Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Tehnici de Comunicare

  TEMA I ISTORIA COMUNICÃRII. STIINTA COMUNICÃRII. CE ESTE COMUNICAREA? PRINCIPIILE COMUNICÃRII. MODELELE COMUNICÃRII. OBIECTIVELE COMUNICÃRII. NECESITATEA COMUNICÃRII 1. ISTORIA COMUNICÃRII Comunicarea a fost o necesitate în viaTa omului, o condiTie a evoluTiei acestuia. Schimbul de idei Si mesaje este la fel de vital pentru societate ca Si respiraTia pentru organism. EvoluTia istoricã a procesului de comunicare trebuie privitã în strânsã legãturã cu istoria evoluTiei umane....

 • Media si Audiovizualul

  In societatea moderna, COMUNICAREA si INFORMAREA completa sunt NECESITATI OBIECTIVE, pentru individ, organizatii si comunitate, in ansamblul sau. COMUNICAREA MEDIATICA – forma moderna a comunicarii globale, prin intermediul careia mass-media devine principalul “vector comunicational” comunicarea cu spatiul public este asimilata cu nevoia de informare a acestuia; accesul liber la informatie si pluralismul informational determina schimbarea permanenta a atitudinilor si comportamentului...

 • Deontologia Comunicarii

  1.1. Domeniul de studiu al Deontologiei comunicării Nimic nu garantează nimănui că relaţiile dintre oameni în procesul cooperării sociale sunt lipsite de orice fel de abuz. Oamenii au nevoie la fel de mare şi de pâine, dar şi de respectul celorlalţi. Tocmai pentru a asigura o stare normală între oameni cu profesii, educaţie şi afecte diferite este nevoie atât de un minimum de reguli morale ale convieţuirii în comunitate, cât şi de un minimum de reguli de conduită în exercitarea...

 • Etica si Deontologie Profesionala

  CURS 1: Obiectul și importanța studierii eticii și a deontologiei 28.02.2010 Etica este o disciplină filosofică și științifică care se ocupă cu studiul principiilor li al valorilor etice atunci când se aplică în domenii socio-profesionale, ea se impune ca etică profesională. Morala constitue teoria care se ocupă cu aplicarea valorilor, normelor, principiilor și idealurilor etice în planul acțiunilor complete. Ea mai este numită drept „etica în acțiune”, repsectiv în curs de realizare și...

 • Tehnici de Comunicare si Negociere in Afaceri

  CAPITOLUL I COMUNICAREA Obiective - cunoaşterea procesului de comunicare şi a diferenţierilor între comunicarea verbală, scrisă şi nonverbală - prezentarea modalităţilor de întocmire a unui CV şi a unei scrisori de intenţie - cunoaşterea tehnicilor de comunicare cu clienţii - cunoaşterea regulilor de bază pentru un interviu Rezumat: În acest capitol sunt prezentate elementele procesului de comunicare, precum şi tehnicile de comunicare cu clienţii. Legat de comunicarea verbală, sunt...

 • Politologie

  Republica Moldova, ca şi celelalte state est-europene din fosta Uniune Sovietică, traversează o perioadă dificilă de schimbări radicale, care cuprind toate sferele vieţii şi activităţii. Societatea moldovenească se confruntă cu o restructurare, în mare măsură contradictorie, dar istoric inevitabilă. În viaţa socio-politică se face o trecere de la totalitarism la democraţie. În pofida unor schimbări cardinale survenite în sfera politică, societatea noastră continuă să se confrunte cu o serie...

 • Perspectiva Pragmatica asupra Titlurilor Publicitare

  Este definitiv acceptată ideea conform căreia comunicarea verbală depinde, pe de-o parte, de forma gramaticală în care este «turnată» şi, pe de altă parte, de contextul în care se efectuează. Am văzut mai sus că, în vehicularea informaţiilor cu scop comercial, un bogat inventar de forme gramaticale grupate la nivelurile fonetic, semantic şi sintactic ajută publicitarii să atragă atenţia destinatarilor. Acum accentul cade pe elementele contextuale asociate / asociabile formelor gramaticale...

 • Comunicare de Afaceri si Negociere in IMM-uri

  CURSUL 1 COMUNICAREA INTERPERSONALĂ ÎN AFACERI. CUNOAŞTEREA POTENŢIALULUI CLIENT 1.1 Comunicarea interpersonală cu clienţii Fapt indubitabil, omul liber este un om bine informat şi, oricare ar fi nivelul său ierarhic, interesul fiecărui individ este de a lucra cu semeni capabili de iniţiative şi nu cu cei transformaţi în roboţi, în simpli executanţi de ordine venite „de sus”. Şi, putem adăuga, nu numai bine informat dar, mai ales, capabil să comunice într-o manieră clară, precisă şi...

 • Comunicarea Interpersonala

  CURSUL 2: 19 octombrie 2009 - continuare 2.2. Strategia de comunicare organizaţională: conţinut şi metodologie de elaborare 2.2.1 Pluralitatea strategiilor de comunicare 2.2.2 Metodologia de elaborare a strategiei de comunicare 2.2.3 Elaborarea planului de comunicare 2.2.4 Paradoxuri şi reguli în comunicarea organizaţională 2.2.5 Exemple de strategii de comunicare 2.2.1 Pluralitatea strategiilor de comunicare (I) Strategia de comunicare organizaţională (SCO) vizează întregul...

 • Comunicarea in Institutiile Publice

  3. CLIENTUL ªI TIPOLOGIA SA Nu puþini sunt managerii care gândesc cã este foarte uºor sã fii client, deoarece nu ai decât de aºteptat formularea ofertelor, urmând sã alegi soluþiile care îþi vor apãrea ca fiind (cele) mai avantajoase. Un asemenea mod de a gândi (care, evident, implicã ºi un anumit mod de a acþiona) este, însã, aºa cum experienþa o demonstreazã, complet fals ºi are la genezã fie neºtiinþa de a întreprinde afaceri, fie comoditatea, fie necunoaºterea comportamentului ºi a...

 • Legatura intre Mangementul Cunostintelor si Managementul Documentelor

  “Need-to-Know” & “Desire-to-Know”, nevoia si dorinta de cunoastere sunt esentiale in activitatea de cercetare-dezvoltare si management. “Power of Knowledge” - puterea cunoasterii sau “informatia inseamna putere”, reflecta actuala perioada a noii economii-agriculturi, de trecere a puteri la cei ce au cunostinte (knowledgests) si urmeaza principiile: TRUST & FIDELITY; PRIVECY & CONFIDENTIALITY, COMPETENCE & RESPONSIBILITY; THINKING FIRST Process (think SMALL first – for...

 • Comunicare si Comportament

  Preliminarii In societatea contemporană, puţine domenii de studiu sunt atât de stimulatoare şi promiţătoare ca domeniul comunicării. Cele mai diverse discipline concură la studierea acestui domeniu complex şi totodată vital. In contextul comunicării generalizate cunoaşterea şi aplicarea teoriilor comunicării, formarea imaginii de sine este condiţia sine-qua-non pentru orice intelectual care îşi doreşte reuşita in viaţa profesională şi personală. Medicina este una dintre ştiinţele care este...

 • Gripa AH1N1 - Problema Globala

  O pandemie reprezintă o problemă la nivel global, deoarece în timpul unei pandemii întreaga umanitate se afla sub ameninţare. Răspândirea epidemiilor este considerată cea mai veche formă de globalizare. Gripa AH1N1 s-a dovedit periculoasă prin faptul că se răspândeşte rapid şi afectează organismul din cauza lipsei unei imunităţi pre-existente. A fost ridicată la gradul de pandemie şi afectează oamenii din diferite colţuri ale lumii, ridicând probleme în ceea ce priveşte o solidaritate...

 • Comunicare

  (C5) Forme sub care are loc comunicarea 1.comunicarea intrapersonală, 2. comunicarea interpersonală / comunicarea microgrup, 3.comunicarea de grup/ sau în organizaţii 4.comunicarea de masă / sau realizată cu publicul larg 5.comunicare extrapersonală sau comunicarea cu o interfaţă tehnică non-umană Literatura de specialitate distinge o mare varietate de forme ale comunicării, varietate oferită de diversitatea criteriilor de clasificare a acestora. În funcţie de modul în care persoana...

 • Tehnici de Comunicare

  COMUNICARE = schimbul de mesaje, dintre doi sau mai multi oameni , in scopul : Transmiterii de informatii ; Constientizarii asupra unor idei, fapte , lucruri; Influentarii modului de a gindi, a actiona, a simti, a se comporta ; Dezvoltarii de relatii interumane eficiente si agreabile. Rezolvarii unor probleme, atingerii unor scopuri, interese. Toti cei care comunicam dorim sa : Sa fim receptati, auziti, vazuti etc. de catre ceilalti, sa ne creem o imagine in fata acestora ; Sa fim...

Pagina 6 din 29