Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Comunicare in Organizatii

  1. COMUNICAREA – NOŢIUNI INTRODUCTIVE Din punct de vedere etimologic, „comunicare” vine de la „communis” (latină) = a pune în comun, a împărtăşi. În limba română, verbul a comunica provine prin filieră franceză. Din diversitatea definiţiilor date comunicării reţinem că definiţiile au evoluat de la modele mecaniciste la modele organiciste (sistemice) şi abordările s-au diversificat progresiv. Privită ca un act de punere în relaţie a emiţătorului cu receptorul, comunicarea poate fi...

 • Gestiunea Crizelor de Comunicare

  TEMA 1 IMAGINEA PUBLICĂ A ORGANIZAŢIEI În societatea contemporană, factorii psiho-sociali, politici, economici şi culturali determină modificări semnificative ale percepţiei raporturilor dintre organizaţie şi diferitele categorii de public. Factorii ce interferează la nivelul organizaţiilor (şi, pe un plan mai larg, al relaţiilor interumane) generează numeroase fenomene negative, care, în condiţii specifice, pot evolua spre riscuri, conflicte sau crize. Deoarece structura organizaţională...

 • Etica si Deontologia Comunicarii

  ETICA SI DEONTOLOGIA PROFESIONALA CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.-Morala si deontologia Necesara, distinctia dintre cele 2 notiuni se impune din perspectiva sferei lor de cuprindere si aplicare. Morala, etica intima a fiecarui individ poate fi definita ca simtul datoriei bazat pe viziunea personala asupra lumii, pe experienta de viata, fiind considerata singura restrictie admisibila la adresa libertatii unui jurnalist. Deontologia, stiinta obligatiilor profesionale, datoreaza...

 • Tehnologia Informatiei si Comunicarii

  Schimbările rapide din societate şi de pe piaţa muncii au determinat modificări ale relaţiilor dintre viaţa profesională şi educaţie. Cunoştinţele dobândite în timpul formării iniţiale sunt rapid depăşite şi îşi pierd valoarea pentru viaţa profesională. Deprinderile şi cunoştinţele necesare în activitatea profesională nu pot fi însuşite în totalitate în cadrul formării iniţiale. Viaţa profesională solicită noi competenţe, printre care achiziţionarea independentă a cunoştinţelor şi...

 • Pedagogia Comunicarii

  Aptitudinea de a comunica şi capacitatea de a beneficia de efectele acestui proces sunt competenţe extrem de importante într-o lume a comunicării.Cursul urmăreşte familiarizarea cursanţilor cu teoriile şi conceptele specifice pedagogiei comunicării, urmărindu-se operaţionalizarea acestora în termeni care să faciliteze o cât mai bună aplicabilitate practică a conţinuturilor vehiculate. Este necesară o sensibilizare şi o educare a cadrelor didactice pentru a fi capabile să realizeze o...

 • Doctrinele Etice in Epoca Moderna

  Într-un fel filosofii au tranşat în favoarea lor controversele legate de morală şi moralitate dintr-o perspectivă convenabilă lor. Din multitudinea de concepţii despre morală reţim, pentru o prezentare succintă: contractualismul (Thomas Hobbes 1588-1679 John Locke 1632-1704), raţionalismul (Immanuel Kant ), emotivismul moral (Schaftesbury 1671 1713 şi Francis Hutcheson 1694-1746), utilitarismul ( Jeremy Bentham 1748-1832 şi John Stuart Mill 1806-1873), empirismul moral (David Hume...

 • Tehnici Specifice Activitatii de Relatii Publice

  TEHNICI SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE Tehnici specifice raporturilor cu mass media Tehnici specifice relaţiilor cu consumatorii Tehnici specifice poziţionării produselor Corespunzător specificului fiecărei categorii de public în parte, şi apelând la mijloacele moderne de comunicaţie, organizatiile au la dispoziţie, pentru desfăşurarea activităţii de relaţii publice, un întreg ansamblu de tehnici şi instrumente de acţiune. Tehnicile de comunicare utilizate în această...

 • Comunicarea Politica

  1. DEFINIŢIA COMUNICĂRII POLITICE Cea mai simplă şi eficace metodă de explicitare a unui concept presupune ca prim pas formularea unei definiţii prin exemplificare, altfel spus, indicarea câtorva obiecte care formează sfera acestuia. În acest sens, se poate spune că fenomenul comunicării politice subsumează discursurile şi mitingurile electorale, prezentarea programelor politice, interviurile acordate de demnitari cu privire la problemele de interes public, (dintr-o perspectivă anume)...

 • Leadership

  Unul dintre cele mai întâlnite concepte într-un context organizațional este cel de leadership. Leadership-ul a apărut în secolul al XIX-lea ca urmare a revoluției industriale și s-a dezvoltat ulterior pe parcursul secolului XX. Primele teoretizări relevante aparțin lui Kurt Lewin, Ronald Lippitt și Ralph White în perioada anilor 1938-1952. Experimentele lor au încercat să evidențieze aspectele leadership-ului eficace. Aceste studii au fost continuate în timpul celui de-al II-lea Razboi...

 • Curs Ticketing

  Activitate relativ nouă în România, ticketingul sau emiterea biletelor de avion este importantă şi pentru noutatea pe care o prezintă în peisajul tipurilor de întreprinderi dar şi pentru informaţiile practice necesare omului de afaceri care trebuie să se deplaseze din ce în ce mai mult. Teoria ne spune că într-o economie concurenţială intervenţia statului trebuie să fie limitată. Tot ea afirmă "să gândim global şi să acţionăm local". Ticketingul este un exemplu concludent de...

 • Comunicare si Negociere in Afaceri

  CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă datează de acum 3000 ani, inscripţionată pe papirus şi descoperită printre ruinele oraşului Theba din Egipt: “ Sclavul Shem, fugind de la stăpânul său Hapu - ţesătorul, toţi bunii cetăţeni sunt chemaţi să ajute la aducerea înapoi. El este înalt, înfăţişare sănătoasă şi ochi negri. În schimbul unor ştiri despre locul în care se află el, este oferită o...

 • Factorii de Dezvoltare Socio-Culturala a Studentilor in Institutiile de Invatamant Superior

  1. Sistemul de auto-guvernare a studenţilor, un element de valoare în societatea modernă. Un moment important pentru dezvoltarea personalităţii oricărui tînăr studios este abilitatea de auto guvernare -o formă avansată de organizare şi gestionare a propriilor forţe şi cunoştinţe în relaţiile cu societatea. Dar azi să vorbeşti despre student şi auto-guvernare în sensul propriu al cuvîntului este dificil „graţie” unor motive obiective şi subiective. Printre acestea sunt: pasivitatea socială...

 • Business Communication

  - Business Correspondence - Communication – definition, functions, types of communication; paralanguage, body language - Communication Styles: Agressive, Passive, Passive Agressive and Assertive Communication - Communication models - Communication – an important tool of the modern manager 1st Semester Managerial Communication - Intercultural communication - Team building skills - Conflict management and conflict resolution - Leadership development - Communication Enhancement...

 • Relatii Publice, Comunicare, Protocol

  Capitolul I - NOŢIUNEA DE COMUNICARE 1. Concepte şi orientări specifice Comunicarea (de la termenii latini comunicatio, communis), semnifică, încercarea de a stabili o comunitate cu cineva, de a pune în comun informaţiii, idei, atitudini, de a le asocia, raporta sau de a stabili legături între ele. Ch. U. Larson întelege prin comunicare procesul stabilirii unei comuniuni sau identităţi de reflecţii, idei, concepţii, între emiţătorul mesajului şi receptorul mesajului prin intermediul...

 • Tehnici de Comunicare si Informare

  Introducere O primă observaţie legată de titulatura cursului de faţă priveşte o distincţie conceputală: tehnicile de informare şi comunicare se referă, pe de o parte, la modalităţile specifice utilizate de jurnalişi şi specialişti PR pentru a se documenta şi, pe de altă parte, la tehnologiile de informare şi comunicare. Elementul comun al celor două sensuri nu este doar titulatura. Informaţia este ceea ce leagă cele două înşelesuri alte sintagmei „tehnici de informare şi comunicare”. Cu...

Pagina 8 din 29