Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Principii

  Comunicarea economică a apărut şi s-a dezvoltat ca urmare a atitudinii unităţilor instituţionale [societăţi comerciale, instituţii financiar-bancare şi de asigurări, administraţii (private şi publice), gospodării (menajuri), restul lumii] de a aloca sume din ce în ce mai importante pentru îmbunătăţirea structurilor lor de comunicare internă şi externă. Firme, bănci, bursă, instituţii de credit şi de economii, guvern, ministere, regii autonome, companii naţionale recurg tot mai mult şi mai...

 • Divergente in Comunicare

  E nevoie doar de o pauză într-un moment nepotrivit, o intonaţie înţeleasă greşit ca întreaga conversaţie să se piardă. (E.M. Forster, Passage to India, 1924: 262f.) Rezumat Neînţelegerea este o categorie centrală în studiile comunicării interculturale. În general, aceste divergenţe au obţinut rolul de raison-d'être (nota traducătorului : motiv de a exista) pentru studiile comunicării interculturale pornind de la premisa că situaţia de comunicare în cauză este între oameni din culturi...

 • Acoperirea Mediatica a Razboiului din Indochina in Presa Ilustrata Franceza 1945-1954

  Războiul din Indochina este un caz singular în istoria decolonizării: o putere cu o mare reputaţie este înfrântă, în ciuda carelor de luptă şi a avioanelor sale, într-o bătălie de anvergură, de către o mişcare liberală naţională. Bătălia de la Dien Bien Phu va încorona victoria Alianţei pentru independenţa Vietnamului pe un corp expediţionar decimat şi umilit, în acelaşi timp când se inaugurează declinul Imperiului francez. Conflictul din Indochina reprezintă, de asemenea, un caz particular...

 • Notiuni Generale Privind Procesul de Comunicare si Rolul Comunicarii in Relatiile Interumane

  Comunicarea a fost perceputa ca element fundamental al existentei umane inca din antichitate.In fapt, insasi etimologia termenului sugereaza acest lucru; cuvintul “comunicare” provine din limba latina; communis inseamna “ a pune de acord”, “a fi in legatura cu “ sau “ a fi în relatie”, desi termenul circula în vocabularul anticilor cu sensul de “ a transmite si celorlalţi”, “a impartasi ceva celorlalti”. Desi termenul este de origine latina, primele preocupari, cu deosebire practice pentru...

 • Calitatile Profesionale ale Informarii

  O piramidă a calităţilor informării creionează teoreticianul belgian al presei, Roger Clausse, în viziunea căruia adevărul, obiectivitatea şi dezinteresarea constituie atributele esenţiale, indispensabile unei prezentări exacte a evenimentului mediatic. Cele trei valori exprimate sunt susţinute de calităţile profesionale ale informării: universalitatea, rapiditatea, concizia, originalitatea şi varietatea, urmate de calităţile sociale: semnificaţia socială a faptului relatat, precizia...

 • Despre Comunicare

  Argument, Concluzii Studiul nostru se bazează pe datele obţinute în urma prelucrării rezultatatelor unor chestionare, ce au fost aplicate elevilor de liceu,studenţilor şi masteranzilor. Premisa de la care am pornit este aceea că, procesul de comunicare este unul foarte complex, în care modul de procesare a informaţiei este esenţial în evaluarea impactului comunicării. Deşi vorbim adesea de societate ca şi când aceasta ar fi o structură statică, definită de tradiţie, ea este o reţea extrem...

 • Comunicare

  Realizarea comunicării economice publice implică triada: agenţi economici, vectori de comunicare, public. În comunicarea economică mass-media apare ca o categorie specială de canal mediatic. Presa se comportă ca un „multiplicator” (nu lipsit de unele riscuri) al informaţiei transmise de agenţii economici. Strategiile de comunicare şi campaniile de relaţii publice nu se adresează numai presei, ci şi altor categorii de public a căror influenţă determină acţiunile organizaţiei (angajaţi,...

 • Comunicarea si Comportamentele din Economie

  Multă vreme economiştii au evitat o abordare frontală a comportamentelor particulare, tratându-le mai degrabă ca abateri de la "ortodoxia" economică. Astăzi, interesul economiştilor pentru studiul diverşilor agenţi economici combină reprezentativitatea cu specificitatea în scopul descoperirii celor mai bune soluţii practice ale extinderii sau limitării unui tip sau altul de comportament. COMPORTAMENTUL ECONOMIC REPREZENTATIV Doctrinar, comportamentul reprezentativ este abordat...

 • Teorii ale Comunicarii de Masa

  De la comunicare la comunicarea de masă Comunicarea de masă este un caz particular al comunicării ca proces general. De aceea pentru a putea defini comunicarea de masă trebuie să definim procesul de comunicare. După Dicţionarul de ştiinţe ale limbii comunicarea este proces de transmitere a unui mesaj de la o sursă la o destinaţie folosindu-se un anumit cod şi un anumit canal. Codurile specifice prin care se realizează în mod curent comunicarea interpersonală sunt limbile naturale....

 • Sisteme de Comunicare

  3. Abordarea sistemică a comunicării 3.1. Sistemul de comunicare 3.2. Structura sistemului de comunicare Structura sistemului de comunicare reprezintă mulţimea componentelor acestuia şi a relaţiilor de interdependenţă dintre aceste componente. În interiorul sistemului este posibilă modificarea relaţiilor dintre elementele care îl compun, ceea ce în mod firesc atrage schimbarea structurii. Dacă "transformarea structurii se realizează în funcţie de un anumit scop, se spune că structura...

 • Introducere in Stiintele Comunicarii

  CURS I INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII Definirea obiectului, a conceptului de comunicare „A trăi în societate înseamnă a comunica” spune Bernard Voyenne. Nevoia de a comunica, de a transmite sau afla de la semenii noştri idei, informaţii, sentimente este o trăsătură fundamentală a omului, devenind o necesitate vitală. Pe drept cuvânt, acelaşi teoretician francez afirmă că „schimbul de informaţii, de idei, intercomprehensiunea sunt pentru societate tot aşa de importante ca şi...

 • Teoria Argumentarii

  TEMA 1 INTRODUCERE Logica este ştiinţa al cărui obiect este stabilirea condiţiilor corectitudini gândirii, a formelor şi legilor generale ale raţionării juste, conforme prin ordinea ideilor cu organizarea legică a relaţiilor obiective. În stabilirea acestor condiţii, logica face abstracţie de conţinutul concret al diverselor noastre idei, fiind în acest sens o ştiinţă formală, analoagă cu gramatica sau cu geometria. Aşa, de pildă, ea se ocupă cu noţiunea sau cu judecata în genere şi cu o...

 • Sofisme

  Sofisme de relevanţă – ignoratio elenchi – se ocoleşte teza de demonstrat, argumentarea ducându-se în favoarea altei teze şi concluzionându-se că teza iniţială a fost demonstrată. Acest tip de sofisme se mai numesc de relevanţă pentru că premisele nu sunt relevante pentru adevărul acesteia sau sofismul omului de paie deoarece se „fabrică” un adversar usor de combătut, acesta este „desfiintat”, în final susţinându-se combaterea adversarului sau tezei puse în discuţie. 1. argumentum ad hominem...

 • Argumentarea ca Discutie Critica

  Argumentarea nu trebuie privită ca un scop în sine, ea are scopuri practice precum: evaluarea unui set de convingeri, criticarea anumitor puncte de vedere, convingerea unui anumit auditoriu, adoptarea unor decizii etc. În cazul în care ia forma discuţiei critice, interacţiunea dintre participanţi poate fi împărţită în stagii sau etape, astfel: Etapele discuţiei critice 1. Etapa confruntării - se constată existenţa unei diferenţe de opinii între participanţii la dialog; - sunt precizate...

 • Relatii Publice

  1. Managementul stiintific Managementul stiintific dezvoltat de Frederick. W. Taylor este catalogat în literatura de specialitate drept o formă primitivă, mecanicistă si perimată de organizare a muncii. Evidentierea efectelor aplicării principiilor tayloriste („munca în firimituri”, alienare, dezumanizarea muncii) a făcut ca managementul stiintific să aibă conotatii negative si să fie considerat o modalitate de exercitare a controlului ce trebuie în mod necesar combătută. Există însă si...

Pagina 10 din 29