Tehnici de comerț exterior

Curs
8.2/10 (9 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 36685
Mărime: 256.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. BOSCOR

Cuprins

CUPRINS 1

1.Cadrul general al tranzacţiilor internaţionale 3

1.1 Influenţa guvernului asupra comerţului 3

1.2 Politica comercială 4

1.2.1. Politica comerciala tarifara 4

1.2.2. Politica comercială netarifară 7

1.2.3.Politica comercială promoţională si de stimulare a exporturilor 9

2.Cursul de schimb si politica valutară 11

2.1. Piata valutara internationala 11

2.2. Determinarea cursului de schimb 13

2.3. Crizele monetare 16

2.4. Balanţa de plăţi externe 17

3.Strategia şi procesul de export 22

3.1 Strategia de export 22

3.2. Procesul de export. Exportul direct şi exportul indirect 23

4. Prospectarea pieţelor externe şi contactarea partenerilor de afaceri 27

4.1. Metode de prospectare a pietelor externe 27

4.2. Evaluarea participarii 29

4.3. Modalităţi de contactare a clienţilor de pe pieţele externe 30

5. Negocieri internaţionale 31

5.1.Negocierea ca proces 31

5.2 Etapele negocierii 33

5.3 Trăsături ale diferitelor stiluri de negociere la nivel internaţional 35

6.Contractarea internaţională 37

6.1. Sisteme de drept: 37

6.2.Proiectul de contract 38

6.3.Contractarea electronica 40

6.4.Condiţiile de livrare Incoterms 41

6.5.Contractul internaţional de vânzare-cumpărare 43

6.6.Metode de stabilire a preturilor si factori care afectează stabilirea preturilor de export 46

6.7.Exemple de clauze formulate greşit in contracte 49

6.8. Riscurile contractuale în comerţ exterior 51

7. Derularea operaţiunilor de comerţ exterior 56

7.1. Pregătirea mărfii pentru export şi întocmirea documentelor aferente exportului 56

7.1.1 Ambalajul 56

7.1.2. Marcarea 58

7.1.3. Întocmirea documentelor de livrare 59

7.1.4. Facturarea la extern 60

7.2. Expediţia internaţionala 61

7.3. Transportul internaţional 62

7.3.1. Transportul maritim 64

7.3.2. Transportul feroviar 67

7.3.3. Transportul rutier 67

7.3.4. Transportul aerian 67

7.4. Vămuirea mărfurilor 67

7.4.1. Regimul vamal 68

7.4.2. Statutul vamal al marfii 70

7.4.3. Procedura vamală 71

7.4.4. Etapele vămuirii 71

7.5. Asigurarea mărfurilor in traficul internaţional 72

7.5.1. Condiţiile de asigurare 73

7.5.2. Contractul de asigurare 74

8.Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 75

8.1. Mijloace de plată 75

8.1.1. Ordinul de plata (viramentul) 75

8.1.2 Cecul 77

8.1.3.Efectele de comerţ: cambia si biletul la ordin 78

8.2. Tehnici de plată 79

8.2.1. Plata in avans si plata după livrare 79

8.2.2. Incasso documentar 80

8.2.3. Acreditivul 81

8.3 Scrisoarea de credit comerciala 85

9.Finanţarea internaţională 87

9.1 Tehnicile de finanţare pe termen scurt 87

9.2 Tehnicile de finanţare pe termen mediu si lung 91

9.3 Tehnica speciala de finantare-Leasingul 95

10. Operatiuni comerciale combinate, complexe si de cooperare internationala 98

10.1 Operaţiuni de contrapartidă la nivel internaţional 98

10.2 Operaţiunea de reexport 102

10.3 Operaţiunea de prelucrare in lohn 103

10.4 Operaţiuni de switch 104

10.5 Operaţiunea de swap cu marfă 106

10.6 Operaţiunile de transfer de tehnologie 107

10.7 Operaţiunile de cooperare industrială 111

BIBLIOGRAFIE 115

Extras din document

1.Cadrul general al tranzacţiilor internaţionale

Obiective: înţelegerea motivelor intervenţiei guvernamentale asupra comerţului prin stimulente şi restricţii, studierea efectelor acţiunilor realizate de grupurile de presiune asupra politicilor comerciale şi studierea tipurilor de bariere tarifare şi netarifare aplicate importurilor precum şi a stimulentelor aplicate exporturilor.

1.1 Influenţa guvernului asupra comerţului

Guvernul influenţează comerţul unei ţări cu restul lumii prin politicile pe care le aplică asupra exporturilor şi importurilor. Aceste politici generează de multe ori conflicte.

Motivele intervenţiei guvernamentale

1) Şomajul- un important grup de presiune îl reprezintă şomerii care cer protejarea firmelor locale faţă de concurenţii străini.Un exemplu îl constituie industria americană a oţelului unde s-au făcut presiuni asupra guvernului american pentru a aplica taxe vamale şi contingente pentru a restricţiona importurile de oţel. Riscul aplicării unor măsuri protecţioniste îl constituie pericolul aplicării unor măsuri de răspuns din partea partenerilor comerciali. Practica a arătat că eforturile de a reduce şomajul prin restricţii la import sunt ineficiente.

2) Argumentul industriilor tinere- acesta presupune protejarea producătorilor locali până în momentul în care firma respectivă devine eficientă şi poate concura la nivel internaţional.Un exemplu îl constituie producţia de automobile din Brazilia şi Coreea de Sud, domeniu care a devenit eficient prin sprijinul guvernamental. Producătorii de automobile din Malaezia şi Australia au rămas ineficienţi, deşi au beneficiat de ajutor din partea statului.

3) Promovarea fluxurilor de investiţii- restricţiile aplicate importurilor pot determina creşterea investiţiilor străine directe. De exemplu, în Tailanda, restricţiile la importurile de automobile au determinat pe GM, Ford şi BMW să investească pe această piaţă.

4) Ajustări ale balanţei de plăţi – restricţionarea importurilor determină îmbunătăţirea situaţiei balanţei comerciale, care reprezintă o parte din balanţa de plăţi.

5) Obiective legate de controlul preţurilor- anumite ţări care au poziţii de monopol în anumite domenii pot limita exporturile pe anumite pieţe determinând o creştere a preţurilor. Alte ţări pot limita exporturile unor produse ale căror ofertă este deficitară pe piaţa internă pentru a favoriza consumatorii locali

6) Siguranţa naţională- anumite ţări restricţionează exporturile de produse strategice. De exemplu, americanii au impus sancţiuni comerciale unor companii din China care au vândut tehnologii Iranului folosite la programele de înarmare. Aceste companii nu puteau face afaceri cu guvernul american şi nu puteau exporta bunuri în SUA.

7) Menţinerea şi extinderea unor sfere de influenţă – guvernele acordă credite şi ajutoare şi încurajează importurile din ţările care intră în anumite alianţe politice. Uniunea Europeană a acordat tratamente preferenţiale fostelor colonii la importurile de banane.

8) Păstrarea identităţii naţionale- anumite ţări limitează importurile de produse străine. Canada interzice proprietatea străină asupra unor publicaţii, programelor de cablu TV sau asupra vânzărilor de cărţi. Franţa limitează numărul filmelor străine prezentate la televiziunea franceză.

1.2 Politica comercială

Reprezintă un ansamblu de reglementari de natura juridica, fiscala, administrativa, privind protejarea economiei naţionale de concurenta străină si stimularea exporturilor in vederea asigurării unui echilibru in balanţa comerciala care poate fi excedentara, echilibrata si deficitara.

Categorii de politici la import:

- politica comerciala tarifara (taxe vamale)

- politica comerciala netarifară

Politici pentru export:

- politica comerciala promoţională si de stimulare a exporturilor

1.2.1. Politica comerciala tarifara

Politica comerciala tarifara este un ansamblu de reglementari privind intrarea si ieşirea din ţară a mărfurilor, efectuarea formalităţilor vamale si plata taxelor vamale. Principalul instrument – taxele vamale care sunt impozite indirecte.

Tipuri de taxe vamale:

- advalorem – calculate ca procent din valoarea mărfii

- specifice – pe unitate de măsură convenţională

- mixte-ambele cazuri

Cele mai multe taxe sunt la import.

Taxe vamale:

- de import

- de export

- tranzit – pentru mărfuri care tranzitează un teritoriu

Taxele vamale au caracter:

- protecţionist – de protejare a producătorilor locali, au valoare mare

- fiscal – strângerea de fonduri la buget

Taxe vamale:

- autonome – nu au la baza convenţii

- convenţionale – au la baza convenţii intre tari

- preferenţiale – au la baza un sistem de preferinţe acordate de tarile dezvoltate tarilor mai puţin dezvoltate

- de retorsiune (răspuns) – la politica comerciala neloiala a altor ţări:

- taxe antidumping (dumping – vânzare pe piaţa externa sub preţul pieţei sau sub preţul pieţei interne)

- taxe compensatorii. Ele încearcă sa răspundă la politica de subvenţionare. (ex. producătorii subvenţionaţi au câştiguri mari iar cei nesubvenţionaţi reacţionează)

Preview document

Tehnici de comerț exterior - Pagina 1
Tehnici de comerț exterior - Pagina 2
Tehnici de comerț exterior - Pagina 3
Tehnici de comerț exterior - Pagina 4
Tehnici de comerț exterior - Pagina 5
Tehnici de comerț exterior - Pagina 6
Tehnici de comerț exterior - Pagina 7
Tehnici de comerț exterior - Pagina 8
Tehnici de comerț exterior - Pagina 9
Tehnici de comerț exterior - Pagina 10
Tehnici de comerț exterior - Pagina 11
Tehnici de comerț exterior - Pagina 12
Tehnici de comerț exterior - Pagina 13
Tehnici de comerț exterior - Pagina 14
Tehnici de comerț exterior - Pagina 15
Tehnici de comerț exterior - Pagina 16
Tehnici de comerț exterior - Pagina 17
Tehnici de comerț exterior - Pagina 18
Tehnici de comerț exterior - Pagina 19
Tehnici de comerț exterior - Pagina 20
Tehnici de comerț exterior - Pagina 21
Tehnici de comerț exterior - Pagina 22
Tehnici de comerț exterior - Pagina 23
Tehnici de comerț exterior - Pagina 24
Tehnici de comerț exterior - Pagina 25
Tehnici de comerț exterior - Pagina 26
Tehnici de comerț exterior - Pagina 27
Tehnici de comerț exterior - Pagina 28
Tehnici de comerț exterior - Pagina 29
Tehnici de comerț exterior - Pagina 30
Tehnici de comerț exterior - Pagina 31
Tehnici de comerț exterior - Pagina 32
Tehnici de comerț exterior - Pagina 33
Tehnici de comerț exterior - Pagina 34
Tehnici de comerț exterior - Pagina 35
Tehnici de comerț exterior - Pagina 36
Tehnici de comerț exterior - Pagina 37
Tehnici de comerț exterior - Pagina 38
Tehnici de comerț exterior - Pagina 39
Tehnici de comerț exterior - Pagina 40
Tehnici de comerț exterior - Pagina 41
Tehnici de comerț exterior - Pagina 42
Tehnici de comerț exterior - Pagina 43
Tehnici de comerț exterior - Pagina 44
Tehnici de comerț exterior - Pagina 45
Tehnici de comerț exterior - Pagina 46
Tehnici de comerț exterior - Pagina 47
Tehnici de comerț exterior - Pagina 48
Tehnici de comerț exterior - Pagina 49
Tehnici de comerț exterior - Pagina 50
Tehnici de comerț exterior - Pagina 51
Tehnici de comerț exterior - Pagina 52
Tehnici de comerț exterior - Pagina 53
Tehnici de comerț exterior - Pagina 54
Tehnici de comerț exterior - Pagina 55
Tehnici de comerț exterior - Pagina 56
Tehnici de comerț exterior - Pagina 57
Tehnici de comerț exterior - Pagina 58
Tehnici de comerț exterior - Pagina 59
Tehnici de comerț exterior - Pagina 60
Tehnici de comerț exterior - Pagina 61
Tehnici de comerț exterior - Pagina 62
Tehnici de comerț exterior - Pagina 63
Tehnici de comerț exterior - Pagina 64
Tehnici de comerț exterior - Pagina 65
Tehnici de comerț exterior - Pagina 66
Tehnici de comerț exterior - Pagina 67
Tehnici de comerț exterior - Pagina 68
Tehnici de comerț exterior - Pagina 69
Tehnici de comerț exterior - Pagina 70
Tehnici de comerț exterior - Pagina 71
Tehnici de comerț exterior - Pagina 72
Tehnici de comerț exterior - Pagina 73
Tehnici de comerț exterior - Pagina 74
Tehnici de comerț exterior - Pagina 75
Tehnici de comerț exterior - Pagina 76
Tehnici de comerț exterior - Pagina 77
Tehnici de comerț exterior - Pagina 78
Tehnici de comerț exterior - Pagina 79
Tehnici de comerț exterior - Pagina 80
Tehnici de comerț exterior - Pagina 81
Tehnici de comerț exterior - Pagina 82
Tehnici de comerț exterior - Pagina 83
Tehnici de comerț exterior - Pagina 84
Tehnici de comerț exterior - Pagina 85
Tehnici de comerț exterior - Pagina 86
Tehnici de comerț exterior - Pagina 87
Tehnici de comerț exterior - Pagina 88
Tehnici de comerț exterior - Pagina 89
Tehnici de comerț exterior - Pagina 90
Tehnici de comerț exterior - Pagina 91
Tehnici de comerț exterior - Pagina 92
Tehnici de comerț exterior - Pagina 93
Tehnici de comerț exterior - Pagina 94
Tehnici de comerț exterior - Pagina 95
Tehnici de comerț exterior - Pagina 96
Tehnici de comerț exterior - Pagina 97
Tehnici de comerț exterior - Pagina 98
Tehnici de comerț exterior - Pagina 99
Tehnici de comerț exterior - Pagina 100
Tehnici de comerț exterior - Pagina 101
Tehnici de comerț exterior - Pagina 102
Tehnici de comerț exterior - Pagina 103
Tehnici de comerț exterior - Pagina 104
Tehnici de comerț exterior - Pagina 105
Tehnici de comerț exterior - Pagina 106
Tehnici de comerț exterior - Pagina 107
Tehnici de comerț exterior - Pagina 108
Tehnici de comerț exterior - Pagina 109
Tehnici de comerț exterior - Pagina 110
Tehnici de comerț exterior - Pagina 111
Tehnici de comerț exterior - Pagina 112
Tehnici de comerț exterior - Pagina 113
Tehnici de comerț exterior - Pagina 114
Tehnici de comerț exterior - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Comert Exterior.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională

1.Introducere „Orice afacere în ziua de astăzi concurează în două lumi: o lume fizică cu resurse pe care managerii pot să le vadă şi să le atingă...

Operațiunea de export la SC Elba SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 Prezentarea generală a firmei 1.1 Scurt istoric al firmei.Forma...

Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională

Capitolul 1 : Introducere în comerţul electronic De-a lungul istoriei omenirii, schimbul de produse şi servicii a cunoscut mai multe forme. Dacă...

E-Commerce

INTRODUCERE Mediul comercial contemporan se caracterizeaza prin cresterea continua a productiei, accentuarea concurentei globale si cresterea...

Tipuri de Afaceri Internaționale

I.Comerţ Internaţional Comerţul internaţional reprezintă totalitatea operaţiunilor de import şi export de mărfuri şi de servicii pe care le...

Operațiunea de export la Romcom Tradind

CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1.Forma juridică de organizare şi cadru legal Societatea comerciala ROMCOM TRADING este o societate pe...

Analiza site-urilor de comerț electronic din domeniul bunurilor de consum

Introducere Pentru unele firme, comert electronic inseamna orice tranzactie financiara care utilizeaza tehnologia informatica. Pentru altele,...

Analiza comparativă a 3 magazine de comerț electronic

Introducere Comerţul electronic reprezinta demersul de cumpărare prin intermediul transmiterii de date la distanţă, demers specific politicii...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de comerț exterior

Motivaţia Vinul bun rămâne ce a fost întotdeauna: un aliment, în principal, şi un medicament, în secundar, însoţind omul în toate momentele...

Tehnici de comerț exterior - SC Dedeman SA

Capitolul 1:Prezentarea firmei La începutul existenţei sale , firma şi-a desfăşurat activitatea în cadrul unor magazine mici , însă de-a lungul...

Tehnici de comerț exterior - Biborțeni

PRODUS PRET UNITAR ADAOSURI COMERCIALE COST UNITAR LITRI RON 20% RON 1,5 l 1,8 0,36 1,44 0,5 l 1,3 0,26 1,04 TOTAL COSTURI TRANSPORT...

Tehnici de comerț exterior - Murfatlar - Cehia

CAP. I REZUMAT EXECUTIV 1.1 Motivaţie „Exporturile de vinuri româneşti au atins, în primul trimestru din 2009, valoarea de 3,4 milioane de euro,...

Tehnici de comerț exterior - Mamishop

Rezumat (executive summary) Lucrarea de faţă analizează resursele si competenţele interne ale firmei Mamishop, adecvate condiţiilor de piaţă,...

Tehnici de comerț exterior - Vincon Vrancea

FIRMA Înfiinţată în 1949, VINCON VRANCEA s-a dezvoltat pe parcursul anilor, devenind cel mai mare producător român de vin, distilate din vin,...

Tehnici de comerț exterior - miere

1. Rezumat (executive summary) În vederea realizării acestui proiect am hotarat să facem referire selecţionat la o entitate economică de pe piaţa...

Tehnici de comerț exterior Borsec

CAPITOLUL 1 Prezentarea firmei 1.1. Obiect de activitate Supranumită şi ''Perla Carpaţilor'', staţiunea Borsec este situată la o distanţă de 26...

Ai nevoie de altceva?