Tehnici Comerciale

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Tehnici Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere ppt de 202 de pagini (in total).

Profesor: Nenciu Daniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Comert

Cuprins

Cuprins
Cap. 1. Abordări tehnologice şi de marketing în comercializarea mărfurilor;
Cap. 2. Localizarea, dimensionarea şi profilarea judicioasă a magazinelor – premise ale reuşitei în competiţia spaţială a detailistului;
Cap. 3. Amenajarea magazinului – probleme, principii, tehnici;
Cap. 4. Oferta magazinului – forme moderne de prezentare şi gestionare a ofertei;
Cap. 5. Forme moderne de vânzare şi sisteme de decontare a cumpărăturilor;
Cap. 6. Tehnologia amenajării depozitului;
Cap. 7. Noi orizonturi ale tehnologiei comerciale ale mărfurilor.

Extras din document

Cap. 1. ABORDĂRI TEHNOLOGICE ŞI DE MARKETING ÎN COMERCIALIZAREA MĂRFURILOR

1.1. TEHNOLOGIA COMERCIALĂ. APARIŢIE, CONŢINUT, IMPORTANŢĂ

Tehnologia comercială – mod de concretizare a derulării distribuţiei;

sec. XIX, odată cu revoluţia industrială, în ţările Europei occidentale;

Producţia de masă impusă de revoluţia industrială a impus găsirea unor modalităţi de distribuţie pentru realizarea acesteia;

Producţia de masă a impus distribuţia de masă;

Preocupări ale distribuţiei de masă

Concentrarea ofertei în cadrul unor ample reţele de unităţi comerciale de mari suprafeţe (uzine de distribuţie):

magazine universale mari;

supermagazine;

hipermagazine;

magazine tip cargo;

Dezvoltarea unor forme moderne, mai eficiente, de vânzare în cadrul magazinelor noi (comerţul prin corespondenţă, autoservirea) sau în afara acestora;

Perfecţionarea şi amplificarea sistemului de informare promoţională a cumpărătorilor şi consumatorilor potenţiali (prin apelarea la mijloace de comunicare în masă) şi a modului de conducere a procesului de distribuţie.

1.1.1. Conceptul de tehnologie comercială şi structurarea acesteia

Tehnologia – ştiinţă ce vizează ansamblul proceselor, metodelor, procedeelor, operaţiilor utilizate în scopul obţinerii unui anumit produs;

Tehnologia semnifică ansamblul sau o parte a cunoştinţelor tehnice necesare la elaborarea, fabricarea, funcţionarea, întreţinerea şi eventual, comercializarea unuia sau mai multor produse (Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa).

1.1.1. Conceptul de tehnologie comercială şi structurarea acesteia

Tehnologia comercială s-a desprins din tehnologia generală, ca ramură distinctă cu o sferă de cercetare şi implementare proprie;

Tehnologia comercială cuprinde toate procesele tehnologice realizate în cadrul distribuţiei mărfurilor, în principal bunuri de consum;

Specificul tehnologiei comerciale:

Utilizează cunoştinţe din tehnologia generală şi din alte domenii cu profil economico-social (economia comerţului, sociologie, psihologie, tehnici promoţionale);

Soluţionează problemele stricte ale distribuţiei prin intermediul transportului comercial, comerţului cu ridicata şi a comerţului cu amănuntul;

Permite desfăşurarea eficientă a activităţii comerciale, concomitent cu extinderea şi generalizarea proceselor novatoare din comerţul mondial;

Evidenţiază conceptele moderne privind componentele practice ale proceselor comerciale şi prestărilor de servicii

1.1.1. Conceptul de tehnologie comercială şi structurarea acesteia

În sens larg, tehnologia comercială cuprinde ansamblul proceselor, metodelor (procedeelor) şi a condiţiilor tehnice şi organizatorice care concură la obţinerea produsului comercial, respectiv la realizarea mărfurilor la consumatori;

Componentele tehnologiei comerciale:

Aprovizionarea;

Stocarea;

Vânzarea

Fisiere in arhiva (5):

  • I. Abordari tehnologice si de marketing in comercializarea marfurilor.ppt
  • II. Localizarea, dimensionarea si profilarea judicioasa a magazinelor.ppt
  • III. Amenajarea magazinului - probleme, principii, tehnici.ppt
  • IV. Oferta magazinului. Forme moderne de prezentare si gestionare a acesteia.ppt
  • Tehnologia amenajarii magazinului Seminar.ppt

Alte informatii

Este cursul de tehnologie comerciala predat in anul III zi la Facultatea de Management Turistic si Comercial din cadrul Universitatii Dimitrie Cantemir.