Comunicare in Afaceri

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Comunicare in Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 202 de pagini (in total).

Profesor: Tripon Avram

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Comunicare

Cuprins

1. INTRODUCERE 3
2. RELAŢII PUBLICE ÎN AFACERI 10
2.1. Ce sunt relaţiile publice în afaceri
2.2. Relaţiile publice în afaceri - ca proces
2.3. Tehnici şi metode pentru relaţii publice în afaceri
2.4. Îmbunătăţirea sistemului de relaţii publice în afaceri
3. IMAGINEA ORGANIZAŢIILOR DE AFACERI 16
3.1. Imaginea unei organizaţii
3.2. Gestionarea imaginii organizaţiei
3.3. Opinia publică
4. TEHNICILE DE COMUNICARE ÎN ACTIVITATEA CURENTĂ 28
4.1. Procesul comunicării
4.2. Comunicarea în cadrul organizaţiilor
4.3. Raportul scris
4.4. Rezumatul şi notiţele
4.5. Corespondenţa
4.6. Referate şi mesaje
4.7. Impactul tehnologiei informaţiei
4.8. Şedinţele
4.9. Prezentările publice
4.10. Negocierea
5. PROTOCOLUL ÎN AFACERI 68
5.1. Uzanţe de protocol
5.2. Arborarea drapelelor
5.3. Agenda de protocol
5.4. Dineurile şi recepţiile
5.5. Conferinţele
6. APLICAŢII ŞI EXEMPLE 75
7. TEHNICI DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII ÎN AFACERI 79
8. DRUMUL COMUNICĂRII PERFORMANTE ÎN AFACERI 97
9. EXCELENŢA ÎN COMUNICARE 107
9.1. Comunicare eficientă
10. ACŢIUNEA INOVATIVĂ ÎN COMUNICARE 136
11. COMUNICAREA ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 139
11.1. Recrutarea resurselor umane
11.2. Selecţia resurselor umane
11.3. Integrarea noilor angajaţi în cadrul organizaţiei
11.4. Pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului
11.5. Motivarea personalului
11.6. Asigurarea unor condiţii propice de muncă şi a unui climat social favorabil
11.6.1. Rolul grupului de lucru în finalizarea cu succes a
obiectivelor unei organizaţii
11.7. Pregătirea şi perfecţionarea personalului
11.8. Cultura organizaţională
APLICAŢII 148
BIBLIOGRAFIE 204

Extras din document

1. INTRODUCERE

Afacerile au la bază comunicarea. Comunicarea este cea care permite ca orice "întreg" să funcţioneze. "Întregul" poate fi un individ, o echipă, o comunitate, o naţiune, un conglomerat de naţiuni, o populaţie globală. Din acest punct de vedere putem concluziona că cei care stăpânesc comunicarea, la nivel de artă, pot deveni "învingători" - în sensul că pot privi cu încredere viitorul şi pot fi cei care se manifestă astfel încât să reuşească încontinuu. În mentalitatea şi logica abundenţei noi suntem încontinuu "învingători" şi putem, în orice clipă, să alegem în mod liber o "interpretare potrivită a evenimentelor" - care pot fi privite ca succese (şi pentru faptul că orice rău aduce un bine - cum spune proverbul).

Comunicarea holistică (adică totală) şi conştientizarea unor secvenţe din ce în ce mai ample din ea permite ca drumul succesulul în orice activitate sau domeniu să capete noi înţelesuri. În ultimii ani colective interdisciplinare de succes au adus noi dovezi în sprijinul "decodării posibile a unor informaţii din lumea vie" capabile să lărgească mult orizontul cunoaşterii umane.

Teoria complexităţii şi studiile bazate pe aceasta au permis conştientizarea unor nivele multiple de înţelegere şi aplicare ale elementelor comunicării. Numeroase informaţii vechi sunt reevaluate, primesc noi înţelesuri şi constituie baza pentru noi tehnici şi metode de comunicare. Un accent deosebit se pune pe etica celui care comunică, pe principiile fundamentale ale vieţii armonioase.

Azi, la început de mileniu al comunicării holistice, putem folosi cu încredere tehnicile creative, intuitive, logice, imaginative create de-a lungul timpului. Aplicarea acestora în zona comunicării ar putea deschide noi orizonturi, ar putea permite dezvoltarea unor abilităţi latente.

Comunicarea este veriga esenţială în funcţionarea normală a oricărui sistem. Sistemele ecologice fac din comunicare o adevărată artă. Arta comunicării umane este veche de când lumea şi este în continuă dezvoltare. Există trei secvenţe mari:

- Comunicarea non - verbală;

- Comunicarea verbală;

- Comunicarea holistică.

Fiecare dintre acestea a parcurs sau parcurge etape de conştientizare, în sensul că deşi totul există în tot (conform teoriei holistice a Universului) fiecare generaţie de vieţuitoare îşi alege, conform unei legi naturale, să utilizeze o anumită secvenţă mai mare sau mai mică din comunicarea holistică.

În realitate, orice organism viu comunică holistic - dar conştientizează doar o parte din plaja comunicării. Unele vieţuitoare - omul, de exemplu - au capacitatea de a-şi activa în mod voluntar secvenţe tot mai ample din comunicarea holistică.

Civilizaţia umană este în pragul unui salt în nivelul şi profunzimea comunicării. Pe lângă aspectele biologice ale comunicării, asistăm şi la o dezvoltare a aspectelor tehnice ale acesteia. Putem spune că mileniul trei este deja un mileniu al comunicării holistice. Primele faze includ:

- Dezvoltarea capacităţii de a utiliza cantităţi sporite de informaţii;

- Dezvoltarea bazei logistice (naturale şi artificiale) pentru utilizarea eficientă a informaţiei;

- Dezvoltarea bazei native de procesare holistică a informaţiei;

- Dezvoltarea ştiinţei comunicării holistice;

- Dezvoltarea civilizaţiei informaţionale a Mileniului 3.

Specialiştii prognozează o dezvoltare fără precedent a culturii umane - bazate pe cantitatea şi calitatea de excepţie a informaţiei utilizate în sistemele armonioase. Se pot prefigura patru etape:

- Dezvoltarea de aplicaţii individuale, pe bază de "jurnal personal - în diferite variante"

- Dezvoltarea de aplicaţii familiale;

- Dezvoltarea de aplicaţii în grupe de prieteni;

- Dezvoltarea de aplicaţii comunitare complexe.

Sunt de aşteptat, în viitorul apropiat, dezvoltări semnificative în domeniile:

Fisiere in arhiva (4):

  • Comunicare in Afaceri
    • Aplicatii.doc
    • Biblio.doc
    • Comunicarea in organi.doc
    • CUPRINS.doc