Comunicare Managerială și Relații Publice

Curs
6.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 152 în total
Cuvinte : 69414
Mărime: 942.21KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru

Extras din document

PARTEA A: COMUNICARE MANAGERIALA

1. COMUNICARE SI DECIZIE

Obiective

a) Sublinierea semnificatiei comunicarii pentru conducerea organizatiei;

b) Întelegerea importantei specifice a deciziei si a momentelor predecizionale si

postdecizionale în conducerea organizatiei;

Pregatirea, luarea si aplicarea deciziei constituie un proces complex, în care

comunicarea, desi este o variabila mai putin evidenta, constituie un element cheie. În

acest capitol urmeaza ca, repetându-se totodata notiuni cheie pentru teoria organizatiilor,

sa se studieze rolul comunicarii în procesul decizional.

1.1 Functiile conducerii organizatiilor

Eficienta conducerii se bazeaza pe rezultatele structurarii si corelarii optime a

functiilor conducerii. Din multitudinea perspectivelor din care pot fi privite conducerea si

functiile sale, cea mai utila este tocmai perspectiva eficientei, în temeiul careia sunt

ordonate activitatile vitale ale conducerii:

• cunoasterea domeniului condus, a totalitatii problemelor care sunt supuse

solutionarii, prin diagnoza;

• detectarea tendintelor evolutive ale organizatiei si construirea proiectului

evolutiei sale pentru rezolvarea noilor probleme cu care se confrunta, prin prognoza si

constructie prospectiva;

• momentul esential al formularii si adoptarii deciziei referitoare la solutionarea

unei probleme sau la viata întregii organizatii;

• organizarea implementarii deciziei, în primul rând prin planificare si asigurarea

cooperarii în interiorul organizatiei si între organizatii;

• motivarea personalului organizatiei pentru a se obtine actiunea eficienta a

acestuia;

• controlul, drept functie a conducerii, prin care rezultatele sunt masurate, sunt

comparate cu costurile si se stabilesc masurile de corectie corespunzatoare pentru noul

ciclu de activitate, efectele controlului influentând noua diagnoza s.a.m.d.

Complexitatea conducerii organizatiei si a fiecarei functii în parte impune analiza

acestora mai în detaliu si a corelatiilor existente între ele.

Adesea, decizia este echivalenta (confundata) cu procesul de ansamblu al conducerii.

Tendinta nu este întâmplatoare, ea derivând din calitatea deciziei de a fi momentul

esential, punctul-cheie al conducerii.

4

Daca întelegem prin decizie solutia adoptata de un sistem (persoana, grup,

organizatie) pentru rezolvarea unei probleme, atunci conducerea în ansamblu poate fi

ordonata în trei faze:

a) f a z a p r e–d e c i z i o n a l a:

- formularea problemei;

- formularea (prognozarea) evolutiilor posibile si a solutiilor alternative

posibile;

- analiza si evaluarea solutiilor alternative si ierarhizarea lor;

b) f a z a d e c i z i o n a l a:

- adoptarea uneia dintre solutiile alternative, a solutiei considerate optima (decizia

propriu-zisa);

c) f a z a p o s t-d e c i z i o n a l a:

- implementarea deciziei (organizarea aplicarii solutiei adoptate);

- evaluarea solutiei prin prisma rezultatelor obtinute (controlul).

1.1.1 Faza predecizionala

Faza predecizionala cuprinde etapele premergatoare luarii deciziilor si este

importanta. Cu ajutorul acestei faze, conducerea si dezvoltarea afacerii devine una

planificata. Se evita în acest mod luarea unor hotarâri subiective, gresite sau nepotrivite

cu fondul problemelor reale. Faza predecizionala cuprinde formularea problemelor si

realizarea unor previziuni privind evolutia afacerii.

Diagnoza

În general, diagnoza este o operatie premergatoare adoptarii unei solutii la o

problema, constând în identificarea cauzelor unor procese negative (procese care

constituie substanta problemei respective), a factorilor care ar putea influenta pozitiv sau

negativ solutionarea problemei avute în vedere. Scopul fundamental al diagnozei consta

în formularea problemei de rezolvat. Cu cât formularea acesteia este mai adecvata si mai

clara, cu atât probabilitatea de a identifica solutia cea mai buna este mai ridicata.

Privind organizatia în întregul sau, o problema organizationala se impune prin doua

sensuri:

- un sens apropiat „problemei sociale”, prin care organizatia este confruntata cu o

situatie de criza, de schimbare, fiind solicitat potentialul sau de adaptabilitate; aceasta

este o „problema de stare” (de stare a organizatiei); diagnoza, în acest caz, consta în

identificarea presiunilor de schimbare si a componentelor organizatiei (structuri, indivizi,

procese) care se cer a fi modificate, transformate, schimbate;

- cele mai frecvente sunt însa „problemele de scop”, prin care scopul de ansamblu al

organizatiei este realimentat cu sarcini specifice, concrete, noi (dar nu total diferite de

sarcinile anterioare); în acest caz, diagnoza cuprinde atât întelegerea (cunoasterea)

deplina a noii sarcini, cât si a tuturor disponibilitatilor pe care organizatia le are pentru

realizarea sa.

Preview document

Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 1
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 2
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 3
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 4
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 5
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 6
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 7
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 8
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 9
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 10
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 11
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 12
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 13
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 14
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 15
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 16
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 17
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 18
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 19
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 20
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 21
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 22
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 23
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 24
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 25
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 26
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 27
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 28
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 29
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 30
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 31
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 32
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 33
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 34
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 35
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 36
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 37
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 38
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 39
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 40
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 41
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 42
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 43
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 44
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 45
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 46
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 47
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 48
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 49
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 50
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 51
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 52
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 53
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 54
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 55
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 56
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 57
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 58
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 59
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 60
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 61
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 62
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 63
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 64
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 65
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 66
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 67
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 68
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 69
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 70
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 71
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 72
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 73
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 74
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 75
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 76
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 77
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 78
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 79
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 80
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 81
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 82
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 83
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 84
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 85
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 86
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 87
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 88
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 89
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 90
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 91
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 92
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 93
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 94
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 95
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 96
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 97
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 98
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 99
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 100
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 101
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 102
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 103
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 104
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 105
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 106
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 107
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 108
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 109
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 110
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 111
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 112
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 113
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 114
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 115
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 116
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 117
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 118
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 119
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 120
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 121
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 122
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 123
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 124
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 125
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 126
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 127
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 128
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 129
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 130
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 131
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 132
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 133
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 134
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 135
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 136
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 137
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 138
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 139
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 140
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 141
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 142
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 143
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 144
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 145
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 146
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 147
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 148
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 149
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 150
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 151
Comunicare Managerială și Relații Publice - Pagina 152

Conținut arhivă zip

  • Comunicare Manageriala si Relatii Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Comunicarea și Comportamentul în Societate

INTRODUCERE Interactiunile umane ar fi imposibile fara transmiterea si receptarea de mesaje, deci fara comunicare, în acest sens, relatiile umane...

Comunicarea in Institutii Publice

ELEMENTELE PROCESULUI DE COMUNICARE Comunicarea – schimbul de informatii, idei si sentimente – a fost definit ca un proces interpersonal de...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Comunicarea și Negocierea în Afaceri

Comunicarea umana este relatia dintre oameni si se construieste cu emotii, sentimente, atitudini si interese. Atunci când au nevoie de ceilalti,...

Comunicare Managerială

1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII MANAGERIALE Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului. Ea reprezintă o componentă...

Tehnici de Comunicare

1. Ce este comunicarea? (Definitia functionala. Notiunea de comunicare) Etimologia cuvântului: originea acestui cuvânt se gaseste în verbul latin...

Tipuri de Comportament

Acest capitol are scopul de a ne ajuta sa identificam câteva dintre comportamentele si atitudinile pe care le adoptam noi si interlocutorii nostri...

Tipuri de Comunicare

Preocupările intense privind comunicarea ce s-au manifestat cu precădere în ultimele decenii ale secolului nostru, lansează, între altele şi...

Ai nevoie de altceva?