Comunicare și relaționare în kinetoterapie

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 145 în total
Cuvinte : 7545
Mărime: 2.22MB (arhivat)
Publicat de: Zeno Alexa
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Oana Rusu
Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din curs

MOTTO:

"Omul este singura ființă creatoare, deoarece este singura ființă care a izbutit să-și folosească gura nu numai pentru a consuma natura, ci și pentru a comunica idei, depășind vederea prezentului cu ajutorul vorbirii despre viitor."

(Henry Wold)

Definirea conceptului “comunicare”

- “Comunicarea estetrimitereași primireamesajuluide la o persoanăla alta”.

StonDecoven

- “Comunicareaesteprocesulîmpărtășirii cu o altă persoană sau cu alte persoane a cunoștințelor, intereselor, atitudinilor, opiniilor, sentimentelor și ideilor”.

Larry A. Samvar, Jack Milts

Definirea conceptului “comunicare”

- “Comunicarea înseamnă a face cunoscut, a da de știre, a informa, a înșiința, a spune”.

- “Comunicareaesteansamblul proceselor fizice și psihologice prin care se efectuează operația în relație cu una sau mai multe persoane în vederea obținerii unor anumite obiective”.

Definirea conceptului“comunicare”

“Comunicarea esteun proces, de regulă, intenționat de transfer de informație și înțelesuri

între indivizi, grupuri, niveluri sau subcomponente organizaționale și organizații în întregul lor”.

Șerban Iosifescu

Comunicarea include:

- Arta de a vorbi;

- Arta de a scrie;

- Arta de a tăcea;

- Arta de a asculta;

- Arta de a acționa.

Elementele sistemului funcțional al comunicării depline

1.Emițătorul(sursa)

2.Mesajul(codarea)

3.Canalele de transmitere/comunicare

4.Receptorul(destinatarul)

5.Decodarea/descifrarea (interpretarea/contextul)

6.Feedback-ul/conexiunea inversă

Elementele sistemului funcțional al comunicării depline

A comunica nu înseamnă numai a emite și a primi, ci a participa, la toate nivelurile, la o infinitate de schimburi felurite care se încrucișează și interferează unele cu altele.

Escarpit

OBIECTIVELE COMUNICĂRII

1.Receptareamesajului

2.Înțelegereamesajului(decodificarea)

3.Acceptareamesajului

4.Schimbareacomportamentului

(ex.feedback)

O bunăcomunicare:

- Creeazărelații

- Acordăvaloareceleilaltepersoane

- Reduce izolarea

- Permitecolectareacu acuratețe a informațiilor

- Permiteinformareaadecvatăa pacientului

- Permiteexprimareasentimentelor

- Reduce incertitudinea

- Oferăsatisfacții

Caracteristicileprocesuluide comunicare

- Procesuman

- Procesdinamic

- Procesconstient

- Procesde realizarea semnificatiilor

- Procescontinuu

- Procesde realizarea atitudinilorcepregatesccomportamentuloamenilor

- Procesdependent de contextulschimbuluide informatii

- Processimbolic

- Procesin care feedback-ulare rolprimordial

- Procescomplex

- Procesireversibil(impact datde mesajasuprareceptorului)

1.1. Nu poți să nu comunici.

2.2. A comunica presupunecunoaștere de sine și stimă de sine.

3.3. A comunica presupunecunoașterea nevoilor celuilalt.

4.4. A comunica presupunea ști să asculți.

5.5. A comunica presupunea înțelege mesaje.

6.6. Acomunica presupune a da feed-back-uri.

7.7. A comunica presupunea înțelege procesualitatea unei relații.

8.8. A comunica presupunea ști să îți exprimi sentimentele.

9.9. A comunica presupunea accepta conflictele.

10.10. A comunica presupuneasumarea rezolvării conflictelor.

Decalogul comunicării:

Canale de comunicare

Totalitatea canalelor de comunicare = Mediul de comunicare

- Formale

- Neformale

- Verbale

- Non-verbale

Mijloace de comunicare

- Dialog sau comunicare interpersonală

- Zomote

- Memorii

- Documente

- Poșta clasică

- Poșta voice

- Poșta electronică

- Telefon

- Fax

- Telex

- Telefax

- Calculatorul

- Internet

- Mass-media

- Tehnologice

- Scrise

- Față în față

- Comunicare verbală

- Comunicare non-verbală

- Comunicareparaverbală

- Comunicare într-o direcție

- Comunicare în ambele direcție

- Comunicaredirectă

- Comunicareindirectă

- Comunicaremultiplă

- Comunicarecolectivă

Preview document

Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 1
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 2
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 3
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 4
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 5
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 6
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 7
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 8
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 9
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 10
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 11
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 12
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 13
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 14
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 15
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 16
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 17
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 18
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 19
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 20
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 21
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 22
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 23
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 24
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 25
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 26
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 27
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 28
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 29
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 30
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 31
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 32
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 33
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 34
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 35
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 36
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 37
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 38
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 39
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 40
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 41
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 42
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 43
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 44
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 45
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 46
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 47
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 48
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 49
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 50
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 51
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 52
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 53
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 54
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 55
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 56
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 57
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 58
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 59
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 60
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 61
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 62
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 63
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 64
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 65
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 66
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 67
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 68
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 69
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 70
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 71
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 72
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 73
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 74
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 75
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 76
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 77
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 78
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 79
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 80
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 81
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 82
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 83
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 84
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 85
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 86
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 87
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 88
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 89
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 90
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 91
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 92
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 93
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 94
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 95
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 96
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 97
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 98
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 99
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 100
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 101
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 102
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 103
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 104
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 105
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 106
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 107
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 108
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 109
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 110
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 111
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 112
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 113
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 114
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 115
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 116
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 117
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 118
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 119
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 120
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 121
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 122
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 123
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 124
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 125
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 126
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 127
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 128
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 129
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 130
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 131
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 132
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 133
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 134
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 135
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 136
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 137
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 138
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 139
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 140
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 141
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 142
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 143
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 144
Comunicare și relaționare în kinetoterapie - Pagina 145

Conținut arhivă zip

  • Comunicare si relationare in kinetoterapie.pdf

Alții au mai descărcat și

Rolul comunicării în kinetoterapie

Comunicarea reprezintă, în sensul cel mai general, procesul transmiterii, recepționării, stocării, prelucrării și utilizării informațiilor....

Modalități de Influențare a Motivării Subordonaților cu Ajutorul Teoriei nevoi-obiective la Nivelul Unităților Militare

Introducere: Motivaţia este o pârghie importantă în procesul autoreglării individului, o forţă motrice a întregii sale dezvoltării psihice şi...

Știi să citești filosofie

Naratorul- X Profesorul de filosofie-Y Elevul 1- Z Elevul 2-W Elevul 3-K Elevul 4-Q Elevul 5-H [Toti stau intr-un cerc, fiecare cu uniforma...

Comunicare - Obiective și funcții

10.10.2017 Importanta comunicarii in activitatile sociale si cele economice Definitie: Comunicarea evidentiaza transmiterea, mesajelor sub...

Diferențe Culturale

Diferenţe culturale; analiza comparativă a comportamentelor Tipuri de contexte comunicaţionale: 1. Din perspectiva limbajului, contextul...

Comunicare publicitară

Modulul I: Istoria publicitatii Scopul si obiectivele modulului: prezentarea istoriei publicitatii. Scurta recapitulare a conceptelor prezentate...

CSR

Masini, organisme, sisteme politice, instrumente de dominaţie si fenomene culturale (Morgan 1986, apud Vlăsceanu 1999) constituie conceptele-sursă...

Managementul Comunicării de Criză

Introducere W. Timothy Coombs – unul dintre cei mai reputaţi teoreticieni din domeniul comunicării de criză – defineşte criza ca fiind „percepţia...

Te-ar putea interesa și

Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere

Terapia ocupațională semnifică un domeniu vast, iar definirea acesteia este foarte difícil de cuprins în câteva rânduri. Acest domeniu folosește o...

Rolul Familiei în Integrarea Socială a Copiilor cu CES

I. Fundamente teoretice În societățile moderne, familia reprezintă “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, în sensul că...

Rolul Valorilor și Principiilor Morale în Kinetoterapie

I. INTRODUCERE I.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Principiile morale ale kinetoterapeutului, la prima vedere par o chestiune adiacentă domeniului...

Anchetă socială

Locul şi data: Oraş X, Judeţ X, 07.12.2015 Scopul: Stabilirea statutului şi a contextului social în care persoana M.I.C traieşte, în vederea...

Proiect investiții - modernizarea direcției generale a protecției copilului

Etapa I. Prezentarea instituţiei Abandonul este din nefericire un fenomen încă întâlnit în România. Copii nou-născuţi au fost, şi continuă să fie,...

Ai nevoie de altceva?