Comunicare în Afaceri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 19086
Mărime: 476.95KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laurentiu Serban

Extras din curs

1.1 Comunicarea – trăsătură definitorie a comportamentului

uman (analiza praxeologică a comunicării în afaceri)

Comunicarea este un element definitoriu al comportamentului uman,

deoarece orice proces social, indiferent de natura si complexitatea sa,

implică, în mod obligatoriu,un proces de comunicare. La nivel

economic, dar nu numai, implicaŃiile majore pe care procesul

comunicaŃional le are asupra individului sunt relevate prin faptul că

orice comportament de luare a unei decizii, este influenŃat, atât în mod

direct, cât si indirect de informaŃii obŃinute prin procesul de

comunicare. În sens general, comportamentul prin care un individ

decide să acŃioneze poate fi sistematizat cu ajutorul următoarei

scheme:

Schema descrie modul în care comportamentul uman – decizia si

acŃiunea – este ghidat de discrepanŃele dintre starea actuală în care

individul se află si starea pe care acesta si-o doreste. Decizia si

acŃiunea care definesc comportamentul uman, alegerile făcute de

individ depind, la rândul lor, de informaŃiile pe care acesta le deŃine iar

aceste informaŃii sunt obŃinute prin interacŃiuni de natură

comunicaŃională. În cele din urmă, aceste interacŃiuni oferă individului

feedback-ul necesar pentru a decide dacă acŃiunile sale au avut efectul

dorit. Dacă acest efect a fost obŃinut atunci ciclul se reia deoarece

individul, prin însăsi natura sa, va identifica întotdeauna si va încerca

să obŃină o poziŃie (o stare) mai bună decât cea actuală. În cazul în

care efectul dorit nu a fost obŃinut individul va face ajustările necesare

în fiecare fază a ciclului comportamental. Asadar, procesul

comunicaŃional este parte integrantă din comportamentul individului

indiferent de anvergura, natura sau contextul în care individul

acŃionează.

Din această schemă rezultă, în mod evident, faptul că orice

comportament al individului este influenŃat de interacŃiuni cu mediul

sau alŃi indivizi iar aceste interacŃiuni sunt, în principal, de natură

comunicaŃională. Asadar, abilitatea individului de a comunica

afectează, si este afectată la rândul său, fiecare stadiu

comportamental în diverse moduri. De exemplu, cunostinŃele

individului despre mediu, competenŃele dobândite precum si mesajele

primite de la terŃe persoane (membri ai familiei, prieteni, parteneri de

afaceri, etc.) prin intermediul procesului de comunicare au un impact

major asupra stării spre care tinde individul precum si asupra

alternativelor disponibile acestuia.

În lumea complexă a mediului de afaceri această schemă a ciclului

comportamental este mai valabilă decât în oricare alt domeniu. De

exemplu, în cazul unui mic întreprinzător, proprietar al unui magazin

de suveniruri, putem imagina următorul comportament plauzibil:

Starea actuală Starea dorită Luarea deciziei

Preview document

Comunicare în Afaceri - Pagina 1
Comunicare în Afaceri - Pagina 2
Comunicare în Afaceri - Pagina 3
Comunicare în Afaceri - Pagina 4
Comunicare în Afaceri - Pagina 5
Comunicare în Afaceri - Pagina 6
Comunicare în Afaceri - Pagina 7
Comunicare în Afaceri - Pagina 8
Comunicare în Afaceri - Pagina 9
Comunicare în Afaceri - Pagina 10
Comunicare în Afaceri - Pagina 11
Comunicare în Afaceri - Pagina 12
Comunicare în Afaceri - Pagina 13
Comunicare în Afaceri - Pagina 14
Comunicare în Afaceri - Pagina 15
Comunicare în Afaceri - Pagina 16
Comunicare în Afaceri - Pagina 17
Comunicare în Afaceri - Pagina 18
Comunicare în Afaceri - Pagina 19
Comunicare în Afaceri - Pagina 20
Comunicare în Afaceri - Pagina 21
Comunicare în Afaceri - Pagina 22
Comunicare în Afaceri - Pagina 23
Comunicare în Afaceri - Pagina 24
Comunicare în Afaceri - Pagina 25
Comunicare în Afaceri - Pagina 26
Comunicare în Afaceri - Pagina 27
Comunicare în Afaceri - Pagina 28
Comunicare în Afaceri - Pagina 29
Comunicare în Afaceri - Pagina 30
Comunicare în Afaceri - Pagina 31
Comunicare în Afaceri - Pagina 32
Comunicare în Afaceri - Pagina 33
Comunicare în Afaceri - Pagina 34
Comunicare în Afaceri - Pagina 35
Comunicare în Afaceri - Pagina 36
Comunicare în Afaceri - Pagina 37
Comunicare în Afaceri - Pagina 38
Comunicare în Afaceri - Pagina 39
Comunicare în Afaceri - Pagina 40
Comunicare în Afaceri - Pagina 41
Comunicare în Afaceri - Pagina 42
Comunicare în Afaceri - Pagina 43
Comunicare în Afaceri - Pagina 44
Comunicare în Afaceri - Pagina 45
Comunicare în Afaceri - Pagina 46
Comunicare în Afaceri - Pagina 47
Comunicare în Afaceri - Pagina 48
Comunicare în Afaceri - Pagina 49
Comunicare în Afaceri - Pagina 50
Comunicare în Afaceri - Pagina 51
Comunicare în Afaceri - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Comunicare in Afaceri.pdf

Alții au mai descărcat și

Comunicare în Afaceri în Context Internațional

1. CONDIŢII ESENŢIALE PENTRU A REUŞI Pentru că aminteam de necesitatea respectării unor responsabilităţi cu caracter general care revin...

Relații publice în economie

De ce este nevoie de RP în economie? Ceea ce pare să caracterizeze societatea de astăzi este complexitatea şi schimbarea. Complexitatea poate fi...

Teorii ale Comunicării de Masă

Niciun studiu asupra culturii şi civilizaţiei unei societăţi nu poate eluda analiza proceselor de comunicare care au loc între indivizii acelei...

Fundamente ale relațiilor publice

Relaţii publice: practică, ştiinţă socială şi profesie Practică = 1. Activitate sistematică de transformare a lumii; 2. Activitate volitivă care...

Comunicare și Gen

Bărbatul şi femeia trăiesc în lumi diferite, cu valori diferite şi conform unor reguli diferite: spre exemplu, un bărbat nu-şi invită prietenul cu...

Strategii și Tactici, Procedee și Tehnici de Comunicare în Negocieri

Negocierea este procesul prin care reuşim să obţinem ce vrem de la cei care vor ceva de la noi. în inima oricărei negocieri există ideea: „Da-mi...

Comunicarea în Organizații și Impunerea Imaginii Firmei și Produselor Sale

Comunicarea în interiorul sau în exteriorul organizaţiei are loc pe două planuri: pe plan strict managerial şi pe cel al marketingului. Pot fi...

Persuasiune, manipulare și seducție

1. Comunicare şi Realitate 1.1. Realitatea se construieşte în comunicare – prin intersubiectivitate, prin “noi”-ul social al obiectivităţii – nu...

Te-ar putea interesa și

Tehnicile de Manipulare și Folosirea lor în Cadrul Negocierilor

CAPITOLUL I ARTA DE A NEGOCIA Negocierea este un talent, un har înnascut, dar şi o abilitate dobânditã prin experienţã şi învăţare . Specialiştii...

Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz

Introducere În toate timpurile şi, cu atât mai mult în lumea de azi, educaţia şi învăţarea nu pot exista în afara comunicării umane. A comunica...

Comunicarea și Promovarea în Afaceri

INTRODUCERE Tema elaborată se numeşte « Comunicare şi promovare în afaceri ». Această temă scoate în evidenţă doi factori esenţiali şi anume :...

Negocierea în afaceri - strategii și modalități comunicative eficiente

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Politici de Marketing în Turism

INTRODUCERE În toate timpurile şi, cu atât mai mult în lumea de azi, educaţia şi învăţarea nu pot exista în afara comunicării umane. A comunica...

Comunicarea ca Instrument al Negocierii

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Comunicarea interumană eficientă

CAPITOLUL NR.1 COMUNICAREA INTERUMANĂ 1.1. Istoria și definiția comunicării Comunicarea interumană constituie un obiect de studiu cu o...

Comunicarea în Afaceri

Stiinţa afacerilor" reprezintă o specializare ca oricare alta, dar este mai dură, complicată, controversată, multidisciplinară şi destul de nouă....

Ai nevoie de altceva?