigenţele consumatorilor externi şi să-şi adapteze, în mod corespunzător, produsele. În plus, profitul comercial revine în întregime întreprinderii exportatoare, iar promovarea produselor sub marcă proprie permite consolidarea poziţiei ei pe pieţele externe.

Preview document

Specificul Operațiunilor de Comerț Internațional - Pagina 1
Specificul Operațiunilor de Comerț Internațional - Pagina 2
Specificul Operațiunilor de Comerț Internațional - Pagina 3
Specificul Operațiunilor de Comerț Internațional - Pagina 4
Specificul Operațiunilor de Comerț Internațional - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Specificul Operatiunilor de Comert International.doc

Alții au mai descărcat și

Comerț internațional și dezvoltare economică

Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt...

Preocupări de Modernizare și Dinamizare a Teoriei Neoclasice a Comerțului Internațional

Pentru că multe din criticile adresate teoriei proporţiei factorilor de producţie au semnalat caracterul prea abstract al acesteia, restricţiile...

Organizarea mondială a comerțului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse

Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt: - permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse - schimbarea continua a...

Comerț internațional cu servicii

DEFINITIE:Comertul International reprezinta o forma de legatura intre pietele mondiale sau intre producatori de bunuri si servicii provenind din...

Comerțul Internațional și Concurența Imperfectă

Modelele prezentate în capitolele anterioare explică relaţia dintre înzestrarea cu factori de producţie a ţărilor, respectiv tehnologia acestora şi...

Tehnici de comerț internațional

EVOLUŢIA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ÎN PERIOADA POSTBELICĂ 1. TRĂSĂTURI ŞI TENDINŢE ALE DINAMICII ŞI VOLUMULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN...

Ultimele Runde de Negociere din Cadrul GATT - Tokyo și Uruguay

9.1 Rezultatele rundei de negocieri Tokyo (1973-1979) Initiativa desfasurarii celei de a saptea runde de negocieri comerciale din cadrul GATT a...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Lucrare de practică realizată la SC Contitech România SRL

1.Prezentare firmei la care se face practica Date de identificare pentru CONTITECH ROMANIA S.R.L. Codul de identificare fiscala: 14397092 Nr....

Legea Aplicabilă Contractului de Comerț Internațional

CAPITOLUL I. DESPRE CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL NOTIUNEA DE CONTRACT COMERCIAL Sunt contracte comerciale internationale acele contracte...

Decontări Comerciale și Necomerciale în Valută

Banca este institutia financiara care se ocupa cu mijlocirea creditului si instrumentelor cu putere de plata, in scopul circulatiei monetare. Tot...

Societățile pe Acțiuni în Comerțul Internațional

Cap. I. Noţiuni generale privind societăţile comerciale pe acţiuni Societatea comercială este constituită ca un grup organizat de persoane, care,...

Ai nevoie de altceva?