Comunicare și Negociere în Afaceri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 10828
Mărime: 120.11KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor

1.1. Scurt istoric al comunicării umane

1.2. Definirea conceptului

1.3. Axiomele comunicării

1.4. Nivelurile comunicării umane

1.5. Procesul comunicării interpersonale

1.6. Perspective în dezvoltarea comunicării umane

CAP. 2. Globalizare şi comunicare

2.1. Globalizarea – caracteristică a economiei informaţionale

2.2. Abordări ale comunicării într-o societate bazată pe cunoaştere

2.3. Elemente specifice ale comunicării în economia informaţională

CAP. 3. Comunicare în afaceri – componentă a culturii profesionale

3.1. Cultura profesională şi cultura organizaţională

3.2. Relaţia comunicare- cultură organizaţională în afaceri

CAP. 4. Tipuri de comunicare. Dualismul şi deontologia comunicării în afaceri

4.1. Comunicarea verbală

4.2. Comunicarea nonverbală

4.3. Comunicarea scrisă în afaceri (Comunicarea on-line)

4.5. Dualismul comunicării

4.6. Etica comunicării

CAP. 5. Dificultăţi şi constrîngeri în comunicare

5.1. Obstacole în gândirea şi comunicarea verbală

5.2. Percepţia mesajelor. Erori de percepţie

5.3. Constrângeri în comunicare

CAP. 6. Strategii de comunicare în afaceri

6.1. Definirea şi importanţa strategiei în comunicarea de afaceri

6.2. Tipuri de strategii de comunicare în afaceri

CAP. 7. Arta negocierilor-scurt istoric

7.1. Introducere în arta negocierilor

7.2. Scurt istoric al negocierilor

CAP. 8. Negocierea în afaceri: conţinut, structură, funcţii

8.1. Negocierea – formă principală de comunicare în relaţiile interumane

8.2. Conţinutul şi clasificarea negocierilor. Funcţiile negocierilor

CAP. 9. Abordare procesuală a negocierii în afaceri

9.1. Pregătirea negocierii

9.2. Stabilirea poziţiilor

9.3. Derularea negocierii

9.4. Finalizarea negocierii

CAP. 10. Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri

10.1. Tehnici de comunicare eficientă

10.2. Tehnici de negociere constructivă

CAP. 11. Modalităţi de abordare a negocierii

11.1. Argumentaţia şi demonstraţia

11.2. Stilul personal de negociere

11.3. Abordarea negocierii bazată pe principii

CAP. 12. Strategii de negociere

12.1. Alegerea strategiei de negociere

12.2. Elaborarea strategiei

12.3. Tipuri fundamentale de strategii de negociere

Extras din document

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor

1.1. Scurt istoric al comunicării umane

-Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă datează de acum 3000 ani, inscripţionată pe papirus şi descoperită printre ruinele oraşului Theba din Egipt:

- “ Sclavul Shem, fugind de la stăpânul său Hapu - ţesătorul, toţi bunii cetăţeni sunt chemaţi să ajute la aducerea înapoi. El este înalt, înfăţişare sănătoasă şi ochi negri. În schimbul unor ştiri despre locul în care se află el, este oferită o jumătate de monedă de aur, iar pentru aducerea lui la parohia lui Hapu - ţesătorul, unde este ţesută cea mai bună stofă conform dorinţelor dumneavoastră, este oferită o monedă întragă de aur.”

-Emblemele:

-firma unui brutar era reprezentată de un catâr punând în mişcare o moară,

-lăptarii - o capră,

-farmacistii - efigia şarpelui etc.

Puncte de reper în istoria comunicării verbale

-sec V î. Hr. – noţiunea de retorică = ştiinţă a discursului şi artă de a convinge; primele elemente de teorie a comunicării au fost elaborate de Corax din Siracuza (Arta retoricii);

-427-347 î. Hr., Platon a introdus retorica în viaţa academică (retorica= un început de ştiinţă a comunicării. În procesul comunicării a delimitat 5 etape: conceptualizarea, simbolizarea, clasificarea, organizarea şi realizarea);

-384-322 î. Hr., Aristotel a scris Rethorike şi primul tratat de logică Organon;

-106-43 î. Hr., Cicero: De Inventione, De Oratore şi Topica;

-după perioada greco-romană, teoria şi practica comunicării umane au cunoscut o oarecare stagnare;

-în sec. XIII-lea, apar dezbaterile publice în Parlamentul britanic (în 1215 este semnată Magna Carta prin care se stabileau principiile parlamentare sub domnia regelui John;

-în 1295, sub domnia lui Edward I, este înfiinţat Parlamentul britanic;

-în 1341 are loc separarea Parlamentului în cele două camere: Camera Comunelor şi Camera Lorzilor);

-în sec. XIX –lea, în universităţile americane, au fost introduse competiţiile de dezbaterii publice (formale), pentru ca, mai apoi, mijloacele moderne de comunicaţie să facă posibile dezbaterile publice televizate şi din presa scrisă.

Repere în dezvoltarea teoretică a comunicării umane

-1960 – termenul de semiotics (studierea tuturor modalităţilor de comunicare structurată);

-1960-1962 – ştiinţa comunicării (Antropologie structurală – Levi-Strauss);

-1963 – ştiinţa comunicării integrate (antropologia socială + sociologia + economia);

-1995 – comunicarea (disciplină predată la Institute for Scientific Information din Philadelphia).

Teorii în comunicarea umană (socială):

-Teoriile datei (1948);

-Teoriile semnului (lingviştii dezvoltă subiecte specifice comunicării);

-Teoriile comportamentului (studiază comunicarea la nivel interpersonal);

-Teoriile difuzării (studiază comunicarea de masă);

-Teoriile sistemice (cu preocupare pentru cibernetică, organizare şi constructivism);

-Teoriile privind pragmaticile psihologice;

-Teoriile antropo-sociologiei comunicării (pun accent pe abordarea socială a interacţiunii);

-Teoriile pragmatice lingvistice.

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor

1.2. Definirea conceptului

Comunicare =

- etimologic, transmite ideea relaţiei cu celălalt (com=cu);

- transmitere a unui anumit conţinut (informaţii, opinii, păreri, sentimente etc.) sau ca o punere în relaţiei;

- punere în comun, împărtăşire şi transmitere a unor proprietăţi unui număr de lucruri (Charles Morris);

- acţiunea a unui organism sau a unei celule care modifică modelele probabile de comportament ale altui organism sau celule, într-o manieră adaptivă pentru unul sau ambii participanţi;

- schimbul verbal dintre subiectul care vorbeşte şi un interlocutor (Dictionnaire de linguistique) etc..

Comunicare umană =

- proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli cu scopul de a schimba comportamentul altor indivizi (auditoriul);

- totalitatea proceselor prin care o minte poate să o influenţeze pe alta;

- acţiunea de a comunica şi rezultatul ei;

- ceea ce leagă organismele între ele.

Orice comportament are o valoare comunicativă.

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor

1.3. Axiomele comunicării

-Axioma 1: Comunicarea este inevitabilă;

-Axioma 2: Comunicarea se dezvoltă pe două planuri: planul conţinutului (limbajul verbal) şi planul relaţiei (limbajul nonverbal);

-Axioma 3: Comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat în termeni de cauză-efect sau stimul-răspuns;

-Axioma 4: Comunicarea se bazează atât pe informaţie în formă digitală (procesată de sistemul nervos central), cât şi pe informaţie analogică (procesată de sistemul neurovegetativ);

-Axioma 5: Comunicarea este ireversibilă;

-Axioma 6: Comunicarea implică raporturi de putere între parteneri, iar tranzacţiile (schimburile) care au loc între ei pot fi simetrice sau complementare;

-Axioma 7: Comunicarea implică procese de acomodare şi ajustare a comportamentelor;

În funcţie de numărul participanţilor şi de natura relaţiilor care se stabilesc între ei:

-Comunicare intrapersonală;

-Comunicare interpersonală;

-Comunicare de grup;

-Comunicare publică;

-Comunicare de masă.

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor

1.5. Procesul comunicării interpersonale

Comunicarea = un schimb de semnale (sonore, tactile sau vizuale), cu scopul de a informa, instrui sau convinge, bazat pe existenţa unor semnificaţii comune, condiţionat de contextul relaţiilor între cei ce comunică, dependent de contextul social

Comunicare interpersonală:

-cuvinte;

-voce;

-tonalitate;

-limbajul trupului;

-fizionomia;

-mimica;

-postura;

-gestica;

-înfăţişarea;

-culoarea hainelor etc.

Studii recente au relevat că:

• 55% dintre mesajele noastre sunt mimico-gestuale;

• 38% sunt vocale nonverbale;

• 7% sunt propriu-zis vocale.

Structura lanţului comunicaţional:

Emiţător – mesaj codificat sub formă de semnale (transmis printr-un canal) – Receptor

Se comunică simultan printr-un ansamblu complex de:

- stimuli, configurat din cele 3 categorii de limbaj;

- limbaje;

- canale.

Categorii de limbaj:

- limbajul verbal, adică graiul articulat şi înţelesurile transmise cu ajutorul cuvintelor unei limbi;

- limbajul paraverbal, adică înţelesurile de dincolo de cuvinte, întregul bagaj de stimuli şi semnale transmise prin tonul, volumul şi ritmul vocii;

- limbajul trupului, adică întregul complex de stimuli şi semnale transmise prin postură, fizionomie, mimică, gestică, privire şi distanţe.

Relaţia interpersonală, ce se dezvoltă în registrul afectiv şi emoţional, poate fi:

-pozitivă;

-negativă;

-neutră.

Preview document

Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 1
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 2
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 3
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 4
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 5
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 6
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 7
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 8
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 9
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 10
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 11
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 12
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 13
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 14
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 15
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 16
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 17
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 18
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 19
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 20
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 21
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 22
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 23
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 24
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 25
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 26
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 27
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 28
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 29
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 30
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 31
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 32
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 33
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 34
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 35
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 36
Comunicare și Negociere în Afaceri - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Comunicare si Negociere in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz

Introducere În toate timpurile şi, cu atât mai mult în lumea de azi, educaţia şi învăţarea nu pot exista în afara comunicării umane. A comunica...

Tehnici de Comunicare

1. INTRODUCERE Atmosfera sau conditiile in care se realizeaza schimbul de informatii, idei si sentimente intr-un colectiv determina masura in care...

Tehnici de Comunicare și Negociere Utilizate în Cadrul Companiei TinaR

Capitolul I NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE 1.1. Consideraţii generale privind negocierea Negocierea trebuie privită drept cel mai...

Comunicarea comercială la SC Fly Level SRL

INTRODUCERE In lucrarea ce urmeaza va fi prezentata Comunicarea Comerciala, cu exemplificari ale firmei Fly Level din Romania. Aceasta va contine...

Comunicarea în Situații de Criză

Introducere Astăzi, termenul de „criză” a intrat în vocabularul cotidian. El este folosit frecvent riscând să se demonetizeze datorită...

Comunicare în Grup

Introducere „Oamenii comunica idei, gânduri, stari sufletesti atât la nivel personal cât si la nivel profesional. La nivel profesional,...

Limbajul culorilor

Introducere La inceput au fost culorile... " Culoarea trebuie să existe întotdeauna pe noi. Nu trebuie să ne fie frică să purtăm culori, fie că...

Comunicarea comercială la SC Butangas România SA

INTRODUCERE În lucrarea ce urmează va fi prezentată comunicarea comercială, cu exemplificări ale companiei ButanGas România. Aceasta va conţine...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea și Negocierea în Afaceri

INTRODUCERE În lumea afacerilor contemporane, negocierea ºi negociatorul dobândesc o importanþã considerabilã. Niciodatã în istorie, tranzacþiile...

Comunicarea și Negocierea în Afaceri

Comunicarea umana este relatia dintre oameni si se construieste cu emotii, sentimente, atitudini si interese. Atunci când au nevoie de ceilalti,...

Negocierea în afaceri - strategii și modalități comunicative eficiente

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Comunicare și Negociere în Afaceri

Negocierile comerciale îşi au originea în cele dintâi civilizaţii ale istoriei umanităţii. În concordanţă cu fiecare epocă, negocierile comerciale...

Comunicarea și Negocierea în Afaceri

Cap.I COMUNICAREA 1.1 Introducere Nu mai suntem de mult în faza de pionierat a afacerilor, în care era suficient să ai fler, intuiţie şi noroc...

Comunicare și Negociere în Afaceri

1.2. Definirea conceptului Comunicare = etimologic, transmite ideea relaţiei cu celălalt (com=cu); transmitere a unui anumit conţinut...

Comunicare și Negocieri în Afaceri

Toate popoarele de pe pămînt, în ciuda diversităţii idiomurilor, vorbesc unul şi acelaşi limbaj" susţine Beauzée. Toate limbile au un fundament...

Tehnici de Comunicare și Negociere în Afaceri

CAPITOLUL I COMUNICAREA Obiective - cunoaşterea procesului de comunicare şi a diferenţierilor între comunicarea verbală, scrisă şi nonverbală -...

Ai nevoie de altceva?