Comunicare și Comportament

Curs
7.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 64179
Mărime: 375.77KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Saptefrati A.

Cuprins

Preliminarii 7

1. Comunicarea. Elemente constitutive 8-25

1.1. Noţiunea de comunicare. Determinaţii terminologice.

1.2. Funcţii ale comunicării.

2. Metode teoretice ale comunicării 26 -49

2.1.Modele ale informaţiei

2.2.Modelele lingvistice

2.3. Modelul Schramm

2.4. Modelul Gerbner

2.6. Analiza tranzacţională

3. Psiho – logica comunicării 50 - 92

3.1.Tipurile lui James

3.2. Tipurile psihologice ale lui Jung

3.3. Scenariile umane

3.4.Caracteristici specifice ale tipurilor de comunicatori

3.5. Jocurile sociale şi intime

3.6. Recomandări

4.Metacomunicarea 93 - 110

4.1. Ce este metacomunicarea

4.2. Descifrarea limbajului verbal al metacomunicării

4.3. Elemente de programare neurolingvistică

4.4. Comunicarea nonverbală

5. Imaginea ca o componentă esenţială în lumea contemporană 111 - 124

5. 1. Conceptul de imagine

5. 2. Imaginea personală

5. 3. Limbajul vestimentaţiei. Paleta culorilor

5.4. Garderoba feminină şi masculină

6. Conflictologia. Arta rezolvării conflictelor 125 - 149

6.1. Ce este conflictul

6.2. Stiluri de gândire raportate la conflict

6. 3. Tipuri de conflicte

6.4. Strategii de rezolvare a conflictelor

7. Eticheta. Principii şi reguli de comportament civilizat 150 - 184

7.1. Test de evaluare iniţială

7.2. Din istoria etichetei

7.3. Comportamentul civilizat

7.4. Bunele maniere la masă

7.5. Comportamentul în viaţa profesională

8. Elemente de comunicare interculturală 185 - 197

8.1. Cultura: definiţii şi sensuri

8.2. Comunicarea dintre culturi

8.3. Surse de gafe inteculturale

Încheiere 198 - 199

Bibliografie opţională 200- 201

Extras din document

Preliminarii

In societatea contemporană, puţine domenii de studiu sunt atât de stimulatoare şi promiţătoare ca domeniul comunicării. Cele mai diverse discipline concură la studierea acestui domeniu complex şi totodată vital. In contextul comunicării generalizate cunoaşterea şi aplicarea teoriilor comunicării, formarea imaginii de sine este condiţia sine-qua-non pentru orice intelectual care îşi doreşte reuşita in viaţa profesională şi personală. Medicina este una dintre ştiinţele care este perfect congruentă cu ideea de comunicare eficientă, dat fiind specificul profesiei (medicul va intra în contact permanent cu oameni de diverse formaţii şi culturi, fie că aceştia sunt pacienţi sau colegi din domeniu).

Cursul prezentat aici se adresează studenţilor de la anul I a Universităţii de Medicina şi Farmacie şi tuturor celor interesaţi de eficientizarea comunicării interpersonale şi profesionale. Comunicare şi comportament (în varianta predată Cultura comunicării şi a comportamentului) este un curs format din 8 compartimente, care începe cu definirea situaţiilor generale de comunicare, descrie funcţiile, modelele teoretice utilizate într-un proces de comunicare, apoi îşi fixează atenţia asupra aspectelor specializate. In special vom analiza situaţii de comunicare interculturală şi intraculturală, vom experimenta cunoaşterea propriului stil de comunicare cât şi celui al interlocutorilor(atât pe scala verticală cât şi pe cea orizontală – de la relaţia medic – pacient la cea dintre medici şi cea dintre medici şi persoane aflate in funcţii de conducere). Un compartiment separat este dedicat ştiinţei rezolvării conflictelor. De asemenea, cursul vine sa completeze lacunele legate de codul bunelor maniere, cunoaşterea şi respectarea căruia este obligatorie nu numai pentru medici, dar pentru orice om civilizat.

Avantajul cursului prezentat este că permite atât acumularea cunoştinţelor teoretice, cât şi a abilitaţilor practice de comunicare. Fiecare compartiment prezentat este însoţit de teste, care vin să ne ajute să ne completăm cunoştinţele teoretice.

Scopul de bază al acestui suport de curs este ca studenţii să poată defini şi distinge o situaţie comunicaţională eficientă, reorganizându-şi propriul stil de comunicare profesională scrisă şi orală prin descifrarea metalimbajului şi a limbajului corporal şi manifestând capacitatea crescândă de a stabili relaţii constructive cu destinatarii mesajului prin cunoaşterea şi respectarea codului bunelor maniere şi a regulilor de comunicare interculturală.

Ţin să aduc sincere mulţumiri domnului profesor universitar, d.h.ş.f. Teodor Ţîrdea, care a demonstrat înţelepciunea, toleranţa şi bunăvoinţa unui adevărat specialist în relaţii interumane.

CAPITOLUL I: COMUNICAREA. ELEMENTE CONSTITUTIVE

cuvinte-cheie: comunicare, emiţător, receptor, feedback, cod, canal, mesaj, bariere, funcţie.

1.1.Noţiunea de comunicare. Elemente constitutive ale comunicării

Fiecare dintre noi îşi doreşte să devină un om de succes. Succesul însă depinde în mare măsură de modalitatea de a comunica cu ceilalţi şi cu tine însuţi, fie că aceasta va fi o comunicare verbală, fie că ea este nonverbală, comportamentală. Celebra expresie carteziană “Cogito ergo sum” susţine că putem afirma faptul unei existente atât timp cât stăm la îndoială sau gândim. Societatea contemporană are însă o axă mai complexă ce îi determină existenţa – comunicarea. Parafrăzându-l pe marele filosof, putem spune că una dintre caracteristicile ei este: “Comunic, deci exist”. Drept argument pentru cele spuse serveşte preocuparea tot mai persistentă a filosofilor şi oamenilor de ştiinţă pentru procesul comunicării. Toată filosofia contemporană (ca şi alte ştiinţe) este o încercare disperată de a demonstra că există comunicare şi de a găsi modele eficiente ale acesteia.

Este de la sine înţeles că una dintre trăsăturile de bază ale naturii umane este comunicarea. În viaţa de toate zilele cuvântul comunicare nu ridică probleme speciale. Definită în modul cel mai simplu comunicarea constă dintr-un proces de transmitere a informaţiilor, ideilor, opiniilor de la un individ la altul. Existenţa umană, funcţionarea societăţii este de neconceput în lipsa procesului de comunicare, pentru că relaţiile umane în sine pot fi definite ca fiind simbolice, deci comunicaţionale.

Orice om care ar fi întrebat ce este comunicarea ar răspunde: a comunica înseamnă a informa pe cineva despre ceva şi credem că parţial are dreptate. Dicţionarul explicativ al limbii române ne dă următoarele semnificaţii ale cuvântului: înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură; prezentare într-un cerc de specialişti, a unei contribuţii personale într-o problemă ştiinţifică.

În contextul cursului nostru ne interesează doar prima semnificaţie a termenului. Aparent, această definiţie ne oferă toată informaţia de care avem nevoie. Dar procesul comunicării nu este atât de simplu precum pare şi de aceea apare necesitatea de a realiza o mulţime de specificări, pe care le vom face în acest capitol, pentru a oferi o viziune cât mai amplă şi profundă asupra acestuia.

“Comunicarea” devine un concept universal, atotcunprinzător, din simplul motiv că astăzi totul comunică. Definiţiile termenului sunt foarte multe, unele dintre ele chiar divergente, dar niciodată aceleaşi. Fiecare dintre definiţii relevă sensuri şi universuri diferite. Altfel spus, există o mare varietate de moduri de legătură între elementele unei societăţi. Lucien Sfez spune “Comunicarea este substanţa societăţii”, deci într-o măsură oarecare aceasta poate fi identificată cu societatea. Utilizînd aceasta definiţie, explicaţiile asupra necesităţii unui curs de cultura comunicării la Universitatea de Medicina sunt de prisos. Nu putem vorbi despre o anumita cultură fără a vorbi despre comunicare şi invers. Medicii sunt cei care pot salva, ba chiar voi afirma, pot da viaţă oamenilor si pot sa îi omoare nu numai în calitate de profesionist, ci si de comunicator. Un diagnostic dificil de enunţat, dar spus la un moment potrivit poate prelungi viaţa unui om(Cunoaştem cu toţii faptul că multe dintre bolile somatice îşi au originea în cele psihice şi cazuri în care pacienţii se tratează cu ajutorul terapiei prin cuvinte). Modalitatea în care un medic va comunica cu pacienţii săi îi va determina în parte cariera. În condiţiile în care pacientul va avea dreptul să îşi aleagă medicul de familie (model occidental), viitorul specialist este obligat nu numai sa fie un strălucit specialist, ci si un comunicator cu vervă. Adeseori se poate întâmpla că pacientul vine din culturi diferite şi aici iarăşi sunt necesare nişte competenţe comunicaţionale pentru a-l putea înţelege. Spunem undeva că orice comportament este o comunicare. Aceasta vine să ne demonstreze faptul că orice element de etichetă comunică despre noi ceva. Iar în momentul în care, la un colocviu internaţional vom respecta unul dintre cele mai simple cunoştinţe legate de topologia spaţiilor interpersonale, nu vom avea decât de câştigat.

Prima precizare pe care o vom face este aceea că situaţiile comunicaţionale sunt extrem de variate, iar noţiunea de comunicare este polisemică.

Comunicarea este un proces dinamic (vom putea urmări acest lucru când vom exemplifica modele ale acesteia) şi conţine următoarele caracteristici:

1.implică emiţătorul (sursa) şi receptorul

Acest element semnifică dubla ipostază a comunicatorului. Ori de câte ori comunicăm ne aflăm sau în postură de emiţător(cel ce emite mesajul) sau de receptor (cel ce îl primeşte). Atunci când scriem, vorbim, gesticulăm, zâmbim ne aflăm în ipostază de emiţător. Când citim, ascultăm, ne uităm suntem receptori. Adesea recepţionăm unele mesaje în acelaşi timp în care emitem altele. În plus, recepţionăm propriile noastre mesaje (e. g. ne auzim vorbind, etc.).

Preview document

Comunicare și Comportament - Pagina 1
Comunicare și Comportament - Pagina 2
Comunicare și Comportament - Pagina 3
Comunicare și Comportament - Pagina 4
Comunicare și Comportament - Pagina 5
Comunicare și Comportament - Pagina 6
Comunicare și Comportament - Pagina 7
Comunicare și Comportament - Pagina 8
Comunicare și Comportament - Pagina 9
Comunicare și Comportament - Pagina 10
Comunicare și Comportament - Pagina 11
Comunicare și Comportament - Pagina 12
Comunicare și Comportament - Pagina 13
Comunicare și Comportament - Pagina 14
Comunicare și Comportament - Pagina 15
Comunicare și Comportament - Pagina 16
Comunicare și Comportament - Pagina 17
Comunicare și Comportament - Pagina 18
Comunicare și Comportament - Pagina 19
Comunicare și Comportament - Pagina 20
Comunicare și Comportament - Pagina 21
Comunicare și Comportament - Pagina 22
Comunicare și Comportament - Pagina 23
Comunicare și Comportament - Pagina 24
Comunicare și Comportament - Pagina 25
Comunicare și Comportament - Pagina 26
Comunicare și Comportament - Pagina 27
Comunicare și Comportament - Pagina 28
Comunicare și Comportament - Pagina 29
Comunicare și Comportament - Pagina 30
Comunicare și Comportament - Pagina 31
Comunicare și Comportament - Pagina 32
Comunicare și Comportament - Pagina 33
Comunicare și Comportament - Pagina 34
Comunicare și Comportament - Pagina 35
Comunicare și Comportament - Pagina 36
Comunicare și Comportament - Pagina 37
Comunicare și Comportament - Pagina 38
Comunicare și Comportament - Pagina 39
Comunicare și Comportament - Pagina 40
Comunicare și Comportament - Pagina 41
Comunicare și Comportament - Pagina 42
Comunicare și Comportament - Pagina 43
Comunicare și Comportament - Pagina 44
Comunicare și Comportament - Pagina 45
Comunicare și Comportament - Pagina 46
Comunicare și Comportament - Pagina 47
Comunicare și Comportament - Pagina 48
Comunicare și Comportament - Pagina 49
Comunicare și Comportament - Pagina 50
Comunicare și Comportament - Pagina 51
Comunicare și Comportament - Pagina 52
Comunicare și Comportament - Pagina 53
Comunicare și Comportament - Pagina 54
Comunicare și Comportament - Pagina 55
Comunicare și Comportament - Pagina 56
Comunicare și Comportament - Pagina 57
Comunicare și Comportament - Pagina 58
Comunicare și Comportament - Pagina 59
Comunicare și Comportament - Pagina 60
Comunicare și Comportament - Pagina 61
Comunicare și Comportament - Pagina 62
Comunicare și Comportament - Pagina 63
Comunicare și Comportament - Pagina 64
Comunicare și Comportament - Pagina 65
Comunicare și Comportament - Pagina 66
Comunicare și Comportament - Pagina 67
Comunicare și Comportament - Pagina 68
Comunicare și Comportament - Pagina 69
Comunicare și Comportament - Pagina 70
Comunicare și Comportament - Pagina 71
Comunicare și Comportament - Pagina 72
Comunicare și Comportament - Pagina 73
Comunicare și Comportament - Pagina 74
Comunicare și Comportament - Pagina 75
Comunicare și Comportament - Pagina 76
Comunicare și Comportament - Pagina 77
Comunicare și Comportament - Pagina 78
Comunicare și Comportament - Pagina 79
Comunicare și Comportament - Pagina 80
Comunicare și Comportament - Pagina 81
Comunicare și Comportament - Pagina 82
Comunicare și Comportament - Pagina 83
Comunicare și Comportament - Pagina 84
Comunicare și Comportament - Pagina 85
Comunicare și Comportament - Pagina 86
Comunicare și Comportament - Pagina 87
Comunicare și Comportament - Pagina 88
Comunicare și Comportament - Pagina 89
Comunicare și Comportament - Pagina 90
Comunicare și Comportament - Pagina 91
Comunicare și Comportament - Pagina 92
Comunicare și Comportament - Pagina 93
Comunicare și Comportament - Pagina 94
Comunicare și Comportament - Pagina 95
Comunicare și Comportament - Pagina 96
Comunicare și Comportament - Pagina 97
Comunicare și Comportament - Pagina 98
Comunicare și Comportament - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Comunicare si Comportament
  • capI.doc
  • capII.doc
  • capIII.doc
  • capIV-V.doc
  • capVI.doc
  • capVII-VIII.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea Organizationala - Studiu Asupra Comunicarii Organizationale in Societatea Policolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Tehnici de Comunicare

1. INTRODUCERE Atmosfera sau conditiile in care se realizeaza schimbul de informatii, idei si sentimente intr-un colectiv determina masura in care...

Comunicare prin Cultura - De la Cultura Umanista la Tehnocultura

Cuvânt înainte Comunicarea reprezintă un moment important al culturii, este momentul prin care aceasta se socializează, acţionând modelator asupra...

Comunicare Interculturala

Definirea conceptuală Comunicarea interculturală înseamnă interacţiunea directă între oameni de diferite culturi. Comunicarea interculturală...

Patologii Comunicationale - Persuasiunea

CCAPITOLUL I POZITIONAREA si DEFINIREA CONCEPTULUI de “PERSUASIUNE” „Comunicarea este cea prin intermediul careia ne formam si ne modificam...

Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

INTRODUCERE Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche...

Feed-back-UL în Comunicarea Interpersonală

ARGUMENT Comunicarea este omniprezentă, ea invadează cu repeziciune toate locurile în care viaţa socială se organizează. Dacă societatea este...

Comunicare Interculturala

Obiective Intelegerea complexitatii problemei comunicarii internat ionale si interculturale; Analizarea componentelor procesului comunicational...

Ai nevoie de altceva?