Comunicare organizațională curs

Curs
8.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 163 în total
Cuvinte : 778
Mărime: 621.35KB (arhivat)
Publicat de: Nicolae Iordache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: As. Univ. drd. Simona NAUM MINA

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Comunicarea managerială a organizaţiei
 2. Calitatea comunicării. Zone de interes pentru oamenii de afaceri.
 3. 1.1 Comunicarea într-o organizaţie. Aspecte specifice şi reţele de comunicare
 4. 1.2 Diferenţe de cultură managerială. Etica în cultura managerială
 5. 1.3 Cum să-i ascultăm pe alţii. Îmbunătăţirea comunicării manageriale..
 6. CAPITOLUL II: Informaţie şi comunicare. Credibilitate şi manipulare..
 7. 2.1 Tipologia informaţiei în afaceri
 8. 2.2 Modalităţi de comunicare la nivelul firmelor
 9. 2.3 Funcţia decizională a informaţiei
 10. 2.4 Personalitatea omului de afaceri: de la asumarea propriilor afirmaţii la rezistenta împotriva manipulărilor
 11. CAPITOLUL III: Comunicarea în procesul de negociere
 12. 3.1 Construcţia argumentării
 13. 3.2 Comunicarea in grup. Sedintele de brainstorming. Spiritul de echipa.
 14. 3.3 Comunicarea in grupurile de munca. Negocierea.
 15. 3.4 Specificitatea procesului de negociere în cercurile de afaceri
 16. 3.5 Relaţia cu mass-media
 17. CAPITOLUL IV: Limbaj şi metalimbaj ca modalităţi de comunicare
 18. 4.1 Gândire, limbaj şi personalitate
 19. 4.2 Metalimbaj în afaceri. Manipulare prin metalimbaj
 20. CAPITOLUL V. Studiu de caz: Comunicarea în presa economică:
 21. „Tribuna economică”, „Manager Club”, „Idei de afaceri”, „Capital”
 22. CAPITOLUL VI :CONFLICTELE ORGANIZATIONALE
 23. CONCLUZII. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

Argument pentru necesitatea unei perspective manageriale asupra comunicării în organizaţii

Am tot privit cum aşteaptă ziariştii, cum năvălesc spre o uşă care se deschide, cum pun întrebări la care capătă sau nu răspuns. Am văzut cum se formează şi se folosesc sursele. Am citit despre jurnalismul de investigaţie, Cod Deontologic si Cod Penal.

Am văzut cum devin oamenii de orice profesie “ziarişti” sau ziarişti. Faima primilor se răsfrânge asupra celorlalţi. Cu faima de “pleavă, ziaristul trebuie să-şi facă nume. Sau aşa înseamnă că-l are?

Ca să ajungă să-şi facă nume şi semnătura să-i fie respectată, să-l caute cititorul în paginile unei publicaţii pentru că l-a descoperit integru şi vrea să afle ce mai “zice”, ziaristul trebuie să deschidă uşi; trebuie să găsească “cheia” potrivită fără ca aceasta, “cheia”, să se întoarcă împotriva sa. Si, mai ales, nu trebuie să-şi închidă uşa singur cu greşeli de începător. Nu trebuie să bâjbâie.

Modul de a se prezenta, modul de a citi în ceea ce citeşte, vede şi i se spune ar fi una dintre chei. Faptul că ştie că poate fi “citit “ la rândul său ar fi o altă cheie. Pe acelaşi lanţ de chei ar fi pregătirea sa, sursele pe care ştie să şi le formeze, să le folosească, să le respecte.

Ziaristul este el însuşi manager: conduce un ziar, un post de radio sau de televiziune, dar se conduce întâi după principii şi norme deontologice. Conduce întâi discuţia şi gestionează timp; conduce investigaţia şi gestionează timp şi spaţiu tipografic sau de emisie. Ziaristul este intermediar între interlocutorul său şi cititori, radioascultători, telespectatori. In faţa lor îşi gestionează informaţia.

Ziaristul se prezintă în faţa unei persoane care deţine informaţie, care gestionează imaginea proprie, imaginea unei personalităţi sau pe cea a instituţiei pe care o reprezintă; se află, în acelaşi timp, pe poziţia de a-i răspunde la întrebări. Să numim această persoană manager.

Un manager are principii si norme specifice poziţiei sale. Stie despre ziarist că este curios şi că pune întrebări “periculoase”, şi “ce ştie el despre organizare, planificare, producţie, vânzare?”.

Ziaristul îşi poate pune aceeaşi întrebare: ce ştie un manager despre comunicare?

Un punct comun între ziarist şi manager este informaţia. Unul vrea s-o obţină de la celălalt, iar acest “celălalt” vrea sau nu s-o ofere. Ambii au reguli de comunicare si conduită. Ambii au un anumit interes.

In numărul din luna februarie 2000 al revistei “Manager club”, la pagina 9, citând sursa “World Learning”–sunt publicate “Reguli de lucru cu presa în cadrul unui interviu”.

Se spune că presa este a patra putere în stat, iar managerul modern trebuie să ştie să lucreze cu presa. “Altfel, tot presa îl va sancţiona drastic, rezultatul fiind pierderi financiare şi de imagine greu de calculat şi, mai ales, greu de recuperat”.

Managerii sunt sfătuiţi:

-Să spună ceea ce au de spus de la bun început, mai ales în cazul presei audio-vizuale cunoscută pentru “superficialitatea” sa, datorată în parte costului unui minut de emisie, în parte permanentei crize de timp cu care se confruntă posturile de radio si de televiziune. “O declaraţie scurtă nu poate fi preluată decât integral şi corect”;

-Să se exprime pe înţelesul tuturor. Fiecare declaraţie trebuie să fie concepută astfel încât să fie înţeleasă de cei cărora li se adresează: training, P.R. sau sustenabilitate nu sunt termeni comuni;

-Să spună şi motivul pentru care nu pot oferi o informatie (nu o cunosc, nu sunt siguri de ea, este confidenţială). Formule de genul “Nu am nici un comentariu de făcut” sunt mai mult acuzatoare decât diplomatice.

-Să aleagă cele mai precise şi revelante cifre, de exemplu: “3 din 5 consumatori folosesc produsul nostru”;

-Să ceară clarificări în cazul în care nu au înţeles, dar fără a inversa rolurile.

-Să îşi controleze discursul pentru că tot ce spui poate fi folosit împotriva ta ;

-In cazul unor întrebări delicate şi de neevitat, să folosească jumătăţile de adevăruri, dar să rămână cât mai aproape de adevăr.

Presa este o lume mică, în care există legături deosebit de strânse şi nenumăraţi corespondenţi locali care de-abia aşteaptă să arunce o “bombă” citând o altă sursă.

“Când supliciul s-a încheiat”, interviul adică, managerii mai primesc două-trei sfaturi:

-Să nu-l întrebe pe reporter ce se va întâmpla cu materialul. “Este inutil. Orice reporter bun nu îţi va spune”.

-Să nu ceară să vadă materialul înainte de publicare/difuzare, ci să-şi exprime disponibilitatea de a confirma anumite date pe care le va folosi reporterul în prezentare.

-Să nu facă o dramă şi să nu ceară explicaţii dacă materialul nu apare. Motivul invocat va fi spaţiul tipografic/de emisie redus, selecţia, reprogramarea materialelor şi alte asemenea explicaţii, “în fond, logice”.

“Pentru mulţi, un interviu este un supliciu. Mai mult de jumătate din intervievaţi nu-şi aduc aminte, la final, ce au răspuns.”

Majoritatea reporterilor sunt agresivi, unii chiar nepoliticoşi. La unii, acest comportament face parte din arsenalul propriu de a “descoase” interlocutorul. La alţii…” In cazul în care eşti întrerupt, ascultă şi apoi continuă, calm, ideea” .

De ce poate fi un interviu un supliciu ? Ce ştie un manager despre comunicare?

Cum îl poate influenţa în profesia sa? Ce rol îi atribuie în activitatea sa şi a celor pe care-i conduce?

Asist.univ.dr. Olimpia State în “Comunicarea si managementul” (revista “Marketing şi Management” nr.4-1999, p.216), explică: “societatea de astăzi se clădeşte pe producţia, managementul şi utilizarea informaţiei. Managerii sunt asediaţi continuu de date. Succesul lor este condiţionat de felul în care reuşesc să comunice, să gestioneze şi să utilizeze informaţiile pentru a lua decizii efective şi la timp”.

Gestionarea imensului volum de informaţii este una dintre funcţiile de bază ale comunicării. Intreprinderile constituie sisteme, componentele invididuale fiind intercorelate prin scopuri şi obiective.

“De modul cum managerii utilizează informaţia pentru a comunica unii cu alţii şi cu personalul depinde reuşita activităţii întreprinderii”.

Comunicarea leagă dezvoltarea individuală de dezvoltarea întreprinderii, urmăreşte să suscite o relaţie osmotică între salariat şi întreprindere. Tehnicile de motivare vizează acelaşi obiectiv: să motiveze, să familiarizeze cu riscul, să favorizeze spiritul de iniţiativă. Ele pun accent pe plaja consensuală dintre dorinţele individului şi interesul întreprinderii şi creează o imagine familială a întreprinderii: la locul de muncă întreprinderea devine o familie. Este un indiciu că întreprinderea se interesează de omul complet, care nu-şi lasă personalitatea la vestiar.

Comunicarea neagă ideea de interese opuse: îi transformă pe protagoniştii unei lupte în interlocutorii unei dezbateri. Comunicarea este un instrument al managementului: contribuie la consensul oamenilor într-o întreprindere; prezintă interesul întreprinderii ca direct suprapus intereselor salariaţilor; contribuie pentru a face din întreprindere o entitate omogenă prin obiective comune şi apelează la o reală participare, de “a întreprinde împreună” în jurul unei idei de asociere.

Limbajul nu presupune numai adoptarea unei limbi comune, ci cuprinde obiceiuri, ritualuri, proceduri de lucru, norme care ţin de specificitatea întreprinderii şi constituie puncte de reper împărţite pe salariaţi.

Un suport domină arhitectura de limbaj: deviza întreprinderii. “Tema comună” trebuie să fie un concept mobilizator, atractiv şi anticipativ. Valoarea sa provine mai întâi din faptul că a presupus o discuţie şi un consens asupra aspiraţiilor grupului.

Managementul poate să utilizeze comunicarea pentru a sensibiliza, explica şi contribui la adoptarea deciziilor.

Comunicarea este un levier al schimbării: nu se mulţumeşte să exprime identitatea prezentă a întreprinderii, ci şi pe cea proiectată în viitor.

Intr-o lume în care comunicarea reprezintă sistemul nervos al planetei, ea este considerată reţeaua de vitalitate a întreprinderii.

Comunicarea nu este un scop, ci mijlocul de adaptare, supleţea şi flexibilitatea întreprinderilor la scopurile lor.

“Intreprindere ” s.f. uzină, fabrică, unitate; “întreprinde” vb. a se apuca de, a executa, a face, a presta, a îndeplini.

Preview document

Comunicare organizațională curs - Pagina 1
Comunicare organizațională curs - Pagina 2
Comunicare organizațională curs - Pagina 3
Comunicare organizațională curs - Pagina 4
Comunicare organizațională curs - Pagina 5
Comunicare organizațională curs - Pagina 6
Comunicare organizațională curs - Pagina 7
Comunicare organizațională curs - Pagina 8
Comunicare organizațională curs - Pagina 9
Comunicare organizațională curs - Pagina 10
Comunicare organizațională curs - Pagina 11
Comunicare organizațională curs - Pagina 12
Comunicare organizațională curs - Pagina 13
Comunicare organizațională curs - Pagina 14
Comunicare organizațională curs - Pagina 15
Comunicare organizațională curs - Pagina 16
Comunicare organizațională curs - Pagina 17
Comunicare organizațională curs - Pagina 18
Comunicare organizațională curs - Pagina 19
Comunicare organizațională curs - Pagina 20
Comunicare organizațională curs - Pagina 21
Comunicare organizațională curs - Pagina 22
Comunicare organizațională curs - Pagina 23
Comunicare organizațională curs - Pagina 24
Comunicare organizațională curs - Pagina 25
Comunicare organizațională curs - Pagina 26
Comunicare organizațională curs - Pagina 27
Comunicare organizațională curs - Pagina 28
Comunicare organizațională curs - Pagina 29
Comunicare organizațională curs - Pagina 30
Comunicare organizațională curs - Pagina 31
Comunicare organizațională curs - Pagina 32
Comunicare organizațională curs - Pagina 33
Comunicare organizațională curs - Pagina 34
Comunicare organizațională curs - Pagina 35
Comunicare organizațională curs - Pagina 36
Comunicare organizațională curs - Pagina 37
Comunicare organizațională curs - Pagina 38
Comunicare organizațională curs - Pagina 39
Comunicare organizațională curs - Pagina 40
Comunicare organizațională curs - Pagina 41
Comunicare organizațională curs - Pagina 42
Comunicare organizațională curs - Pagina 43
Comunicare organizațională curs - Pagina 44
Comunicare organizațională curs - Pagina 45
Comunicare organizațională curs - Pagina 46
Comunicare organizațională curs - Pagina 47
Comunicare organizațională curs - Pagina 48
Comunicare organizațională curs - Pagina 49
Comunicare organizațională curs - Pagina 50
Comunicare organizațională curs - Pagina 51
Comunicare organizațională curs - Pagina 52
Comunicare organizațională curs - Pagina 53
Comunicare organizațională curs - Pagina 54
Comunicare organizațională curs - Pagina 55
Comunicare organizațională curs - Pagina 56
Comunicare organizațională curs - Pagina 57
Comunicare organizațională curs - Pagina 58
Comunicare organizațională curs - Pagina 59
Comunicare organizațională curs - Pagina 60
Comunicare organizațională curs - Pagina 61
Comunicare organizațională curs - Pagina 62
Comunicare organizațională curs - Pagina 63
Comunicare organizațională curs - Pagina 64
Comunicare organizațională curs - Pagina 65
Comunicare organizațională curs - Pagina 66
Comunicare organizațională curs - Pagina 67
Comunicare organizațională curs - Pagina 68
Comunicare organizațională curs - Pagina 69
Comunicare organizațională curs - Pagina 70
Comunicare organizațională curs - Pagina 71
Comunicare organizațională curs - Pagina 72
Comunicare organizațională curs - Pagina 73
Comunicare organizațională curs - Pagina 74
Comunicare organizațională curs - Pagina 75
Comunicare organizațională curs - Pagina 76
Comunicare organizațională curs - Pagina 77
Comunicare organizațională curs - Pagina 78
Comunicare organizațională curs - Pagina 79
Comunicare organizațională curs - Pagina 80
Comunicare organizațională curs - Pagina 81
Comunicare organizațională curs - Pagina 82
Comunicare organizațională curs - Pagina 83
Comunicare organizațională curs - Pagina 84
Comunicare organizațională curs - Pagina 85
Comunicare organizațională curs - Pagina 86
Comunicare organizațională curs - Pagina 87
Comunicare organizațională curs - Pagina 88
Comunicare organizațională curs - Pagina 89
Comunicare organizațională curs - Pagina 90
Comunicare organizațională curs - Pagina 91
Comunicare organizațională curs - Pagina 92
Comunicare organizațională curs - Pagina 93
Comunicare organizațională curs - Pagina 94
Comunicare organizațională curs - Pagina 95
Comunicare organizațională curs - Pagina 96
Comunicare organizațională curs - Pagina 97
Comunicare organizațională curs - Pagina 98
Comunicare organizațională curs - Pagina 99
Comunicare organizațională curs - Pagina 100
Comunicare organizațională curs - Pagina 101
Comunicare organizațională curs - Pagina 102
Comunicare organizațională curs - Pagina 103
Comunicare organizațională curs - Pagina 104
Comunicare organizațională curs - Pagina 105
Comunicare organizațională curs - Pagina 106
Comunicare organizațională curs - Pagina 107
Comunicare organizațională curs - Pagina 108
Comunicare organizațională curs - Pagina 109
Comunicare organizațională curs - Pagina 110
Comunicare organizațională curs - Pagina 111
Comunicare organizațională curs - Pagina 112
Comunicare organizațională curs - Pagina 113
Comunicare organizațională curs - Pagina 114
Comunicare organizațională curs - Pagina 115
Comunicare organizațională curs - Pagina 116
Comunicare organizațională curs - Pagina 117
Comunicare organizațională curs - Pagina 118
Comunicare organizațională curs - Pagina 119
Comunicare organizațională curs - Pagina 120
Comunicare organizațională curs - Pagina 121
Comunicare organizațională curs - Pagina 122
Comunicare organizațională curs - Pagina 123
Comunicare organizațională curs - Pagina 124
Comunicare organizațională curs - Pagina 125
Comunicare organizațională curs - Pagina 126
Comunicare organizațională curs - Pagina 127
Comunicare organizațională curs - Pagina 128
Comunicare organizațională curs - Pagina 129
Comunicare organizațională curs - Pagina 130
Comunicare organizațională curs - Pagina 131
Comunicare organizațională curs - Pagina 132
Comunicare organizațională curs - Pagina 133
Comunicare organizațională curs - Pagina 134
Comunicare organizațională curs - Pagina 135
Comunicare organizațională curs - Pagina 136
Comunicare organizațională curs - Pagina 137
Comunicare organizațională curs - Pagina 138
Comunicare organizațională curs - Pagina 139
Comunicare organizațională curs - Pagina 140
Comunicare organizațională curs - Pagina 141
Comunicare organizațională curs - Pagina 142
Comunicare organizațională curs - Pagina 143
Comunicare organizațională curs - Pagina 144
Comunicare organizațională curs - Pagina 145
Comunicare organizațională curs - Pagina 146
Comunicare organizațională curs - Pagina 147
Comunicare organizațională curs - Pagina 148
Comunicare organizațională curs - Pagina 149
Comunicare organizațională curs - Pagina 150
Comunicare organizațională curs - Pagina 151
Comunicare organizațională curs - Pagina 152
Comunicare organizațională curs - Pagina 153
Comunicare organizațională curs - Pagina 154
Comunicare organizațională curs - Pagina 155
Comunicare organizațională curs - Pagina 156
Comunicare organizațională curs - Pagina 157
Comunicare organizațională curs - Pagina 158
Comunicare organizațională curs - Pagina 159
Comunicare organizațională curs - Pagina 160
Comunicare organizațională curs - Pagina 161
Comunicare organizațională curs - Pagina 162
Comunicare organizațională curs - Pagina 163

Conținut arhivă zip

 • Comunicare Organizationala Curs.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Negociere pentru Soluționarea Conflictelor în Organizația Militară

Introducere Evoluţiile actuale ale organizării organizaţiilor în conexiune cu problematica funcţionalităţii lor au scos în evidenţă necesitatea...

Identificarea și Analiza Nevoilor de Training

1. Prezentarea Companiei: DTH Television Grup SA reprezintă ultima generaţie tehnologică de distribuţie multi-chanel a televiziunii digitale prin...

Comunicarea managerială în cadrul Băncii BRD

CAPITOLUL I. COMUNICAREA MANAGERIALĂ – CARACTERIZARE 1.1. Comunicarea manageriala – continut, context, relatie Comunicarea este un proces de...

Comunicarea managerială

Webster defineste in dictionarul sau termenul de comunicare ca fiind un act/situatie de transmitere; un mesaj verbal sau scris; un schimb de...

Sisteme Integrate de Comunicare

I. Introducere în temă, generalităţi, baze juridice În mijlocul lunii decembrie 2006, acum când doar cîteva zile ne despart de aderarea istorică a...

Comunicarea internă la BRD - Groupe Societe Generale

Una dintre cele mai importante activitati din zilele noastre este comunicarea. Ea este însa cu atât mai importanta pentru oranizatii. Termenul de...

Climatul de muncă și comunicarea dintre agenții economici

Climatul de muncă si comunicarea Preocupările managementului modern au început să se îndrepte dinspre zona tehnică, a aspectelor legate de...

Teoria cultivării

Televiziunea este un sistem centralizat de ”povestiri”. Ea înseamnă dramă, știri și alte programe ce aduc un sistem de imagini și masaje în fiecare...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene

Comunicarea în general şi comunicarea managerială în special, este o caracteris-tică fundamentală a existenţei fiind socotită ca o dimensiune...

Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Strategii de comunicare în instituțiile publice studiu de caz - strategia de comunicare a Curții de Conturi a României

Motto: ,,În natura înţeleasă ca universul întreg, comunicarea există, atât la nivelul sistemelor, cât şi la nivelul subsistemelor ce o compun. Nu...

Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților

Introducere “Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi, fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “ Titu...

Comunicare și decizie managerială

Prezentare generală a societăţii Scurt istoric International s-a constituit ca societate comerciala in anul 1990, avind ca obiect de activitate...

Feed-back-UL în Comunicarea Interpersonală

ARGUMENT Comunicarea este omniprezentă, ea invadează cu repeziciune toate locurile în care viaţa socială se organizează. Dacă societatea este...

Rolul inovării în depășirea crizei organizaționale în firma de servicii

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să cerceteze criza organizaţionala din România, condiţiile care au dus la instalarea ei , felul cum se...

Ai nevoie de altceva?