Tehnici de Comert Exterior

Curs
8.2/10 (9 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 36685
Mărime: 256.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. BOSCOR

Cuprins

CUPRINS 1

1.Cadrul general al tranzacţiilor internaţionale 3

1.1 Influenţa guvernului asupra comerţului 3

1.2 Politica comercială 4

1.2.1. Politica comerciala tarifara 4

1.2.2. Politica comercială netarifară 7

1.2.3.Politica comercială promoţională si de stimulare a exporturilor 9

2.Cursul de schimb si politica valutară 11

2.1. Piata valutara internationala 11

2.2. Determinarea cursului de schimb 13

2.3. Crizele monetare 16

2.4. Balanţa de plăţi externe 17

3.Strategia şi procesul de export 22

3.1 Strategia de export 22

3.2. Procesul de export. Exportul direct şi exportul indirect 23

4. Prospectarea pieţelor externe şi contactarea partenerilor de afaceri 27

4.1. Metode de prospectare a pietelor externe 27

4.2. Evaluarea participarii 29

4.3. Modalităţi de contactare a clienţilor de pe pieţele externe 30

5. Negocieri internaţionale 31

5.1.Negocierea ca proces 31

5.2 Etapele negocierii 33

5.3 Trăsături ale diferitelor stiluri de negociere la nivel internaţional 35

6.Contractarea internaţională 37

6.1. Sisteme de drept: 37

6.2.Proiectul de contract 38

6.3.Contractarea electronica 40

6.4.Condiţiile de livrare Incoterms 41

6.5.Contractul internaţional de vânzare-cumpărare 43

6.6.Metode de stabilire a preturilor si factori care afectează stabilirea preturilor de export 46

6.7.Exemple de clauze formulate greşit in contracte 49

6.8. Riscurile contractuale în comerţ exterior 51

7. Derularea operaţiunilor de comerţ exterior 56

7.1. Pregătirea mărfii pentru export şi întocmirea documentelor aferente exportului 56

7.1.1 Ambalajul 56

7.1.2. Marcarea 58

7.1.3. Întocmirea documentelor de livrare 59

7.1.4. Facturarea la extern 60

7.2. Expediţia internaţionala 61

7.3. Transportul internaţional 62

7.3.1. Transportul maritim 64

7.3.2. Transportul feroviar 67

7.3.3. Transportul rutier 67

7.3.4. Transportul aerian 67

7.4. Vămuirea mărfurilor 67

7.4.1. Regimul vamal 68

7.4.2. Statutul vamal al marfii 70

7.4.3. Procedura vamală 71

7.4.4. Etapele vămuirii 71

7.5. Asigurarea mărfurilor in traficul internaţional 72

7.5.1. Condiţiile de asigurare 73

7.5.2. Contractul de asigurare 74

8.Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 75

8.1. Mijloace de plată 75

8.1.1. Ordinul de plata (viramentul) 75

8.1.2 Cecul 77

8.1.3.Efectele de comerţ: cambia si biletul la ordin 78

8.2. Tehnici de plată 79

8.2.1. Plata in avans si plata după livrare 79

8.2.2. Incasso documentar 80

8.2.3. Acreditivul 81

8.3 Scrisoarea de credit comerciala 85

9.Finanţarea internaţională 87

9.1 Tehnicile de finanţare pe termen scurt 87

9.2 Tehnicile de finanţare pe termen mediu si lung 91

9.3 Tehnica speciala de finantare-Leasingul 95

10. Operatiuni comerciale combinate, complexe si de cooperare internationala 98

10.1 Operaţiuni de contrapartidă la nivel internaţional 98

10.2 Operaţiunea de reexport 102

10.3 Operaţiunea de prelucrare in lohn 103

10.4 Operaţiuni de switch 104

10.5 Operaţiunea de swap cu marfă 106

10.6 Operaţiunile de transfer de tehnologie 107

10.7 Operaţiunile de cooperare industrială 111

BIBLIOGRAFIE 115

Extras din document

1.Cadrul general al tranzacţiilor internaţionale

Obiective: înţelegerea motivelor intervenţiei guvernamentale asupra comerţului prin stimulente şi restricţii, studierea efectelor acţiunilor realizate de grupurile de presiune asupra politicilor comerciale şi studierea tipurilor de bariere tarifare şi netarifare aplicate importurilor precum şi a stimulentelor aplicate exporturilor.

1.1 Influenţa guvernului asupra comerţului

Guvernul influenţează comerţul unei ţări cu restul lumii prin politicile pe care le aplică asupra exporturilor şi importurilor. Aceste politici generează de multe ori conflicte.

Motivele intervenţiei guvernamentale

1) Şomajul- un important grup de presiune îl reprezintă şomerii care cer protejarea firmelor locale faţă de concurenţii străini.Un exemplu îl constituie industria americană a oţelului unde s-au făcut presiuni asupra guvernului american pentru a aplica taxe vamale şi contingente pentru a restricţiona importurile de oţel. Riscul aplicării unor măsuri protecţioniste îl constituie pericolul aplicării unor măsuri de răspuns din partea partenerilor comerciali. Practica a arătat că eforturile de a reduce şomajul prin restricţii la import sunt ineficiente.

2) Argumentul industriilor tinere- acesta presupune protejarea producătorilor locali până în momentul în care firma respectivă devine eficientă şi poate concura la nivel internaţional.Un exemplu îl constituie producţia de automobile din Brazilia şi Coreea de Sud, domeniu care a devenit eficient prin sprijinul guvernamental. Producătorii de automobile din Malaezia şi Australia au rămas ineficienţi, deşi au beneficiat de ajutor din partea statului.

3) Promovarea fluxurilor de investiţii- restricţiile aplicate importurilor pot determina creşterea investiţiilor străine directe. De exemplu, în Tailanda, restricţiile la importurile de automobile au determinat pe GM, Ford şi BMW să investească pe această piaţă.

4) Ajustări ale balanţei de plăţi – restricţionarea importurilor determină îmbunătăţirea situaţiei balanţei comerciale, care reprezintă o parte din balanţa de plăţi.

5) Obiective legate de controlul preţurilor- anumite ţări care au poziţii de monopol în anumite domenii pot limita exporturile pe anumite pieţe determinând o creştere a preţurilor. Alte ţări pot limita exporturile unor produse ale căror ofertă este deficitară pe piaţa internă pentru a favoriza consumatorii locali

6) Siguranţa naţională- anumite ţări restricţionează exporturile de produse strategice. De exemplu, americanii au impus sancţiuni comerciale unor companii din China care au vândut tehnologii Iranului folosite la programele de înarmare. Aceste companii nu puteau face afaceri cu guvernul american şi nu puteau exporta bunuri în SUA.

7) Menţinerea şi extinderea unor sfere de influenţă – guvernele acordă credite şi ajutoare şi încurajează importurile din ţările care intră în anumite alianţe politice. Uniunea Europeană a acordat tratamente preferenţiale fostelor colonii la importurile de banane.

8) Păstrarea identităţii naţionale- anumite ţări limitează importurile de produse străine. Canada interzice proprietatea străină asupra unor publicaţii, programelor de cablu TV sau asupra vânzărilor de cărţi. Franţa limitează numărul filmelor străine prezentate la televiziunea franceză.

1.2 Politica comercială

Reprezintă un ansamblu de reglementari de natura juridica, fiscala, administrativa, privind protejarea economiei naţionale de concurenta străină si stimularea exporturilor in vederea asigurării unui echilibru in balanţa comerciala care poate fi excedentara, echilibrata si deficitara.

Categorii de politici la import:

- politica comerciala tarifara (taxe vamale)

- politica comerciala netarifară

Politici pentru export:

- politica comerciala promoţională si de stimulare a exporturilor

1.2.1. Politica comerciala tarifara

Politica comerciala tarifara este un ansamblu de reglementari privind intrarea si ieşirea din ţară a mărfurilor, efectuarea formalităţilor vamale si plata taxelor vamale. Principalul instrument – taxele vamale care sunt impozite indirecte.

Tipuri de taxe vamale:

- advalorem – calculate ca procent din valoarea mărfii

- specifice – pe unitate de măsură convenţională

- mixte-ambele cazuri

Cele mai multe taxe sunt la import.

Taxe vamale:

- de import

- de export

- tranzit – pentru mărfuri care tranzitează un teritoriu

Taxele vamale au caracter:

- protecţionist – de protejare a producătorilor locali, au valoare mare

- fiscal – strângerea de fonduri la buget

Taxe vamale:

- autonome – nu au la baza convenţii

- convenţionale – au la baza convenţii intre tari

- preferenţiale – au la baza un sistem de preferinţe acordate de tarile dezvoltate tarilor mai puţin dezvoltate

- de retorsiune (răspuns) – la politica comerciala neloiala a altor ţări:

- taxe antidumping (dumping – vânzare pe piaţa externa sub preţul pieţei sau sub preţul pieţei interne)

- taxe compensatorii. Ele încearcă sa răspundă la politica de subvenţionare. (ex. producătorii subvenţionaţi au câştiguri mari iar cei nesubvenţionaţi reacţionează)

Preview document

Tehnici de Comert Exterior - Pagina 1
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 2
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 3
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 4
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 5
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 6
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 7
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 8
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 9
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 10
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 11
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 12
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 13
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 14
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 15
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 16
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 17
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 18
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 19
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 20
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 21
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 22
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 23
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 24
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 25
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 26
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 27
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 28
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 29
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 30
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 31
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 32
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 33
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 34
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 35
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 36
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 37
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 38
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 39
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 40
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 41
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 42
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 43
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 44
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 45
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 46
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 47
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 48
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 49
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 50
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 51
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 52
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 53
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 54
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 55
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 56
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 57
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 58
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 59
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 60
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 61
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 62
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 63
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 64
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 65
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 66
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 67
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 68
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 69
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 70
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 71
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 72
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 73
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 74
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 75
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 76
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 77
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 78
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 79
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 80
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 81
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 82
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 83
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 84
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 85
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 86
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 87
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 88
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 89
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 90
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 91
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 92
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 93
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 94
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 95
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 96
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 97
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 98
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 99
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 100
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 101
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 102
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 103
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 104
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 105
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 106
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 107
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 108
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 109
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 110
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 111
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 112
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 113
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 114
Tehnici de Comert Exterior - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Comert Exterior.doc

Alții au mai descărcat și

Operatiunea de Export la SC Elba SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 Prezentarea generală a firmei 1.1 Scurt istoric al firmei.Forma...

Politicile Comerciale ale UE

Politica comerciala reprezinta totalitatea reglementarilor adoptate de catre stat (cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar,...

Evolutia Comertului Romenesc

O privire de ansamblu asupra situatiei Romaniei la inceputul celei de a doua jumatati a secolului al XX-lea ne conduce la constatarea ca tara...

Tehnici de Plată și de Finanțare în Comerțul Exterior

Unul dintre cele mai importante momente în desfasurarea schimburilor internationale îl constituie încasarea contravalorii marfurilor exportate sau...

Operatiunea de Export la Romcom Tradind

CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1.Forma juridică de organizare şi cadru legal Societatea comerciala ROMCOM TRADING este o societate pe...

Analiza Activitatii de Comert Exterior

MEMORIU EXPLICATIV Lucrarea in cauza se numeste: “Analiza activitatii de comert exterior”. Primul capitol se numeste : Metode de fundamentare si...

Comerțul Australiei

1.DATE GENERALE Suprafata: 7 682 300 km2 Asezarea geografica: 10o 41’ – 43o 39’ S, 113o 09’ – 153o 39’ Populatia: 17 746 600 locuitori...

Ai nevoie de altceva?