Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Comunicarea Umana

  comunico-are: a fi în legătură cu proces dinamic si complex un proces complex de punere a indivizilor în interacţiune psiho-socială, ceea ce le permite să-şi împărtăşească cunoştinţe şi sentimente printr-un sistem de semne şi simboluri. un fenomen social care presupune, în aceeaşi măsură, o intenţie de emitere şi o intenţie de receptare a unui mesaj Abraham Maslow cinci tipuri de trebuinţe umane, pe care le încadrează în aşa-zisa „Hierarchy of Human Needs”: trebuinţele fiziologice (a...

 • Comunicarea Institutionala - Despre Promovarea Imaginii Institutiei Publice

  Abstract: Comunicarea instituţională este cea care trebuie să gestioneze imaginea unei instituţii publice, deci să răspundă în faţa marelui public la o întrebare complexă: cine este, ce vrea să facă, ce ştie să facă, ce face o instituţie publică? Mai apăsat pentru instituţia publică (decât pentru mediul privat) ea trebuie să construiască prin imagine/autoimagine un capital de încredere şi simpatie, să întărească legitimitatea sa. Or, observăm în accepţia clasică a comunicării instituţionale...

 • Comunicare Interna

  Cadru general În 1985, cu ocazia unei festivităţi consacrate împlinirii a 60 de ani de învăţământ universitar în domeniul relaţiilor publice în cadrul Universitatăţii din New York, Edward L. Bernays, considerat, alături de Ivy Lee, unul din întemeietorii relaţiilor publice, a rostit un scurt discurs, pe care l-a publicat ulterior ca “Introducere” a unei lucrări de referinţă: “Relaţii publice – strategii şi tactici” de D.L. Wilcox, Ph.H. Ault, W.K. Agee. În acest text el mărturisea: “În 1923...

 • Tehnici de Comunicare si Negociere in Afaceri

  TEHNICI DE COMUNICARE Scopul acestui curs este de a realiza o îmbunătăţire a capacităţii de comunicare şi negociere în diferite situaţii, simţul practic al unui individ nefiind întotdeauna suficient. Foarte mulţi oameni par să ştie ce este comunicarea. Conform lui Warren Weaver, comunicarea este „ totalitatea proceselor prin care o minte poate să influenţeze pe alta”. Se poate afirma că orice comunicare reprezintă o tentativă de influenţare, eficacitatea comunicării fiind măsurată prin...

 • Climatul de Munca si Conflictele

  Obiective: - Definirea şi analiza conceptului de conflict; - Cunoaşterea principalelor tipuri de conflict şi a surselor de conflict; - Identificarea stărilor conflictuale în organizaţie; - Propunerea unor modalităţi de rezolvare a situaţiilor conflictuale. 1. Definirea conflictului. Cauzele conflictelor în organizaţii. Conflictul apare ca o formă a interacţiunii umane prin care doi sau mai mulţi membri ai unei colectivităţi intră în dezacord total sau parţial asupra unor probleme....

 • Comunicare

  COMUNICARE MANAGERIALĂ Comunicarea manageriala nu poate fi privita in afara managementului, ea reprezinta o componenta majora, fundamentala a acestuia. Evolutia managementului a determinat aparitia unor forme specifice de comunicare manageriala pentru fiecare etapa din dezvoltarea sa. Managementul apare ca activitate practica odata cu civilizatia, in procesul de diviziune a muncii, dar ca domeniu de sine statator, ca stiinta, managementul se separa si capata existenta de sine statatoare...

 • Comunicare

  1. Ce intelegem prin comunicare Comunicarea reprezinta actiunea de a comunica, transmite, informa, etc. Comunicarea reprezinta un proces de interactiune intre persoane, grupuri, ca relatie mijlocita prin cuvant, imagine, gest, simbol sau semn. Prin intermediul comunicarii indivizii isi impartasesc cunostinte, interese, atitudini, sentimente, idei, etc. Daca ne referim la persoane, este evident ca doar ele folosesc cuvantul pentru a comunica, insa comunicarea nu este un atribut exclusiv...

 • Comunicare Profesionala

  1. Ce intelegem prin comunicare? • Comunicarea reprezinta un proces de interactiune intre persoane, grupuri, ca relatie mijlocita prin cuvant, imagine, gest, simbol sau semn. • Prin intermediul comunicarii indivizii isi impartasesc cunostinte, interese, atitudini, simtaminte, idei, etc. Daca ne referim la persoane, este clar ca doar ele folosesc cuvantul pentru a comunica, dar comunicarea nu este un atribut exclusiv uman, deoarece constatam cu usurinta ca si alte fiinte comunica,...

 • Etica Profesionala

  Curs masterat anul ii 2011-2012,Conf.univ.dr. Aurelia LĂPUŞAN 1.Etica profesională Cursul nostru se adresează îndeosebi celor care doresc să lucreze în ocupaţii care solicită capacităţi superioare de exprimare, de comunicare interpersonală şi publică, de mediere, precum şi abilităţi de rezolvare a unor probleme sociale şi interumane, cu deosebire a celor de etică. Obiectivele acestei teme sunt următoarele: a) Să cunoaştem semnificaţia termenilor cheie:  etică, morală, deontologie, morală...

 • Psihologia Comunicarii

  1. Comportament-psihism - comunicare Comunicarea-o perspectivă fundamental umană; Comunicarea şi sistemul psihic uman Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat Teste de autoevaluare Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare Bibliografie minimală 2. Factori generali ai comunicării Factorii umani ai comunicării (variabile generale de personalitate, variabile cognitive, variabile sociale) 6 Factorii de cod şi de canal 8 Factorii de context şi de mediu...

 • Termenul de Comunicare

  Termenul de “comunicare” are numeroase fatete - incepand de la cele care caracterizeaza situatiile de zi cu zi,pana la cele mai sofisticate, atunci cand facem referire la sistemele informatice cele mai performante; - semantica termenului are baze substantiale asemanatoare ; - difera modul in care se transmite informatia, viteza, acuratetea si, bineinteles, tehnologia si know-how-ul respective. Metodologia de abordare a cunoasterii fenomenologice in domeniu - Prima abordare,...

 • Despre Trecerea de la Regularitate la Regula sau Comunicarea Eficienta in Trei Pasi

  1. Punerea problemei Există, o ştim, sfere ale existenţei de pe Pămînt şi domenii de activitate umană de o complexitate care le face, pe de o parte, absolut excepţionale şi, pe de altă parte, imposibil de surprins în vreun model global: ne lipsesc date, nu putem corobora date extrase din analiza diverselor perspective sub care pot fi observate obiectele despre care vorbesc, dar, mai ales, nu putem conta pe repetarea întocmai a evenimentelor specifice acelor sfere şi domenii. Mă refer aici la...

 • Comunicare si Negociere in Afaceri

  CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane -Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă datează de acum 3000 ani, inscripţionată pe papirus şi descoperită printre ruinele oraşului Theba din Egipt: - “ Sclavul Shem, fugind de la stăpânul său Hapu - ţesătorul, toţi bunii cetăţeni sunt chemaţi să ajute la aducerea înapoi. El este înalt, înfăţişare sănătoasă şi ochi negri. În schimbul unor ştiri despre locul în care se află el, este oferită o...

 • Sisteme de Comunicatie Alcatel 1000 S12

  1.Introducere Sistema de comunicatie Alcatel 1000 S12 Alcatel 1000 System 12 reprezinta o centrala telefonica total digitala si dirijarea distribuita total. Sistema contine un sir de elaborari curente, care asigura o multime de avantaje atit personalului de serviciu, cit si utilizatorilor. Centrala din toate punctele de vedere foloseste tehnologia digitala si foloseste in totalmente posivilitatile de prelucrare a semnalelor in forma digitala. Acolo unde este necesara interfata cu semnale...

 • Comunicare

  Comunicare, corespondenta si protocol Cursul I Comunicarea – elemente de vocabular si gramatica specifice domeniului 1. Definirea obiectului disciplinei (ambivalenta conceptului de comunicare) 2. Modele ale comunicării 3. Elemente ale procesului de comunicare 4. Moduri și mijloace de comunicare 1. Definirea comunicării Comunicarea este omniprezentă fiind substanța oricărei manifestări umane, regăsindu-se pornind de la un simplu zâmbet și ajungând până la forme sofisticate de...

Pagina 4 din 29