Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Metode de Extensie

  Mass media Atunci când discutăm despre rolul mass media în consultanţă, trebuie să luăm în considerare rolul pe care aceasta îl joacă în programele de consultanţă şi modul în care aceasta poate fi folosită efectiv. Deci vom discuta asupra efectelor pe care le putem obţine din utilizarea mass media şi modul în care putem asigura mesajelor înţelesul pe care îl dorim. Efectele mass media Revistele, radio-ul şi televiziunea sunt, în general, cele mai ieftine mijloace de transmitere a mesajelor...

 • Deontologia Functiilor Publice

  Capitolul I Fundamentarea conceptelor I.1. Despre funcţia publică şi funcţionarul public Persoana care îşi desfăşoară activitatea într-o instituţie publică este denumită generic, în limbaj juridic dar şi în cel cotidian funcţionar public. În Franţa şi în sistemul francofon conceptul de funcţie publică capătă viaţă prin acelaşi termen „fonction publique”, în Regatul Unit întâlnim sintagma „civil service”, iar în Germania „affentlicher dienst”. Lor le corespund denumiri de asemenea specifice...

 • Tehnici de Comunicare in Asistenta Sociala

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII 1.1. Limbajul Problematica limbajului este mult prea complexă pentru a putea fi tratată fie şi numai sumar în aceste împrejurări. Totuşi, pentru că limbajul constituie un element-cheie în înţelegerea persuasiunii sunt necesare câteva precizări asupra naturii lui şi asupra funcţiilor pe care le are în cadrul societăţii, ca instrument de comunicare intersubiectivă. O definiţie vehiculată a limbajului este următoarea :”un sistem de semne...

 • Limbaje de Programare Ingineresti

  Obiectivele disciplinei Studiul acestei discipline face ca studentii sa se familarizeze cu notiunile, metodele si tehnicile specifice programarii calculatorului, astfel încât acesta sa devina un instrument curent de lucru, deosebit de util, atât în abordarile practice ale celorlalte discipline – pe parcursul anilor de studiu, cat si în activitatea ulterioara - dupa absolvirea studiilor. Cursul urmăreşte introducerea noţiunilor fundamentale ale diferitelor limbaje de programare pentru...

 • Genurile Presei Scrise

  caracteristica GEN tip/fel/modalitate sex categorie informative(impartite pe domenii) opinie(interpretative) a)INFORMATIVE - stirea (are impact) - reportaj(nu are efect imediat) - relatare -interviu(are impact) -ancheta(are impact) b)INTERPRETATIVE - editorial -comentariu -cronica(facuta numai de specialisti) -recenzie(rezumat/ceva scurt) -pamflet(ironizarea unei situatii) -satira EDITORIAL art.de opinie scris de o pers.din redactie ce exprima pct dvd.al autorului agreat de...

 • Note de Curs Jurnalism

  Capitolul 1 I.1. A scrie pentru radio A scrie pentru radio înseamnă a scrie pentru ureche .Elaborarea unui text pentru radio este total diferită de elaborarea unui text scris . Cuvântul trebuie să se adreseze urechii , nu ochiului . Ochiul poate cuprinde o întreagă propoziţie . Poate cuprinde un paragraf de cinci , şase rânduri , cu multe propoziţii secundare . Iată ce se întâmplă dacă citim : recunoaştem cuvintele în grupuri – câteodată două sau trei cuvinte în acelaşi timp . Pentru...

 • Genuri Publicistice de Radio

  INFORMAŢIA RADIOFONICĂ În domeniul ziaristicii, informaţia trebuie înţeleasă în dublu sens. Termenul este utilizat în accepţiunea de gen ziaristic, dar toate modalităţile de exprimare în domeniul presei implică existenţa unei informaţii. Însă, informaţia a devenit un termen sinonim celui de presă. Astfel, Bernard Voyenne, în “L’Information aujourd’hui”, defineşte informaţia drept “procesul comunicării sociale şi instituţiile care asigură acest proces”. În ceea ce priveşte informaţia de...

 • Sociologia Comunicarii

  Teoria comunicării se bazează pe o serie de modele care mediază înţelegerea fenomenului comunicării. Aceste modele abordează comuni-carea din diverse perspective şi sunt extrem de variate în funcţie de paradigma în interiorul căreia au fost elaborate şi în funcţie de domeniul în care sunt utilizate. Rolul modelului în sociologia comunicării, ca de altfel în orice alt domeniu al cunoaşterii este acela de a reprezenta în mod schiţat un fenomen sau un obiect şi în acest fel de a ajuta la...

 • Curs de Psihologia Comunicarii

  Nevoi ale societăţii contemporane - cooperare ( pentru a realiza proiecte în echipă) - climat benefic, propice desfăşurării activităţii - comunicrea în şi prin organizaţii ale societăţii civile - schimburi inter-etnice şi inter-culturale - realizarea unităţii în diversitate - realizarea dialogului între generaţii - realizarea managementului conflictelor - realizarea dialogului elite-masse (creativitate managerială, pentru a aplica descoperirile produse de elite) APLICAŢIE...

 • Introducere in Publicitate - Sinteza

  Publicitatea, variabila importanta a politicii promotionale a organizatiei moderne, reprezinta una din metodele cele mai utilizate în activitatea de piata – unii specialisti considerând-o “nervul politicii de comunicatie a organizatiei”. Putem afirma si faptul ca publicitatea constituie unul din mijloacele prin care organizatia se implica si se raporteaza la evolutia pietei, printr-o întreaga paleta de tehnici proprii mai multor discipline (sociologie, psihologie, grafica, economie,...

 • Problematica Schimbarii in Limba - Tipologia Schimbarii in Limba

  Privită în timp ca orice obiect supus condiţionărilor istorice, nici o limbă nu este identică cu sine. Un raţionament de bun simţ ne impune să acceptăm un paradox: orice limbă se schimbă permanent, dar în acelaşi timp, în fiecare secvenţă de timp din existenţa ei istorică, ea este identică sau egală cu ea însăşi în planul simultaneităţii funcţionării sale. Dacă privim limba în timp, constatăm mobilitate şi schimbare, iar dacă o privim în prezentul funcţionării ei, constatăm stabilitate....

 • Caracteristicile Limbajului Uman Natural

  Charles Hockett (1960) lansează sintagma „design features” of human language (vom înţelege, aproximativ: „trăsături definitorii”) Există diverse diverse propuneri de caracterizare a limbajului uman natural. O contribuţie de referinţă în această direcţie este cea a lingvistului american Charles F. Hockett din anii ’60, în contextul în care apar preocupări de comparare a limbajului uman cu limbajele animalelor şi devine manifestă absenţa unei definiţii satisfăcătoare pentru limbaj care să...

 • Biolingvistica

  - prima apariţie termenul de „biolingvistică”: în 1950, în titlul unei cărţi, Handbook of Biolinguistics (Meader şi Muyskens, 1950) Meader, Clarence L. şi John H. Muyskens. 1950. Handbook of Biolinguistics. Toledo: H.C. Weller. Cartea pledează pentru o ştiinţă modernă a biolingvisticii, în care studiul limbii să fie abordat ca o ştiinţă naturală, iar limbajul să fie privit ca un grup integrat de procese biologice. - Noam Chomsky şi colaboratorii săi, printre alţii, Eric Lenneberg:...

 • Neurolingvistica

  1. Introducere 1a. Definiţie Neurolingvistica ţine de studiul aspectului biologic al limbajului uman. Mai precis, studiază relaţia dintre limbaj şi creier. 1c. Scurt istoric al preocupărilor de neurolingvistică La începutul secolului al 19-lea, Franz Josef Gall (neuroanatomist şi fiziolog german) avansează ipoteze ale localizării, şi anume, corespondenţa dintre facultăţi ori atitudini umane şi anumite părţi ale creierului. Argumentele invocate nu au însă caracter ştiinţific; aceste...

 • Deontologie

  Conventiile internationale privind proprietatea intelectuala Conventiile de la Paris (1883) si Berna (1886). Granitele materiale, teritoriale , nu au putut niciodata impiedica circulatia creatiilor intelectuale si de aici a aparut necesitatea protejarii unitare a proprietatii intelectuale si industriale. incepand cu secolul al XIX-lea s-au semnat pe plan international urmatoarele conventii: a) Conventia de la Paris din 1883 pentru protectia proprietatii industriale, care are ca obiect...

Pagina 7 din 29