Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Campanii de Relatii Publice

  De ce derulam campanii de pr Profesionistii de PR proiecteaza campanii pentru a dezvolta relatii, cu diferite categorii de public, care vor ajuta organizatia sa isi atinga scopul si obiectivele De ce derulam campanii de pr Campaniile de PR urmaresc sa influenteze comportamentul publicului in diverse moduri. Adica determina oamenii sa: faca ceva faca ceea ce faceau dar in mod diferit nu mai faca ceea ce faceau nu faca ceva continue sa faca ceea ce faceau De ce derulam campanii de pr...

 • Bazele Comunicarii

  OBIECTIVUL CURSULUI: - înţelegerea importanţei comunicării în viaţa cotidiană, personală şi profesională; - sesizarea principalelor componente şi mijloace ale procesului de comunicare; - relevarea tipurilor esenţiale de comunicare; - aprofundarea principiilor deontologice care trebuie urmate în comunicare (vezi programă analitică). Tema 1. Comunicarea umană. Noţiuni generale 1. Ce este comunicarea? Provenit de la latină la proto-româna, lat. communicare a fost mostenit sub forma a...

 • Suport de Curs CED 2012

  I. COMUNICARE Comunicarea verbală Această formă de comunicare este puternic dezvoltată la om, vorbirea fiind actul prin care informaţia este emisă prin intermediul codurilor lingvistice. Indivizii pot fi diferentiaţi prin: • competenţa lingvistică (capacitatea de a construi, traduce şi identifica mesaje într-o limbă; • performanta lingvistică (capacitatea de a însufleţi termenii prin corelarea cu aptitudinile, atitudinile, concepţiile despre lume şi viaţă, astfel încât să fie obţinute...

 • Semnul si Comunicarea

  Semnele si comunicarea Ipoteza semnelor Semnele au rolul să explice posibilitatea comunicării: de ce receptorul unui mesaj reuşeşte să înţeleagă un mesaj. Definiţia comunicării: Prin comunicare înţelegem transmiterea unui mesaj de către un emitent prin intermediul unui canal către unul sau mai mulţi destinatari, în mod intenţional şi convenţional. Actul de comunicare Înţelesul mesajului Datorită faptului că este intenţional şi este supus unor convenţii, mesajul are un înţeles....

 • Comunicare si Resurse Umane

  Notiuni introductive Procesul comunicational este un proces omniprezent. Nu exista zona in care sa nu se desfasoare. prentru ca totul ne ofera informatie. Informatia exista peste tot dar lucreaza eficient pentru sistem in masura in care ea este utilizata de acesta. Odata cu era tehnologica asistam la un nor informational care inconjoara intreaga planeta, dar care este utilizat extrem de diferit in functie de zonele care au tehnlogie proprie sa preia informatia. Exista anumite dificultati...

 • Sisteme Optoelectronice

  Diodele electroluminiscente În calitate de emiţători necoerenţi pot fi utilizate tuburi cu incandescenţă şi cu tuburi cu descărcări în gaze supraminiature , luminofore sub formă de praf şi pelicolă. DE ,însă cerinţele ce se referă la Disp.Opto. Elec.sunt satisfăcute numai de Dece se carac. Cu o valoare mare a eficienţei de transformare a energiei electrice în cea luminoasă cu fiabilitatea înaltă , durată mare de funcţii , stabilitate către acţiuni mecanice şi climaterice , rapiditate înaltă...

 • Gestionarea Crizelor de Imagine

  În etapa actuală de dezvoltare a societăţii, conceptele de identitate şi imagine se bucură de o atenţie privilegiată atât din partea cercurilor academice, cât şi din partea cercurilor manageriale. În timp ce psihologii, sociologii, filosofii, antropologii etc. ne atrag atenţia că facem parte dintr-o lume impregnată de imagini, specialiştii în comunicare şi relaţii publice, precum şi cercetătorii şi practicienii în management şi marketing aduc argumente viabile, potrivit cărora permanenta...

 • Introducere in Teoriile Comunicarii

  I. COMUNICAREA. INTRODUCERE. DEFINIŢII Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din antichitate. Însăşi etimologia termenului sugerează acest lucru; cuvântul ,,comunicare" provine din limba latină; communis însemna ,,a pune de acord", ,,a fi în legătură cu" sau ,,a fi în relaţie", deşi termenul circula în vocabularul anticilor cu sensul de ,,a transmite şi celorlalţi”, „a împărtăşi ceva celorlalţi”. Ca şi cea mai mare parte a...

 • Comunicare si Negociere in Afaceri

  INTRODUCTION 1. Communication - Definition and Characteristics Essentially, communication is a transfer of information. The basic diagram of linguistic communication, devised by Roman Jakobson, includes an addresser, an addressee, and a message to be conveyed. In its turn, message relies on a code meant to express thoughts (language), it is related to a context, and conveyed through a channel (face –to – face speech, telephone conversation, writing, etc). Therefore, the process of...

 • Fundamente ale Relatiilor Publice

  1. RELAŢII PUBLICE, SFERĂ PUBLICĂ, OPINIE PUBLICĂ Termenul de relaţii publice se referă la o ştiinţă (socială), la o practică sau la o profesie. Orice ştiinţă este un ansamblu sistematic de cunoştinţe, care presupune (1) un domeniu propriu, (2) metode şi tehnici specifice, (3) legi sau reguli aferente domeniului şi (4) mijloace de validare a legilor sau regulilor formulate. Relaţiile publice constituie o ştiinţă hibrid, mai curând practică decât teoretică şi aflată la confluenţa unor...

 • Tehnici de Comunicare

  TEMA I ISTORIA COMUNICÃRII. STIINTA COMUNICÃRII. CE ESTE COMUNICAREA? PRINCIPIILE COMUNICÃRII. MODELELE COMUNICÃRII. OBIECTIVELE COMUNICÃRII. NECESITATEA COMUNICÃRII 1. ISTORIA COMUNICÃRII Comunicarea a fost o necesitate în viaTa omului, o condiTie a evoluTiei acestuia. Schimbul de idei Si mesaje este la fel de vital pentru societate ca Si respiraTia pentru organism. EvoluTia istoricã a procesului de comunicare trebuie privitã în strânsã legãturã cu istoria evoluTiei umane....

 • Media si Audiovizualul

  In societatea moderna, COMUNICAREA si INFORMAREA completa sunt NECESITATI OBIECTIVE, pentru individ, organizatii si comunitate, in ansamblul sau. COMUNICAREA MEDIATICA – forma moderna a comunicarii globale, prin intermediul careia mass-media devine principalul “vector comunicational” comunicarea cu spatiul public este asimilata cu nevoia de informare a acestuia; accesul liber la informatie si pluralismul informational determina schimbarea permanenta a atitudinilor si comportamentului...

 • Deontologia Comunicarii

  1.1. Domeniul de studiu al Deontologiei comunicării Nimic nu garantează nimănui că relaţiile dintre oameni în procesul cooperării sociale sunt lipsite de orice fel de abuz. Oamenii au nevoie la fel de mare şi de pâine, dar şi de respectul celorlalţi. Tocmai pentru a asigura o stare normală între oameni cu profesii, educaţie şi afecte diferite este nevoie atât de un minimum de reguli morale ale convieţuirii în comunitate, cât şi de un minimum de reguli de conduită în exercitarea...

 • Etica si Deontologie Profesionala

  CURS 1: Obiectul și importanța studierii eticii și a deontologiei 28.02.2010 Etica este o disciplină filosofică și științifică care se ocupă cu studiul principiilor li al valorilor etice atunci când se aplică în domenii socio-profesionale, ea se impune ca etică profesională. Morala constitue teoria care se ocupă cu aplicarea valorilor, normelor, principiilor și idealurilor etice în planul acțiunilor complete. Ea mai este numită drept „etica în acțiune”, repsectiv în curs de realizare și...

 • Tehnici de Comunicare si Negociere in Afaceri

  CAPITOLUL I COMUNICAREA Obiective - cunoaşterea procesului de comunicare şi a diferenţierilor între comunicarea verbală, scrisă şi nonverbală - prezentarea modalităţilor de întocmire a unui CV şi a unei scrisori de intenţie - cunoaşterea tehnicilor de comunicare cu clienţii - cunoaşterea regulilor de bază pentru un interviu Rezumat: În acest capitol sunt prezentate elementele procesului de comunicare, precum şi tehnicile de comunicare cu clienţii. Legat de comunicarea verbală, sunt...

Pagina 5 din 29