Comunicare si relationare in kinetoterapie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Comunicare si relationare in kinetoterapie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 145 de pagini .

Profesor: Conf. Dr. Oana Rusu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Comunicare

Extras din document

MOTTO:

"Omul este singura ființă creatoare, deoarece este singura ființă care a izbutit să-și folosească gura nu numai pentru a consuma natura, ci și pentru a comunica idei, depășind vederea prezentului cu ajutorul vorbirii despre viitor."

(Henry Wold)

Definirea conceptului “comunicare”

- “Comunicarea estetrimitereași primireamesajuluide la o persoanăla alta”.

StonDecoven

- “Comunicareaesteprocesulîmpărtășirii cu o altă persoană sau cu alte persoane a cunoștințelor, intereselor, atitudinilor, opiniilor, sentimentelor și ideilor”.

Larry A. Samvar, Jack Milts

Definirea conceptului “comunicare”

- “Comunicarea înseamnă a face cunoscut, a da de știre, a informa, a înșiința, a spune”.

- “Comunicareaesteansamblul proceselor fizice și psihologice prin care se efectuează operația în relație cu una sau mai multe persoane în vederea obținerii unor anumite obiective”.

Definirea conceptului“comunicare”

“Comunicarea esteun proces, de regulă, intenționat de transfer de informație și înțelesuri

între indivizi, grupuri, niveluri sau subcomponente organizaționale și organizații în întregul lor”.

Șerban Iosifescu

Comunicarea include:

- Arta de a vorbi;

- Arta de a scrie;

- Arta de a tăcea;

- Arta de a asculta;

- Arta de a acționa.

Elementele sistemului funcțional al comunicării depline

1.Emițătorul(sursa)

2.Mesajul(codarea)

3.Canalele de transmitere/comunicare

4.Receptorul(destinatarul)

5.Decodarea/descifrarea (interpretarea/contextul)

6.Feedback-ul/conexiunea inversă

Elementele sistemului funcțional al comunicării depline

A comunica nu înseamnă numai a emite și a primi, ci a participa, la toate nivelurile, la o infinitate de schimburi felurite care se încrucișează și interferează unele cu altele.

Escarpit

OBIECTIVELE COMUNICĂRII

1.Receptareamesajului

2.Înțelegereamesajului(decodificarea)

3.Acceptareamesajului

4.Schimbareacomportamentului

(ex.feedback)

O bunăcomunicare:

- Creeazărelații

- Acordăvaloareceleilaltepersoane

- Reduce izolarea

- Permitecolectareacu acuratețe a informațiilor

- Permiteinformareaadecvatăa pacientului

- Permiteexprimareasentimentelor

- Reduce incertitudinea

- Oferăsatisfacții

Caracteristicileprocesuluide comunicare

- Procesuman

- Procesdinamic

- Procesconstient

- Procesde realizarea semnificatiilor

- Procescontinuu

- Procesde realizarea atitudinilorcepregatesccomportamentuloamenilor

- Procesdependent de contextulschimbuluide informatii

- Processimbolic

- Procesin care feedback-ulare rolprimordial

- Procescomplex

- Procesireversibil(impact datde mesajasuprareceptorului)

1.1. Nu poți să nu comunici.

2.2. A comunica presupunecunoaștere de sine și stimă de sine.

3.3. A comunica presupunecunoașterea nevoilor celuilalt.

4.4. A comunica presupunea ști să asculți.

5.5. A comunica presupunea înțelege mesaje.

6.6. Acomunica presupune a da feed-back-uri.

7.7. A comunica presupunea înțelege procesualitatea unei relații.

8.8. A comunica presupunea ști să îți exprimi sentimentele.

9.9. A comunica presupunea accepta conflictele.

10.10. A comunica presupuneasumarea rezolvării conflictelor.

Decalogul comunicării:

Canale de comunicare

Totalitatea canalelor de comunicare = Mediul de comunicare

- Formale

- Neformale

- Verbale

- Non-verbale

Mijloace de comunicare

- Dialog sau comunicare interpersonală

- Zomote

- Memorii

- Documente

- Poșta clasică

- Poșta voice

- Poșta electronică

- Telefon

- Fax

- Telex

- Telefax

- Calculatorul

- Internet

- Mass-media

- Tehnologice

- Scrise

- Față în față

- Comunicare verbală

- Comunicare non-verbală

- Comunicareparaverbală

- Comunicare într-o direcție

- Comunicare în ambele direcție

- Comunicaredirectă

- Comunicareindirectă

- Comunicaremultiplă

- Comunicarecolectivă

Fisiere in arhiva (1):

  • Comunicare si relationare in kinetoterapie.pdf