Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Politologie

  Republica Moldova, ca şi celelalte state est-europene din fosta Uniune Sovietică, traversează o perioadă dificilă de schimbări radicale, care cuprind toate sferele vieţii şi activităţii. Societatea moldovenească se confruntă cu o restructurare, în mare măsură contradictorie, dar istoric inevitabilă. În viaţa socio-politică se face o trecere de la totalitarism la democraţie. În pofida unor schimbări cardinale survenite în sfera politică, societatea noastră continuă să se confrunte cu o serie...

 • Perspectiva Pragmatica asupra Titlurilor Publicitare

  Este definitiv acceptată ideea conform căreia comunicarea verbală depinde, pe de-o parte, de forma gramaticală în care este «turnată» şi, pe de altă parte, de contextul în care se efectuează. Am văzut mai sus că, în vehicularea informaţiilor cu scop comercial, un bogat inventar de forme gramaticale grupate la nivelurile fonetic, semantic şi sintactic ajută publicitarii să atragă atenţia destinatarilor. Acum accentul cade pe elementele contextuale asociate / asociabile formelor gramaticale...

 • Comunicare de Afaceri si Negociere in IMM-uri

  CURSUL 1 COMUNICAREA INTERPERSONALĂ ÎN AFACERI. CUNOAŞTEREA POTENŢIALULUI CLIENT 1.1 Comunicarea interpersonală cu clienţii Fapt indubitabil, omul liber este un om bine informat şi, oricare ar fi nivelul său ierarhic, interesul fiecărui individ este de a lucra cu semeni capabili de iniţiative şi nu cu cei transformaţi în roboţi, în simpli executanţi de ordine venite „de sus”. Şi, putem adăuga, nu numai bine informat dar, mai ales, capabil să comunice într-o manieră clară, precisă şi...

 • Comunicarea Interpersonala

  CURSUL 2: 19 octombrie 2009 - continuare 2.2. Strategia de comunicare organizaţională: conţinut şi metodologie de elaborare 2.2.1 Pluralitatea strategiilor de comunicare 2.2.2 Metodologia de elaborare a strategiei de comunicare 2.2.3 Elaborarea planului de comunicare 2.2.4 Paradoxuri şi reguli în comunicarea organizaţională 2.2.5 Exemple de strategii de comunicare 2.2.1 Pluralitatea strategiilor de comunicare (I) Strategia de comunicare organizaţională (SCO) vizează întregul...

 • Comunicarea in Institutiile Publice

  3. CLIENTUL ªI TIPOLOGIA SA Nu puþini sunt managerii care gândesc cã este foarte uºor sã fii client, deoarece nu ai decât de aºteptat formularea ofertelor, urmând sã alegi soluþiile care îþi vor apãrea ca fiind (cele) mai avantajoase. Un asemenea mod de a gândi (care, evident, implicã ºi un anumit mod de a acþiona) este, însã, aºa cum experienþa o demonstreazã, complet fals ºi are la genezã fie neºtiinþa de a întreprinde afaceri, fie comoditatea, fie necunoaºterea comportamentului ºi a...

 • Legatura intre Mangementul Cunostintelor si Managementul Documentelor

  “Need-to-Know” & “Desire-to-Know”, nevoia si dorinta de cunoastere sunt esentiale in activitatea de cercetare-dezvoltare si management. “Power of Knowledge” - puterea cunoasterii sau “informatia inseamna putere”, reflecta actuala perioada a noii economii-agriculturi, de trecere a puteri la cei ce au cunostinte (knowledgests) si urmeaza principiile: TRUST & FIDELITY; PRIVECY & CONFIDENTIALITY, COMPETENCE & RESPONSIBILITY; THINKING FIRST Process (think SMALL first – for...

 • Comunicare si Comportament

  Preliminarii In societatea contemporană, puţine domenii de studiu sunt atât de stimulatoare şi promiţătoare ca domeniul comunicării. Cele mai diverse discipline concură la studierea acestui domeniu complex şi totodată vital. In contextul comunicării generalizate cunoaşterea şi aplicarea teoriilor comunicării, formarea imaginii de sine este condiţia sine-qua-non pentru orice intelectual care îşi doreşte reuşita in viaţa profesională şi personală. Medicina este una dintre ştiinţele care este...

 • Gripa AH1N1 - Problema Globala

  O pandemie reprezintă o problemă la nivel global, deoarece în timpul unei pandemii întreaga umanitate se afla sub ameninţare. Răspândirea epidemiilor este considerată cea mai veche formă de globalizare. Gripa AH1N1 s-a dovedit periculoasă prin faptul că se răspândeşte rapid şi afectează organismul din cauza lipsei unei imunităţi pre-existente. A fost ridicată la gradul de pandemie şi afectează oamenii din diferite colţuri ale lumii, ridicând probleme în ceea ce priveşte o solidaritate...

 • Comunicare

  (C5) Forme sub care are loc comunicarea 1.comunicarea intrapersonală, 2. comunicarea interpersonală / comunicarea microgrup, 3.comunicarea de grup/ sau în organizaţii 4.comunicarea de masă / sau realizată cu publicul larg 5.comunicare extrapersonală sau comunicarea cu o interfaţă tehnică non-umană Literatura de specialitate distinge o mare varietate de forme ale comunicării, varietate oferită de diversitatea criteriilor de clasificare a acestora. În funcţie de modul în care persoana...

 • Tehnici de Comunicare

  COMUNICARE = schimbul de mesaje, dintre doi sau mai multi oameni , in scopul : Transmiterii de informatii ; Constientizarii asupra unor idei, fapte , lucruri; Influentarii modului de a gindi, a actiona, a simti, a se comporta ; Dezvoltarii de relatii interumane eficiente si agreabile. Rezolvarii unor probleme, atingerii unor scopuri, interese. Toti cei care comunicam dorim sa : Sa fim receptati, auziti, vazuti etc. de catre ceilalti, sa ne creem o imagine in fata acestora ; Sa fim...

 • Metode de Extensie

  Mass media Atunci când discutăm despre rolul mass media în consultanţă, trebuie să luăm în considerare rolul pe care aceasta îl joacă în programele de consultanţă şi modul în care aceasta poate fi folosită efectiv. Deci vom discuta asupra efectelor pe care le putem obţine din utilizarea mass media şi modul în care putem asigura mesajelor înţelesul pe care îl dorim. Efectele mass media Revistele, radio-ul şi televiziunea sunt, în general, cele mai ieftine mijloace de transmitere a mesajelor...

 • Deontologia Functiilor Publice

  Capitolul I Fundamentarea conceptelor I.1. Despre funcţia publică şi funcţionarul public Persoana care îşi desfăşoară activitatea într-o instituţie publică este denumită generic, în limbaj juridic dar şi în cel cotidian funcţionar public. În Franţa şi în sistemul francofon conceptul de funcţie publică capătă viaţă prin acelaşi termen „fonction publique”, în Regatul Unit întâlnim sintagma „civil service”, iar în Germania „affentlicher dienst”. Lor le corespund denumiri de asemenea specifice...

 • Tehnici de Comunicare in Asistenta Sociala

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII 1.1. Limbajul Problematica limbajului este mult prea complexă pentru a putea fi tratată fie şi numai sumar în aceste împrejurări. Totuşi, pentru că limbajul constituie un element-cheie în înţelegerea persuasiunii sunt necesare câteva precizări asupra naturii lui şi asupra funcţiilor pe care le are în cadrul societăţii, ca instrument de comunicare intersubiectivă. O definiţie vehiculată a limbajului este următoarea :”un sistem de semne...

 • Limbaje de Programare Ingineresti

  Obiectivele disciplinei Studiul acestei discipline face ca studentii sa se familarizeze cu notiunile, metodele si tehnicile specifice programarii calculatorului, astfel încât acesta sa devina un instrument curent de lucru, deosebit de util, atât în abordarile practice ale celorlalte discipline – pe parcursul anilor de studiu, cat si în activitatea ulterioara - dupa absolvirea studiilor. Cursul urmăreşte introducerea noţiunilor fundamentale ale diferitelor limbaje de programare pentru...

 • Genurile Presei Scrise

  caracteristica GEN tip/fel/modalitate sex categorie informative(impartite pe domenii) opinie(interpretative) a)INFORMATIVE - stirea (are impact) - reportaj(nu are efect imediat) - relatare -interviu(are impact) -ancheta(are impact) b)INTERPRETATIVE - editorial -comentariu -cronica(facuta numai de specialisti) -recenzie(rezumat/ceva scurt) -pamflet(ironizarea unei situatii) -satira EDITORIAL art.de opinie scris de o pers.din redactie ce exprima pct dvd.al autorului agreat de...

Pagina 6 din 29