Comunicare Organizationala Curs

Curs
8.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 163 în total
Cuvinte : 778
Mărime: 621.35KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: As. Univ. drd. Simona NAUM MINA

Cuprins

CAPITOLUL I: Comunicarea managerială a organizaţiei

Calitatea comunicării. Zone de interes pentru oamenii de afaceri.

1.1 Comunicarea într-o organizaţie. Aspecte specifice şi reţele de comunicare

1.2 Diferenţe de cultură managerială. Etica în cultura managerială

1.3 Cum să-i ascultăm pe alţii. Îmbunătăţirea comunicării manageriale..

CAPITOLUL II: Informaţie şi comunicare. Credibilitate şi manipulare..

2.1 Tipologia informaţiei în afaceri

2.2 Modalităţi de comunicare la nivelul firmelor

2.3 Funcţia decizională a informaţiei

2.4 Personalitatea omului de afaceri: de la asumarea propriilor afirmaţii la rezistenta împotriva manipulărilor

CAPITOLUL III: Comunicarea în procesul de negociere

3.1 Construcţia argumentării

3.2 Comunicarea in grup. Sedintele de brainstorming. Spiritul de echipa.

3.3 Comunicarea in grupurile de munca. Negocierea.

3.4 Specificitatea procesului de negociere în cercurile de afaceri

3.5 Relaţia cu mass-media

CAPITOLUL IV: Limbaj şi metalimbaj ca modalităţi de comunicare

4.1 Gândire, limbaj şi personalitate

4.2 Metalimbaj în afaceri. Manipulare prin metalimbaj

CAPITOLUL V. Studiu de caz: Comunicarea în presa economică:

„Tribuna economică”, „Manager Club”, „Idei de afaceri”, „Capital”

CAPITOLUL VI :CONFLICTELE ORGANIZATIONALE

CONCLUZII. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Argument pentru necesitatea unei perspective manageriale asupra comunicării în organizaţii

Am tot privit cum aşteaptă ziariştii, cum năvălesc spre o uşă care se deschide, cum pun întrebări la care capătă sau nu răspuns. Am văzut cum se formează şi se folosesc sursele. Am citit despre jurnalismul de investigaţie, Cod Deontologic si Cod Penal.

Am văzut cum devin oamenii de orice profesie “ziarişti” sau ziarişti. Faima primilor se răsfrânge asupra celorlalţi. Cu faima de “pleavă, ziaristul trebuie să-şi facă nume. Sau aşa înseamnă că-l are?

Ca să ajungă să-şi facă nume şi semnătura să-i fie respectată, să-l caute cititorul în paginile unei publicaţii pentru că l-a descoperit integru şi vrea să afle ce mai “zice”, ziaristul trebuie să deschidă uşi; trebuie să găsească “cheia” potrivită fără ca aceasta, “cheia”, să se întoarcă împotriva sa. Si, mai ales, nu trebuie să-şi închidă uşa singur cu greşeli de începător. Nu trebuie să bâjbâie.

Modul de a se prezenta, modul de a citi în ceea ce citeşte, vede şi i se spune ar fi una dintre chei. Faptul că ştie că poate fi “citit “ la rândul său ar fi o altă cheie. Pe acelaşi lanţ de chei ar fi pregătirea sa, sursele pe care ştie să şi le formeze, să le folosească, să le respecte.

Ziaristul este el însuşi manager: conduce un ziar, un post de radio sau de televiziune, dar se conduce întâi după principii şi norme deontologice. Conduce întâi discuţia şi gestionează timp; conduce investigaţia şi gestionează timp şi spaţiu tipografic sau de emisie. Ziaristul este intermediar între interlocutorul său şi cititori, radioascultători, telespectatori. In faţa lor îşi gestionează informaţia.

Ziaristul se prezintă în faţa unei persoane care deţine informaţie, care gestionează imaginea proprie, imaginea unei personalităţi sau pe cea a instituţiei pe care o reprezintă; se află, în acelaşi timp, pe poziţia de a-i răspunde la întrebări. Să numim această persoană manager.

Un manager are principii si norme specifice poziţiei sale. Stie despre ziarist că este curios şi că pune întrebări “periculoase”, şi “ce ştie el despre organizare, planificare, producţie, vânzare?”.

Ziaristul îşi poate pune aceeaşi întrebare: ce ştie un manager despre comunicare?

Un punct comun între ziarist şi manager este informaţia. Unul vrea s-o obţină de la celălalt, iar acest “celălalt” vrea sau nu s-o ofere. Ambii au reguli de comunicare si conduită. Ambii au un anumit interes.

In numărul din luna februarie 2000 al revistei “Manager club”, la pagina 9, citând sursa “World Learning”–sunt publicate “Reguli de lucru cu presa în cadrul unui interviu”.

Se spune că presa este a patra putere în stat, iar managerul modern trebuie să ştie să lucreze cu presa. “Altfel, tot presa îl va sancţiona drastic, rezultatul fiind pierderi financiare şi de imagine greu de calculat şi, mai ales, greu de recuperat”.

Managerii sunt sfătuiţi:

-Să spună ceea ce au de spus de la bun început, mai ales în cazul presei audio-vizuale cunoscută pentru “superficialitatea” sa, datorată în parte costului unui minut de emisie, în parte permanentei crize de timp cu care se confruntă posturile de radio si de televiziune. “O declaraţie scurtă nu poate fi preluată decât integral şi corect”;

-Să se exprime pe înţelesul tuturor. Fiecare declaraţie trebuie să fie concepută astfel încât să fie înţeleasă de cei cărora li se adresează: training, P.R. sau sustenabilitate nu sunt termeni comuni;

-Să spună şi motivul pentru care nu pot oferi o informatie (nu o cunosc, nu sunt siguri de ea, este confidenţială). Formule de genul “Nu am nici un comentariu de făcut” sunt mai mult acuzatoare decât diplomatice.

-Să aleagă cele mai precise şi revelante cifre, de exemplu: “3 din 5 consumatori folosesc produsul nostru”;

-Să ceară clarificări în cazul în care nu au înţeles, dar fără a inversa rolurile.

-Să îşi controleze discursul pentru că tot ce spui poate fi folosit împotriva ta ;

-In cazul unor întrebări delicate şi de neevitat, să folosească jumătăţile de adevăruri, dar să rămână cât mai aproape de adevăr.

Presa este o lume mică, în care există legături deosebit de strânse şi nenumăraţi corespondenţi locali care de-abia aşteaptă să arunce o “bombă” citând o altă sursă.

“Când supliciul s-a încheiat”, interviul adică, managerii mai primesc două-trei sfaturi:

-Să nu-l întrebe pe reporter ce se va întâmpla cu materialul. “Este inutil. Orice reporter bun nu îţi va spune”.

-Să nu ceară să vadă materialul înainte de publicare/difuzare, ci să-şi exprime disponibilitatea de a confirma anumite date pe care le va folosi reporterul în prezentare.

-Să nu facă o dramă şi să nu ceară explicaţii dacă materialul nu apare. Motivul invocat va fi spaţiul tipografic/de emisie redus, selecţia, reprogramarea materialelor şi alte asemenea explicaţii, “în fond, logice”.

“Pentru mulţi, un interviu este un supliciu. Mai mult de jumătate din intervievaţi nu-şi aduc aminte, la final, ce au răspuns.”

Majoritatea reporterilor sunt agresivi, unii chiar nepoliticoşi. La unii, acest comportament face parte din arsenalul propriu de a “descoase” interlocutorul. La alţii…” In cazul în care eşti întrerupt, ascultă şi apoi continuă, calm, ideea” .

De ce poate fi un interviu un supliciu ? Ce ştie un manager despre comunicare?

Cum îl poate influenţa în profesia sa? Ce rol îi atribuie în activitatea sa şi a celor pe care-i conduce?

Asist.univ.dr. Olimpia State în “Comunicarea si managementul” (revista “Marketing şi Management” nr.4-1999, p.216), explică: “societatea de astăzi se clădeşte pe producţia, managementul şi utilizarea informaţiei. Managerii sunt asediaţi continuu de date. Succesul lor este condiţionat de felul în care reuşesc să comunice, să gestioneze şi să utilizeze informaţiile pentru a lua decizii efective şi la timp”.

Gestionarea imensului volum de informaţii este una dintre funcţiile de bază ale comunicării. Intreprinderile constituie sisteme, componentele invididuale fiind intercorelate prin scopuri şi obiective.

“De modul cum managerii utilizează informaţia pentru a comunica unii cu alţii şi cu personalul depinde reuşita activităţii întreprinderii”.

Comunicarea leagă dezvoltarea individuală de dezvoltarea întreprinderii, urmăreşte să suscite o relaţie osmotică între salariat şi întreprindere. Tehnicile de motivare vizează acelaşi obiectiv: să motiveze, să familiarizeze cu riscul, să favorizeze spiritul de iniţiativă. Ele pun accent pe plaja consensuală dintre dorinţele individului şi interesul întreprinderii şi creează o imagine familială a întreprinderii: la locul de muncă întreprinderea devine o familie. Este un indiciu că întreprinderea se interesează de omul complet, care nu-şi lasă personalitatea la vestiar.

Comunicarea neagă ideea de interese opuse: îi transformă pe protagoniştii unei lupte în interlocutorii unei dezbateri. Comunicarea este un instrument al managementului: contribuie la consensul oamenilor într-o întreprindere; prezintă interesul întreprinderii ca direct suprapus intereselor salariaţilor; contribuie pentru a face din întreprindere o entitate omogenă prin obiective comune şi apelează la o reală participare, de “a întreprinde împreună” în jurul unei idei de asociere.

Limbajul nu presupune numai adoptarea unei limbi comune, ci cuprinde obiceiuri, ritualuri, proceduri de lucru, norme care ţin de specificitatea întreprinderii şi constituie puncte de reper împărţite pe salariaţi.

Un suport domină arhitectura de limbaj: deviza întreprinderii. “Tema comună” trebuie să fie un concept mobilizator, atractiv şi anticipativ. Valoarea sa provine mai întâi din faptul că a presupus o discuţie şi un consens asupra aspiraţiilor grupului.

Managementul poate să utilizeze comunicarea pentru a sensibiliza, explica şi contribui la adoptarea deciziilor.

Comunicarea este un levier al schimbării: nu se mulţumeşte să exprime identitatea prezentă a întreprinderii, ci şi pe cea proiectată în viitor.

Intr-o lume în care comunicarea reprezintă sistemul nervos al planetei, ea este considerată reţeaua de vitalitate a întreprinderii.

Comunicarea nu este un scop, ci mijlocul de adaptare, supleţea şi flexibilitatea întreprinderilor la scopurile lor.

“Intreprindere ” s.f. uzină, fabrică, unitate; “întreprinde” vb. a se apuca de, a executa, a face, a presta, a îndeplini.

Preview document

Comunicare Organizationala Curs - Pagina 1
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 2
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 3
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 4
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 5
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 6
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 7
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 8
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 9
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 10
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 11
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 12
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 13
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 14
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 15
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 16
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 17
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 18
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 19
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 20
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 21
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 22
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 23
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 24
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 25
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 26
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 27
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 28
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 29
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 30
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 31
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 32
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 33
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 34
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 35
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 36
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 37
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 38
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 39
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 40
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 41
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 42
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 43
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 44
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 45
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 46
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 47
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 48
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 49
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 50
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 51
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 52
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 53
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 54
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 55
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 56
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 57
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 58
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 59
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 60
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 61
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 62
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 63
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 64
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 65
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 66
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 67
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 68
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 69
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 70
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 71
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 72
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 73
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 74
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 75
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 76
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 77
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 78
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 79
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 80
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 81
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 82
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 83
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 84
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 85
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 86
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 87
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 88
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 89
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 90
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 91
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 92
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 93
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 94
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 95
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 96
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 97
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 98
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 99
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 100
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 101
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 102
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 103
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 104
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 105
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 106
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 107
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 108
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 109
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 110
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 111
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 112
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 113
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 114
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 115
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 116
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 117
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 118
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 119
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 120
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 121
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 122
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 123
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 124
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 125
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 126
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 127
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 128
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 129
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 130
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 131
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 132
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 133
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 134
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 135
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 136
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 137
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 138
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 139
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 140
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 141
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 142
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 143
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 144
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 145
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 146
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 147
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 148
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 149
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 150
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 151
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 152
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 153
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 154
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 155
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 156
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 157
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 158
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 159
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 160
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 161
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 162
Comunicare Organizationala Curs - Pagina 163

Conținut arhivă zip

  • Comunicare Organizationala Curs.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Crizei de Imagine Dacia Logan

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.” (Confucius) 1. Prezentarea crizei Lansarea noului model Dacia,...

Comunicare Financiar-Bancara - Banca Comerciala Romana

BANCA COMERCIALA ROMANA 1.Prezentarea succinta a domeniului de activitate: Banca Comercială Română este considerată cea mai puternică bancă din...

Comunicarea in Organizatii - Studiu de Caz - BRD

De-a lungul istoriei organizatiile constituie si se constituie ca o realitate ce imbraca forma diverselor tipuri de implicare sociala umana....

Comunicare Organizationala - Rezolvarea Conflictelor

1. INTRODUCERE Definirea termenilor 1.1 COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ La nivelul unei organizaţii comunicarea poate fi privită din două...

Persuasivitate și Manipulare

DESPRE PERSUASIVITATE Este dificil sǎ ne imaginǎm orice activitate umanǎ în care persuasivitatea sǎ nu existe. Procesul implicǎ pe oricine de la...

Limbajul Paraverbal - Vocea - Antrenamentul Vorbirii

Vocea. Antrenamentul vorbirii Există două căi extreme către marea audienţă în comunicarea publică şi de masă: fie faci exact ceea ce aşteaptă...

Comunicarea Interpersonala - Conflictul

Comunicarea si eficienta ei depind de multe ori de capacitatea si disponibilitatea interlocutorilor de a percepe si interpreta in mod corect...

Tehnici de Facilitare a Comunicării

Pentru a-l pregăti publicul psihologic şi a stîrni interesul ce urmează a fi acordat discursului, a fost propusă o expresie spusă de Mark Twain:...

Ai nevoie de altceva?