Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Deontologie

  PROPRIETATEA INTELECTUALA Terminologie Terminologie. in mod traditional este utilizata formula "proprietate intelectuala" pentru a desemna rezultatul creatiei intelectuale si relatiile juridice ce se stabilesc in jurul acesteia. Termenul "proprietate intelectuala" a fost utilizat de peste o suta de ani pentru a face referire la acea parte a dreptului care acopera dreptul de autor, inventia, semnele distinctive s.a.. Daca avem in vedere ca, uzual proprietatea a fost...

 • Bazele Lingvistice ale Comunicarii

  Comunicarea verbală este procesul de transmitere a unui mesaj de la sursă(emiţător) la destinatar(receptor) prin intermediul unui cod(limbă naturală) şi al unui canal. În bogata literatură de specialitate pe tema comunicării prin limbaj, este unanim acceptată ideea că elementul concret care facilitează actul comunicării este semnul lingvistic. Definiţia semnului lingvistic a fost dată de Ferdinand de Saussure( Curs de lingvistică generală): semnul este entitatea cu două feţe –...

 • Raspunderea Juridica a Jurnalistilor

  Răspunderea juridică a jurnaliştilor 1. Răspunderea disciplinară a jurnalistului Răspunderea disciplinară este o instituţie specifică Dreptului Muncii român şi constă într-un ansamblu de norme legale privind sancţionarea faptelor de încălcare cu vinovăţie de către orice salariat, indiferent de funcţia sau postul pe care el îl ocupă, a obligaţiilor asumate prin contractul individual de muncă, inclusiv a normelor de comportare. Aceste fapte sunt numite de lege abateri disciplinare....

 • Analiza Discursului Public

  Discursul este un ansamblu de enunturi ale unui emitator, care se refera la un subiect unic (topic); Discursul este o enuntare ce presupune un locutor si un auditor si intentia locutorului de a-l influenta pe auditor (Beneviste); Discursul este un text in care coincid perspectiva comunicationala si perspectiva tematica (comunicarea scrisa); Discursul este un ansamblu format dintr-un text si contextul sau; Discursul este o unitate lingvistica formata dintr-o succesiune de fraze; Discursul...

 • Limbajul si Comunicarea

  1. Limbă, limbaj, vorbire Prin complexitatea lui, limbajul nu se reduce numai la comunicarea inter-umană, dar cu siguranţă aceasta este funcţia lui cea mai importantă. Prezentă şi la speciile sub-umane, comunicarea presupune reciprocitatea şi schimbul: “toate aspectele vieţii stau sub semnul schimbului” (Vergez, A., Huisman, D., 1990, p. 99). Chiar dacă cele mai vizibile, de suprafaţă, sunt schimburile economice (de la troc la schimbul universal de bani), schimburile lingvistice sunt mai...

 • Comunicare in Organizatii

  1. COMUNICAREA – NOŢIUNI INTRODUCTIVE Din punct de vedere etimologic, „comunicare” vine de la „communis” (latină) = a pune în comun, a împărtăşi. În limba română, verbul a comunica provine prin filieră franceză. Din diversitatea definiţiilor date comunicării reţinem că definiţiile au evoluat de la modele mecaniciste la modele organiciste (sistemice) şi abordările s-au diversificat progresiv. Privită ca un act de punere în relaţie a emiţătorului cu receptorul, comunicarea poate fi...

 • Gestiunea Crizelor de Comunicare

  TEMA 1 IMAGINEA PUBLICĂ A ORGANIZAŢIEI În societatea contemporană, factorii psiho-sociali, politici, economici şi culturali determină modificări semnificative ale percepţiei raporturilor dintre organizaţie şi diferitele categorii de public. Factorii ce interferează la nivelul organizaţiilor (şi, pe un plan mai larg, al relaţiilor interumane) generează numeroase fenomene negative, care, în condiţii specifice, pot evolua spre riscuri, conflicte sau crize. Deoarece structura organizaţională...

 • Etica si Deontologia Comunicarii

  ETICA SI DEONTOLOGIA PROFESIONALA CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.-Morala si deontologia Necesara, distinctia dintre cele 2 notiuni se impune din perspectiva sferei lor de cuprindere si aplicare. Morala, etica intima a fiecarui individ poate fi definita ca simtul datoriei bazat pe viziunea personala asupra lumii, pe experienta de viata, fiind considerata singura restrictie admisibila la adresa libertatii unui jurnalist. Deontologia, stiinta obligatiilor profesionale, datoreaza...

 • Tehnologia Informatiei si Comunicarii

  Schimbările rapide din societate şi de pe piaţa muncii au determinat modificări ale relaţiilor dintre viaţa profesională şi educaţie. Cunoştinţele dobândite în timpul formării iniţiale sunt rapid depăşite şi îşi pierd valoarea pentru viaţa profesională. Deprinderile şi cunoştinţele necesare în activitatea profesională nu pot fi însuşite în totalitate în cadrul formării iniţiale. Viaţa profesională solicită noi competenţe, printre care achiziţionarea independentă a cunoştinţelor şi...

 • Pedagogia Comunicarii

  Aptitudinea de a comunica şi capacitatea de a beneficia de efectele acestui proces sunt competenţe extrem de importante într-o lume a comunicării.Cursul urmăreşte familiarizarea cursanţilor cu teoriile şi conceptele specifice pedagogiei comunicării, urmărindu-se operaţionalizarea acestora în termeni care să faciliteze o cât mai bună aplicabilitate practică a conţinuturilor vehiculate. Este necesară o sensibilizare şi o educare a cadrelor didactice pentru a fi capabile să realizeze o...

 • Doctrinele Etice in Epoca Moderna

  Într-un fel filosofii au tranşat în favoarea lor controversele legate de morală şi moralitate dintr-o perspectivă convenabilă lor. Din multitudinea de concepţii despre morală reţim, pentru o prezentare succintă: contractualismul (Thomas Hobbes 1588-1679 John Locke 1632-1704), raţionalismul (Immanuel Kant ), emotivismul moral (Schaftesbury 1671 1713 şi Francis Hutcheson 1694-1746), utilitarismul ( Jeremy Bentham 1748-1832 şi John Stuart Mill 1806-1873), empirismul moral (David Hume...

 • Tehnici Specifice Activitatii de Relatii Publice

  TEHNICI SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE Tehnici specifice raporturilor cu mass media Tehnici specifice relaţiilor cu consumatorii Tehnici specifice poziţionării produselor Corespunzător specificului fiecărei categorii de public în parte, şi apelând la mijloacele moderne de comunicaţie, organizatiile au la dispoziţie, pentru desfăşurarea activităţii de relaţii publice, un întreg ansamblu de tehnici şi instrumente de acţiune. Tehnicile de comunicare utilizate în această...

 • Comunicarea Politica

  1. DEFINIŢIA COMUNICĂRII POLITICE Cea mai simplă şi eficace metodă de explicitare a unui concept presupune ca prim pas formularea unei definiţii prin exemplificare, altfel spus, indicarea câtorva obiecte care formează sfera acestuia. În acest sens, se poate spune că fenomenul comunicării politice subsumează discursurile şi mitingurile electorale, prezentarea programelor politice, interviurile acordate de demnitari cu privire la problemele de interes public, (dintr-o perspectivă anume)...

 • Leadership

  Unul dintre cele mai întâlnite concepte într-un context organizațional este cel de leadership. Leadership-ul a apărut în secolul al XIX-lea ca urmare a revoluției industriale și s-a dezvoltat ulterior pe parcursul secolului XX. Primele teoretizări relevante aparțin lui Kurt Lewin, Ronald Lippitt și Ralph White în perioada anilor 1938-1952. Experimentele lor au încercat să evidențieze aspectele leadership-ului eficace. Aceste studii au fost continuate în timpul celui de-al II-lea Razboi...

 • Curs Ticketing

  Activitate relativ nouă în România, ticketingul sau emiterea biletelor de avion este importantă şi pentru noutatea pe care o prezintă în peisajul tipurilor de întreprinderi dar şi pentru informaţiile practice necesare omului de afaceri care trebuie să se deplaseze din ce în ce mai mult. Teoria ne spune că într-o economie concurenţială intervenţia statului trebuie să fie limitată. Tot ea afirmă "să gândim global şi să acţionăm local". Ticketingul este un exemplu concludent de...

Pagina 8 din 29