Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Note de Curs Jurnalism

  Capitolul 1 I.1. A scrie pentru radio A scrie pentru radio înseamnă a scrie pentru ureche .Elaborarea unui text pentru radio este total diferită de elaborarea unui text scris . Cuvântul trebuie să se adreseze urechii , nu ochiului . Ochiul poate cuprinde o întreagă propoziţie . Poate cuprinde un paragraf de cinci , şase rânduri , cu multe propoziţii secundare . Iată ce se întâmplă dacă citim : recunoaştem cuvintele în grupuri – câteodată două sau trei cuvinte în acelaşi timp . Pentru...

 • Genuri Publicistice de Radio

  INFORMAŢIA RADIOFONICĂ În domeniul ziaristicii, informaţia trebuie înţeleasă în dublu sens. Termenul este utilizat în accepţiunea de gen ziaristic, dar toate modalităţile de exprimare în domeniul presei implică existenţa unei informaţii. Însă, informaţia a devenit un termen sinonim celui de presă. Astfel, Bernard Voyenne, în “L’Information aujourd’hui”, defineşte informaţia drept “procesul comunicării sociale şi instituţiile care asigură acest proces”. În ceea ce priveşte informaţia de...

 • Sociologia Comunicarii

  Teoria comunicării se bazează pe o serie de modele care mediază înţelegerea fenomenului comunicării. Aceste modele abordează comuni-carea din diverse perspective şi sunt extrem de variate în funcţie de paradigma în interiorul căreia au fost elaborate şi în funcţie de domeniul în care sunt utilizate. Rolul modelului în sociologia comunicării, ca de altfel în orice alt domeniu al cunoaşterii este acela de a reprezenta în mod schiţat un fenomen sau un obiect şi în acest fel de a ajuta la...

 • Curs de Psihologia Comunicarii

  Nevoi ale societăţii contemporane - cooperare ( pentru a realiza proiecte în echipă) - climat benefic, propice desfăşurării activităţii - comunicrea în şi prin organizaţii ale societăţii civile - schimburi inter-etnice şi inter-culturale - realizarea unităţii în diversitate - realizarea dialogului între generaţii - realizarea managementului conflictelor - realizarea dialogului elite-masse (creativitate managerială, pentru a aplica descoperirile produse de elite) APLICAŢIE...

 • Introducere in Publicitate - Sinteza

  Publicitatea, variabila importanta a politicii promotionale a organizatiei moderne, reprezinta una din metodele cele mai utilizate în activitatea de piata – unii specialisti considerând-o “nervul politicii de comunicatie a organizatiei”. Putem afirma si faptul ca publicitatea constituie unul din mijloacele prin care organizatia se implica si se raporteaza la evolutia pietei, printr-o întreaga paleta de tehnici proprii mai multor discipline (sociologie, psihologie, grafica, economie,...

 • Problematica Schimbarii in Limba - Tipologia Schimbarii in Limba

  Privită în timp ca orice obiect supus condiţionărilor istorice, nici o limbă nu este identică cu sine. Un raţionament de bun simţ ne impune să acceptăm un paradox: orice limbă se schimbă permanent, dar în acelaşi timp, în fiecare secvenţă de timp din existenţa ei istorică, ea este identică sau egală cu ea însăşi în planul simultaneităţii funcţionării sale. Dacă privim limba în timp, constatăm mobilitate şi schimbare, iar dacă o privim în prezentul funcţionării ei, constatăm stabilitate....

 • Caracteristicile Limbajului Uman Natural

  Charles Hockett (1960) lansează sintagma „design features” of human language (vom înţelege, aproximativ: „trăsături definitorii”) Există diverse diverse propuneri de caracterizare a limbajului uman natural. O contribuţie de referinţă în această direcţie este cea a lingvistului american Charles F. Hockett din anii ’60, în contextul în care apar preocupări de comparare a limbajului uman cu limbajele animalelor şi devine manifestă absenţa unei definiţii satisfăcătoare pentru limbaj care să...

 • Biolingvistica

  - prima apariţie termenul de „biolingvistică”: în 1950, în titlul unei cărţi, Handbook of Biolinguistics (Meader şi Muyskens, 1950) Meader, Clarence L. şi John H. Muyskens. 1950. Handbook of Biolinguistics. Toledo: H.C. Weller. Cartea pledează pentru o ştiinţă modernă a biolingvisticii, în care studiul limbii să fie abordat ca o ştiinţă naturală, iar limbajul să fie privit ca un grup integrat de procese biologice. - Noam Chomsky şi colaboratorii săi, printre alţii, Eric Lenneberg:...

 • Neurolingvistica

  1. Introducere 1a. Definiţie Neurolingvistica ţine de studiul aspectului biologic al limbajului uman. Mai precis, studiază relaţia dintre limbaj şi creier. 1c. Scurt istoric al preocupărilor de neurolingvistică La începutul secolului al 19-lea, Franz Josef Gall (neuroanatomist şi fiziolog german) avansează ipoteze ale localizării, şi anume, corespondenţa dintre facultăţi ori atitudini umane şi anumite părţi ale creierului. Argumentele invocate nu au însă caracter ştiinţific; aceste...

 • Deontologie

  Conventiile internationale privind proprietatea intelectuala Conventiile de la Paris (1883) si Berna (1886). Granitele materiale, teritoriale , nu au putut niciodata impiedica circulatia creatiilor intelectuale si de aici a aparut necesitatea protejarii unitare a proprietatii intelectuale si industriale. incepand cu secolul al XIX-lea s-au semnat pe plan international urmatoarele conventii: a) Conventia de la Paris din 1883 pentru protectia proprietatii industriale, care are ca obiect...

 • Deontologie

  PROPRIETATEA INTELECTUALA Terminologie Terminologie. in mod traditional este utilizata formula "proprietate intelectuala" pentru a desemna rezultatul creatiei intelectuale si relatiile juridice ce se stabilesc in jurul acesteia. Termenul "proprietate intelectuala" a fost utilizat de peste o suta de ani pentru a face referire la acea parte a dreptului care acopera dreptul de autor, inventia, semnele distinctive s.a.. Daca avem in vedere ca, uzual proprietatea a fost...

 • Bazele Lingvistice ale Comunicarii

  Comunicarea verbală este procesul de transmitere a unui mesaj de la sursă(emiţător) la destinatar(receptor) prin intermediul unui cod(limbă naturală) şi al unui canal. În bogata literatură de specialitate pe tema comunicării prin limbaj, este unanim acceptată ideea că elementul concret care facilitează actul comunicării este semnul lingvistic. Definiţia semnului lingvistic a fost dată de Ferdinand de Saussure( Curs de lingvistică generală): semnul este entitatea cu două feţe –...

 • Raspunderea Juridica a Jurnalistilor

  Răspunderea juridică a jurnaliştilor 1. Răspunderea disciplinară a jurnalistului Răspunderea disciplinară este o instituţie specifică Dreptului Muncii român şi constă într-un ansamblu de norme legale privind sancţionarea faptelor de încălcare cu vinovăţie de către orice salariat, indiferent de funcţia sau postul pe care el îl ocupă, a obligaţiilor asumate prin contractul individual de muncă, inclusiv a normelor de comportare. Aceste fapte sunt numite de lege abateri disciplinare....

 • Analiza Discursului Public

  Discursul este un ansamblu de enunturi ale unui emitator, care se refera la un subiect unic (topic); Discursul este o enuntare ce presupune un locutor si un auditor si intentia locutorului de a-l influenta pe auditor (Beneviste); Discursul este un text in care coincid perspectiva comunicationala si perspectiva tematica (comunicarea scrisa); Discursul este un ansamblu format dintr-un text si contextul sau; Discursul este o unitate lingvistica formata dintr-o succesiune de fraze; Discursul...

 • Limbajul si Comunicarea

  1. Limbă, limbaj, vorbire Prin complexitatea lui, limbajul nu se reduce numai la comunicarea inter-umană, dar cu siguranţă aceasta este funcţia lui cea mai importantă. Prezentă şi la speciile sub-umane, comunicarea presupune reciprocitatea şi schimbul: “toate aspectele vieţii stau sub semnul schimbului” (Vergez, A., Huisman, D., 1990, p. 99). Chiar dacă cele mai vizibile, de suprafaţă, sunt schimburile economice (de la troc la schimbul universal de bani), schimburile lingvistice sunt mai...

Pagina 7 din 29