Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 38098
Mărime: 364.06KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CUPRINS

1. Introducere si ratiune

1.1 Premize

1.2 Contextul International: Axarea pe Avantaje Competitive Sustenabile

1.3 Ratiunea abordarii

1.4 Viziunea Noastra: Unde Vrem sa ajungem?

2. Unde ne aflam acum?- O Evaluare

2.1 Evaluarea comertului exterior si a performantei si competitivitatii exporturilor României

2.3. Politica actuala a Guvernului si strategia pentru sprijinirea dezvoltarii exporturilor

3. Procesul de elaborare a SNE si paradigmele sale

3.1. Scopul strategic

3.2 Parteneriatul public-privat

3.5 Dialogul structural si lucrul în retea (networking) combinând dialogul si managementul

de sus in jos (top-down) cu cel de jos in sus (bottom-up).

3.6 Aplicarea lantului valoric

3.6. Prioritizare si Tabelul cu Scoruri Ponderate (Balanced Score Card)

4. Calea înainte – Strategia de Export 2005-2009

4.1. Perspectiva de dezvoltare

4.1.2. Considerentul strategic nr.1, componenta ( angrenajul) de dezvoltare a strategiei;

4.1.2. Considerentul Strategic nr. 2 Concentrãri (aglomerãri) economice de export,

clustere

4.1.3. Considerentul strategic nr.3 - Promovarea investitiilor si ISD-urilor orientate spre

export

4.2. Perspectiva competitivitatii sectoriale

4.2.1. Considerentul strategic nr.4 - Lanturi valorice si prioritati sectoriale;

A. Transformarea industriei de confectii într-o prioritate a sectorului textil

B. Axarea pe mobila cu valoare adaugata mare în procesarea lemnului

C. Externalizarea IT&C, un sector strategic crucial

D. Procesarea metalelor catre o specializare mai buna si un efect în aval pentru alti

exportatori industriali

E. Externalizarea industriala focalizata pe industria componentelor auto

F. Crearea de eficienta, noi specializari si valoare adaugata în chimie

G. Produse electro-tehnice pentru piata internationalã si cereri în schimbare

H. A face fata provocarilor in agricultura organica

I. Viticultura, cultura, turism rural, sticlarie si artizanat, creatori de imagine prin excelenta,

calitate, traditie, competenta si sinergii între lanturile valorice si efecte spill-over

J. Servicii emergente cu potential ridicat

4.2.2. Considerentul strategic nr. 5 - Probleme si prioritati Border-In, în interior, de

dezvoltarea capacitatii si diversificare

4.3.3. Considerentul strategic nr.6 - Probleme si prioritati Border, de granita sau

operationale; Mediu de afaceri pro export si reducerea costurilor tranzactiilor

4.3.4. Considerentul strategic nr. 7 - Probleme si prioritati Border-Out; Accesul pe piata si

dezvoltarea pietei, promovarea exportului si brandingul

77

4.4. Perspectiva clientului

4.3.1. Considerentul strategic nr. 8 - Segmentarea clientilor

4.3.2. Considerentul strategic nr. 9 - Managementul calitatii

4.3.3. Considerentul strategic nr. 10 - Cercetarea si dezvoltarea, inovarea si transferul

tehnologic în favoarea exportatorilor

4.4.3. Considerentul strategic nr. 11 - Cresterea competentei la nivel national

4.4.4. Considerentul strategic nr. 12 - Finantarea comertului; Crearea de capacitati si

diversificarea ofertei în sectorul national financiar

4.4.5. Considerentul strategic nr. 13 - Informatiile de comert aduc piata mai aproape

4.5. Perspectiva institutionala

4.4.1. Consideratia strategicã nr.14 - Reteaua de sprijin a strategiei RSS

4.4.2. Consideratia strategicã nr.15 - Reteaua de furnizare a serviciilor (RFS).

4.4.3. Concluzii si impact

5. Managementul strategiei

5.1. Abordarea institutionala

5.2 Monitorizarea si masurarea impactului

6. Mobilizarea resurselor

6.1. Prioritati

6.2. Abordarea si focalizare

Anexa nr. 1 - Planul de masuri

Anexa nr. 2 – Lanturile valorice sectoriale

Anexa nr. 3 - Consiliul de export

Anexa nr. 4 –Evaluarea competitivitatii nationale

Anexa nr. 5 - Echipele de lucru

Extras din document

1. Introducere si ratiune

1.1 Premize

În mai 2004 Comisia pentru Strategie, Competitivitate, Marketing si Branding împreuna cu

Consiliul de Export al României si cu Ministerul Economiei si Comertului a început investigarea cailor si

metodelor pentru a coordona mai bine eforturile nationale de export si a organizat un seminar în

Bucuresti cu tema Modalitati de Elaborare a unei Strategii Nationale de Export”, cu sprijinul Camerei de

Comert si Industrie. Workshop-ul a avut loc în perioada 19-20 mai 2004 cu asistenta din partea

International Trade Centre de pe lânga UNCTAD/WTO (ITC). Consiliul de Export s-a întrunit din nou în

sesiune plenara pe 21 mai 2004. Pe durata acestei sesiuni a fost prezentat raportul Comisiei, iar

Consiliul de Export a aprobat Initiativa de realizare a unei Strategii Nationale de Export în baza

metodologiei ITC. S-a prezentat de asemenea si o "Foaie de Parcurs" pentru concretizarea acestei

initiative. Mai multe detalii despre competentele legale si structura Consiliului de Export sunt prezentate

în Anexa I.

În conformitate cu "Foaia de Parcurs" prima realizare a initiativei SNE a fost elaborarea

documentului "Pledoarie pentru o Strategie Nationala de Export: Probleme Cheie si Raspunsuri

Posibile”, pregatit de catre membrii Comisiei (Echipa Nucleu). Documentul a fost prezentat si sustinut în

noiembrie 2004 în cadrul unui Simpozion National care a reunit toate partile interesate.

Documentul a concluzionat:

· dezvoltarea si competitivitatea internationala a sectorului de export al României va beneficia

de pe urma unei abordari strategice;

· data fiind deschiderea mare a economiei, exportul este o cale esentialã pentru asigurarea

unei cresteri economice sustinute.

Documentul a propus si o schimbare culturala de abordare a felului în care actiunile sunt

planificate si implementate, precum si o schimbare în atitudinile si perceptiile partilor interesate

din sectorul public si sectorul privat. Pentru a fi relevanta si de succes Strategia Nationala de

Export trebuie sa implice în mod activ sectorul public si sectorul privat. Este esential ca toti cei

interesati în export sau care au activitati de impact asupra competitivitatii exporturilor si

dezvoltarea lor sa fie implicati de la început în procesul de proiectare a strategiei.

“Pledoaria pentru o Strategie Nationala de Export" a recomandat în mod clar ca strategia sa se

axeze pe stimularea si chiar crearea de avantaje competitive în sectoarele exportatoare existente sau în

sectoare cu un potential ridicat. În conformitate cu concluziile documentului s-a decis ca strategia va

trebui sa includa atât strategii sectoriale cât si inter-sectoriale elaborate de catre echipe specializate vor

fi create în acest scop. Per total au fost create 23 de echipe specializate. Echipa Nucleu a fost

reprezentata de cel putin un membru în fiecare din aceste echipe specializate. În total, peste 300 de

reprezentanti ai sectorului public, sectorului privat, mediului academic si ONG-urilor au participat la

conceptia acestei Strategii Nationale de Export. Între Echipa Nucleu si grupurile specializate a fost

creata o retea cu interactiune zilnica, dupa cum se vede în schema de mai jos:

4

· Fiecare echipa a primit misiunea de a elabora o strategie specifica unui sector sau pentru

un domeniu inter-sectorial, care formeaza nucleul acestei Strategii Nationale de Export. Fiecare membru

de echipa a fost familiarizat cu procesul de design al strategiei si cu metodologia de elaborare a

acesteia.

1.2 Contextul International: Axarea pe Avantaje Competitive Sustenabile

Contextul international al comertului s-a schimbat dramatic în ultimii câtiva ani si este probabil sa

continue sa o faca. Liberalizarea si globalizarea au indus o mobilitate mai mare a factorilor de productie,

delocalizare rapida, fragmentare si specializare mai ridicata a activitatilor pe lanturile valorice ale

produselor si serviciilor. S-a extins totodata aria comertului cu servicii. Retinerea de valoare la nivel

national devine din ce în ce mai dificil de realizat datorita proliferarii lanturilor valorice globale în

incercarea de a minimiza costurile si maximiza profiturile. Competitivitatea internationala este prin

urmare dinamica si avantajele competitive sunt mai volatile si mai putin durabile.

Chiar si asa, competitivitatea este fundamentala pentru dezvoltarea durabila, iar economiile de

succes creeaza si recreeaza în mod continuu avantaje competitive. Deoarece competitivitatea

internationala este influentatã de numerosi factori interdependenti, o abordare holistica este esentiala.

Consideratiunile strategice macro, mezo si micro economice nu pot fi separate una de cealalta la fel

cum nu pot fi despartite diferitele entitati institutionale interesate, publice sau private, care, prin

activitatea lor genereaza impact asupra comertului exterior. O abordare coerenta si unitara pentru

dezvoltarea comertului este deci cruciala.

16 Echipe Sectoriale

1. Textile,Confectii si Îmcãltãminte

2. Mobila

3. Vin

4. Sticlarie si Ceramica

5. Produse Chimice si Petrochimice

6. Metalurgie

7. Constructia de Masini

8. Tehnologia Informatiei si

C omunicatiilor

9. Servicii de Afaceri Profesionale

10. Agroturism Rural

11. Agricultura Organica

12. Tratamentul Balnear si Medical

13. Componente automobile

14. Artizanat

15. Industria Electronicã si Electrotehnica

16. Cultura

16 Navigatori pentru Echipele

Sectoriale

7 Navigatori pentru Echipele

Inter Sectoriale

16 Echipe Sectoriale

1. Informatii Comerciale

2. Finantarea Comertului

3. Managementul Calitatii

4. Dezvoltarea Competentelor

5. Facilitarea Comertului

6. Promovarea Comertului si

Brandingul

7. Cercetare, Dezvoltare si Inovare

E.N.

Navigator E.N.

Strategii sectoriale si inter-sectoriale

integrate într-o singura strategie

Preview document

Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 1
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 2
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 3
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 4
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 5
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 6
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 7
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 8
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 9
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 10
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 11
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 12
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 13
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 14
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 15
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 16
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 17
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 18
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 19
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 20
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 21
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 22
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 23
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 24
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 25
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 26
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 27
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 28
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 29
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 30
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 31
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 32
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 33
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 34
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 35
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 36
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 37
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 38
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 39
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 40
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 41
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 42
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 43
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 44
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 45
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 46
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 47
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 48
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 49
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 50
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 51
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 52
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 53
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 54
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 55
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 56
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 57
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 58
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 59
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 60
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 61
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 62
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 63
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 64
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 65
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 66
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 67
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 68
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 69
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 70
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 71
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 72
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 73
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 74
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 75
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 76
Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Strategia Nationala de Export 2005-2009 - Romania.pdf

Alții au mai descărcat și

Comertul Intern si International al Romaniei Inainte si Dupa 1990

“Comertul exterior al unei tari ne va da oglinda cea mai sigura a starii sale economice. Prin exportul sau va arata puterea de productie a...

Operatiunea de Export la Textila Ardeleana SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT CAP. I. Prezentarea generală a firmei 1.1. Forma juridică de organizare...

Politica Comerciala a Romaniei in Perioada Actuala

CADRUL GENERAL O data cu integrarea in Uniunea Europeană, România va aplica politica comercială comună a U.E., respectiv: • tariful vamal comun;...

Comerțul Exterior al României

Evoluţia cadrului juridic al relaţiilor comerciale internaţionale dintre state şi grupe de state reflectă tendinţa de reducere şi eliminare a...

Comertul International cu Produse Textile intre Protectionism si Liber-Schimb

În cadrul G.A.T.T: 1961 – Aranjamentul de Scurtă Durată – acoperea importurile textile pe baza de bumbac; convenit drept o excepţie de la regulile...

Metode Moderne de Comerț în România

Rezumat Spre deosebire de comerţul tradiţional, formele comerţului modern, în special hipermarketurile şi magazinele de tip discount, au convins,...

Analiza Activitatii de Comert Exterior

MEMORIU EXPLICATIV Lucrarea in cauza se numeste: “Analiza activitatii de comert exterior”. Primul capitol se numeste : Metode de fundamentare si...

Ai nevoie de altceva?