Tranzacții Comerciale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4483
Mărime: 54.99KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cap. 1

CONCEPTE DE BAZĂ ŞI MECANISUL DERULĂRII TRANZACŢIILOR COMERCIALE

1. Conceptul de tranzacţie comercială

Tranzacţia comercială are următoarele elemente comune:

- existenţa mai multor părţi (subiecţi)

- existenţa unui obiect (reglementări)

- realizarea unui consens pentru armonizarea intereselor

Pe lângă elementele comune se pot releva unele caracteristici:

- caracterul solemn, care implică existenţa unui înscris (contract)

- caracterul reglementat, presupunând existenţa şi respectare unor norme legale (de ex. tipizarea contractelor)

- caracterul profesional, care impune participarea profesioniştilor

În sens strict juridic tranzacţiile comerciale sunt “acte şi fapte de comerţ” sau altfel spus, tranzacţii realizate în virtutea calităţii de comerciant

În definirea tranzacţiei comerciale trebuie făcută o delimitare între termeni:

- tranzacţia este un element izolat

- afacerea este o combinaţie de tranzacţii prin care se obţine un profit

- firma/întreprinderea este o formă de organizare pe care o poate lua afacerea

Afacerea şi firma sunt forme particulare de tranzacţii

2. Tipuri principale de tranzacţii comerciale

După obiectul tranzacţiei:

- tranzacţii economice (în sfera economiei reale, de ex. industriale sau comerciale)

- tranzacţii financiare (în sfera economiei nominale, de ex. cele din domeniul bancar sau de pe piaţa de capital)

În funcţie de prezenţa elementului de extranietate:

- tranzacţii interne

- tranzacţii internaţionale

În funcţie de mediul în care au loc:

- tranzacţii ce au loc în mediul fizic real

- tranzacţii ce au loc în mediul virtual (in domeniul afacerilor electronice, e-business)

3. Contractul de vânzare - cumpărare

Desfăşurarea tranzacţiei comerciale depinde de modul în care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare, între cei doi parteneri

a)Contractul de vânzare este un act juridico-economic prin care una din părţi se obligă să transmită proprietatea asupra unui bun al său specificat celeilalte părţi, care la rândul său se obligă să plătească preţul stabilit ca valoare a bunului tranzacţionat.

b)Caracteristicile generale ale contractului:

- este un act bilateral

- este un act consensual

- este un act sinalagmatic

- este un act translativ de proprietate

- este un act cu titlu oneros

- extranietatea, in cazul contractului de vânzare-cumpărare internaţional

c) Conţinutul contractului

Ca regulă generală, contractul comercial este consacrat printr-un act scris, iar principalele componente de fond ale contractului de vînzare sunt clauzele şi condiţiile contractuale

Părţile componente ale contractului

- Preambulul contractului

- Obiectul contractului:

- Ambalarea şi marcarea loturilor de mărfuri

- Determinarea preţului

- Condiţii, modalităţi şi termene de livrarare

- Recepţia mărfurilor

- Condiţiile de plată

- Remiterea documentelor

- Transferul proprietăţii

- Reclamaţii

- Soluţionarea litigiilor

- Dispoziţii finale

-Preambulul contractului

- părţile şi rolul lor

- denumire, sediu, formă juridică, înregistrare la registrul comerţului

- persoanele ce reprezintă firma

- documentele de împuternicire

-Obiectul contractului

- denumirea mărfii

- cantitatea mărfii

- calitatea mărfii

-Ambalarea şi marcarea loturilor de mărfuri

- funcţiile ambalajului

- condiţiile de îndeplinit

- regimul comercial al ambalajului

-- marcajul ambalajului

Preview document

Tranzacții Comerciale - Pagina 1
Tranzacții Comerciale - Pagina 2
Tranzacții Comerciale - Pagina 3
Tranzacții Comerciale - Pagina 4
Tranzacții Comerciale - Pagina 5
Tranzacții Comerciale - Pagina 6
Tranzacții Comerciale - Pagina 7
Tranzacții Comerciale - Pagina 8
Tranzacții Comerciale - Pagina 9
Tranzacții Comerciale - Pagina 10
Tranzacții Comerciale - Pagina 11
Tranzacții Comerciale - Pagina 12
Tranzacții Comerciale - Pagina 13
Tranzacții Comerciale - Pagina 14
Tranzacții Comerciale - Pagina 15
Tranzacții Comerciale - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Tranzactii Comerciale
  • curs 1.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție

Introducere Comerţul internaţional reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale reformei economice în ţările în tranziţie. Din acest...

Front Office Banking versus Online Banking

Utilizarea internetului a căpătat proporţiile unui fenomen de mare amploare, omul modern devenind aproape dependent de serviciile oferite prin...

Comert

Etimologic, termenul „comerţ” provine din latinescul “commercium” care înseamnă schimb, operaţie având ca obiect „marfa”, respectiv o...

Comert International si Dezvoltare Economica

Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt...

Preocupări de Modernizare și Dinamizare a Teoriei Neoclasice a Comerțului Internațional

Pentru că multe din criticile adresate teoriei proporţiei factorilor de producţie au semnalat caracterul prea abstract al acesteia, restricţiile...

Comerț Internațional

Caracterul biunivoc al relatiei comert exterior – dezvoltare economică: este unanim recunoscut că pe parcursul întregii evolutii economice au...

Vânzări Inteligente

ARGUMENT ÎN FAVOAREA VÂNZĂRILOR INTELIGENTE Acest curs – adresat tuturor celor care au o afacere de dimensiuni restrânse sau medii - a fost...

Organizarea Mondiala a Comertului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Ai nevoie de altceva?