Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 28218
Mărime: 489.85KB (arhivat)
Publicat de: Iosefina Duță
Puncte necesare: 0
Facultatea de Marketing si Afaceri Economice InternaTionale

Extras din curs

ACTIVITATE DE DOCUMENTARE, CERCETARE SI PROIECTARE

Cap. I Dezvoltarea aptitudinilor analitice si de cercetare stiintificã

Termenul aptitudine provine din limba latinã, din cuvântul aptus care

însemna ,,bun pentru,, ,,capabil de ,,. Termenul are ca sinonime ,,capacitate,, si

,,abilitate,,.

Oamenii se deosebesc dupã posibilitãti de actiune în diferite domenii de

activitate (practic, sportiv, intelectual) cu rezultate eficiente diferite, calitativ si

cantitativ. Stim cu totii cã aceleasi actiuni (practice, intelectuale, artistice, sportive

etc) sunt executate de diversi indivizi la diverse niveluri calitative, cu o eficientã

mai mare sau mai micã, uneori foarte redusã. Desigur toti oamenii normali pot

executa diverse si nenumãrate activitãti. Intereseazã însã calitatea. Toti pot sã

cânte, dar unii sunt deplorabili, iar altii stârnesc admiratie si impresioneazã. De

unde si calificãrile fixate în limbã de ‚,apt pentru’’ sau ,,inapt pentru’’,prelungite

prin termenii de aptitudine, inaptitudine sau capacitate, incapacitate, iar referitor la

zestrea ereditarã : dotat sau nedotat.

Aparitia si dezvoltarea aptitudinilor de-a lungul istoriei au fost si sunt

dependente de diviziunea socialã a munci, de activitatea socialã a oamenilor.

Aptitudinile sunt definite ca însusiri psihice si fizice ce constituie o conditie

a realizãrii cu succes a anumitor activitãti.

Paul Popescu Neveanu defineste aptitudinile ca fiind: „însiruire sau sistem

de însiruiri ale subiectului, mijlocind reusita într-o activitate; posibilitatea de a

actiona si obtine performante; factor al persoanei ce faciliteazã cunoasterea,

practica, elaborãrile tehnice si artistice, comunicarea”.

În analiza formãrii aptitudinilor umane trebuie ss tinem seama de trei

principii:

- Aptitudinea se dezvoltã în cadrul activitãtii sub actiunea factorilor sociali

(educationali);

- Aptitudinile nu se reduc la sume de date fixe, imuabile, ci prezintã un

caracter dinamic, perfectibil;

- Ritmul înalt al dezvoltãrii vietii social economice, având drept consecintã

modificãri, schimbãri în planul formelor de activitate, al profesiunilor,

solicitã din partea indivizilor noi aptitudini, noi capacitãti.

Aptitudinile analitice implicã utilizarea abordãrilor stiintifice sau tehnice

pentru rezolvarea problemelor de management. Aptitudinea analiticã este, de fapt,

abilitatea de a diagnostica si evalua.

Rezultatele oricãrei activitãti sunt evaluate si distribuite pe o scarã amplã

(pentru testarea inteligentei se uzeazã de un punctaj ce poate ajunge pânã la 160),

astfel încât cu usurintã se stabilesc grupele mari de slab, mediu, si superior.

Restrictiv, performanta ce atestã o capacitate trebuie sã fie cotatã ca

supramedie si, deci, situatã pe o treapã din zona superioarã. Toti elevii din scoala

generalã învatã matematica si dobândesc o pregãtire ce intrã în cultura generalã.

Pentru a dovedi însã aptitudine matematicã este necesar ca, în rezolvarea

problemelor si însusirea disciplinelor de matematici superioare, elevul sã obtinã

performante deosebite si sã poatã, de exemplu, concura la olimpiade farã a fi

meditat în mod special. Pot face aceasta cei care nu doar au învãtat si posedã

cunostinte matematice disparate, ci cei care si-au format un stil de gandire

matematica in continua dezvoltare. Despre elevi se spune cã dispun de aptitudini

lliterare, tehnice, artistice, organizatorice.

Aptitudinea se demonstreazã întotdeauna prin reusitã în activitãti. Orice

activitate se desfãsoarã cu ajutorul unor mijloace sau instrumente. Faptul este

evident în cazul actiuniilor practice si tehnice ex. Una este un bisturiu în mâna unui

om neîndemânatic si alta în cea a unui chirurg talentat. Prin urmare, în joc intrã si

mijloace sau instrumente psihomotorii, structuri intelectuale, functii si subprocese

psihice.

Aptitudinile constituie latura instrumentalã si executivã a personalitãti.

Este o instrumentatie psihicã; uneori se spune despre inteligentã cã este

tãioasã sau pãtrunzãtoare, se vorbeste despre finetea auzului, despre urzeala

imaginatiei, despre concentrarea si distributivitatea atentiei, etc. Toate acestea sunt

posibile datoritã gradului de dezvoltare a unor functii sau a îmbinãri operatiilor.

Ele sunt cele care mijlocesc reusita în activitate. În consecintã, valoarea

aptitudiniilor trebuie pusã în legãturã directã cu eficienta, calitatea si modul de

îmbinare a operatiilor.

Aptitudinile sunt subsisteme sau sisteme operationale, superior dezvoltate,

care mijlocesc performante supramedii in activitate.

Aptitudinea aratã ce poate individul, iar nu ce stie el. Un om este inteligent

în mãsura în care extrage dintr-un minimum de cunostinte un maximum de efec.

Sunt unii care posedã multe cunostinte, ajung la eruditie, dar nu reusesc sã opereze

cu cunostintele, astfel încât sã obtinã efecte pe mãsura pregãtirii lor.

Preview document

Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 1
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 2
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 3
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 4
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 5
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 6
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 7
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 8
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 9
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 10
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 11
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 12
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 13
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 14
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 15
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 16
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 17
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 18
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 19
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 20
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 21
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 22
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 23
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 24
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 25
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 26
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 27
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 28
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 29
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 30
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 31
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 32
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 33
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 34
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 35
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 36
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 37
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 38
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 39
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 40
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 41
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 42
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 43
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 44
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 45
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 46
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 47
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 48
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 49
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 50
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 51
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 52
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 53
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 54
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 55
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 56
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 57
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 58
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 59
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 60
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 61
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 62
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 63
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 64
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 65
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 66
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 67
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 68
Activitate de Documentare Cercetare și Proiectare - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Activitate de Documentare Cercetare si Proiectare.pdf

Alții au mai descărcat și

Campanii de relații publice

De ce derulam campanii de pr Profesionistii de PR proiecteaza campanii pentru a dezvolta relatii, cu diferite categorii de public, care vor ajuta...

Comunicare și Negociere în Afaceri

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane -Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă...

Gestionarea Crizelor de Imagine

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii, conceptele de identitate şi imagine se bucură de o atenţie privilegiată atât din partea cercurilor...

Comunicare organizațională

1.1. PERCEPTIA INTERPERSONALA - ASPECTE GENERALE Omul se misca într-o lume complexa, de obiecte si persoane, o lume care este în acelasi timp...

Comunicare și comportamentul organizațiilor

Sub 1 . Organizaţia ca sistem Sistemele sunt universal prezente în cosmos, în realitatea fizico-biologică şi în viaţa socială. Sistemele sociale...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE “Strategia Europa 2020 îsi propune sã asigure o crestere economicã inteligentã (prin investitii mai eficiente în educatie, cercetare...

Scrisoarea cu conținut economic

7.1 Corespondenţa cu furnizorii, cererea de ofertă Corespondenţa cu furnizorii poate avea loc înainte cît şi după încheierea activităţii...

Comunicare organizațională

Definirea organizatiilor se impune a fi realizata prin reliefarea specificitatii umane a acestora. In esenta, o r g a n i z a t i a este un sistem...

Te-ar putea interesa și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Alături de Familiile Monoparentale

Introducere Prin cercetarea de față ne-am propus să analizăm anumite aspecte ale proiectului ”Servicii de consiliere psiho-vocațională pentru...

Managementul Lecției în Instituțiile de Învățământ Primar

INTRODUCERE Şcoala românească contemporană este preocupată să găsească soluţiile cele mai potrivite si eficiente din punct de vedere pedagogic,...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Upetrom - 1 mai SA Ploiești

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Scurt istoric Documentele de arhiva atesta ca inceputul construirii societatii comerciale...

Repere metodologice în predarea artei coregrafice în Cluburile și Palatele copiilor

CAP. I Ce este dansul (?)- Istoricul evoluției dansului În prezenta lucrare mă voi ocupa în detaliu de activitatea coregrafică din instituțiile...

Practică în cadrul unei instituții publice

A. Aspecte generale - Scurt istoric al Universitatii Lucian Blaga Inaugurarea unei şcoli este întotdeauna un eveniment plin de semnificaţii...

Proiectarea unui reductor cu o treaptă de reducere, cu roți dințate cilindrice, cu dinți înclinați

I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROIECTAREA Activitatea de proiectare în constructia de masini are ca scop fie realizarea unui produs nou, fie...

Ai nevoie de altceva?