Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Comunicare in Limba Engleza

  Case studies for every chapter – seminar activity Take-away exam Written exam Presence to course and seminars Business efficiency – capacity to communicate efficiently Contents: - identifying the problem - finding solutions - co-ordinating people and activities - developing products and services - developing relationships Communication= The process of enhancing information, usually through a common system of symbols The process by which information and feelings are shared...

 • Comunicare Organizationala

  Intelegerea complexitatii comunicarii organizationale presupune intelegerea fenomenului de comunicare la nivel social ca interactiune continua dintre indivizi, vip-uri si structuri mai ample avand in vedere procese precum cele de socializare, luarea deciziilor sau managementul conflictului. “Globalizarea” fenomenul ce supune celor mai importante provocari care se vad puse in fata unor serii de intrebari , precum: - Cum pot membri organizatiei sa comunice eficient in contextual pietii...

 • Cultura si Comportament Organizational

  Curs nr. 1 Cultură şi comportament organizaţional INTRODUCERE ÎN TEORIA ŞI MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR 1.1. Perspectiva sistemică asupra organizaţiei În ultimele decenii, ca urmare a demonstraţiei făcută de Thomas S. Kuhn în cunoscuta sa lucrare “Structura revoluţiei ştiinţifice”, se consideră că o revoluţie ştiinţifică are loc prin apariţia unor scheme conceptuale noi, prin introducerea unor noi “paradigme” ale cunoaşterii ştiinţifice. În această perspectivă, se poate afirma că teoria...

 • Comunicarea

  De ce trebuie sã stim cum se comunicã într-o organizatie? Unul dintre directorii de comunicare de la prestigioasa firmã General Motors afirma cã întreprinderile americane pierd anual peste 50 miliarde de dolari ca urmare a unei defectuoase comunicãri, ceea ce duce la neloialitate fatã de scopurile organizatiei, manifestatã prin absenteism, produse de slabã calitate, întreruperi ale productiei, etc. Salariatilor trebuie sã li se spunã ce se întâmplã în organizatie, iar conducerea trebuie...

 • Managementul Proiectelor

  INTRODUCERE “Strategia Europa 2020 îsi propune sã asigure o crestere economicã inteligentã (prin investitii mai eficiente în educatie, cercetare si inovare), durabilã (prin orientarea decisivã cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon si o industrie competitivã), favorabilã incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncã si pe reducerea sãrãciei). Strategia se concentreazã asupra a cinci obiective ambitioase privind ocuparea fortei de muncã, cercetarea, educatia,...

 • Comunicare Interna

  C1 1. Comunicarea interna reprezinta schimbul de informatii intre diferite niveluri ierarhice si in cadrul aceluiasi nivel care permite echipei sa performeze la cele mai inalte standarde. 2. A devenit insa evident ca succesul unei organizatii este legat de puterea angajatilor de a comunica obiectivele propuse 3. Pt a se comporta in raport cu obiectivele, echipa trebuie sa stie: -de ce se duce intr-o directie sau alta -sa asimileze spiritual organizatiei -sa raspunda asteptarilor...

 • Comunicare si Comportamentul Organizatiilor

  Sub 1 . Organizaţia ca sistem Sistemele sunt universal prezente în cosmos, în realitatea fizico-biologică şi în viaţa socială. Sistemele sociale sunt de regulă, organizaţii. Orice organizaţie este un sistem, fără ca orice sistem social să fie propriu-zis o organizaţie. Organizaţia este un sistem deschis, adaptiv, ţinând seama de faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari cu care are legături armonizate prin procesul de conducere. În acelaşi timp, organizaţia are şi un grad propriu...

 • Business English Commercial Correspondence 2

  1. Enquiry Document issues by a potential buyer (importer) to a potential supplier in search of an offer, where he describes the products he wishes to by and certain necessary conditions concerning the delivery 2. Order Document engaging a buyer (importer) with a seller (exporter) in a transaction involving the delivery of specific products according to stated conditions mentioned in an offer, or known to the buyer (UN/ECE/FAL). 3. Delivery instructions Document issued by the buyer...

 • Strategii Persuasive

  Preocuparea oamenilor de a comunica convingător a fost o constantă în istoria omenirii. Până la sfârşitul secolului trecut încă se mai credea că arta de a convinge este o creaţie exclusiv grecească numită retorică. În Grecia Antică, mai ales în secolul al V-lea î.Hr., retorica reprezenta alături de ştiinţa războiului o preocupare importantă. Primele elemente de teoria comunicării aparţin lui Corax din Siracuza, autorul Artei retorice, tratat ce cuprinde tehnici de comunicare necesare....

 • Comunicare Manageriala - Rolul Comunicarii

  Capitolul 1 ROLUL COMUNICĂRII ÎN ORGANIZAŢIILE CONTEMPORANE Introducere Extremiştii cred că "a comunica" înseamnă să fi de acord cu ei. -Leo Rosten, autor american şi om de ştiinţă politică (născut polonez) În acest nou secol, comunicarea managerială este atât competitivă, cât şi interesantă. Este o provocare pentru că organizaţiile devin din ce în mai complexe, şi managerul trebuie să se confrunte cu multe forţe noi. Presiuni mai competitive, cicluri de viaţă mai scurte ale...

 • Comunicarea Umana

  comunico-are: a fi în legătură cu proces dinamic si complex un proces complex de punere a indivizilor în interacţiune psiho-socială, ceea ce le permite să-şi împărtăşească cunoştinţe şi sentimente printr-un sistem de semne şi simboluri. un fenomen social care presupune, în aceeaşi măsură, o intenţie de emitere şi o intenţie de receptare a unui mesaj Abraham Maslow cinci tipuri de trebuinţe umane, pe care le încadrează în aşa-zisa „Hierarchy of Human Needs”: trebuinţele fiziologice (a...

 • Comunicarea Institutionala - Despre Promovarea Imaginii Institutiei Publice

  Abstract: Comunicarea instituţională este cea care trebuie să gestioneze imaginea unei instituţii publice, deci să răspundă în faţa marelui public la o întrebare complexă: cine este, ce vrea să facă, ce ştie să facă, ce face o instituţie publică? Mai apăsat pentru instituţia publică (decât pentru mediul privat) ea trebuie să construiască prin imagine/autoimagine un capital de încredere şi simpatie, să întărească legitimitatea sa. Or, observăm în accepţia clasică a comunicării instituţionale...

 • Comunicare Interna

  Cadru general În 1985, cu ocazia unei festivităţi consacrate împlinirii a 60 de ani de învăţământ universitar în domeniul relaţiilor publice în cadrul Universitatăţii din New York, Edward L. Bernays, considerat, alături de Ivy Lee, unul din întemeietorii relaţiilor publice, a rostit un scurt discurs, pe care l-a publicat ulterior ca “Introducere” a unei lucrări de referinţă: “Relaţii publice – strategii şi tactici” de D.L. Wilcox, Ph.H. Ault, W.K. Agee. În acest text el mărturisea: “În 1923...

 • Tehnici de Comunicare si Negociere in Afaceri

  TEHNICI DE COMUNICARE Scopul acestui curs este de a realiza o îmbunătăţire a capacităţii de comunicare şi negociere în diferite situaţii, simţul practic al unui individ nefiind întotdeauna suficient. Foarte mulţi oameni par să ştie ce este comunicarea. Conform lui Warren Weaver, comunicarea este „ totalitatea proceselor prin care o minte poate să influenţeze pe alta”. Se poate afirma că orice comunicare reprezintă o tentativă de influenţare, eficacitatea comunicării fiind măsurată prin...

 • Climatul de Munca si Conflictele

  Obiective: - Definirea şi analiza conceptului de conflict; - Cunoaşterea principalelor tipuri de conflict şi a surselor de conflict; - Identificarea stărilor conflictuale în organizaţie; - Propunerea unor modalităţi de rezolvare a situaţiilor conflictuale. 1. Definirea conflictului. Cauzele conflictelor în organizaţii. Conflictul apare ca o formă a interacţiunii umane prin care doi sau mai mulţi membri ai unei colectivităţi intră în dezacord total sau parţial asupra unor probleme....

Pagina 3 din 29