Bazele Lingvistice ale Comunicării

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 29339
Mărime: 138.18KB (arhivat)
Publicat de: Salomea Iordan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Comunicarea verbală este procesul de transmitere a unui mesaj de la sursă(emiţător) la destinatar(receptor) prin intermediul unui cod(limbă naturală) şi al unui canal.

În bogata literatură de specialitate pe tema comunicării prin limbaj, este unanim acceptată ideea că elementul concret care facilitează actul comunicării este semnul lingvistic. Definiţia semnului lingvistic a fost dată de Ferdinand de Saussure( Curs de lingvistică generală): semnul este entitatea cu două feţe – semnificantul/cenemul ( unităţile acestuia sunt fonemele, pe baza cărora se constituie compexul sonor) şi semnificatul/pleremul( semnificatul lui casă nu e o casă concretă, nici ansamblul caselor, ci conceptul de casă), în raport de presupunere reciprocă ( de exemplu, la semnificatul casă, care există în realitatea extralingvistică, se asociază semnificantul casă, care evocă, în mintea vorbitorilor de limbă română, ideea generală şi abstractă de locuinţă). Caracterul binar al semnului , prevăzut de Saussure, rezultă din rolul lui de element intermediar între gândire şi sunete, dat fiind că ideile se delimitează între ele numai în măsura în care sunt asociate cu anumite complexe sonore. În accepţia lui L. Hjelmslev, semnul este rezultatul semiozei iar natura lui se bazează pe reuniunea dintre forma expresiei şi forma conţinutului( semnificat şi semnificant, în viziunea lui Saussure).

Notă. Trebuie admise ca semne lingvistice numai manifestările produse intenţional, în scopul comunicării. O distincţie clară între semne intenţionale şi semne atenţionale este indispensabilă, deoarece aceste două categorii de semne trimit la relaţii semiotice ireductibile unele la altele. Deşi atenţionalitatea este o formă de intenţionalitate ( ea instaurând o relaţie de trimitere), semnul atenţional nu este produs ca semn. Simptomul medical, de exemplu strănutul repetat, nu este în sine un semn, ci o parte sau un efect al bolii, sau nu este un semn decât pentru medic şi numai în măsura în care acesta nu-l mai percepe ca pe un eveniment oarecare, ci ca un indiciu al unei fapte biologice neperceptibile( de exemplu, o alergie sau o infecţie bacteriană). Însă, în cazul semnului intenţional, producerea fenomenului fizic este un act semiotic dacă şi numai dacă se înscrie într-o perspectivă comunicaţională şi se realizează prin limbaj. Pot fi semne intenţionale săgeţile care indică direcţiile de mers pentru călători, marcajele pietonale, desenele, picturile, dar acestea sunt fie convenţii, fie reprezentări exterioare ale reprezentărilor mentale, în concluzie nu pot asigura comunicarea verbală.

Semnul lingvistic este arbitrar sau convenţional, caracteristică ce asigură optima lui funcţionare. Saussure a arătat că semnificantul este arbitrar în raport cu semnificatul, în sensul că nu există nici o legătură necesară între complexul sonor şi conceptul pe care îl exprimă. Aceasta înseamnă că nimic din natura conceptului nu impune exprimarea printr-un anumit complex sonor. Argumentele pentru această interpretare sunt:

- faptul că acelaşi concept se poate exprima, în general, prin mai multe sinonime( de exemplu, pentru casă: locuinţă, vilă, apartament)

- acelaşi concept se exprimă prin cuvinte diferite în diverse limbi( rom. Casă, germ. Haus, engl. House, fr. Maison).

Legătura dintre sunete şi sens sau dintre semnificant şi semnificat este nu numai convenţională, ci şi culturală, presupunând un acord colectiv între vorbitorii aceleiaşi limbi la un moment dat. Caracterul arbitrar al semnului lingvistic se opune celui motivat şi îl are corolar pe cel convenţional, deoarece, în absenţa oricărei motivări, doar convenţia asigură funcţionarea semnului.

Caracterul imuabil al semnului lingvistic este determinat de caracterul lui arbitrar şi convenţional, care impune să nu fie schimbat sau înlocuit de vorbitorii unei anumite limbi. Imuabilitatea semnului înseamnă, de fapt, caracterul lui stabil, asigurat prin manifestarea socială: colectivetatea nu alege semnele, ci le foloseşte prin transmiterea de la generaţie la generaţie, împreună ce regulile la care se supun. Schimbările pot fi fonetice, morfologice, sintactice sau lexicale şi duc la muabilitatea semnului lingvistic, care se poate manifesta în schimbarea raportului dintre semnificant şi semnificat( casă înseamnă orice casă) şi în modificarea unor laturi ale semnului ( în româna veche, mahala însemna cartier; în româna actuală, înseamnă loc rău famat).

Semnul lingvistic este liniar, respectiv unidimensional sau se desfăşoară într-o singură direcţie( spre deosebire de cele maritime, de exemplu, care sunt multidimensionale).

Semnificaţia este reuniunea semnificantului cu semnificatul, actul prin care unui obiect i se atribuie un nume ( de exemplu, obiectul reprezentat de geometricieni rotund i se atribuie numele de cerc). Semnificaţia este procesul care asociază un obiect, o fiinţă, o noţiune unui semn susceptibil să îl evoce; ea este o cunoaştere a realităţii, fiind un proces psihologic, care presupune experienţă cognitivă, spre deosebire de sens, care este o valoare statică, o imagine mentală rezultată din proces, care se deprinde o dată cu experimentarea unei anumite limbi. Aducem, spre argumentare, starea lingvistică a copilului mic, care , necunoscând reprezentarea concretă a cuvintelor pronunţate, fie nu le percepe sensul, fie îl asimilează altor tranşe sonore cu care seamănă din punctul de vedere al inventarului de sunete şi al trăsăturilor fonematice ale acestora. Acest fenomen al raportării formei unui cuvânt, al cărui sens este necunoscut vorbitorilor, la forma unui cuvânt cunoscut apare, însă, şi în limbajul persoanelor cu experienţă lingvistică, dar ignoranţi. În lingvistică, acesta este taxonomizat ca atracţie paronimică sau ca etimologie populară( pentru detalii şi exemple, vezi infra).

Preview document

Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 1
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 2
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 3
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 4
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 5
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 6
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 7
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 8
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 9
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 10
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 11
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 12
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 13
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 14
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 15
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 16
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 17
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 18
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 19
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 20
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 21
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 22
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 23
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 24
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 25
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 26
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 27
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 28
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 29
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 30
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 31
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 32
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 33
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 34
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 35
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 36
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 37
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 38
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 39
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 40
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 41
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 42
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 43
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 44
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 45
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 46
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 47
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 48
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 49
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 50
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 51
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 52
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 53
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 54
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 55
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 56
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 57
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 58
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 59
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 60
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 61
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 62
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 63
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 64
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 65
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 66
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 67
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 68
Bazele Lingvistice ale Comunicării - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Bazele Lingvistice ale Comunicarii.doc

Alții au mai descărcat și

Formele Comunicării

Introducere În prezenta lucrare am urmărit să surprind cele mai importante aspecte ale comunicării în 3 ipostaze: comunicarea verbală,non-verbală...

Introducere în Teoriile Comunicării

I. COMUNICAREA. INTRODUCERE. DEFINIŢII Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din antichitate. Însăşi...

Istoria Culturii Române Moderne

Necesitatea unei reinterpretari a culturii române Cultura româna parcurge azi un dramatic proces de autoevaluare si de situare comparativa. Ca si...

Campanii de relații publice

De ce derulam campanii de pr Profesionistii de PR proiecteaza campanii pentru a dezvolta relatii, cu diferite categorii de public, care vor ajuta...

Teoria argumentării

TEMA 1 INTRODUCERE Logica este ştiinţa al cărui obiect este stabilirea condiţiilor corectitudini gândirii, a formelor şi legilor generale ale...

Comunicare Internă

Cadru general În 1985, cu ocazia unei festivităţi consacrate împlinirii a 60 de ani de învăţământ universitar în domeniul relaţiilor publice în...

Cuvântul și Vorba

CAPITOLUL III Antrenamentul vorbirii. Cuvântul „Orice cuvânt este o tentativã de influenþare a celuilalt.” (Alex Mucchielli) În latinã,...

Focus on Communication

A. Rules of a written article. A1. Read and comment this text about the reporter and his role in the journalistic process. The meetings of...

Te-ar putea interesa și

Simbolistica imaginii în discursul publicitar

Acest nume, ánthropos, arată că în vreme ce toate celelalte vieţuitoare nu cercetează, nu compară şi nu examinează (anathrel) nimic din ceea ce...

Stiluri de Comunicare și Stima de Sine în Cuplu

Introducere Comunicarea reprezintă un foarte mare avantaj de a menţine mult timp intensitatea unei relaţii. În lipsa ei, când in relaţia...

Comunicarea non verbală

INTRODUCERE Importanţa comunicãrii nonverbale a fost demonstratã în 1967 de cãtre Albert Mehrabian. In urma unui studiu, acesta a ajuns la...

Teoria Comunicării

I.Introducere Omul caută din ce în ce mai des răspunsul la întrebarea „cine sunt?”. Înțelegem și învățăm cine suntem și cum suntem percepuți în...

Sintaxa

1. Prezentati factorii esentiali care sunt implicate in procesul comunicarii dupa schema lui Jakobson precizand functiile specifice fiecarui...

Strategii și Tehnici de Comunicare

1. Comunicarea interpersonală 1.1. Definiţii şi funcţii Într-un sens foarte larg, comunicarea desemnează orice proces prin care o informaţie...

Hermeneutică și Comunicare

Comunicarea este modalitatea cea mai simpla a Eului de a se cunoaste pe sine pornind de la Celalalt din moment ce exprima sintetic esenta...

Filosofie

I. Specificul si rosturile filosofiei "În timp ce în stiinta e vorba despre lucruri chiar atunci când se vorbeste despre om (omul adica e privit...

Ai nevoie de altceva?