Cursurile din domeniul Comunicare - pagina 8 din 27

Comunicare în Organizații

1. COMUNICAREA – NOŢIUNI INTRODUCTIVE Din punct de vedere etimologic, „comunicare” vine de la „communis” (latină) = a pune în comun, a împărtăşi. În limba română, verbul a comunica provine prin filieră franceză. Din diversitatea definiţiilor date comunicării reţinem că definiţiile au evoluat de la modele... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Crizelor de Comunicare

TEMA 1 IMAGINEA PUBLICĂ A ORGANIZAŢIEI În societatea contemporană, factorii psiho-sociali, politici, economici şi culturali determină modificări semnificative ale percepţiei raporturilor dintre organizaţie şi diferitele categorii de public. Factorii ce interferează la nivelul organizaţiilor (şi, pe un plan mai... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Etica si Deontologia Comunicarii

ETICA SI DEONTOLOGIA PROFESIONALA CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.-Morala si deontologia Necesara, distinctia dintre cele 2 notiuni se impune din perspectiva sferei lor de cuprindere si aplicare. Morala, etica intima a fiecarui individ poate fi definita ca simtul datoriei bazat pe viziunea personala asupra... citește mai departe

37 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Doctrinele Etice in Epoca Moderna

Într-un fel filosofii au tranşat în favoarea lor controversele legate de morală şi moralitate dintr-o perspectivă convenabilă lor. Din multitudinea de concepţii despre morală reţim, pentru o prezentare succintă: contractualismul (Thomas Hobbes 1588-1679 John Locke 1632-1704), raţionalismul (Immanuel Kant ),... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Tehnici Specifice Activitatii de Relatii Publice

TEHNICI SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE Tehnici specifice raporturilor cu mass media Tehnici specifice relaţiilor cu consumatorii Tehnici specifice poziţionării produselor Corespunzător specificului fiecărei categorii de public în parte, şi apelând la mijloacele moderne de comunicaţie, organizatiile... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras

Comunicarea Politică

1. DEFINIŢIA COMUNICĂRII POLITICE Cea mai simplă şi eficace metodă de explicitare a unui concept presupune ca prim pas formularea unei definiţii prin exemplificare, altfel spus, indicarea câtorva obiecte care formează sfera acestuia. În acest sens, se poate spune că fenomenul comunicării politice subsumează... citește mai departe

49 pagini Gratis Extras Preview

Leadership

Unul dintre cele mai întâlnite concepte într-un context organizațional este cel de leadership. Leadership-ul a apărut în secolul al XIX-lea ca urmare a revoluției industriale și s-a dezvoltat ulterior pe parcursul secolului XX. Primele teoretizări relevante aparțin lui Kurt Lewin, Ronald Lippitt și Ralph White în... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Curs Ticketing

Activitate relativ nouă în România, ticketingul sau emiterea biletelor de avion este importantă şi pentru noutatea pe care o prezintă în peisajul tipurilor de întreprinderi dar şi pentru informaţiile practice necesare omului de afaceri care trebuie să se deplaseze din ce în ce mai mult. Teoria ne spune că într-o... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Comunicare și Negociere în Afaceri

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă datează de acum 3000 ani, inscripţionată pe papirus şi descoperită printre ruinele oraşului Theba din Egipt: “ Sclavul Shem, fugind de la stăpânul său Hapu - ţesătorul, toţi... citește mai departe

260 pagini Gratis Extras

Factorii de Dezvoltare Socio-Culturala a Studentilor in Institutiile de Invatamant Superior

1. Sistemul de auto-guvernare a studenţilor, un element de valoare în societatea modernă. Un moment important pentru dezvoltarea personalităţii oricărui tînăr studios este abilitatea de auto guvernare -o formă avansată de organizare şi gestionare a propriilor forţe şi cunoştinţe în relaţiile cu societatea. Dar... citește mai departe

17 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Relatii Publice, Comunicare, Protocol

Capitolul I - NOŢIUNEA DE COMUNICARE 1. Concepte şi orientări specifice Comunicarea (de la termenii latini comunicatio, communis), semnifică, încercarea de a stabili o comunitate cu cineva, de a pune în comun informaţiii, idei, atitudini, de a le asocia, raporta sau de a stabili legături între ele. Ch. U.... citește mai departe

104 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Tehnici de Comunicare și Informare

Introducere O primă observaţie legată de titulatura cursului de faţă priveşte o distincţie conceputală: tehnicile de informare şi comunicare se referă, pe de o parte, la modalităţile specifice utilizate de jurnalişi şi specialişti PR pentru a se documenta şi, pe de altă parte, la tehnologiile de informare şi... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Comunicare Interculturală

Există numeroase definiţii ale culturii, cu scopul de a lămuri conceptul, dar adeseori aducând limite nedorite. Cultura creează o perspectivă asupra realităţii şi reprezintă un Weltanschauung, o privire asupra lumii. Este vorba de o privire de ansamblu, de ochiul vulturului ori de privirea animalului de pradă de... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Comunicare Instituțională

Capitolul I COMUNICAREA. COMUNICAREA INSTITUŢIONALĂ 1.1 Comunicarea. Abordări conceptuale Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea oricărei colectivităţi umane. Originea comunicării se află în necesitatea de a relaţiona oamenii, de a-i face să coopereze şi să-şi coordoneze acţiunile în... citește mai departe

68 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Comunicare financiar-bancară

1.1. Comunicarea financiar-bancară – obiect de studiu Preocupările privind comunicarea interumană nu sunt de dată recentă. Familia de cuvinte cuprinzând termenii comunicare şi cei înrudiţi provine din limba latină antică, unde însemna a pune în comun, a face cunoscut sau a intra în relaţii cu cineva. În limba... citește mai departe

56 pagini Gratis Cuprins Extras Preview