Comunicare organizațională

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 13194
Mărime: 347.36KB (arhivat)
Publicat de: Naomi Dumitriu
Cost: Gratis

Extras din curs

CURS 1

Leadership

Definiția leadership-ului. Evoluție.

Caracteristicile unui lider puternic.

Diferențe între conducător, lider și manager.

DEFINIȚIA LEADERSHIP-ULUI. EVOLUȚIE.

Abordarea modernă a leadership-ului se află la confluența unor domenii complexe și conexe: filosofie, psihologie, sociologie, politică, economie și antropologie. De aceea, este greu de stabilit o definiție simplă și exactă a termenului, cu atât mai mult cu cât, și în prezent, evoluția societății și a culturii organizaționale se află în plină derulare. Totuși, există niște constante definitorii pentru ceea ce reprezinta un leader autentic, pe care le vom aprofunda pe parcursul studiului nostru.

Conceptul de „leadership” a fost analizat și tratat pentru prima dată în scrierile filosofice ale Antichității, dar interesul general față de acesta a crescut odată cu epoca industrializării. Acesta este punctul în care dezvoltarea socio-culturală și evoluția tehnologică au influențat definiția inițială a conducătorului(lider mai degrabă din perspectiva organizării sociale și politice – de la șefi de triburi, tarabostes, voievozi și până la faraoni sau împărați ca Nero, Iulius Cezar, Alexandru cel Mare etc.).

Începând cu secolul al XVIII-lea, la semnificația inițială a termenului s-a adăugat aceea de „întreprinzător”, de conducător de companie, aici intervenind perspectiva economică. Clasa oamenilor de afaceri, fără să fie neapărat lideri politici sau administrativi, a început să câștige din ce în ce mai mult teren și influență. În secolul al XX-lea, termenul de „manager” se impune, mai ales în sfera afacerilor, iar „managementul” devine un obiect de studiu din ce în ce mai răspândit.

Mergând mai departe pe firul evoluției, observăm că secolul al XXI-lea modifică din nou definiția liderului, fără să le anuleze neapărat pe cele precedente. Este momentul în care societatea modernă se confruntă cu o „explozie” tehnologică și cu o expansiune majoră a mijloacelor de comunicare în masă(de la print la emisiile prin satelit și internet). De asemenea, crește numărul de companii multinaționale, se lărgesc sferele de influență și se extind ariile de interes.

În prezent, la nivel macro, tipurile de lideri sunt mai multe decât oricând: există lideri sociali, politici, economici, religioși, lideri sindicali, lideri de opinie și trend-setteri(de la lumea modei până la zona tehnologică sau de business) etc. La nivel micro, leadership-ul și-a păstrat constantele(de ex.: liderul unei familii sau al unui grup social sau profesional mai redus).

În acest sens, teoreticianul Max Landsberg face o observație globală asupra noțiunii: ”Leadership-ul nu este teritoriul exclusiv al directorului general sau al unui general de armată, orice om este obligat să conducă. Fiecare dintre noi ajunge în situația de a conduce ceva la un anumit moment: conducem familia , grupul de prieteni , echipa de la locul de muncă, o mică afacere sau o corporație multinațională” .

Dificultatea stabilirii unei definiții precise rezidă tocmai în varietatea domeniilor vieții în care noțiunea de leadership este aplicabilă. Totuși, în ciuda faptului că termenul se folosește într-o arie vastă de domenii, se evidențiază unele trasături comune.

Cele mai recente studii și publicații de profil, în majoritatea lor, se refera la lider ca la o persoană vizionară, interesată de shimbare, orientată spre dezvoltarea pe termen lung, intuitivă, deschisă față de subalterni, față de personalitatea, calitățile și ideile lor.

Accentul se pune din ce în ce mai mult pe latura umană, psihologică a liderului, pe comunicativitate și pe importanța inteligenței emoționale în raporturile cu echipa subordonată. Așa se face că de la managerii de astăzi se așteaptă să dețină și atribute de lideri. Unii cercetători(T. Peters și N. Austin) numesc această stare de fapt „revoluție”, sugerând chiar să se renunțe la termenul de „management”, iar acesta să fie înlocuit definitiv cu cel de „leadership”.

Abordările moderne ale leadership-ului sunt centrate pe evoluție, devenire, perfecționare, stimulare emoțională și intelectuală. Printre cei care au avut contribuții considerabile în aprofundarea, dezvoltarea și adaptarea noțiunii la necesitățile zilelor noastre se numără Warren Bennis, Peter Northouse, Anthony Silard, Chip R. Bell, Peter Drucker, Max Landsberg, Robert B. Kaiser, Daniel Goleman.

Preview document

Comunicare organizațională - Pagina 1
Comunicare organizațională - Pagina 2
Comunicare organizațională - Pagina 3
Comunicare organizațională - Pagina 4
Comunicare organizațională - Pagina 5
Comunicare organizațională - Pagina 6
Comunicare organizațională - Pagina 7
Comunicare organizațională - Pagina 8
Comunicare organizațională - Pagina 9
Comunicare organizațională - Pagina 10
Comunicare organizațională - Pagina 11
Comunicare organizațională - Pagina 12
Comunicare organizațională - Pagina 13
Comunicare organizațională - Pagina 14
Comunicare organizațională - Pagina 15
Comunicare organizațională - Pagina 16
Comunicare organizațională - Pagina 17
Comunicare organizațională - Pagina 18
Comunicare organizațională - Pagina 19
Comunicare organizațională - Pagina 20
Comunicare organizațională - Pagina 21
Comunicare organizațională - Pagina 22
Comunicare organizațională - Pagina 23
Comunicare organizațională - Pagina 24
Comunicare organizațională - Pagina 25
Comunicare organizațională - Pagina 26
Comunicare organizațională - Pagina 27
Comunicare organizațională - Pagina 28
Comunicare organizațională - Pagina 29
Comunicare organizațională - Pagina 30
Comunicare organizațională - Pagina 31
Comunicare organizațională - Pagina 32
Comunicare organizațională - Pagina 33
Comunicare organizațională - Pagina 34
Comunicare organizațională - Pagina 35
Comunicare organizațională - Pagina 36
Comunicare organizațională - Pagina 37
Comunicare organizațională - Pagina 38
Comunicare organizațională - Pagina 39
Comunicare organizațională - Pagina 40
Comunicare organizațională - Pagina 41
Comunicare organizațională - Pagina 42
Comunicare organizațională - Pagina 43
Comunicare organizațională - Pagina 44
Comunicare organizațională - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Comunicare organizationala.docx

Alții au mai descărcat și

Modalități de Influențare a Motivării Subordonaților cu Ajutorul Teoriei nevoi-obiective la Nivelul Unităților Militare

Introducere: Motivaţia este o pârghie importantă în procesul autoreglării individului, o forţă motrice a întregii sale dezvoltării psihice şi...

Știi să citești filosofie

Naratorul- X Profesorul de filosofie-Y Elevul 1- Z Elevul 2-W Elevul 3-K Elevul 4-Q Elevul 5-H [Toti stau intr-un cerc, fiecare cu uniforma...

Diferențe Culturale

Diferenţe culturale; analiza comparativă a comportamentelor Tipuri de contexte comunicaţionale: 1. Din perspectiva limbajului, contextul...

CSR

Masini, organisme, sisteme politice, instrumente de dominaţie si fenomene culturale (Morgan 1986, apud Vlăsceanu 1999) constituie conceptele-sursă...

Managementul Comunicării de Criză

Introducere W. Timothy Coombs – unul dintre cei mai reputaţi teoreticieni din domeniul comunicării de criză – defineşte criza ca fiind „percepţia...

Scrisoarea cu conținut economic

7.1 Corespondenţa cu furnizorii, cererea de ofertă Corespondenţa cu furnizorii poate avea loc înainte cît şi după încheierea activităţii...

Redactarea actelor de personal

6.1 Oferta de locuri de muncă, anunţurile Căutarea unui post vacant presupune o activitate susţinută de informarea asupra unor posibilităţi...

Branding Instituțional

Date de contact ale titularului de curs: Nume: conf. dr. Cosmin IRIMIES Birou: str. Traian Mosoiu, nr. 71 Telefon: 0729777015 Fax: 0318158582...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Comunicare Organizațională

CAP. I. GENERALITĂŢI Organizaţia este un sistem deschis, adaptiv, ţinând seama de faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari cu care are...

Funcțiile Conducerii în Organizații

INTRODUCERE Într-o organizaţie, rolul conducătorului este deosebit de complex, dacă ţinem seama de faptul că situaţii diferite necesită...

Comunicarea Organizațională

I. Procesul de comunicare 1. Comunicare şi informaţie „Comunicare“ şi „informaţie“ sunt două concepte atât de înrudite astăzi, încât nici o...

Comunicarea Organizationala. Studiu de Caz SC Gym Construct

Comunicarea organizaţională este un schimb de mesaje între emiţător şi receptor,cu scopul de a efectua schimbări,de a modifica...

Comunicarea organizatională. studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Novacolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Comunicarea Organizațională

1. Note introductive Prin definitie, comunicarea reprezintă “contact, relație, legătură”. Comunicarea este o componentă esenţială a vieţii,...

Ai nevoie de altceva?