Toate cursurile din domeniul Comunicare

 • Comunicare si Negociere in Afaceri

  CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă datează de acum 3000 ani, inscripţionată pe papirus şi descoperită printre ruinele oraşului Theba din Egipt: “ Sclavul Shem, fugind de la stăpânul său Hapu - ţesătorul, toţi bunii cetăţeni sunt chemaţi să ajute la aducerea înapoi. El este înalt, înfăţişare sănătoasă şi ochi negri. În schimbul unor ştiri despre locul în care se află el, este oferită o...

 • Factorii de Dezvoltare Socio-Culturala a Studentilor in Institutiile de Invatamant Superior

  1. Sistemul de auto-guvernare a studenţilor, un element de valoare în societatea modernă. Un moment important pentru dezvoltarea personalităţii oricărui tînăr studios este abilitatea de auto guvernare -o formă avansată de organizare şi gestionare a propriilor forţe şi cunoştinţe în relaţiile cu societatea. Dar azi să vorbeşti despre student şi auto-guvernare în sensul propriu al cuvîntului este dificil „graţie” unor motive obiective şi subiective. Printre acestea sunt: pasivitatea socială...

 • Business Communication

  - Business Correspondence - Communication – definition, functions, types of communication; paralanguage, body language - Communication Styles: Agressive, Passive, Passive Agressive and Assertive Communication - Communication models - Communication – an important tool of the modern manager 1st Semester Managerial Communication - Intercultural communication - Team building skills - Conflict management and conflict resolution - Leadership development - Communication Enhancement...

 • Relatii Publice, Comunicare, Protocol

  Capitolul I - NOŢIUNEA DE COMUNICARE 1. Concepte şi orientări specifice Comunicarea (de la termenii latini comunicatio, communis), semnifică, încercarea de a stabili o comunitate cu cineva, de a pune în comun informaţiii, idei, atitudini, de a le asocia, raporta sau de a stabili legături între ele. Ch. U. Larson întelege prin comunicare procesul stabilirii unei comuniuni sau identităţi de reflecţii, idei, concepţii, între emiţătorul mesajului şi receptorul mesajului prin intermediul...

 • Tehnici de Comunicare si Informare

  Introducere O primă observaţie legată de titulatura cursului de faţă priveşte o distincţie conceputală: tehnicile de informare şi comunicare se referă, pe de o parte, la modalităţile specifice utilizate de jurnalişi şi specialişti PR pentru a se documenta şi, pe de altă parte, la tehnologiile de informare şi comunicare. Elementul comun al celor două sensuri nu este doar titulatura. Informaţia este ceea ce leagă cele două înşelesuri alte sintagmei „tehnici de informare şi comunicare”. Cu...

 • Comunicare Interculturala

  Există numeroase definiţii ale culturii, cu scopul de a lămuri conceptul, dar adeseori aducând limite nedorite. Cultura creează o perspectivă asupra realităţii şi reprezintă un Weltanschauung, o privire asupra lumii. Este vorba de o privire de ansamblu, de ochiul vulturului ori de privirea animalului de pradă de pe un promontoriu. Cultura poate fi înţeleasă în funcţie de diverse interpretări, cum ar fi: • 1) mituri şi simboluri prin care oamenii obişnuiesc să-şi comunice istoria şi...

 • Comunicare Institutionala

  Capitolul I COMUNICAREA. COMUNICAREA INSTITUŢIONALĂ 1.1 Comunicarea. Abordări conceptuale Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea oricărei colectivităţi umane. Originea comunicării se află în necesitatea de a relaţiona oamenii, de a-i face să coopereze şi să-şi coordoneze acţiunile în vederea atingerii unor scopuri comune. Comunicarea, în sensul cel mai larg al cuvântului, poate fi definită ca fiind procesul prin care se transmit informaţii, idei, opinii de...

 • Comunicare Financiar-Bancara

  1.1. Comunicarea financiar-bancară – obiect de studiu Preocupările privind comunicarea interumană nu sunt de dată recentă. Familia de cuvinte cuprinzând termenii comunicare şi cei înrudiţi provine din limba latină antică, unde însemna a pune în comun, a face cunoscut sau a intra în relaţii cu cineva. În limba latină medievală s-au format termenii comuniune (în sensul de împărtăşanie) şi comunicaţie (în sensul de legătură/infrastructură economică). În ultimele două secole, din vechile sensuri...

 • Comunicatii in Mediu

  1.1 Stadiul de dezvoltare al reţelei de telecomunicaţii Reţeaua de telecomunicaţii reprezintă ansamblul de mijloace care asigură transmiterea la distanţă a informaţiilor (sunete: voce sau muzică, imagini: fixe sau mobile, texte, date, multimedia: combinaţie de voce, video, date) între doi utilizatori (indiferent de poziţia geografică a acestora) cu ajutorul semnalelor electrice sau optice. Comunicaţiile se pot realiza cu ajutorul informaţiilor, care pot fi sunete (voce sau muzică), imagini...

 • Constructia Mesajului Publicitar

  (I) Mesajul publicitar şi societatea suprasaturată informaţional. Chiar dacă firmele alocă bugete substanţiale pentru crearea şi producerea de reclame, uneori rezultatele (reflectate în vânzări) nu sunt pe măsură. Există situaţii în care un plus de creativitate sau o execuţie inspirată a produsului publicitar poate avea o importanţă mai mare pentru succesul campaniilor de publicitate decât suma de bani cheltuită. Indiferent cât de mare este bugetul, această activitate poate fi încununată de...

 • Comunicare si Negociere in Afaceri

  1. ELEMENTE DE COMUNICARE MANAGERIALA 1.1. Caracterizare generala Procesele de comunicare sunt fundamentale in organizarea si funcţionarea oricărui grup social. Ele asigura interacţiunea raţionala a persoanelor, coordonarea lor conştienta, cooperarea si influenta reciproca, negocierea, informarea, antrenarea oamenilor in sarcina, îndrumarea, instruirea. Procesul de comunicare se refera la schimbul de informaţii intre persoane, la circulaţia de impresii si comenzi, de decizii raţionale, de...

 • Pozitia

  Poziţionarea – esenţa marketingului publicitar Ĩntr-o carte deja celebră (vândută în peste 1 milion de exemplare), Rits şi Trout (2004) dezvoltă un concept publicitar din ce în ce mai prezent în marketingul şi advertisingul mondial. Poziţionarea este o idee revoluţionară care, în simplitatea ei, reuneşte şi dă coerenţă mai multor componente de vânzare a unui produs : Preţ, Plasament, Promovare. Poziţionarea influenţează produsul (îl obligă să se ridice la nivelul pretenţiilor), influenţează...

 • Sloganul

  Elemente de scriitură publicitară : titlul, textul, sloganul Orice articol de presă sau text publicitar are propriile elemente de acroş, de atragere a atenţiei cititorului : de la titlu, chapeau şi gestionarea paragrafelor, până la poziţionarea în pagină, încadrările în chenar, ilustraţie. Toate aceste elemente (intrinseci şi extrinseci scriiturii) urmăresc acelaşi lucru : facilitarea lecturii, atenţionarea cititorului, ierarhizarea şi valorizarea informaţiei. Prin felul în care este...

 • Criza

  Trăim într-o lume a crizelor. Grave sau doar inventate, locale sau de dimensiuni planetare, crizele generează disconfort şi nelinişti profunde, impunând rezolvări grabnice şi eficiente. Contează mai puţin faptul că harta stărilor reale de criză copiază până la suprapunere desenul globalizării, a expansiunii industriale, militare şi politice din ultimele decenii. Important este că la aproape orice schimbare bruscă (fie ea climatică, economica sau socială) omenirea suferă, pare a nu fi...

 • Dezvoltarea Abilitatilor de Comunicare

  1. Comunicarea Ocupă trei sferturi din viaţa unui om activ Este la baza tuturor problemelor lumii Definiţie Fluxul de materiale, informaţii, percepţii şi înţelegeri între diferitele părţi şi membri ai unei organizaţii toate metodele, mijloacele şi mediile de comunicare, toate canalele, reţelele şi sistemele de comunicare, toate schimburile de la o persoană la alta Modelul Shannon - Weaver Modelul lui Berlo Procesul de comunicare Perturbarea comunicării Blocajul: întreruperea...

Pagina 9 din 29